manik kayu pengenalan dan satu

Author: wak-joe

Post on 14-Apr-2018

302 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  1/181

  PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA(THE SCOUTS ASSOCIATION OF MALAYSIA )RUMAH B-P, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR.

  KURSUS LATIHANKEPIMPINAN

  MANIK KAYU( PENGENALAN )

  WOOD BADGE LEADERSHIPTRAINING COURSE

  ( INTRODUCTION )

  DERAF DISEDIAKAN OLEH:

  PASUKAN LATIHAN NEGARA

  PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  2/181

  CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU

  (KURSUS PENGENALAN)

  MASA SIDANG MINIT TAJUK

  0800 - 0830 30m Pendaftaran Peserta

  0830 - 0900 30m Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih.

  0900 - 1000 1 60m TUJUAN DAN DASAR KEPENGAKAPAN

  1000 - 1030 30m REHAT

  1030 - 1115 2 45m PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG

  PENGAKAP

  1115 - 1200 3 45m DASAR KEAGAMAAN

  1200 - 1245 4 45m REKOD DAN DOKUMEN KUMPULAN.

  1245 - 1430 105m REHAT, MAKAN DAN SOLAT

  1430 - 1515 5 45m SKIMA LATIHAN KEPIMPINAN

  1515 - 1600 6 45m SEJARAH KEPENGAKAPAN

  1600 - 1645 7 45m PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP

  1645 MAJLIS PENUTUP DAN PENYAMPAIANSIJIL

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  3/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

  SIDANG 1.

  1. Tajuk : TUJUAN DAN DASAR KEPENGAKAPAN .

  2. Masa : 60 minit.

  3. Objektif : Di akhir sidang peserta kursus dapat memahami :3.1. Tujuan dan Dasar Persekutuan Pengakap Malaysia

  3.2. Apa itu kepengakapan.

  3.3. Prinsip Asas Kepengakapan.

  4. Kaedah : 4.1. Perbincangan.

  4.2. Ceramah.

  5. Nilai-Nilai Murni :

  5.1. Bertanggungjawab.

  5.2 Menurut perintah.5.3. Membantu orang lain.

  5.4. Boleh dipercayai.

  5.5. Kepimpinan.

  6. Alat Bantu : 6.1. Komputer dan LCD.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  4/181

  7. Penyampaian Pengajaran

  7.1. Langkah Satu: (10 minit)

  - Menerangkan Tujuan dan Dasar Persekutuan

  Pengakap Malaysia dengan merujuk P.O.R.

  BAHAGIAN II. Peraturan 1 & 2

  7.2. Langkah Dua: (30 minit)

  - Menerangkan erti Pengakap dengan mengaitkanprogram aktiviti pengakap dengan ciri-ciri berikut :

  mencabar, seronok, mencuba, meneroka, dsb. bagi

  membantu perkembangan diri muda-remaja.

  7.3. Langkah Tiga: (10 minit)

  - Membincangkan Prinsip Asas Kepengakapan

  dengan mengaitkan definisi berpengakap serta

  matlamat berpengakapan.

  7.4. Langkah Empat: (10 minit)

  - Membincangkan prinsip-prinsip berpengakapberpandukan kepada Persetiaan Pengakap dan

  Undang-undang Pengakap

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  5/181

  LAMPIRAN 1A

  APA ITU KEPENGAKAPAN

  1. Suatu Program Aktiviti yang penuh Cabaran dan Keseronokan.

  2. Pergerakan Belia Antarabangsa bagi melatih Muda-Remaja menjadi Warganaearayang berguna

  3. Suatu Aktiviti Fizikal dan Mental serta keinginan untuk Meneroka, Menyelidikdan memajukan Diri Muda-Remaja.

  4. Memberikan Suatu Pengalaman Baru yang Mencabar (Advanturous). Bagaimana

  Untuk mengatasi Cabaran dan Penggunaan Peralatan dengan selamat.

  5. Merupakan Suatu Pemelajaran,. Peluang Muda-Remaja Belajar lebih efektif

  melalui Perbincangan dan Memprektikkan apa yang dipelajari. .

