matematik upsr 2012 - teachers briefing- nota edaran

of 113/113
Matematik UPSR

Post on 25-Jul-2015

251 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Matematik UPSR

KANDUNGAN

1. Meneliti Spesifikasi Soalan Matematik UPSR Kertas 1 dan 22. Prestasi Calon UPSR Kertas 2

3. Mengesan dan mengatasi kelemahan murid.

Matematik UPSR Nombor & Operasi Ukuran

Bidang Pembelajaran Matematik Sekolah RendahNombor Bulat, Pecahan, Perpuluhan, Peratus, Wang.

Operasi ,

,

,

Operasi Bergabung. Panjang, Berat, Isipadu, Masa dan Waktu. Bentuk 2 matra & 3 matra

Bentuk & Ruang Perwakilan Data

Purata, Graf.

Cadangan Pemeringkatan Masteri Kurikulum Matematik Sekolah Rendah.Konsep dan Pengetahuan Asas Matematik ( Nombor, Ukuran, Ruang) Fakta Asas ( Nombor Bulat)

Kemahiran Pengiraan Asas ( ) Nombor Bulat Nombor Pecahan Nombor Perpuluhan

Kemahiran Pengiraan Melibatkan Unit ( ) (Panjang, Berat, Sukatan, Masa, Wang )

Penyelesaian Masalah / Masalah Harian (mengaplikasi)

Rujuk contoh

Menganalisis KBKK

KERTAS 015/1

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 1)

1. Masa menjawab tidak cukup.

2. Masa menjawab tidak dirancang dengan baik.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 1)

3. Boleh membuat pengiraan tetapi gagal atau silap atau salah pada tahap menentukan pilihan jawapan.

3 6 = 8A B C D

2.25 m 16.0 m 2 250 m 16 000 m

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 1)

4. Penyelesaian soalan hanya bertumpu dengan cara pengiraan tidak menggunakan kaedah lain dalam menyelesaikan masalah matematik.

Penyelesaian Masalah

Pelbagai Strategi Mendapatkan Jawapan. Teka dan Uji Menggunakan gambarajah Memudahkan masalah Menganggar jawapan. Membina Jadual Mecatat dan membuat perkaitan. Kerja secara songsang Memotong jawapan salah. Melengkapkan formula/rumus.

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

PENGETAHUAN ASAS OPERASI PENGIRAAN PENGIRAAN UNIT PENGIRAAN & PENGETAHUAN ASAS PENYELESAIAN MASALAH

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

PENGETAHUAN ASASMenguji kefahaman tentang konsep asas metamatik berkaitan : NOMBOR Nombor Bulat, Pecahan, Perpuluhan Wang dan Peratus. UKURAN Panjang, Jisim, Sukatan, Masa & Waktu. BENTUK & RUANG 2-d dan 3-d PERWAKILAN DATA Istilah berkaitan data dan asas graf

Which of the following numbers, when rounded off to the nearest hundred becomes 200 000?(2005)

A B C D

199 909 199 959 200 059 200 109

Q

1 1 8

1 1 4

3 1 8

Diagram shows an incomplete number line. Find the value of Q.

6 7 Bandingkan nilai antara dan 7 8 Yang manakah lebih besar nilainya?

Convert 024 to fraction

(2003/P1)

Convert 4% to a decimal

(2005/P1)

Convert 407 to mixed number

(2009/P2)

2006

2009

1km = 1000m 1kg = 1000g

1l 500 5001 21 4

= 1000ml250 250 250 2503 4200 200 200 200 200

1 5

3 5

Which of the following is nearest to 2 km ?(2004)

1 A 1 km 10

C

1 2 km 5 1 2 km 10

B

3 1 km 5

D

1 hour = 60 minutes

30

30

20 20

20

15 1515 151 hour 4

1 hour 2

1 hour 3

Knowledge & Understanding

2009

Diagram 2 shows a number of rectangular cards, P and a number of square card, Q.

P 8 cm

4 cm

Q

4 cm

Which of the following combinations of cards can form a box in the shape of cuboid?A B C D 1 piece of P and 5 piece of Q 2 pieces of P and 4 piece of Q 3 pieces of P and 3 piece of Q 4 pieces of P and 2 piece of Q

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

OPERASI PENGIRAANMenguji pengetahuan mengenai prosedur pengiraan operasi asas & Operasi Bergabung dalam : Nombor Bulat Pecahan Perpuluhan Wang

30 462 A B

15 =

23 remainder 12. 203 remainder 2.

CD

230 remainder 2.2030 remainder 12.

4 25 =A B 016 160 C D 625 625

2 5

480above?

What number must be written in the

A B C D

RM0.75 RM7.50 RM75.00 RM750.00

25 3000 RM75 100

1 2 3

65 sen 400 =A B RM26 RM260 C D RM2 600 RM26 000

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

PENGIRAAN UNITMenguji pengetahuan mengenai prosedur pengiraan operasi asas & operasi bergabung melibatkan penukaran unit dalam : Ukuran Panjang, Jisim, Isipadu

Cecair (Unit Metrik). Masa dan Waktu.

