masalah sosial sivik form 4

4
1. Nyatakan punca keadaan sedemikian berlaku dalam masyarakat kita? 2. Bincangkan akibat masalah sosial ini kepada masyarakat dan negara. 3. Jelaskan langkah- langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah di atas.

Upload: annur-rashid

Post on 17-Jul-2015

79 views

Category:

Automotive


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Masalah sosial  sivik form 4

1. Nyatakan punca keadaan sedemikian berlaku dalam masyarakat kita?

2. Bincangkan akibat masalah sosial ini kepada masyarakat dan negara.

3. Jelaskan langkah- langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah di

atas.

Page 2: Masalah sosial  sivik form 4

1. Nyatakan faktor masalah sosial ini berlaku dalam masyarakat kita?

2. Bincangkan kesan masalah sosial ini kepada:

- murid yang terlibat

- masyarakat

-negara.

3. Jelaskan tindakan yang boleh diambil untuk menangani masalah sosial ini.

Page 3: Masalah sosial  sivik form 4

PENDERAAN

1. Nyatakan faktor yang mendorong seseorang itu melakukan penderaan.

2Bagaimanakah masyarakat dapat membantu membanteras masalah penderaan.

2. Jelaskan usaha NGO dan kerajaan dalam membantu mangsa penderaan.

Page 4: Masalah sosial  sivik form 4

PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI

1. Nyatakan punca penyalahgunaan teknologi dalam masyarakat.

2. Terangkan keburukan kemajuan teknologi kepada individu, masyarakat dan

negara.

3. Cadangkan langkah- langkah yang boleh diambil untuk menghindari

berlakunya penyalahgunaan teknologi.