  6. Merupakan Suatu Program yang mempunyai Ciri-Ciri:

  - Situasi Sebenar Kehidupan Muda Remaja.- Membantu Menyelsaikan Masalah.

  - Mencapai Kejayaan melalui Minat.- Menyalurkan idea-idea baru secara terus.

  - Pengalaman yang seimbang mengikut peringkat umur.

  - Tersusun, progresif dan sistematik.

  - Kreatif dan memupuk bakat Kepimpinan.

  7. Merupakan Suatu Dunia Baru: Mempunyai Ruanag untuk Berinteraksi, Bergaul

  dengan Rakan Sebaya, Bebas dari Kongkongan Kehidupan Keluarga Seharian.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  6/181

  8. Merupakan Suatu Kumpulan Untuk:

  - Mencari Pengalaman Baru.- Melakukan sesuatu dalam Kumpulan Kecil (Patrol)

  - Bersama dan Belajar dari Rakan Sebaya.

  - Memperkembangkan Diri dan Menyesuaikan Diri mengikut kehendak

  Individu.- Melibatkan Diri dalam Mencapai Sesuatu Kejayaan.

  - Hidup Bersama dan Memberikan Sumbangan dalam Kumpulan.

  9. Merupakan Kepimpinan -

  - Memperkembangkan Kemahiran dan Bakat Kepimpinan dan Memainkan

  Peranan sebagi Pemimpin dalam Kumpulan Kecil.

  10. Merupakan Suatu Keseronokan _.

  - Keseronokan Merupakan Suatu Program Pengakap yang Menggunakan Caradan Kaedah Pengakap.

  B-P Berkata Jika Pengakap itu Tidak Ada

  Keseronokan maka ia akan

  Kehilangan Daya Tarikan

  dan Kejayaan

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  7/181

  LAMPIRAN 1B

  PRINSIP ASAS KEPENGAKAPAN

  Prinsip Asas dalam Kepengakapan berdasarkan kepada Asas-Asas dalam Pergerakan

  Pengakap yang digabungkan dalam elemen berikut:

  1. Pengertian / Difinasi Pengakap.

  2. Matlamat Kepengakapan

  3. Prinsip-Prinsip Kepengakapan

  4. Cara dan Kaedah Pengakap.

  1. DIFINASI PENGAKAP.

  - Pergerakan Sukarela

  - Bebas dari Politik.

  - Melatih Golongan Muda Remaja.

  - Terbuka kepada Semua.

  2. MATLAMAT PENGAKAP.

  Untuk Melatih golongan Muda-Remaja bagi melahirkan Individu yang

  Berpotensi dari segi Fizikal, Intelek, Sosial dan Rohani sertaBertanggungjawab terhadap Dirinya, Masyarakatnya, Agamanya,Negaranya dan Masyarakat Antarabangsa.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  8/181

  3. PRINSIP-PRINSIP KEPENGAKAPAN.

  - Kepercayaan Kepada Tuhan.

  - Tanggungjawab Kepada Masyarakat dan Negara

  - Perkhidmatan Kepada Diri Sendiri.

  Berdasarkan Kepada Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap.

  4. CARA ATAU KAEDAH PENGAKAP.

  Suatu Sistem Pemelajaaran Memajukan Diri Sendiri Melalui:

  - Persetiaan dan Undang-Undang

  - Belajar Sambul Membuat./Bermain.

  - Mempunyai Kumpulan Kecil (Sistem Patrol)

  - Skim Latihan Kemajuan yang prograsif (Sukatan Pelajaran)

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  9/181

  LAMPIRAN 1C

  PRINSIP ASAS KEPENGAKAPAN

  TUJUAN DAN DASAR PERSEKUTAN PENGAKAP MALAYSIA

  Akta Parlimen No. 38 Tahun 1968 dengn Pindaan-Pindaan No.143 Tahun 1974

  dan No. 409 Tahun 1989 dalam Undang-Undang Malaysia yang diperbadankansebagai Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia.

  Dasar Pertubuhan Undang-Undang (P.O.R.)

