manuskrip -

Click here to load reader

Post on 23-Apr-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MANUSKRIP.inddTaj al-Salatin
Ibn Khaldun Nama penuh Ibn Khaldun ialah Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakr Muhammad ibn al-Hasan. Ibn Khaldun lahir pada 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal dunia pada 17 Mac 1406 di Kaherah, Mesir. Ibn Khaldun merupakan salah seorang pakar sejarah Arab teragung. Karya teragungnya bertajuk Muqaddimah.
E.H. Carr Edward Hallert Carr berasal dari Britain. Beliau dilahirkan pada 28 Jun 1892 dan meninggal dunia pada 3 November 1982. E.H. Carr telah menulis sejarah Soviet Union yang diterbitkan dalam 14 jilid. Beliau juga telah menulis sebuah karya terkenal, iaitu What Is History.
Herodotus Herodotus merupakan sejarawan dari Yunani. Beliau hidup antara 484 M hingga 425 SM. Herodotus telah menghasilkan karya terkenal yang dikenali sebagai The Histories yang menumpukan kajian tentang Perang Persia. Herodotus juga digelar sebagai “Bapa Sejarah”.
Dr. Muhd Yusof bin Ibrahim Muhd. Yusof Ibrahim merupakan tokoh sejarawan yang banyak menjalankan kajian tentang sejarah di Malaysia. Antara buku beliau termasuklah Pengertian dan Beberapa Perbahasan Mengenai Teori dan Kaedah, Sejarah Sejarawan dan Pensejarahan (1988), Pensejarahan Melayu 1800-1960, Ilmu Sejarah, Falsafah, Pengertian dan Kaedah (2001).