matematik upsr 2012 - teachers briefing- nota edaran

of 113 /113
Matematik UPSR

Upload: d16z6

Post on 25-Jul-2015

264 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Matematik UPSR

Page 2: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

KANDUNGAN

1. Meneliti Spesifikasi Soalan Matematik UPSR Kertas 1 dan 2

2. Prestasi Calon UPSR Kertas 2 3. Mengesan dan mengatasi kelemahan murid.

Page 3: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Bidang Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah

Nombor & Operasi

Nombor Bulat, Pecahan, Perpuluhan, Peratus, Wang. Operasi , , ,

Operasi Bergabung.Ukuran Panjang, Berat,

Isipadu, Masa dan Waktu.

Bentuk & Ruang

Bentuk 2 matra & 3 matra

Perwakilan Data

Purata, Graf.

Matematik UPSR

Page 4: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Cadangan Pemeringkatan Masteri Kurikulum Matematik Sekolah Rendah.

Fakta Asas( Nombor Bulat)

Kemahiran Pengiraan Asas(– ) • Nombor Bulat • Nombor Pecahan• Nombor Perpuluhan

Konsep dan Pengetahuan Asas Matematik( Nombor, Ukuran, Ruang)

Penyelesaian Masalah / Masalah Harian(mengaplikasi)

Kemahiran Pengiraan Melibatkan Unit

(– )(Panjang, Berat, Sukatan,

Masa, Wang )

Menganalisis

KBKKRujuk contoh

Page 5: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

KERTAS 015/1

Page 6: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 1)

Kelemahan Calon

1. Masa menjawab tidak cukup.

2. Masa menjawab tidak dirancang dengan baik.

Page 7: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 1)

Kelemahan Calon

3. Boleh membuat pengiraan tetapi gagal atau silap atau salah pada tahap menentukan pilihan jawapan.

Page 8: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

6ℓ =

A 2.25 mℓB 16.0 mℓC 2 250 mℓD 16 000 mℓ

83

Page 9: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 1)

Kelemahan Calon

4. Penyelesaian soalan hanya bertumpu dengan cara pengiraan tidak menggunakan kaedah lain dalam menyelesaikan masalah matematik.

Page 10: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Penyelesaian Masalah

• Teka dan Uji• Menggunakan gambarajah • Memudahkan masalah• Menganggar jawapan.• Membina Jadual• Mecatat dan membuat perkaitan.• Kerja secara songsang • Memotong jawapan salah.• Melengkapkan formula/rumus.

Pelbagai Strategi Mendapatkan Jawapan.

Page 11: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

PENGETAHUAN ASAS

OPERASI PENGIRAAN

PENGIRAAN UNIT

PENGIRAAN & PENGETAHUAN ASAS

PENYELESAIAN MASALAH

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

Page 12: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

PENGETAHUAN ASAS

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

Menguji kefahaman tentang konsep asas metamatik berkaitan :

• NOMBOR – Nombor Bulat, Pecahan, Perpuluhan Wang dan Peratus.

• UKURAN – Panjang, Jisim, Sukatan, Masa & Waktu.

• BENTUK & RUANG – 2-d dan 3-d

• PERWAKILAN DATA – Istilah berkaitan data dan asas graf

Page 13: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 14: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 15: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Which of the following numbers, when rounded off to the nearest hundred becomes 200 000? (2005)

A 199 909B 199 959C 200 059D 200 109

Page 16: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 17: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Diagram shows an incomplete number line. Find the value of Q.