  BAHAGIAN II

  TUJUAN DAN DASAR

  TUJUAN

  1. (a) Tujuan Persekutuan ini bagi memajukan anak-anak menjadi rakyat yang baikdengan membentuk sifat perangainya melatih tabiatnya supaya biasa tajam

  pemerhatiannya, menurut perintah dan percayakan kebolehan dirinya menanamkan

  semangat taat setia dan menimbangkan orang lain. mengajar mereka berkhidmat danberguna kepada orang ramai, dan membuat sendiri benda-benda yang berguna bagi

  dirinya memajukan kesihatan tubuhnya, fikirannya dan semangatnya terhadap ugama.

  (b) Cara latiahn yang tertentu bagi PENGAKAP ialah dengan penerimaannya

  sebagai ahli kepada sesuatu persaudaraan yang disukainya, dipandu oleh pemimpin

  dewasa, yang beransur-ansur dikelolakan sendiri dalam kumpulan-kumpulan lengkongan

  um,ur yang bertingkat-tingkat, seterusnya: dengan membukakan kepadanya bertutus-turutgerakerja-gerakerja dan kejayaan-kejayaan yang sesama disukai diluar-luar dan peluang-

  peluang berkhidmat kepada orang lain, dengan memberikan kepadanya beransur-ansur

  tanggungjawab yang bertambah-tambah untuk dirinya dan orang-orang lain, supaya diamempunyai kelayakan, berdikari, perangai baik, boleh diharap dan kuasa berkerjasama

  dan kepimpinan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  10/181

  DASAR

  2. Dasar dan amalan Persekutuan ini adalah berdasarkan atas Undang-Undang

  Pengakap dan Persetiaan Pengakap. Persetiaan Pengakap dan Undang-Undang Pengakaprasmi adalah dalam Bahasa Mayasia, tetapi kiranya mustahak, Persetiaan dan Undang-

  Undang itu dalam Bahasa Inggeris yang disahkan seperti tersebut dalam Peraturan-Peraturan ini boleh digunakan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  11/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

  Unit : SEMUA UNIT

  SIDANG 2

  1. Tajuk : PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP

  2. Masa : 45 minit.

  3. Objektif :

  Diakhiri sidang peserta kursus akan mendapat,

  3.1. Memahami falsafah di dalam Persetiaan Pengakap

  3.2. Menghayati dan mematuhi Undang-Undang Pengakap.3.3 Menerapkan nilai-nilai murni yang tersurat dan

  tersirat dalam Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap.

  3.4. Mengetahui bila persetiaan Pengakap dilafazkan

  4. Kaedah :

  Perbincangan

  5. Nilai-nilai Murni

  5.1. Menjadi warganegara yang baik5.2. Bertimbang rasa terhadap orang lain

  5.3. Mengamalkan budi pekerti yang baik

  6. Alat Bantu

  6.1. Carta6.2. Komputer

  6.3. LCD.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  12/181

  7. Penyampaian Pengajaran

  7.1. Langkah Satu (05 minit)

  Seorang peserta kursus dipilih untuk melafazkan Persetiaan

  Pengakap.

  7.2. Langkah Dua: (30 minit)

  - Menerangkan maksud Persetiaan Pengakap.- Menerangkan dan menunjukkan cara membuat persetiaan- Menjelaskan bila ahli Pengakap dan Pemimpin Pengakap

  melafazkan Persetiaan Pengakap (Rujuk P.O.R

  BAHAGIAN II, Peraturan 3, 4 dan 5)

  7.3. Langkah Tiga: (10 minit)

  - Peserta diajar menyanyikan lagu Undang-Undang

  Pengakap. menyanyi beramai-ramai

  8. Lampiran.

  8.1. Persetiaan Pengakap8.2. Undang-undang Pengakap

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  13/181

  LAMPIRAN 2A

  PERSETIAAN DANUNDANG-UNDANG PENGAKAP

  PERSETIAAN PENGAKAP

  Bahawa Dengan Sesungguhnya

  Saya berjanji dan Bersetia, yang sayaDengan Seberapa Daya Upaya Saya, Akan

  TAAT KEPADA TUHAN RAJA DAN NEGARAMENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA

  MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP

  Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap adalah Asas dalam Pengakapan.

