manual pengguna sistem eclaim (ptj)efas.usm.my/eclaim/menu/manual eclaim ptj  · pdf file...

Click here to load reader

Post on 20-Jan-2020

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MANUAL PENGGUNA SISTEM eCLAIM

  (PTJ)

  Jabatan Bendahari FEBRUARI 2012

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 1 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

  KANDUNGAN - PTJ

  TAJUK MUKA SURAT

  1.0 PENGENALAN SISTEM 2

  2.0 CARIAN 3

  Langkah 1 : Tukar Jabatan 3

  Langkah 2 : Carian permohonan 3

  3.0 SEMAKAN PERMOHONAN 6

  3.1 Pendahuluan Diri 6

  3.2 Tuntutan Perjalanan 8

  4.0 KEMASKINI PERMOHONAN 11

  4.1 Pendahuluan Diri 11

  4.2 Tuntutan Perjalanan 12

  5.0 PENGESAHAN PERMOHONAN 14

  5.1 Pentadbiran PTJ 14

  5.2 Ketua PTJ 15

  6.0 PELARASAN DOKUMEN 17

  6.1 Pendahuluan Diri 17

  6.2 Tuntutan Perjalanan 19

  7.0 HANTAR DOKUMEN KE PTJ LAIN 22

  8.0 PROSES HANTAR SEMULA KE EPROCUREMENT 23

  9.0 PROSES DOKUMEN DI ePROCUREMENT 24

  Langkah 1 : Semak peruntukan 24

  Langkah 2 : Submit for processing 26

  10.0 PROSES HANTAR DOKUMEN KE BENDAHARI 27

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 2 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

  1.0 PENGENALAN SISTEM

  eClaim merupakan sistem tuntutan secara elektronik. Sistem ini membolehkan permohonan

  tuntutan staf Universiti Sains Malaysia, proses semakan dan kelulusan permohonan oleh

  pentadbiran PTJ dibuat secara atas talian.

  Sistem eClaim boleh diakses melalui Campus Online atau di laman web Jabatan Bendahari.

  Masukkan ID Pengguna dan kata laluan Campus Online untuk log masuk ke eClaim.

  Pada laman utama, nama pengguna dipaparkan dan pengguna dapat mengakses manual

  serta soalan lazim sebagai panduan kelayakan tuntutan dan penggunaan sistem.

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 3 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

  2.0 CARIAN

  Carian dokumen permohonan boleh dibuat seperti berikut:

  Langkah 1 : Tukar Jabatan

   Pilih Menu dan klik untuk

  memulakan proses seperti yang dipaparkan pada

  Rajah 1.1.1. Rajah 1.1.1

   Halaman seperti Rajah 1.1.2 dipaparkan. Pilihan kampus dan jabatan mengikut

  keupayaan mengakses PTJ yang dibenarkan. Klik .

  Rajah 1.1.2

  Langkah 2 : Carian permohonan

   Pilih Menu dan klik , atau

  untuk memulakan proses carian dokumen

  seperti yang dipaparkan pada Rajah 1.1.3. Rajah 1.1.1

   Halaman Carian seperti Rajah 1.1.4 dipaparkan. Jabatan

  yang dipilih dipaparkan pada ruangan bertanda.

  Rajah 1.1.4

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 4 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

   Klik untuk carian permohonan tersebut.

   Senarai permohonan dipaparkan seperti Rajah 1.1.5.

  Rajah 1.1.5

  Maklumat yang perlu diisi adalah seperi berikut:

  Perkara Keterangan

  Carian Pilih jenis carian :

  i. Transaksi Semasa – Transaksi 30 hari terkini

  ii. No. KP – No. Kad Pengenalan pemohon

  iii. No. Permohonan – No. Permohonan Pendahuluan

  Diri/Tuntutan Perjalanan

  iv. Nama – Nama Pemohon

  v. Bulan/Tahun Perjalanan – Contoh : 08/2011

  vi. Tarikh – Tarikh permohonan

  Maklumat Carian Masukkan maklumat carian bagi No. Permohonan atau

  Bulan/Tahun Perjalanan

  Tarikh Permohonan Masukkan tarikh Permohonan Pendahuluan Diri/Tuntutan

  Perjalanan

  Status Pilih status PTJ : Hantar Permohonan

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 5 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

  Status yang berkaitan adalah seperti berikut:

