manusia dan agama

of 16 /16
MANUSIA DAN AGAMA

Author: mkazree

Post on 03-Dec-2014

8.079 views

Category:

Spiritual


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. MANUSIADANAGAMA

2. siapaManusia? 3. Pengertian Manusia

 • Bahasa:
 • Dari perkataan Arab nasia , yansa
 • bermaksud lupa .
 • Manusia adalah orang yang lupa (pelupa).

4. Samb..

 • Istilah:
 • Makhluk yang mempunyai akal budi.
 • Insan. Orang.

5. Manusia dari pandangan Islam

 • Manusia merupakan makhluk paling mulia diciptakan oleh Allah.
 • Diciptakan mengikut asal kejadian Adam a.s iaitu dari tanah.
 • Diturunkan di muka bumi dengan tugasnya:
 • a. beribadah kepada Allah swt.
 • b. tanggungjawab sebagai khalifah kepadamakhluk yang lain.

6. Samb..

 • Pendapat Ibnu Khaldun:
 • Allah membezakan manusia dari haiwan lain dengan kesanggupan berfikir, memiliki segala kesempurnaan, kemuliaan dan ketinggian di atas makhluk lain

7. Samb..

 • Merujuk pendapat ini, kemuliaan manusia disebabkan beberapa perkara. Antaranya:
 • a. jasmani.
 • b. roh (naluri).
 • c. akal.
 • d. tugas (Ibadah).
 • e. tanggungjawab (khalifah).
 • f. rasul dari kalangan manusia.

8. Manusia dari pandangan Barat

 • Merupakan haiwan istimewa yang boleh bercakap dan berfikir.
 • Akal adalah unsur paling utama yang membezakannya dengan makhluk lain.

9. Samb..

 • Pandangan Falsafah Barat:
 • Manusia merupakanhaiwanyang boleh bercakap dan berfikir.
 • Aristotle:
 • Manusia sebagai haiwan yang berfikir, haiwan bersosial, haiwan berpolitik dan sebagainya

10. Agama ? 11. Pengertian Agama

 • Bahasa:
 • Sanskrit:
 • AberertiTidakdanGamaberertiKacau .
 • Oleh itu AGAMA bermaksudTidak Kacau .
 • Latin:
 • Religioberertimengikat.

12. Pengertian agama menurut Islam

 • Bahasa:
 • Arab:
 • Al-Dinbererti carahidup
 • Melayu
 • Agama bererti kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran serta perintah-Nya, kepercayaan pada yang Maha Kuasa.

13. Samb..

 • Istilah(al-Din):
 • Suatu sistem yang merangkumiperaturan-peraturanyang menyeluruh danundang-undangyang lengkap dalam semua urusan hidup manusia untuk mereka menerima dan mengamalkannya secara total.

14. KENAPA PERLU BERAGAMA? 15. MANUSIA BERHAJAT KEPADA AGAMA

 • Naluri semulajadi manusia.
 • b Memerlukan panduan dalam membuat pilihan.
  • Kemampuan akal terbatas.
  • Penguasaan ilmu terhad.
 • c. Sumber perundangan dalam mengatur kehidupan.
 • d. Membezakannya dengan makhluk lain.

16. Sekian..