  Menjalankan aktiviti Pengakap tanpa Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap

  adalah satu Kesalahan. Tanpa Persetiaan dan Undang-Undang itu maka ianyaBukan Pengakapan. Ia mungkin satu Kelab Muda-Mudi yang sangat bagus.

  tetapi bukanya satu Kumpulan Pengakap..

  UNDANG-UNDANG PENGAKAP.

  1. Pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai, bermaruah danmempunyai kehormatan diri.

  2. Pengakap adalah seorang yang taat kepada Yang di-Pertuan Agong serta raja-raja dan kepada pemimpin-pemimpin pengakapnya, ibu bapanya, majikannya

  dan orang-orang di bawahnya.

  3. Pengakap adalah wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang pada

  setiap masa.

  4. Pengakap adalah sahabat pada sekelian orang dan saudara kepada lain-lainpengakap walau apa negeri, pangkat dan agamanya sekalipun.

  5. Pengakap adalah seorang yang baik dan sampurna budi pekertinya dansentiasa berbudi.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  14/181

  6. Pengakap adalah baik dan kasih pada binatang.

  7. Pengakap adalah seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibu

  bapanya, ketua patrolnya atau pemimpin-pemimpin pengakapnya tanpa apa-apa soalan.

  8. Pengakap adalah seorang yang sentiasa sabar dan manis air mukanya walau

  dalam masa kesusuhan.

  9. Pengakap adalah seorang yang berjimat dan bercermat.

  10. Pengakap adalah bersih dan suci fikirannya, perkataannya dan perbuatannya.

  HORMAT PENGAKAP

  Seorang pengakap memberi hormat dengan menggunakan tangan kanan. Tiga jariyang digunakan menjelaskan dan mengingatkan ketiga-tiga bahagian Persetiaan

  Pengakap. Hormat digunakan semasa:

  1. Bertemu pengakap lain sama ada dalam atau luar negeri. Bagimenunjukkan persaudaraan dan penghormatan.

  2. Apabila menemui pemimpin, penolong pemimpin dan ketua patrol.

  3. Selepas mengibar bendera atau semasa menaikkan bendera negeri,

  dan bendera pengakap.

  4. Dalam istiadat menerima anugerah, lencana dan sijil.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  15/181

  LAMPIRAN 2B

  TUJUAN DAN DASAR PERSEKUTAN PENGAKAP MALAYSIA

  Akta Parlimen No. 38 Tahun 1968 dengn Pindaan-Pindaan No.143 Tahun 1974

  dan No. 409 Tahun 1989 dalam Undang-Undang Malaysia yang diperbadankan

  sebagai Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia.

  Dasar Pertubuhan Peraturan (P.O.R.)

  PERSETIAAN PENGAKAP

  3. Waktu dilantik, PENGAKAP membuat Persetiaan berikut:-

  Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia

  Yang saya dengan seberapa daya upaya saya, akan

  TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA

  MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA

  MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP.

  Dalam Bahasa Inggeris

  On My Honour, I promise that I will do my best

  -

  TO DO MY DUTY TO GOD, RULER AND COUNTRY

  TO HELP OTHER PEOPLE AT ALL TIME

  TO OBEY THE SCOUT LAW

  PEMIMPIN PENGAKAP

  4. Pemimpin-Pemimpin Pengakap yang menerima Tauliah mereka pada kali

  pertamanya hendaklah mengulangi Persetiaan Pengakap seperti dalam Peraturan 3.