8

11

4

11

8

31Q

Page 18: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

nilainya?besar lebih manakah Yang

8

7dan

7

6 antara nilai Bandingkan

Page 19: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Convert 0·24 to fraction (2003/P1)

Convert 4% to a decimal (2005/P1)

Page 20: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Convert 4·07 to mixed number (2009/P2)

Page 21: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

2006

Page 22: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

2009

Page 23: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

500 500250

1km = 1000m

1kg = 1000g

1l = 1000ml

21

41

51

250 250

250 200

200

200

200

200

4

3

5

3

Page 24: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 25: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 26: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Which of the following is nearest to 2 km ? (2004)

A C

B D

km 10

11

km 10

12km

5

31

km 5

12

Page 27: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

30 30 20 20

20

15

15

15

15

1 hour = 60 minutes

hour2

1hour

3

1hour

4

1

Page 28: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 29: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 30: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 31: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 32: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Knowledge & Understanding

Page 33: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 34: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

2009

Page 35: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Diagram 2 shows a number of rectangular cards, P and a number of square card, Q.

Which of the following combinations of cards can form a box in the shape of cuboid?A 1 piece of P and 5 piece of Q B 2 pieces of P and 4 piece of Q C 3 pieces of P and 3 piece of Q D 4 pieces of P and 2 piece of Q

P Q4 cm 4 cm

8 cm

Page 36: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 37: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 38: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 39: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

OPERASI PENGIRAAN

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

Menguji pengetahuan mengenai prosedur pengiraan operasi asas & Operasi Bergabung dalam :

• Nombor Bulat

• Pecahan

• Perpuluhan

• Wang

Page 40: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

30 462 15 =

A 23 remainder 12.

B 203 remainder 2.

C 230 remainder 2.

D 2030 remainder 12.

Page 41: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

4 25 =

A 016 C 625B 160 D 625

Page 42: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 43: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

480 5

2

What number must be written in the above?

Page 44: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

RM75 3000 100

52

A RM0.75B RM7.50C RM75.00D RM750.00

Page 45: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 46: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

23

1

Page 47: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 48: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

65 sen 400 =

A RM26 C RM2 600

B RM260 D RM26 000

Page 49: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

PENGIRAAN UNIT

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

Menguji pengetahuan mengenai prosedur pengiraan operasi asas & operasi bergabung melibatkan penukaran unit dalam :

• Ukuran Panjang, Jisim, Isipadu

Cecair (Unit Metrik).

• Masa dan Waktu.

Page 50: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 51: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 52: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 53: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

2 hours 30 minutes 5 =

A 10 hours 15 minutesB 11 hours 5 minutes C 11 hours 50 minutesD 12 hours 30 minutes

Page 54: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

is years 18 of 4

1

A 4 years 6 monthsB 4 years 5 monthsC 4 years 3 months D 4 years 2 months

2003

Page 55: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

PENGIRAAN & PENGETAHUAN ASAS

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

Menguji pengetahuan asas (Nombor) dan prosedur pengiraan operasi asas dalam :

• Nombor Bulat

• Pecahan

• Perpuluhan

• Wang

Page 56: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 57: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

5

Page 58: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 59: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

2007

Page 60: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

PENYELESAIAN MASALAH

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

Menguji kebolehan menyelesaikan masalah harian :-

• Menggunakan pengetahuan asas & prosedur pengiraan

• Menghubung kait maklumat.

• Membuat perbandingan.

• Anggaran dan penghampiran

• Pelbagai kaedah penyelesaian masalah.

Page 61: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

A shop sells 10 red and yellow roses altogether. The shop sells 2 more red roses than yellow roses.How many red roses does the shop sell ?A 5 C 7B 6 D 8

Page 62: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

A shop sells 630 red and yellow roses altogether. The shop sells 124 more red roses than yellow roses.How many yellow roses does the shop sell ?A 568 C 382B 516 D 253

Page 63: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

A farmer rears chickens, ducks and goats. He has 2 506 chickens. The number of ducks is 184 more than the number of chickens. The number of goats is 1 986 less than the number of ducks.What is the total number of chickens, ducks and goats altogether?

Page 64: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 65: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 66: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 67: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 68: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 69: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Encik Lee’s age 52 years old. In 8 years time, Mary will be half the age of Encik Lee.How old is Mary now?

