manual pengguna lentera (oceania/oasis/wadi)- modul penilaian

of 24 /24
© 2014 Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH 2014

Author: universiti-malaysia-terengganu

Post on 19-Jul-2015

56 views

Category:

Internet


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2014 Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah

  PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL

  SULTANAH NUR ZAHIRAH

  2014

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /2

  MANUAL PENGGUNA

  MODUL PENILAIAN (TUGASAN, KUIZ)

  Objektif : Dapat memberi maklumat secara terperinci dalam membantu pengguna untuk memberi tugasan atau hebahan mengenai tugasan secara online atau offline. Modul ini juga dapat membantu pengguna untuk menyediakan kuiz secara atas talian. Kedua-dua jenis penilaian ini disediakan dalam sistem e-Pembelajaran LENTERA.

  Direktori:

  Nama/Jawatan E-mel Ext

  Dr. Noraida Haji Ali - Ketua e-Pembelajaran, PPDSNZ, UMT

  aida 4332

  Mohd Hafriz Bin Nural Azhan - Pegawai Teknologi Maklumat

  hafriz.azhan 4826

  Khairul Bukhari Bin Abd Hamid - Pembantu Pegawai Teknologi Maklumat

  k.bukhari 4442

  Abd. Hadi Bin Ismail - Pembantu Pegawai Teknologi Maklumat

  abdhadi 4442

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /3

  ISI KANDUNGAN

  TAJUK MUKA SURAT

  A LOG-IN 4

  B PENYEDIAAN TUGASAN

  TUGASAN SECARA ATAS TALIAN 7

  HANTAR TUGASAN SECARA ATAS TALIAN 12

  C PENYEDIAAN KUIZ ATAS TALIAN 15

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /4

  A. LOG IN :

  Alamat url: epembelajaran.umt.edu.my (guna pelayar Mozila Firefox) atau melalui mynemo.

  Buat pilihan modul e-pembelajaran yang sesuai.

  - Oceania : e-pembelajaran untuk pelajar ijazah

  - Wadi : e-pembelajaran untuk pelajar diploma

  - Oasis : e-pembelajaran untuk pelajar siswazah atau penggunaan kakitangan UMT

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /5

  Log-in akaun masing-masing.

  Masukkan Username dan Password masing-masing. Paparan berikut akan dipaparkan.

  Masukkan Username dan

  Password masing-masing.

  Paparan berikut akan

  dipaparkan.

  Nama dipaparkan

  Senarai kursus dipaparkan

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /6

  Pilih kursus. Klik pada nama kursus. Paparan berikut dipaparkan.

  Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

  Paparan berikut akan dipaparkan.

  Ikon ini dipaparkan

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /7

  B. PENYEDIAAN TUGASAN

  i) TUGASAN SECARA ATAS TALIAN

  Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

  Pilih ikon Assignment dan klik button Add.

  Paparan berikut dipaparkan.

  Masukkan nama Assignment

  Masukkan arahan

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /8

  Penetapan tugasan.

  Klik button

  Mesti tukar kepada Yes untuk tugasan atas talian.

  File submission set sebagai No

  - Pelajar hanya dibenarkan menaip jawapan secara atas talian sahaja

  Masa dan tarikh yang dibenarkan untuk hantar jawapan jawapan

  Masa dan tarikh tamat untuk hantar jawapan pelajar tidak boleh akses tugasan.

  **Nota: Jika Cut-off date tidak disetkan, pelajar masih boleh hantar jawapan selepas tarikh due-date tapi sistem akan tanda masa dihantar.

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /9

  Penetapan tugasan akan dipaparkan seperti berikut.

  Untuk mendapatkan maklumat terperinci, klik pada nama tugasan tersebut.

  Skrin berikut dipaparkan.

  Untuk melihat hasil tugasan yang dibuat, scroll down sampai ke bawah , klik pada

  Klik pada module Student

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /10

  Skrin berikut dipaparkan.

  Skrin berikut dipaparkan.

  Untuk tukar kepada skrin Instruktur, klik disini ( menu sebelah kiri).

  Klik Add Submission untuk lihat

  hasilnya

  Ruang untuk pelajar menjawab

  soalan

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /11

  Semua nama pelajar dan status akan dipaparkan bagi proses permarkahan.

  Untuk view submission, klik disini

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /12

  ii) HANTAR TUGASAN SECARA ATAS TALIAN

  Soalan boleh diletak sebagai fail yang asing. Boleh guna kaedah yang sama seperti masukkan nota.

  Guna kaedah drag and drop (dalam manual pengguna Modul Asas).

  Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

  Pilih ikon Assignment dan klik button Add.

  Paparan berikut dipaparkan.

  Masukkan nama Assignment

  Masukkan arahan

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /13

  Penetapan submission.

  Hasilnya adalah seperti berikut.

  Untuk lihat status penghantaran, klik pada nama assignment. Paparannya sama seperti muka

  surat 10. Ini adalah contoh Grading summary dan status.

  Mesti set seperti ini.

  Untuk beri markah, klik di sini.

  Fail soalan tugasan

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /14

  Berikut adalah contoh paparan untuk proses pemarkahan. Status akan dipaparkan bagi setiap

  pelajar.

  Untuk melihat paparan sebenar, ulangi langkah di muka surat 8 dan 9.

  Status penghantaran

  tugasan bagi setiap pelajar.

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /15

  C. PENYEDIAAN KUIZ ATAS TALIAN

  Seperti biasa, untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

  Skrin berikut di paparkan.

  Pilih ikon Quiz dan klik button

  Add

  Masukkan nama kuiz

  Set tarikh kuiz untuk dipaparkan.

  Set masa yang diperuntukkan.

  Set kekerapan yang dibenarkan.

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /16

  Untuk membina soalan-soalan kuiz, klik pada nama kuiz yang telah ditetapkan.

  Skrin berikut dipaparkan.

  Skrin berikut dipaparkan.

  Klik Edit quiz untuk bina soalan

  Klik disini untuk tambah soalan

  Set markah maksimum

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /17

  Pilih jenis soalan yang sesuai. Jenis soalan boleh dipelbagai dalam satu kuiz.

  Skrin berikut dipaparkan.

  Contoh: pilih soalan jenis

  true/false

  Perlu masukkan nama soalan

  Ruang untuk soalan

  Perlu masukkan markah bagi

  soalan ini

  Pilih jawapan yang betul

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /18

  Hasilnya;

  Untuk tambah soalan dalam laman yang sama, klik . Kemudian pilih jenis soalan

  yang diberi. Boleh pilih jenis yang sama atau berlainan. Soalan dipaparkan dalam laman yang

  sama. Contohnya, pilih jenis soalan yang sama seperti di atas.

  Hasilnya;

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /19

  Bina soalan pada laman yang baru;

  Dengan cara yang sama seperti di atas, soalan boleh dibina dengan memilih jenis soalan yang

  ditetapkan. Contoh dibawah menunjukkan terdapat 4 soalan yang telah dibina.

  Klik disini untuk bina soalan pada

  laman yang baru

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /20

  Soalan yang telah diinput, akan disimpan sebagai bank soalan. Soalan ini boleh dipilih untuk

  dimasukkan dalam kuiz. Setiap soalan yang dipilih, akan dipaparkan pada laman yang

  berlainan. Lihat pada menu sebelah kanan paparan.

  Contoh yang terhasil apabila soalan ditambah dari bank soalan. Perhatikan pada page yang

  baru dihasilkan.

  Boleh pilih soalan dari bank soalan

  dengan klik pada soalan tersebut.

  dan klik button Add to quiz

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /21

  Untuk lihat paparan yang sebenar, lihat pada menu SETTINGS pada sebelah kiri.

  Berikut adalah hasil soalan yang telah dibina pada laman pertama.

  Untuk lihat paparan kuiz, klik pada Preview

  Jumlah laman soalan yang ada Klik untuk soalan seterusnya Klik untuk edit soalan

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /22

  Soalan-soalan ini boleh disusun atur semula. Klik pada tab ini.

  Soalan-soalan yang dibina, disenaraikan dalam laman ini. Soalan ini boleh disusun atur kembali.

  Contoh, untuk pindahkan soalan dalam laman yang sama, ke laman yang baru.

  Laman baru akan dihasilkan sebagai Empty Page. Untuk pindahkan soalan no.2 kepada laman 2, Klik soalan nombor 2.

  Lihat apa hasil daripada aktiviti di atas.

  Klik pada soalan

  Klik disini untuk tambah laman baru dengan soalan yang sedia ada.

  Taip nombor laman,

  klik Move.

  Klik disini untuk edit

  soalan.

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /23

  Untuk kembali ke laman utama, lihat paparan sebelah kiri pada menu NAVIGATION.

  Klik pada nama kursus.

 • Nota Modul Penilaian LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /24

  TERIMA KASIH

  Disediakan oleh: Dr.Noraida Haji Ali

  Ketua e-Pembelajaran PPDSNZ, UMT

  2014