manual amalan 5s - audit 5s bagi ... memantau kemajuan pelaksanaan amalan 5s melalui contoh ......

Download MANUAL AMALAN 5S -  audit 5S bagi ... Memantau kemajuan pelaksanaan Amalan 5S melalui contoh ... Menentukan kekerapan aktiviti audit dalaman 5S. Menyediakan laporan dan

Post on 01-Mar-2018

299 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MANUAL

  AMALAN 5S

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  1

  KANDUNGAN

  MUKA SURAT

  1 Prakata 2

  2 Jawatankuasa Amalan 5S JKR Bentong

  2.1 Jawatankuasa Induk Amalan 5S JKR Bentong 2.2 Jawatankuasa Pelaksana Amalan 5S JKR Bentong

  3 - 4

  3 Pengenalan 5

  4 Dasar 5S JKR Bentong 5

  5 Slogan 5S JKR Bentong 5

  6 Falsafah Amalan 5S 5

  7 Tujuan 6

  8 Objektif Amalan 5S JKR Bentong 6

  9 Faedah Pelaksanaan 5S 7

  10 Kunci Kejayaan 5S 7

  11 Definisi Operasi 8

  12 Konsep Amalan 5S 8

  12.1 Sisih (Seiri) 9

  12.2 Susun (Seiton) 10

  12.3 Sapu (Seiso) 11

  12.4 Seragam (Seiketsu) 11

  12.5 Sentiasa Amal (Shitsuke) 12

  13 Langkah-langkah Pelaksanaan Amalan 5S 13 - 16

  14

  15

  16

  17

  Peranan dan Tanggungjawab Jawatankuasa

  Amalan 5S

  Kreteria Audit

  Penutup Lampiran

  17 - 18

  19 - 26

  27

  28 - 32

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  2

  PRAKATA

  Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam 1Malaysia

  Seiring dengan langkah-langkah transformasi perkhidmatan awam bagi meningkatkan tahap

  penyampaian perkhidmatan, terdapat usaha-usaha untuk memantapkan pengurusan pejabat

  melalui pengenalan Amalan 5S. Amalan 5S merujuk kepada pengurusan persekitaran tempat

  kerja yang lebih seragam dan sistematik. Amalan 5S dapat membantu Warga Jabatan Kerja Raya

  Bentong untuk bekerja dalam persekitaran tempat kerja yang lebih kondusif dan selesa.

  Selain itu, Manual Amalan 5S ini juga dapat mewujudkan persekitaran kerja yang kemas, bersih,

  dan tersusun. Hal ini sekali gus dapat meningkatkan produktiviti kerja dengan lebih berkualiti.

  Jika Amalan 5S dilaksanakan ianya akan meningkatkan tahap pengurusan dan penyelenggaraan

  pejabat ke arah yang lebih baik di samping dapat mengurangkan pembaziran. Komitmen dan

  penglibatan warga Jabatan Kerja Raya Bentong dalam pelaksanaan Amalan 5S merupakan asas

  kepada peningkatan kualiti dan produktiviti di Jabatan Kerja Raya Bentong ini.

  Dengan adanya Amalan 5S ini diharap akan mampu membentuk disiplin diri yang baik,

  semangat kerja berpasukan di samping mewujudkan rasa selesa terhadap persekitaran tempat

  kerja.

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  3

  JAWATANKUASA AMALAN 5S JKR BENTONG

  JAWATANKUASA INDUK AMALAN 5S JKR Bentong

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  4

  JAWATANKUASA PELAKSANA AMALAN 5S

  JKR DAERAH BENTONG

  PENGERUSI

  En. Mohd Shahril Bin Mohd Said

  PENYELARAS

  En. Noor Irwan Bin Othman

  SETIAUSAHA

  Pn. Hasniza Binti Mohamed Mokhtar

  JAWATANKUASA PROMOSI

  En. Mohd Farisyal Bin Mohd Alias

  JAWATANKUASA LATIHAN

  Cik Aqilah Bt. Sazali

  JAWATANKUASA AUDIT

  En. Sohairi Bin Abd Majid

  JAWATANKUASA ZON

  Semua Ketua Zon ( 6 Zon )

  1. Zon Back Hoe

  Pn. Norasiah Binti Ayob

  2. Zon Excavator

  En. Noor Azman Bin Nordin

  3. Zon Kren

  En. K. Sugunanathan

  4. Zon Forklift

  Pn. Rohana Binti Musa

  5. Zon Grader

  En. Tay Choon Jin

  6. Zon Dozer

  En. Irwan Yamin B. Wahab

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  5

  PENGENALAN

  Amalan 5S merupakan satu kaedah pengurusan yang dipelopori oleh pihak industri di Jepun

  bertujuan mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selesa, kemas dan selamat.

  Amalan 5S JKR Daerah Bentong bermatlamat mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti

  secara sistematik dan praktikal. Pelaksanaan Amalan 5S JKR Daerah Bentong yang berkesan

  dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos, memudahkan proses kerja dan

  penggunaan ruang kerja yang optimum.

  Selain memberi keutamaan untuk mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti dan proses

  kerja yang cekap, Amalan 5S JKR Daerah Bentong juga berupaya memperkukuhkan lagi

  Sistem Pengurusan Bersepadu ( SPB ) JKR berasaskan Standard MS ISO 9001:2008 dalam

  mencapai visi JKR sebagai pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan

  dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan

  infrastruktur negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.