2 hours 30 minutes 5 = A B C D 10 hours 15 minutes 11 hours 5 minutes 11 hours 50 minutes 12 hours 30 minutes

2003

1 of 18 years is 4A B C D 4 years 6 months 4 years 5 months 4 years 3 months 4 years 2 months

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

PENGIRAAN & PENGETAHUAN ASASMenguji pengetahuan asas (Nombor) dan prosedur pengiraan operasi asas dalam : Nombor Bulat Pecahan Perpuluhan Wang

5

2007

Sfesifikasi Ujian Matematik UPSR

PENYELESAIAN MASALAHMenguji kebolehan menyelesaikan masalah harian : Menggunakan pengetahuan asas & prosedur pengiraan Menghubung kait maklumat. Membuat perbandingan.

Anggaran dan penghampiran Pelbagai kaedah penyelesaian masalah.

A shop sells 10 red and yellow roses altogether. The shop sells 2 more red roses than yellow roses. How many red roses does the shop sell ? A 5 C 7 B 6 D 8

A shop sells 630 red and yellow roses altogether. The shop sells 124 more red roses than yellow roses. How many yellow roses does the shop sell ? A 568 C 382 B 516 D 253

A farmer rears chickens, ducks and goats. He has 2 506 chickens. The number of ducks is 184 more than the number of chickens. The number of goats is 1 986 less than the number of ducks. What is the total number of chickens, ducks and goats altogether?

Encik Lees age 52 years old. In 8 years time, Mary will be half the age of Encik Lee. How old is Mary now?

In a mathematics test, the average mark of Amri, Bob, Chin, Din and Edri is 40. Amri and Bob score 65 marks altogether. Calculate the average mark of Chin, Din and Edri.

In a mathematics test, the average mark of Amri, Bob, Chin, Din and Edri is 40. Amri and Bob score 65 marks altogether. Calculate the average mark of Chin, Din and Edri.GroupA B C D E

Quantity

Average40 40 40 40 40 200

}

65 ? ? ? 200

Latihan Persediaan Matematik UPSRUjian Topikal Soalan-soalan UPSR tahun-tahun lepas (2003 2011). Ujian Prestasi Mengikut Masa. Out put learning.

Semoga Anda Cemerlang!!!

KERTAS 015/2

KESALAHAN BUKAN MATEMATIK

Dalam Kertas 2 Tunjukkan dua pengiraan berbeza. Tulisan bertindan dan kabur. Cara menulis; terutamanya nombor. Encording. Tulis titik tidak jelas con: cara tulis nombor. Tak perlu paparkan semakan. Melukis dengan pensel tumpul.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

1. Cuai dan tidak teliti dalam pengiraan ( Soalan Pengiraan Asas) & encording

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

2. Keliru antara konsep luas dan perimeter. & Kesilapan menulis jawapan 3. Menggabungkan nombor tertentu dalam pengiraan.

MATEMATIK (Kertas 2)

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

Bantulah mereka, selangkah lagi emas ?

4. Lemah dalam proses menukar unit. ( Ukuran, sukatan, timbangan, wang dan masa )Prestasi Calon: 40 % ke 55 % calon gagal menjawab dengan baik.

5. Tidak menyatakan jawapan dalam unit yang dikehendaki. ( kehilangan 1 markah)

2006

RM12.00 RM 0.65 + RM 1.50 RM14.152007

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

6. Jawapan bahagi perpuluhan yang tidak diselesaikan pengiraannya. ( masih ada baki)7. Tidak menghabiskan tugasan 8. Tertinggal / tidak menulis titik perpuluhan dengan jelas

Computation Skills 1

25.01 5 =

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

9. Jawapan pecahan tidak dalam bentuk terendah / nombor bercampur.

Knowledge & Understanding

Diagram shows the shaded region is drawn on squares of equal size.

What fraction of the whole diagram is shaded?

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

10.Salah penggunaan simbol dalam pengiraan dan jawapan.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

11.Gagal melukis dengan tepat

Tidak menggunakan pembaris bila melukis Tidak melabel gambar / rajah yang dilukis

2009

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

12.Jawapan akhir kurang tepat / tidak pasti.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

13. Memberi Dua jawapan berbeza.

MATEMATIK (Kertas 2)

14. Masalah Teknikal

MATEMATIK (Kertas 2)

14.Masalah Teknikal

Rajah di atas menunjukkan sebuah piramid bertapak segiempat tepat. Nyatakan (a) Bilangan bucu (b) Bentuk permukaan-permukaan condong bagi piramid itu. (2 markah)

Kekuatan dan Peluang Calon MATEMATIK (Kertas 2)

2006

1.5

700 m

2007

110