matematik asas teka dan uji

Download MATEMATIK ASAS TEKA DAN UJI

Post on 24-Feb-2016

101 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MATEMATIK ASAS TEKA DAN UJI. GURU MUDA BERKALIBER. NURHIDAYAH BINTI KHAIROL ANUAR. SITI BADRIAH BINTI SUKINDAR. PERBEZAAN MASALAH RUTIN DAN BUKAN RUTIN. PERBEZAAN MODEL POLYA DAN MODEL STEPHEN KRULIK DAN JESSE A. RUDRICK SERTA MODEL SCHOENFELD. 1. DEFINISI. 2. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

MATEMATIK ASASTEKA DAN UJI

SITI BADRIAH BINTI SUKINDARNURHIDAYAH BINTI KHAIROL ANUARGURU MUDA BERKALIBER

2

PERBEZAAN MASALAH RUTIN DAN BUKAN RUTIN

Jenis MasalahMasalah RutinMasalah Bukan RutinDefinisi- Melibatkan hanya satu operasi aritmetik sahaja dalam penyelesaiannyaMemerlukan proses-proses yang lebih tinggi daripada yang terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah rutin

Teknik- Memahami masalah, memilih operasi yang sesuai serta mempraktikkan algoritma-algoritma yang telah dipelajariBergantung kepada kebolehan pelajar menggunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah bersama dengan fakta-fakta dan maklumat dalam pertimbangan

Prosedur Penyelesaian Masalah

- Prosedur penyelesaiannya diketahui oleh pelajar - Prosedur menyelesaikannya adalah tidak diketahui pelajarKekuatan- Senang dicapai menggunakan ujian dengan pensil dan kertasSangat relevan dengan manusia

4

Jenis MasalahMasalah RutinMasalah Bukan Rutin

Kelemahan- Kurang relevan dengan masalah manusia- Kurang dicapai dengan kertas dan pensilFungsi-Memberi latihan dalam ingatan fakta-fakta asas dan langkah-langkah yang berturutan

-Mempertingkatkan kemahiran-kemahiran dalam operasi-operasi asas

-Memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir tenteng perkaitan di antara sesuatu operasi dan aplikasinya kepada situasi-situasi sebenar

-Mengembangkan penggunaan strategi-strategi penyelesaian masalah

-Membekalkan peluang kepada pelajar untuk memikirkan pelbagai cara penyelesaian, berkongsi kaedah-kaedah penyelesaian masalah dengan pelajar-pelajar lain dan mengembangkan keyakinan diri dalam penyelesaian masalah matematik

-Mendorong pelajar untuk menikmati keindahan dan logik yang wujud dalam matematik

-Mengembangkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis berbanding dengan hafalan petua, peraturan dan fakta tanpa kefahaman.

5

PERBEZAAN MODEL POLYA DAN MODEL STEPHEN KRULIK DAN JESSE A. RUDRICK SERTA MODEL SCHOENFELD

DEFINISI1GEORGE POLYA

STEPHEN KRULIK & JESSE A. RUDRICKSCHOENFELDMasalah merupakan sedikit penemuan dalam keadaan kreatif dan rasa ingin tahu yang tinggi, seseorang akan mampu menyelesaikan sesuatu masalah dan mungkin akan mengalami tekanan atau kegembiraan atas kejayaan penemuannya

Pengetahuan dan perilaku yang diperlukan sebagai strategi unutk menyelesaikan masalah matematikMasalah adalah situasi yang di alami oleh individu apabila ia menghadapi kekangan untuk mencapai sesuatu matlamat

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH2GEORGE POLYA

STEPHEN KRULIK & JESSE A. RUDRICKSCHOENFELDLANGKAH 1 :Memahami Masalah

LANGKAH 2 :-Merancang Tindakan

LANGKAH 3 :- Melaksanakan Tindakan

LANGKAH 1 :-Analisa Masalah

LANGKAH 2 :Meneroka Jalan Penyelesaian

LANGKAH 3 & 4 :Pemilihan Strategi Mencari JawapanLangkah 1:-Membaca dan Berfikir

LANGKAH 2 & 3 :- Aplikasi Formula-Mereka Bentuk Kembali Masalah

LANGKAH 4 & 5 :-Melaksanakan Langkah-langkah Pengesahan- Cadangan Penyelesaian

GEORGE POLYA

STEPHEN KRULIK & JESSE A. RUDRICKSCHOENFELDLANGKAH 4 :Semak Semula

LANGKAH 5 :-Menyemak Jawapan

Langkah 6 & 7 :-Pengesahan Langkah-langkah dan Cadangan Penyelesaian- Pengesahan Proses Penyelesaian

9

MASALAH PILIHAN : TEKA DAN UJI

TEKA DAN UJIStrategi penyelesaian masalah yang paling asas. Menggalakkan kita membuat tekaan dan menguji samada jawapan kita betul atau salah.Proses ini diulang sehingga jawapan yang betul ditemui.

11

Teka jawapanSemak jawapan yang diteka. Adakah iapenyelesaian kepada masalah tersebut gunakan maklumat yang disemak untuk meneka jawapan lain.Ulang langkah di atas sehingga anda mendapat jawapan yang betul.

LANGKAH-LANGKAH12

Terdapat tiga cara melaksanakan teka dan uji / cuba jaya iaitu:Teka dan uji / cuba jaya secara rawakTeka dan uji / cuba jaya secara sistematikTeka dan uji / cuba jaya secara inferens13

Soalan Penyelesaian MasalahSeorang Peladang memelihara beberapa ekor ayam dan kambing. Pada suatu hari apabila dia mengira bilangan kaki haiwan peliharaannya dia mendapati semuanya ada 88 kaki. Berapakah bilangan ayam dan kambing yang dimiliki oleh Peladang itu?

14

Langkah Pertama : Memahami masalahMemahami apa yang dikehendaki dalam soalan. Soalan di atas meminta untuk mencari berapa bilangan ayam dan kambing yang dipelihara oleh peladang tersebut.Memahami maklumat diberi iaitu jumlah kaki semua haiwan yang ada di ladang tersebut ialah 88 ekor kesemuanya.Pelajar perlu mengetahui bahawa bilangan kaki bagi seekor ayam dan seekor kambing adalah berbeza. Seekor ayam mempunyai 2 kaki manakala seekor kambing mempunyai 4 kaki.

15

Langkah Kedua : Membuat PerancanganPelajar menyusun maklumat yang diberi seperti berikut :1 kambing = 4 kaki1 ayam = 2 kakiJumlah Kambing + ayam = 88 kakiMemikirkan apakah kaedah yang sesuai untuk mencari jawapan.Menggunakan kaedah teka dan uji bagi menyelesaikan masalah tersebut.

16

Langkah 3 : Melaksanakan rancanganTeka dan Uji 120 ekor ayam x 2 = 40 kaki20 ekor kambing x 4= 80 kaki Jumlah = 120 kaki (jumlah terlalu tinggi)

17

Teka dan Uji 220 ekor ayam x 2= 40 kaki10 ekor kambing x 4= 40 kaki Jumlah = 80 kaki

(jumlah kaki hampir tepat)

18

Teka dan Uji 320 ekor ayam x 2 = 40 kaki12 ekor kambing x 4 = 48 kaki Jumlah = 88 kaki

( jumlah kaki yang tepat)

19

Langkah 4 : Semak penyelesaian

Menyemak semula jawapan pada teka dan uji yang ketiga dengan mendarab bilangan haiwan dengan jumlah kakinya untuk memastikan bilangan kaki haiwan tersebut sama seperti maklumat di dalam soalan.

20

TAMAT