mazhab falsafah barat

Click here to load reader

Post on 05-Sep-2015

336 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MAZHAB FALSAFAH BARATModen/ProgresifHumanismeNaturalisme (Realisme Moden)PragmatismeExistentialismeAnalisis Falsafah(Philosophical Analysis)Falsafah HolistikTradisionalPra-SocraticIdealismeRealismeScholasticisme(Religious Realisme/Thomisme)Mazhab Falsafah TradisionalBermula sejak era Pra-Socratic (sebelum Socrates))

Usaha untuk memahami prinsip alam jagat; permulaan falsafah dan intelektualisme di Barat w/pun tidak tercatat

Tokoh-tokoh:

THALES (624-545elemen yang mengisi segala ruang di alam jagat ialah air; air/kelembapan - sumber segala yang wujud di alam jagat#Falsafah Thales gabungan sains dan metafizik

Anaximender (611-546 SM)

Kedudukan bumi dari sudut rasionalisme bukan melalui pemerhatian/ kajian; kedudukan bumi tepat ditengah-tengah kosmos (sarwajagat)

Sesuatu tidak berlaku tanpa sebab; segala kejadian mestilah mempunyai punca#Parmenides of Elea (abad 5 SM)

Mengubah tumpuan drp alam kosmos kpd persoalan ontologi (kewujudan)

Konsep minda (nous) minda yang memahami dan mentafsir alam jagat; tanpa minda seseorang tidak dapat memberi apa-apa pengertian tentang alam jagat

#Menghuraikan konsep atom dan molekul

Hericlitus (510-480 SM)Memasyurkan konsep dan prinsip logos

Logos (akal) kejahilan wujud dalam diri manusia jika akal tidak dikaitkan secara seimbang dengan alam untuk memahami segala bentuk kewujudan#Golongan Sophist

Kumpulan ahli pendidik profesional -sentiasa bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk mendidik/mengajar mereka yang memerlukan ilmu

Mengenakan bayaran/upah

Percaya tidak wujudnya nilai, ilmu dankebenaran hakiki; kesemua nilai adalah relatif;

Menyokong prinsip relativisme budaya#Mazhab IdealismeMazhab Barat yang sistematis paling tua selepas era Pra-Socratic; bermula di zaman Socrates

Socrates dikenali sbg ahli falsafah moral - byk mengutarkan persoalan tentang kebaikan kemoralan, keadilan dsb#Menentang prinsip falsafah Sophist; dihukum mati kerana mempengaruhi pemikiran para belia di Athens

Kaedah berfalsafah melalui dialog dan proses dialektik

Idea beliau dikumpul oleh muridnya, Plato yang menubuhkan institusi pengajian Academy#Dua karya masyur Plato ialah Republic dan Laws

Plato pengasas Idealisme

Metafizik Idealisme

Teras kepada kefahaman realiti ialah kewujudan dan kefahaman tentang Alam Idea Syumul (World of Forms/World of Perfect Ideas).

Kefahaman Alam Idea Syumul hanya melalui proses taakulan

Alam Idea Syumul :-konsep- idea, ilmu dan nilai yang paling unggul- mutlak dan tidak berubah- kefahaman mengenainya menggerakkan minda secara aktif

#Alam Idea Syumul - bertentangan dengan alam deria/alam fizikal yang tidak kekal; tidak sistematis dan sentiasa berubah

Penulisan Allegory of the Cave oleh Plato menggambarkan tahap pemikiran manusia yang rendah yang terperangkap dengan makna ilmu sebenar dan ilusi.

Manusia yang tidak menaakul ke arah memahami Alam Idea diibarat sebagai berada di dalam kegelapan gua

Manusia dianugerah potensi terpendam dan kefahaman tentang Alam Idea Syumul sebelum dilahirkan

#Oleh itu berteraskan prinsip ini, setiap individu dianggap mempunyai potensi yang perlu dikemukakan semula atau dicungkil

Epistemologi Idealisme

Proses mengetahui untuk mendapat ilmu:- proses mengingat kembali idea yang terpendam- manusia dianggap tidak mencipta ilmu tetapi menemuinya (discover)

Tahap ilmu paling tinggi:- kefahaman forms (idea, konsep, struktur logikal)- Ilmu matematik dianggap ilmu tinggi tahapnya - dalam memahami matematik hanya taakulan diperlukan

#Begitu juga ilmu pengetahuan lain seperti logik ,falsafah dan bahasa

Sbg. Cth. dalam matematik dan geometry konsep persamaan dan kesetaraan memerlukan taaakulan

#Ilmu pengetahuan sebenar berbeza sama sekali dengan imajinasi, pendapat yang berteraskan persepsi (opinion)

Kefahaman konsep melalui taakulan - tahap pencapaian ilmu paling tinggi; menganggap ilmu pengetahuan yang berteraskan kemahiran dan fizikal sebagai berada di tahap rendah#Aksiologi IdealismePrinisp nilai sejagat; menolak fahaman Sophist yang berpegang kpd nilai relatif; nilai paling mulia berada di alam Idea Syumul kekal, sempurna

Tokoh-Tokoh Idealisme:

Plato (Platonic Idealism)Augustine (Religious Idealism)Rene Descartes ( founder of modern Idealism; Scepticism)Immanuel Kant (Critique of Pure Reason) rasionalisme# MAZHAB REALISME

Mazhab tradisional selepas Idealisme

Realisme klasik, Realisme Agama, Realisme Saintifik; Realisme Rasional, Realisme Natural

Metafizik

Menolak metafizik Alam Idea Syumul Idealisme

Realiti sebenar wujud hanya berada di alam fizikal

#Realiti sebenar wujud di alam nyata/fizikal; realiti sebenar bersifat materialistik atau merujuk kepada objek atau benda yang disah oleh deria

