masalah sosial sivik form 4

of 4 /4
1. Nyatakan punca keadaan sedemikian berlaku dalam masyarakat kita? 2. Bincangkan akibat masalah sosial ini kepada masyarakat dan negara. 3. Jelaskan langkah- langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah di atas.

Author: annur-rashid

Post on 17-Jul-2015

75 views

Category:

Automotive


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Nyatakan punca keadaan sedemikian berlaku dalam masyarakat kita?2. Bincangkan akibat masalah sosial ini kepada masyarakat dan negara.3. Jelaskan langkah- langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah di atas.

1. Nyatakan faktor masalah sosial ini berlaku dalam masyarakat kita?2. Bincangkan kesan masalah sosial ini kepada:- murid yang terlibat- masyarakat -negara.3. Jelaskan tindakan yang boleh diambil untuk menangani masalah sosial ini.

PENDERAAN

1. Nyatakan faktor yang mendorong seseorang itu melakukan penderaan.2Bagaimanakah masyarakat dapat membantu membanteras masalah penderaan.2. Jelaskan usaha NGO dan kerajaan dalam membantu mangsa penderaan.

PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI 1. Nyatakan punca penyalahgunaan teknologi dalam masyarakat.2. Terangkan keburukan kemajuan teknologi kepada individu, masyarakat dan negara.3. Cadangkan langkah- langkah yang boleh diambil untuk menghindari berlakunya penyalahgunaan teknologi.