  ORANG-ORANG LAIN

  5. Orang-orang lain yang menjadi ahli Persekutuan ini menurut Peraturan-Peraturan

  ini boleh membuat Persetiaan Pengakap seperti dalam Peraturan 3 kiranya mereka suka.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  16/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

  Unit : SEMUA UNIT

  SIDANG : 3

  1. Tajuk : DASAR KEAGAMAAN

  2. Masa : 45 minit.

  3. Objektif :

  Diakhiri sidang peserta kursus akan mendapat,

  3.1. Memahami dasar keagamaan dalam Persekutuan.

  3.2. Tugas pemimpin dan pelaksanaan amalan keagamaan3.3. Menghormati kepercayaan orang lain

  4. Kaedah :

  Perbincangan

  5. Nilai-nilaai Murni

  5.1. Hormat-menghormati

  5.2. Bertanggungjawab.

  5.3. Taat dan patuh

  6. Alat Bantu

  6.1. Komputer 6.2. LCD

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  17/181

  7. Penyampaian Pengajaran

  7.1. Langkah Satu: (10minit)

  - Menerangkan dasar agama seperti yangdiperuntukkan dalam P.O.R SEKSYEN V.

  Peraturan.17.

  7.2. Langkah Dua: (20 minit)

  - Menerangkan peranan pemimpin dalam memastikanamalan keagamaan contoh; solat dijalankan- Menerangakan perlunya diadakan pengajian

  keagamaan di kumpulan

  7.3. Langkah Tiga: (15 minit)

  - Menjelaskan tanggungjawab pemimpinmenggalakkan amalan mengikut kepercayaan

  agama masing-masing dan dilarang amengadakan

  upacara keagamaan yang berlainan disatukan dalam

  kumpulan. .Menentukan tiada ahli Pengakap menghadiri

  kumpulan agama selain dari agama yang

  dianutinya..

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  18/181

  LAMPIRAN 3A

  PERKEMBANGAN KEAGAMAAN

  Cabutan daripada Akta Parlimen No. 38 Tahun 1968 pindaan-pindaan No. 143 Tahun1974 dan No. 409 tahun 1989 dalam Undang-Undang Malaysia yang diperbadankan

  sebagai Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia.

  Dasar Pertubuhan Undang-Undang (P.O.R)

  SEKSYEN III

  DASAR UGAMA

  Dasar Ugama

  17. (1) Persekutuan ini tidak terhad kepada sesuatu ugama, Walau

  bagaimana pun, adalah diharapkan bahawa tiap-tiap seorang pengakap

  hendaklah mengamalkan kerja-kerja ugama yang mereka anutinya dan

  menghormatkan kepercayaan orang-orang lain. Dalam suatu kumpulan yang

  mengandungi ahli-ahlinya dari satu ugama sahaja. Pemimpin Kumpulan ini

  boleh mengaturkan sembahyang dan pelajaran bagi ugama itu yang

  difikirkan baik dengan berunding dengan pegawai ugama yang berkenaan.

  (2) Dalam suatu kumpulan yang mengandungi ahli-ahli daripada

  berbagai-bagai ugama, adalah menjadi tanggungjawab Pemimpin-Pemimpin

  menggalakkan mereka membuat ibadah mengikut cara ugama mereka

  masing-masing dan janganlah diadakan satu sembahyang yang khas bagi

  kesemuanya dalam kumpulan itu. Jika ada tegahan tidak membenarkan

  pengakap itu menghadiri perkumpulan ugama selain daripada perkumpulan

  ugamanya sendiri. Maka Pemimpin-Pemimpin Pengakap dalam Kumpulanhendaklah menjaga supaya tegahan itu dipatuhi selagi pengakap itu berada

  di bawah kawalannya.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  19/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

  Unit : Semua Unit

  SIDANG : 4

  1. Tajuk : REKOD DAN DOKUMEN KUMPULAN

  2. Masa : 45 minit.

  3. Objektif :

  Diakhiri siding peserta kursus akan mendapat,

  3.1. Mengenal pasti jenis-jenis barang PPM digunakan dalammentadbir kumpulan

  3.2. Mengetahui pentingnya proses pengisian barang bagi

  keperluan/kegunaan urusan kepengakapan.