Reality is objective and is composed of matter and form; matter is ultimate reality; a world of things

Realisme Klasik (Aristotelian Realisme)

Aristotle (384-322)

Pelajar di Academy (pusat pengajian ditubuh oleh Plato) selama 20 tahun; kemudian menubuhkan pusat pengajian sendiri LYCEUM

#Setiap objek terdiri daripada jirim dan jisim

Jika falsafah Idealisme hanya menekankan elemen idea dan bentuk (forms), Realisme Aristotle berusaha menyepadukan alam fizikal dengan alam idea

Konsep actuality dan potentiality;

actuality merujuk kepada bentuk yang lengkap dan sempurna

potentiality merujuk kepada keupayaan atau potensi sesuatu objek untuk menukar atau berubah kepada bentuk lain

#Konsep 4 Penyebab Aristotle yang menggerakkan sesuatu objek fizikal berpotensi untuk menukar bentuk (jisim).Penyebab Material jirim yang menghasilkan sesuatu objekPenyebab Formal bentuk/rekabentuk yang membentuk sesuatu objekPenyebab Cekap (efficient) agen yang menghasilkan sesuatu objekPenyebab Muktakhir hala tuju/matlamat proses perubahan sesuatu objek

#Objek rumah (penyebab material kayu, besi dsb

penyebab Formal rekabentuk sesebuah rumah

penyebab Cekap tukang rumah; buruh membina rumah; penyebab Muktakhir rumah sebagai tempat tinggal)

Kuasa yang mencipta segala yang wujud bagi Aristotle ialah tuhan

Tuhan adalah realiti muktakhir- Pencipta Pertama; - Penggerak yang Tidak Digerakkan (Unmoved Mover)- melampaui semua jirim dan jisim

Bagi Aristotle, konsep tuhan - penjelasan logikal tentang peraturan alam jagat, pengstukturan dan pentadbirannya

#Metafizik Realisme

Ontologi (kewujudan manusia)

manusia adalah rasional

dianugerah akal di samping roh dan juga jasad.(dualisme)

Jika kedua-dua akal dan roh seimbang, maka kewujudan manusia juga seimbang

matlamat kehidupan manusia akan menjadi sempurna jika akal digunakan;

aktiviti pemikiran adalah aktiviti paling penting dalam kehidupan manusia

#Perbezaan manusia dengan haiwan:- haiwan tidak ada elemen intelek

Persamaan manusia dengan haiwan:- kedua-dua manusia dan haiwan mempunyai naluri deria/sensasi(lower appetites)

- kecenderungan kepada tuntutan nafsu, proses pembiakan, pemakanan dan pernafasan

Manusia sebagai haiwan intelek:-menggunakan akal secara simbolik, logik, abstrak

Manusia yang cemerlang dari segi moral = manusia yang menekankan elemen akal /intelek

#Epistemologi Realisme

Ilmu pengetahuan yang benar ialah ilmu tentang realiti alam fizikal yang bersifat objektif dan ditadbir oleh hukum alam (Naturalisme)

Proses mengetahui sesuatu mestilah berkaitan objek fizikal yang wujud di alam nyata dan dikaji melalui deria

Proses mengetahui melibatkan dua tahap iaitu (1) peringkat sensasi/deria (peringkat rendah) (2) taakulan (peringkat tinggi)

#Peringkat taakulan:- objek-objek yang mempunyai ciri persamaan diletakkan dalam kategori tertentu

- proses pengasingan objek-objek fizikal berdasarkan ciri-ciri perlu dan mencukupi (necessary and sufficient condition)

Aristotle memperkenalkan silogisme (logik deduktif).

#Matlamat dan nilai kehidupan paling tinggi ialah kebahagiaan.

Kebahagian bergantung kepada jiwa yang seimbang dan sifat peribadi mulia dalam diri seseorang.

Peribadi mulia (virtues) ini dapat diwujudkan melalui kebiasaan dan dibentuk melalui proses pendidikan.

Peribadi mulia dapat dibentuk melalui prinsip Jalan Tengah (Golden Mean).

#SCHOLASTICISME/THOMISME/ RELIGIOUS REALISM

Pengasas St. Thomas Aquinas (1225-1274)

Falsafah Realisme Aristotle - impak yang besar ke atas agama Kristian

Aquinas - tokoh terkemuka dalam mengembangkan prinsip Realisme pada Zaman Pertengahan di Eropah

Dalam penulisan beliau,Summa Theologica, Aquinas gunakan kaedah rasional dalam menghurai persoalan berhubung agama Kristian

#Penganut agama Kristian Roman Katolik menganggap Thomisme/Scholasticisme sbg prinsip falsafah penting mereka

Aquinas percaya bahawa tuhan bersifat sempurna dan pencipta alam dan semua bentuk kehidupan

Nabi Isa diiktiraf sebagai penyelamat manusia yang mewarisi dosa warisan asal (original sin)

#Aquinas menyepadukan keimanan dan kerasional/taakulan untuk memahami prinsip ajaran agama Kristian

Manusia dikurniakan tuhan dengan roh yang bersifat kekal dan jasad yang tidak kekal; elemen intelek/akal penting dalam aktiviti pemikiran manusia

Kehidupan manusia yang dianggap sempurna adalah sentiasa berdamping dengan tuhannya; tuhan ialah Pencipta Pertama (First Cause)

#Perkembangan Mazhab Falsafah ModenObjektiviti dan penaakulan sistematis menggantikan keimanan dan prinsip metafizik sebagai jalan ke arah kebenaran