Page 70: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 71: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 72: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 73: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

In a mathematics test, the average mark of Amri, Bob, Chin, Din and Edri is 40. Amri and Bob score 65 marks altogether.Calculate the average mark of Chin, Din and Edri.

Page 74: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

In a mathematics test, the average mark of Amri, Bob, Chin, Din and Edri is 40. Amri and Bob score 65 marks altogether.Calculate the average mark of Chin, Din and Edri.

Group Quantity Average

ABCDE

4040404040

200

65

???

200

}

Page 75: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 76: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 77: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 78: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 79: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 80: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 81: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 82: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 83: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Latihan Persediaan Matematik UPSR

Ujian TopikalSoalan-soalan UPSR tahun-tahun

lepas (2003 – 2011).Ujian Prestasi Mengikut Masa.Out put learning.

Semoga Anda Cemerlang!!!

Page 84: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

KERTAS 015/2

Page 85: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

KESALAHAN BUKAN MATEMATIK

Dalam Kertas 2

• Tunjukkan dua pengiraan berbeza.

• Tulisan bertindan dan kabur.

• Cara menulis; terutamanya nombor.

• Encording.

• Tulis titik tidak jelas con: cara tulis nombor.

• Tak perlu paparkan semakan.

• Melukis dengan pensel tumpul.

Page 86: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

Kelemahan Calon

1. Cuai dan tidak teliti dalam pengiraan ( Soalan Pengiraan Asas)

& encording

Page 87: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

Kelemahan Calon

2. Keliru antara konsep luas dan perimeter.

& Kesilapan menulis jawapan

3. Menggabungkan nombor tertentu dalam pengiraan.

Page 88: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

Page 89: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

Kelemahan Calon

4. Lemah dalam proses menukar unit.

( Ukuran, sukatan, timbangan, wang dan masa )

Prestasi Calon: 40 % ke 55 % calon gagal menjawab dengan baik.

5. Tidak menyatakan jawapan dalam unit yang dikehendaki. ( kehilangan 1 markah)

Bantulah mereka, selangkah lagi emas ?

Page 90: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

2006

Page 91: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

2007

RM12.00 RM 0.65+ RM 1.50 RM14.15

Page 92: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

Kelemahan Calon

6. Jawapan bahagi perpuluhan yang tidak diselesaikan pengiraannya. ( masih ada baki)

7. Tidak menghabiskan tugasan 8. Tertinggal / tidak menulis titik perpuluhan dengan jelas

Page 93: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

25.01 5 =

Computation Skills 1

Page 94: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

Kelemahan Calon

9. Jawapan pecahan tidak dalam bentuk terendah / nombor bercampur.

Page 95: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Diagram shows the shaded region is drawn on squares of equal size.

Knowledge & Understanding

What fraction of the whole diagram is shaded?

Page 96: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

Kelemahan Calon

10. Salah penggunaan simbol dalam pengiraan dan jawapan.

Page 97: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

Kelemahan Calon

11. Gagal melukis dengan tepat

Tidak menggunakan pembaris bila melukis

Tidak melabel gambar / rajah yang dilukis

Page 98: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 99: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 100: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

2009

Page 101: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)Kelemahan Calon

12.Jawapan akhir kurang tepat / tidak pasti.

Page 102: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)Kelemahan Calon

13. Memberi Dua jawapan berbeza.

Page 103: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

14. Masalah Teknikal

Page 104: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

14.Masalah Teknikal

Page 105: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

Rajah di atas menunjukkan sebuah piramid bertapak segiempat tepat.Nyatakan(a) Bilangan bucu

(b) Bentuk permukaan-permukaan condong bagi piramid itu.

(2 markah)

Page 106: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

MATEMATIK (Kertas 2)

Kekuatan dan Peluang Calon

Page 107: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

2006

Page 108: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 109: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

2007

1.5 ℓ700 mℓ

Page 110: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran

110

Page 111: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 112: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran
Page 113: Matematik Upsr 2012 - Teachers Briefing- Nota Edaran