  DASAR AMALAN 5S JKR Bentong

  Amalan 5S JKR Bentong bertujuan membentuk budaya kerja yang

  lebih bersistematik dan selamat ke arah peningkatan produktiviti

  dalam penyampaian perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan.

  SLOGAN AMALAN 5S JKR Bentong

  AMALAN 5S KEUTAMAAN KAMI

  FALSAFAH AMALAN 5S JKR Bentong

  Produktiviti Menjana Kualiti

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  6

  TUJUAN

  Manual Amalan 5S JKR Bentong merupakan satu dokumen yang menerangkan

  tentang konsep Amalan 5S JKR Bentong secara umum dan diguna pakai untuk

  memberikan kefahaman kepada seluruh warga JKR Bentong . Ia juga menjadi panduan

  asas pelaksanaan dan kaedah pengauditan dalam Amalan 5S JKR Bentong yang dapat

  merealisasikan misi dan visi JKR di samping dapat membantu warga JKR Bentong

  memahami dan membudayakan amalan 5S berdasarkan Arahan Pentadbiran JPA Bil

  1/2010. (Rujuk Lampiran)

  OBJEKTIF AMALAN 5S

  Mewujudkan suasana bersih, kemas, tersusun,

  dan teratur serta selamat

  Menyediakan persekitaran kerja yang

  lebih kondusif dan mudah untuk

  diselenggarakan

  Meningkatkan motivasi dan disiplin

  Memupuk semangat berpasukan

  Menerap nilai tanggungjawab terhadap

  kemudahan pejabat

  Penambahbaikan berterusan di dalam peningkatan kualiti

  organisasi

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  7

  FAEDAH PELAKSANAAN AMALAN 5S Faedah pelaksanaan Amalan 5S akan menghasilkan faedah-faedah seperti berikut:

  KUNCI KEJAYAAN AMALAN 5S JKR BENTONG

  Kunci kejayaan 5S JKR BENTONG bergantung kepada perkara berikut:

  SOKONGAN PADU PENGURUSAN

  PELAN PELAKSANAAN

  LATIHAN AMALAN 5S

  KEFAHAMAN KESEDARAN

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  8

  DEFINISI OPERASI

  Definisi Operasi yang terkandung dalam Manual Amalan 5S JKR BENTONG adalah seperti berikut:

  Zon : Terdapat 6 zon telah ditetapkan.

  FIFO : FIRST- IN-FIRST-OUT

  5W1H : Senarai semak tugasan dengan teknik 5W1H.

  1. Who - Siapa yang bertanggungjawab?

  2. Why - Mengapa perlu dilaksanakan?

  3. When - Bila perlu dilakukan?

  4. Where - Di mana perlu dilaksanakan?

  5. What - Apa tindakan yang perlu diambil?

  6. How - Bagaimana aktiviti dijalankan dan diseragamkan?

  KONSEP AMALAN 5S

  5S adalah istilah asal dalam Bahasa Jepun. Namun begitu, penterjemahan istilah ini ke dalam

  Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris masih mampu mengekalkan konsep amalan 5S ini

  seperti yang terdapat di dalam jadual di bawah:

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  9

  SISIH (Seiri)

  SISIH Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja.

  SISIH secara berkesan:

  Tandakan barang-barang yang tidak diperlukan dengan menggunakan kaedah Tag Merah dan

  kaedah Tag Kuning

  Tindakan Sisih boleh dilakukan seperti berikut:

  Kaedah Tag Merah

  Kaedah Tag Kuning

  Kesan kejayaan SISIH boleh diukur melalui:

  Di tempat kerja hanya terdapat barang / dokumen / peralatan yang diperlukan sahaja.

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  10

  SUSUN (Seiton) SUSUN - Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya. SUSUN secara berkesan:

  " Setiap Barang Ada Tempatnya dan Setiap Tempat Ada Barangnya. "

  Menggunakan kaedah First-In-First-Out (FIFO)

  Melabel dan mengindeks nama dan nombor pada barang/peralatan/rekod

  Menyusun barang/peralatan/rekod mengikut kategori

  Memastikan barang disusun dengan sebaik mungkin supaya mudah dicapai

  Kaedah SUSUN :

  Tindakan Susun boleh dilakukan seperti berikut:

  Kesan Kejayaan SUSUN boleh diukur melalui:

  Pencarian / capaian barang / peralatan / dokumen dalam tempoh 30 saat.

 • Manual Amalan 5S

  JKR Daerah Bentong

  11

  SAPU (Seiso) SAPU - Membersih tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk, kotoran di lantai, mesin dan peralatan. SAPU secara berkesan

  Mengagihkan tugasan pembersihan

  Menentukan hak milik (ownership) ruang / peralatan bagi setiap ahli

  Mewujudkan kaedah pembersihan yang akan digunakan

  Menyediakan peralatan dan bahan-bahan untuk kerja pembersihan

  Melaksanakan kerja pembersihan

  Tindakan Sapu :

  Kesan Kejayaan SAPU boleh diukur melalui:

  Produk dan hasil kerja yang berkualiti

Recommended

View more >