masalah tingkahlaku

of 19 /19
MASALAH TINGKAHLAKU

Author: asyikin-hashim

Post on 02-Dec-2014

45.815 views

Category:

Spiritual


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. 1. KONSEP TINGKAH LAKU BERMASALAH Perlakuan yang dimanifestasikan secara konsisten dalam satu jangka masa lama yang akan memberi kesan buruk dalam perkembangan pembelajaran murid dan seterusnya menghalang mereka terlibat secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah.
 • 2. DEFINISI Tingkahlaku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat,tidak kira di dalam kehidupan bermasyarakat atau termasuk sekolah. Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam proses mengadaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Ini menyababkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian persekitarannya. Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah.
 • 3. Kindsvatter (Levin & Nolan, 2004) - tingkah laku bermasalah atau salah laku. Feldhusen (Levin & Nolan, 2004)-gangguan terhadap perlaksanaan proses pengajaran yang lancar. Emmer dan rakan-rakan (Levin & Nolan, 2004) - mengganggu pengajaran guru serta pembelajaran beberapa orang murid untuk jangka masa tertentu. Shrigley (Levin & Nolan, 2004) apa jua tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru atau bersifat tidak selamat dari segi psikologi mahupun fizikal ditakrifkan sebagai tingkah laku distruptif.
 • 4. DIRI MURID GURU DISTRUPTIF SEKOLAH JENIS-JENIS SEBAB BERLAKU LATAR DISTRUKTIF TINGKAH MASALAH BELAKANG LAKU DISIPLIN & MURID TINGKAH LAKU TINGKAH LAKU BERMASALAH KONSEP MASALAH DALAM BILIK DISIPLIN DARJAH & TINGKAH LAKU DISIPLIN & BERMASALAH HIPERAKTI PENDIA TINGKAH LAKU BILIK DARJAH F M SENSITIF MENIPU KURANG BERI PERHATIAN
 • 5. Tingkah laku membahayakan orang lain :- DISTRUPTIF Hiperaktif Kelakuan nakal Bising Bergerak sesuka hati Ketawa kuat Agresif secara JENIS-JENIS lisan/fizikal TINGKAH LAKU Tingkah laku membahayakan diri, sekolah, masyarakat :- Permusuhan nyata Vandalisme Kumpulan liar DISTRUKTIF Klik Geng
 • 6. DIRI GURU MURID Kebosanan dengan aktiviti kelas Penyampaian kandungan Masalah emosi guru tidak jelas Kekurangan keperluan fisiologi Penyediaan bahan yang Percubaan gaya baru tidak relevan LATAR SEKOLA BELAKANG H MURID Penceraian ibu bapa Peraturan yang ketat Penyakit kronik yang serius Ruang pembelajaran yang tidak Kematian ahli keluarga relevan dan tidak bermakna Sosioekonomi keluarga Terpaksa mematuhi autoriti guru- guru
 • 7. KURANG MEMBERI Murid tidak mendengar apabila guru mengajar dan tidak PERHATIAN fokus semasa P & P dijalankan Kanak-kanak bersifat impulsif dan sering mengganggu perbualan, aktiviti atau menyatakan sesuatu tanpa HIPERAKTIF berfikir Murid mudah mengalih perhatiannya dan sukar menyiapkan tugasan PENDIAM Murid ini tidak melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan kelas, tidak menyumbangkan dan bertukar idea SENSITIF Murid ini sukar ditegur dan mudah merajuk SENSITIF PENDIAM Sentiasa memerlukan peneguhan dan sokongan Murid ini mempunyai kecenderungan untuk tidak MENIPU MENIPU bercakap benar
 • 8. Klasifikasi tingkah laku bermasalah. Tingkahlaku bermasalah boleh diklasifikasikan kepada dua : a) tingkahlaku masalah dalaman. b) tingkahlaku masalah luaran.
 • 9. Tingkahlaku masalah dalaman Tingkahlaku masalah luaran Kebimbangan, perasaan takut Mengingkar arahan Sedih, murung Menentang Bersikap apetatik (tidak Agresif mempedulikan) Suka menyendiri, penarikan diri Argumentatif (suka berhujah) Kecenderungan menyalahi diri Tidak mempercayai, sendiri, perasaan serba salah kecenderungan menyalahi orang lain Perasaan rendah diri Destruktif Malu, terlalu sensitif Menipu, mencuri Keasyikan pemikiran tentang Sukar mengawal diri dan cemburu sesuatu perkara
 • 10. Ciri-ciri masalah tingkahlaku. Kebanyakkannya akan mengalami gangguan daripada aspek berikut: I) Interaksi sosial 2) Komunikasi ( lisan dan bukan lisan) Sukar untuk meluahkan keinginan sendiri. 3) Minat dan aktiviti. Suka membuat gerakan yang berulang-ulang yang aneh. 4) Masalah dalam aktiviti motor/ fizikal Menjadi terlalu aktif atau terlalu lembap.
 • 11. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Mewarisi sifat atau tingkah laku bermasalah. - ketidakseimbangan biokimia dalam diri seseorang, masalah neurologi atau kecederaan sistem saraf pusat. Faktor behavioral. - kegagalan mempelajari tingkahlaku menyesuaikan diri. Faktor sosiologi: - melabel individu berdasarkan latar belakang dan pengaruh budaya sesuatu masyarakat. Perubahan dalam sesebuah keluarga. -Contoh: kelahiran adi beradik yang baru, penceraian atau ibu bapa tiri baru. Media massa. -Cerita-cerita ganas dan lucah.
 • 12. KAEDAH MENGENAL PASTI MURID YG MEMPUNYAI TINGKAH LAKU BERMASALAH Kaedah Berasaskan Ujian Kaedah bukan ujian - pemerhatian - temuduga - kaedah penyelidikan Kajian Kes Kajian Dokumen Kajian Rentasan Kajian Menegak
 • 13. Mengenal pasti kanak-kanak bermasalah tingkah laku Kesukaran dalam pembelajaran yang sukar dinyatakan secara intelektual, sensori dan faktor kesihatan. Kesukaran mewujudkan interaksi dengan guru dan rakan. Tingkah laku abnormal dalam situasi biasa. Menunjukkan kelakukan yang berkaitan dengan rasa takut.
 • 14. TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKU AlatPengukuran Personal Teknik Pencegahan Tindakan Pembetulan
 • 15. Cara-cara guru mengatasi tingkah laku bermasalah Belajar Sambil Bermain. Main Peranan. Kaedah dan Teknik Pemudahcaraan. Tunjuk Cara (Demonstrasi). Peneguhan Positif. Peneguhan Negatif.
 • 16. PENGURUSAN TINGKAH LAKU Mengenal pasti tingkah laku bermasalah murid Tentukan matlamat t/laku yg diinginkan Pilih strategi yg sesuai Aplikasi strategi Ubahsuai dan ubah strategi jika gagal Apilkasi strategi baru secara sistematik
 • 17. Implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran Murid yang lain tidak dapat menumpukan perhatian kepada P&P. Mewujudkan pergaduhan. Interaksi antara guru dengan murid lain terganggu. Proses P&P tidak dapat berlangsung dengan lancar.
 • 18. IMPLIKASI TINGKAH LAKU BERMASALAH KEPADA PROSES P & P Mengawal bilik darjah termasuk mengurus tingkah laku bermasalah akan menjamin keberkesanan P & P. Jika ia tidak diambil dgn serius wlp persediaan dibuat dgn baik objektifnya tidak akan tercapai.