manual pengguna lentera (oceania/oasis/wadi)- modul penilaian

24
© 2014 Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH 2014

Upload: universiti-malaysia-terengganu

Post on 19-Jul-2015

67 views

Category:

Internet


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

© 2014 Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah

PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL

SULTANAH NUR ZAHIRAH

2014

Page 2: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /2

MANUAL PENGGUNA

MODUL PENILAIAN (TUGASAN, KUIZ)

Objektif : Dapat memberi maklumat secara terperinci dalam membantu pengguna untuk memberi tugasan atau hebahan mengenai tugasan secara online atau offline. Modul ini juga dapat membantu pengguna untuk menyediakan kuiz secara atas talian. Kedua-dua jenis penilaian ini disediakan dalam sistem e-Pembelajaran LENTERA.

Direktori:

Nama/Jawatan E-mel Ext

Dr. Noraida Haji Ali - Ketua e-Pembelajaran, PPDSNZ, UMT

aida 4332

Mohd Hafriz Bin Nural Azhan - Pegawai Teknologi Maklumat

hafriz.azhan 4826

Khairul Bukhari Bin Abd Hamid - Pembantu Pegawai Teknologi Maklumat

k.bukhari 4442

Abd. Hadi Bin Ismail - Pembantu Pegawai Teknologi Maklumat

abdhadi 4442

Page 3: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /3

ISI KANDUNGAN

TAJUK MUKA SURAT

A LOG-IN 4

B PENYEDIAAN TUGASAN

TUGASAN SECARA ATAS TALIAN 7

HANTAR TUGASAN SECARA ATAS TALIAN 12

C PENYEDIAAN KUIZ ATAS TALIAN 15

Page 4: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /4

A. LOG IN :

Alamat url: epembelajaran.umt.edu.my (guna pelayar Mozila Firefox) atau melalui mynemo.

Buat pilihan modul e-pembelajaran yang sesuai.

- Oceania : e-pembelajaran untuk pelajar ijazah

- Wadi : e-pembelajaran untuk pelajar diploma

- Oasis : e-pembelajaran untuk pelajar siswazah atau penggunaan kakitangan UMT

Page 5: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /5

Log-in akaun masing-masing.

Masukkan Username dan Password masing-masing. Paparan berikut akan dipaparkan.

Masukkan Username dan

Password masing-masing.

Paparan berikut akan

dipaparkan.

Nama dipaparkan

Senarai kursus dipaparkan

Page 6: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /6

Pilih kursus. Klik pada nama kursus. Paparan berikut dipaparkan.

Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

Paparan berikut akan dipaparkan.

Ikon ini dipaparkan

Page 7: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /7

B. PENYEDIAAN TUGASAN

i) TUGASAN SECARA ATAS TALIAN

Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

Pilih ikon Assignment dan klik button Add.

Paparan berikut dipaparkan.

Masukkan nama Assignment

Masukkan arahan

Page 8: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /8

Penetapan tugasan.

Klik button

Mesti tukar kepada ‘Yes’ untuk tugasan atas talian.

File submission set sebagai ‘No’

- Pelajar hanya dibenarkan menaip jawapan secara atas talian sahaja

Masa dan tarikh yang dibenarkan untuk hantar jawapan jawapan

Masa dan tarikh tamat untuk hantar jawapan – pelajar tidak boleh akses tugasan.

**Nota: Jika Cut-off date tidak disetkan, pelajar masih boleh hantar jawapan selepas tarikh due-date tapi sistem akan tanda masa dihantar.

Page 9: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /9

Penetapan tugasan akan dipaparkan seperti berikut.

Untuk mendapatkan maklumat terperinci, klik pada nama tugasan tersebut.

Skrin berikut dipaparkan.

Untuk melihat hasil tugasan yang dibuat, scroll down sampai ke bawah , klik pada

Klik pada module Student

Page 10: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /10

Skrin berikut dipaparkan.

Skrin berikut dipaparkan.

Untuk tukar kepada skrin Instruktur, klik disini ( menu sebelah kiri).

Klik Add Submission untuk lihat

hasilnya

Ruang untuk pelajar menjawab

soalan

Page 11: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /11

Semua nama pelajar dan status akan dipaparkan bagi proses permarkahan.

Untuk view submission, klik disini

Page 12: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /12

ii) HANTAR TUGASAN SECARA ATAS TALIAN

Soalan boleh diletak sebagai fail yang asing. Boleh guna kaedah yang sama seperti masukkan nota.

Guna kaedah ‘drag and drop’ (dalam manual pengguna Modul Asas).

Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

Pilih ikon Assignment dan klik button Add.

Paparan berikut dipaparkan.

Masukkan nama Assignment

Masukkan arahan

Page 13: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /13

Penetapan submission.

Hasilnya adalah seperti berikut.

Untuk lihat status penghantaran, klik pada nama assignment. Paparannya sama seperti muka

surat 10. Ini adalah contoh Grading summary dan status.

Mesti set seperti ini.

Untuk beri markah, klik di sini.

Fail soalan tugasan

Page 14: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /14

Berikut adalah contoh paparan untuk proses pemarkahan. Status akan dipaparkan bagi setiap

pelajar.

Untuk melihat paparan sebenar, ulangi langkah di muka surat 8 dan 9.

Status penghantaran

tugasan bagi setiap pelajar.

Page 15: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /15

C. PENYEDIAAN KUIZ ATAS TALIAN

Seperti biasa, untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

Skrin berikut di paparkan.

Pilih ikon Quiz dan klik button

Add

Masukkan nama kuiz

Set tarikh kuiz untuk dipaparkan.

Set masa yang diperuntukkan.

Set kekerapan yang dibenarkan.

Page 16: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /16

Untuk membina soalan-soalan kuiz, klik pada nama kuiz yang telah ditetapkan.

Skrin berikut dipaparkan.

Skrin berikut dipaparkan.

Klik Edit quiz untuk bina soalan

Klik disini untuk tambah soalan

Set markah maksimum

Page 17: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /17

Pilih jenis soalan yang sesuai. Jenis soalan boleh dipelbagai dalam satu kuiz.

Skrin berikut dipaparkan.

Contoh: pilih soalan jenis

true/false

Perlu masukkan nama soalan

Ruang untuk soalan

Perlu masukkan markah bagi

soalan ini

Pilih jawapan yang betul

Page 18: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /18

Hasilnya;

Untuk tambah soalan dalam laman yang sama, klik . Kemudian pilih jenis soalan

yang diberi. Boleh pilih jenis yang sama atau berlainan. Soalan dipaparkan dalam laman yang

sama. Contohnya, pilih jenis soalan yang sama seperti di atas.

Hasilnya;

Page 19: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /19

Bina soalan pada laman yang baru;

Dengan cara yang sama seperti di atas, soalan boleh dibina dengan memilih jenis soalan yang

ditetapkan. Contoh dibawah menunjukkan terdapat 4 soalan yang telah dibina.

Klik disini untuk bina soalan pada

laman yang baru

Page 20: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /20

Soalan yang telah diinput, akan disimpan sebagai bank soalan. Soalan ini boleh dipilih untuk

dimasukkan dalam kuiz. Setiap soalan yang dipilih, akan dipaparkan pada laman yang

berlainan. Lihat pada menu sebelah kanan paparan.

Contoh yang terhasil apabila soalan ditambah dari bank soalan. Perhatikan pada page yang

baru dihasilkan.

Boleh pilih soalan dari bank soalan

dengan klik pada soalan tersebut.

dan klik button Add to quiz

Page 21: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /21

Untuk lihat paparan yang sebenar, lihat pada menu SETTINGS pada sebelah kiri.

Berikut adalah hasil soalan yang telah dibina pada laman pertama.

Untuk lihat paparan kuiz, klik pada Preview

Jumlah laman soalan yang ada Klik untuk soalan seterusnya Klik untuk edit soalan

Page 22: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /22

Soalan-soalan ini boleh disusun atur semula. Klik pada tab ini.

Soalan-soalan yang dibina, disenaraikan dalam laman ini. Soalan ini boleh disusun atur kembali.

Contoh, untuk pindahkan soalan dalam laman yang sama, ke laman yang baru.

Laman baru akan dihasilkan sebagai ‘Empty Page’. Untuk pindahkan soalan no.2 kepada laman 2, Klik soalan nombor 2.

Lihat apa hasil daripada aktiviti di atas.

Klik pada soalan

Klik disini untuk tambah laman baru dengan soalan yang sedia ada.

Taip nombor laman,

klik Move.

Klik disini untuk edit

soalan.

Page 23: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /23

Untuk kembali ke laman utama, lihat paparan sebelah kiri pada menu NAVIGATION.

Klik pada nama kursus.

Page 24: MANUAL PENGGUNA LENTERA (OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL PENILAIAN

Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /24

TERIMA KASIH

Disediakan oleh: Dr.Noraida Haji Ali

Ketua e-Pembelajaran PPDSNZ, UMT

2014