  4. Kaedah :

  4.1. Perbincangan

  4.2. Pameran

  5. Nilai-Nilai Murni

  5.1. Bertanggungjawab5.2. Ketepatan

  6. Alat Bantu

  6.1. Contoh-contoh barang

  6.2. Komputer dan LCD

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  20/181

  7. Penyampaian Pengajaran

  7.1- Langkah Satu: (15 minit)

  -Menerangkan kegunaan barang bagi tujuan Pembaharuan dan

  Pendaftaran Kumpulan Baru dan Daftar Keahlian Pengakap.

  : Borang PPM-8, PPM-8(C): Borang PPM-1(A), PPM-1(B)

  7.2. Langkah Dua: (15 minit)

  - Menerangkan kegunaan barang bagi tujuan permohonan tauliah.: Borang PPM 9(A).

  : Tauliah sementara dan tauliah tetap.

  : Syarat-syarat bagi tauliah tetap.

  7.3. Langkah Tiga: (15 minit)

  - Menerangkan keperluan menyimpan rekod-rekod dan dokumen

  lain di kumpulan.

  : Buku log kumpulan: Rekod Iventori

  : Rekod Kehadiran

  : Rekod Kemajuan Diri

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  21/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

  Unit : Semua Unit

  SIDANG : 5

  1. Tajuk : SKIMA LATIHAN KEPIMPINAN

  2. Masa : 45 minit.

  3. Objektif :

  Diakhiri siding peserta kursus akan mendapat,

  3.1. Memahami objektif latihan kempimpinan.3.2. Mengetahui dasar latihan yang disediakan oleh Persekutuan

  Pengakap.

  3.3. Mengetahui aliran perkembangan latihan untuk pemimpin.

  4. Kaedah : Perbincangan

  5. Nilai Murni5.1. Tanggungjawab

  5.2. Komited

  5.3. Semangat kesukarelaan

  6. Alat Bantu6.1. Carta

  6.2. Komputer dan LCD.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  22/181

  7. Penyampaian / Pengajaran

  7.1. Langkah Satu: (10 minit)

  - Menjelaskan dasar latihan yang disediakan oleh Persekutuan

  Pengakap.- Menerangkan keperluan pemimpin unit bagi sokongan peribadi

  melalui latihan.formal dan tidak formal

  7.2. Langkah Dua: (15 minit)

  - Menerangkan objektif skima latihan kepimpinan dalammembantu perkembangan sikap, kemahiran berpengakap dan

  ilmu pengetahuaan kepengakapan..

  7.3. Langkah Tiga: (20 minit)

  - Menerangkan aliran perkembangan latihan kepimpinan yang

  prograsif : kursus pengenalan, krusus asas, latihan sambilberkhidmat, krusus lanjutan, penilaian dan pencalonan,

  anugerah manik kayu.

  8. Lampiran:

  - Carta aliran Skima LatihanKursus Kepimpinan Manik Kayu

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  23/181

  LAMPIRAN 5A

  6.0. SKIM LATIHAN KEPIMPINAN

  Skim Latihan Bagi Pemimpin Unit dikenali sebagai LATIHANKEPIMPINANMANIK KAYU atau WOOD BADGE LEADERSHIP

  TRAINING . Ia merupakan latihan prograsif yang mengandungi lima peringkatdalam jangka masa setahun (12 bulan) di mana pemimpin yang berjaya akan

  dianugerahkan dengan Manik Kayu (dua butir).

  6.1 KURSUS PENGENALAN

  Kursus Latihan pertama secara formal kepada Pemimpin unit dan BakalPemimpin. Ia dijalankan selama lapan (8) jam dikendalikan oleh Penolong

  Jurulatih dan Jurulatih. Kursus ini memberi penerangan, penjelasan mengenai

  pengertian Apa Itu Kepengakapan., serta maklumat dan perkembangan umumPergerakan Pengakap. Kursus Pengenalan melayakan Pemimpin Unit

  memperolehi Tauliah Sementara. Kursus ini adalah wajib bagi mengikuti kursus

  seterusnya.

  6.2. KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT SATU.

  Dikenali sebagai KURSUS ASAS. Ia dijalankan di Pusat Latihan atau tempat

  yang sesuai dan lengkap dengan kemudahan untuk menjalankan latihan amali.