  Status Keterangan

  Pemohon : Permohonan Baru Pemohon mengisi borang permohonan

  Pemohon : Hantar Permohonan Pemohon telah menghantar permohonan dan

  untuk tindakan kerani PTJ

  PTJ : Tindakan Ketua Jabatan Kerani telah menyemak dan hantar permohonan

  untuk kelulusan Ketua Jabatan

  PTJ : Tindakan Pemohon Kerani telah menyemak dan mengembalikan

  kepada pemohon untuk pembetulan atau

  pembatalan permohonan

  PTJ : Hantar Dokumen Proses penghantaran dokumen dari PTJ ke Jabatan

  Bendahari

  Ketua PTJ : Lulus Permohonan telah diluluskan oleh Ketua Jabatan

  Ketua PTJ : Tindakan Kerani Permohonan dikembalikan kepada kerani PTJ

  untuk pembetulan

  Ketua PTJ : Tidak Lulus Permohonan tidak diluluskan oleh Ketua PTJ

  JBend : Terima Dokumen Dokumen diterima oleh Jabatan Bendahari untuk

  proses pembayaran

  JBend : Tindakan Pegawai Permohonan telah dikemukakan kepada pegawai

  Jabatan Bendahari untuk kelulusan

  JBend : Sah Permohonan telah diluluskan untuk pembayaran

  JBend : Batal Permohonan telah dibatalkan oleh Pegawai

  Jabatan Bendahari

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 6 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

  3.0 SEMAKAN DOKUMEN

  Pentadbiran PTJ perlu menyemak maklumat yang telah diisi oleh pemohon dan membuat

  pengesahan permohonan berdasarkan dokumen sokongan yang disertakan.

  3.1 Pendahuluan Diri

   Rajah 3.1.1 memaparkan senarai permohonan. Klik untuk memulakan semakan

  dokumen, Rajah 3.1.2 dipaparkan.

  Rajah 3.1.1

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 7 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

  Rajah 3.1.2

  Jadual 1 menunjukkan fungsi ikon yang terdapat pada halaman dokumen.

  Ikon Keterangan/Fungsi

  Mengisi dan mengemaskini maklumat akaun

  Menjalankan proses pelarasan elaun tuntutan perbelanjaan untuk

  menambah atau mengurangkan nilai tuntutan

  Proses mengemaskini status dokumen yang hendak diproses

  Proses menghantar dokumen tuntutan yang dibiayai oleh PTJ lain

  Kembali ke paparan hadapan

  Jadual 1

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 8 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

  3.2 Tuntutan Perjalanan

   Rajah 3.2.1 memaparkan senarai permohonan, klik untuk memaparkan dokumen

  tuntutan seperti di Rajah 3.2.2.

  Rajah 3.2.1

  Rajah 3.2.2

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 9 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

  Jadual 2 menerangkan ikon yang terdapat pada halaman utama dokumen.

  Ikon Keterangan Catatan

  Mengisi atau mengemaskini maklumat akaun

  Hantar permohonan baru Pemohon sahaja

  Proses mengemaskini status dokumen yang telah disemak

  untuk diproses

  Proses menghantar dokumen tuntutan yang dibiayai oleh

  PTJ lain

  Kembali ke paparan hadapan

  Proses menambah maklumat perincian perjalanan Pemohon sahaja

  Cetakan semula dokumen permohonan

  Jadual 2

   Untuk melihat maklumat lengkap tuntutan pemohon, klik dan paparan Rajah 3.2.3

  dipaparkan.

  Rajah 3.2.3

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 10 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

  Jadual 3 menerangkan ikon yang terdapat pada halaman perincian dokumen.

  Ikon Keterangan Catatan

  Menjalankan proses pelarasan elaun tuntutan perbelanjaan

  untuk menambah atau mengurangkan nilai tuntutan

  Kemaskini maklumat akaun dikenakan

  Batal maklumat perjalanan Pemohon sahaja

  Kembali ke halaman utama dokumen

  Maklumat pengangkutan Pemohon sahaja

  Lain-lain maklumat tuntutan Pemohon sahaja

  Maklumat penginapan Pemohon sahaja

  Jadual 3

 • No Semakan : 01 Pejabat Bendahari, Universiti Sains Malaysia Mukasurat 11 / 28 Tarikh Semakan : 07022012 11800 USM, Pulau Pinang

  4.0 KEMASKINI PERMOHONAN

  Proses kemaskini permohonan merupakan proses di mana maklumat akaun diisi dan

  dikemaskini oleh kerani Pusat Tanggungjawab(PTJ). Pentadbiran PTJ perlu memastikan

  maklumat akaun yang dikenakan mengikut PTJ yang membiayai perjalanan dan memastikan

  setiap satu permohonan adalah dari PTJ yang sama walaupun dari kumpulan wang yang

  berbeza.

  4.1 Pendahuluan Diri

   Klik , Rajah 4.1.1 dipaparkan. Masukkan maklumat akaun yang bersesuaian pada

  medan yang sepatutnya.

   Klik dan klik untuk menyimpan maklumat yang dikemaskini.