  Kursus ini dijalankan selama 3 hari 2 malam mengikut unit-unit(PKK/PM/PR/PK) dan peserta diwajibkan tidur di khemah. Ia diketuai oleh

  Penolong Jurulatih atau Jurulatih.. Kandungan latihan kursus adalah: asas

  merancang, pelaksanaan program dan kemahiran berpengakap. Setelah tamatkursus peserta diharapkan boleh mengendalikan unit di kumpulan dengan

  berkesan.

  6.3. KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT DUA

  Kursus ini merupakan Kursus Tak Formal atau Latihan Sambil Berkhidmat dimana Pemimpin Unit akan menjalankan dan mengandalikan aktiviti

  kepengakapan di kumpulannya atau kumpulan lain, dibawah bimbingan dan

  bantuan pemimpin yang berkelayakan dan pemegang Manik Kayu darikumpulannya, atau Ahli Pasukan Latihan Daerah yang dilantik oleh Pesuruhjaya

  Daerah.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  24/181

  Pembimbing bertanggungjawab memberikan latihan yang betul melalui

  demonterasi, lawatan ke terup lain, perbincangan dan pertukaran idea di

  mesyuarat pemimpin di peringkat daerah. Selepas ini Pemimpin ini disahkan dandiberikan Tauliah Tetap.

  6.4. KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT TIGA

  Dikenali sebagai KURSUS LANJUTAN. Ia mengandungi dua (2) peringkat yang

  dijalankan pada jarak masa tidak mlebihi dari 4 minggu. Tempoh kursus adalah

  seperti berikut:

  Peringkat Satu: 3 hari 2 malam untuk semua Unit.

  Peringkat Dua: 3 hari 2 malam untuk Unit PKK4 hari 3 malam untuk Unit PM/PR/PR.

  Kursus ini hendaklah diketuai oleh seorang Jurulatih dan dibantu oleh Penolong

  Jurulatih serta Pembimbing. Kursus ini dijalankan di Pusat Latihan dengankeperluan dan peralatan latihan yang lengkap dan mencukupi. Peserta

  dikehendaki menyediakan Tapak Perkhemahan yang mematuhi piawai (Camping

  Standard) dan menyediakan makanan sendiri.

  Tujuan Kursus Lanjutan ini adalah memperkembangan lagi kemahiran

  berpengakap, merancang dan melaksanakan serta mengkaji dan menilai perkara -

  perkara asas kepengakapan. dengan memprektikkan kaedah dan cara pengakapseperti amalan dan penghayatan Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap dan

  Sistem Berpatrol..dengan menititkberatkan unsur-unsur kepengakapan sepereti;

  keseronokan, aktiviti mencabar,. kerjasama, kepimpinan, belajar sambil membuatdan sebagainya. Peserta juga akan diberikan satu Projek Pendek di akhir Peringkat

  Satu untuk disediakan dan dipersembahkan dalam siding di Peringkat dua nanti.

  Bagi unit PM/PR/PK akan menjalankan pengembaraan / ekspidisi pada jarak yangditetapkan dan bermalam semalam di luar pusat serta melaksanakan tugasan yang

  diberikan sepanjang pengambaraan / ekspidisi.

  6.5. PELAKSANAAN PENGALAMAN DAN PENILAIAN

  Tempoh melaksanakan pengalaman dan amali dalam kumpulannya selama empat(4) bulan dibawah kelolaan seorang Pembimbing yang terdiri daripada Pemimpin

  di kumpulannya atau Ahli Pasukan Latihan Daerah yang dilantik oleh

  Pesuruhjaya Daerah. Penilian akhir akan dibuat oleh Pembimbing yang akanmengesahkan dan mencalonkan Pemimpin Unit itu dianugerahkan Manik Kayu

  dengan melengkapkan Borang-borang yang berkaitan.

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  25/181

  Unit : SEMUA UNIT

  SIDANG 6

  1. Tajuk : SEJARAH KEPENGAKAPAN

  2. Masa : 45 minit.

  3. Objektif :

  Diakhiri siding peserta kursus akan mendapat,

  3.1. Menghayati ketokohan Pengasas Pergerakan Pengakap

  sedunia.3.2. Memahami perkembangan sejarah kepengakapan di

  Malaysia.3.3. Menghargai sumbangan kepimpinan Pengakap dalamperkembangan berpengakap.

  4. Kaedah : Ceramah

  5. Nilai-Nilai Murni

  5.1. Kasih-sayang5.2. Menghormati

  5.3. Bersyukur

  5.4. Menghargai

  5.5. Mengenang Jasa

  6. Alat Bantu6.1. Gambaran

  6.2. Risalah

  - 1 -

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  26/181

  7. Penyampaian Pengajaran

  7.1. Langkah Satu: (15 minit)

  -Menerangkan riwayat hidup pengasas Pergerakan Pengakap.- B.P semasa budak.

  - B.P sebagai tentera.

  7.2. Langkah Dua: (15 minit)

  - Menerangkan permulaan pergerakan Pengakap(Perkhemahan di Pulau Brown Sea)

  - Kisah BP sebagai Ketua Pengakap Sedunia- Kisah BP di akhir hayatnya.

  7.3. Langkah Tiga: (15 minit)

  - Menerangkan Perkembangan Pengakap di Malaysia, di negeri-

  negeri Tanah Melayu dan di Sabah dan Sarawak

  8. Lampiran.

  - Gambar

  Carta

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  27/181

  LAMPIRAM 6A

  SEJARAH PENGAKAP

  A. RIWAYAT HIDUP PENGASAS PERGERAKAN PENGAKAP LORD B-P

  Pada 22hb, Febuari 1857 seorang bayi telah dilahirkan di sebuah rumah berhampiran

  Hyde Park London. Bayi itu dinamakan ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN

  POWELL ( B-P ) mempunyai 7 orang adik beradik. Bapanya bernamaReverend H.G.Baden Powell, ialah seorang Mahaguru (Professor) di University of Oxford. Bapa B-P

  meninggal dunia ketika B-p berusia 3 tahun. Ibunya adalah anak seorang Laksamana

  British yang bernama W. T. Smyth.

  B-P SEMASA BUDAK

  Sungguhpun kesempitan hidup kerap menimpa keluarga yang ramai itu, tetapi

  kerana kasih saying seorang ibu terhadap anak-anaknya dan kasih saying anak-

  anaknya terhadap ibu mereka, kesempitan sentiasa dapat diatasi. B-P telah telah

  mendapat banyak pengajaran dari ibunya dan juga belajar di Sekolah Rose HilldiTunbridge Wells.

  Dalam Tahun 1870 B-P telah mendapat biasiswa untuk belajar di sebuah sekolah

  yang bernama Charterhouse di Bandar London. Beliau bukanlah seorang murid

  yang mempunyai sebarang kelebihan tertentu, tetapi beliau murid yang periang disekolah itu. Jika ada sebarang keramaian dijalankan di sekolah tersebut, biasanya

  beliau yang mengetuainya. Dalam tempoh tidak berapa lama dia mula terkenalkerana kebolehannya menjadi penjaga gol pasukan bola Charterhouse. Setiap

  kali berlakun beliau akan mempersembahkan lakonan yang menyebabkan seluroh

  isi sekolah tidak kering gusi.

  B-P DI INDIA, AFRIKA SELATAN & PEPERANGAN

  B-P telah lulus dari Sekolah Charterhouse ketika umurnya 19 tahun. B-P telahmencapai tempat ke dua dalam peperiksaan Pasukan Tentera Berkuda (Calvary)

  dan ditauliahkan sebagai Leftenan Muda bagi Pasukan AskarHUSSAR Yang Ke 13 dan ditempatkan di India.Dalam Tahun 1887 B-P berada di Afrika menyertaipeperangan menentang keganasan orang-orang Zulu Selepas itu beliau turut

  sama dalam peperangan dengan orang-orang Ashantidan Matabele.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  28/181

  Di situ beliau digelar KANTANEYE yang bermaksud TOPI BESAR

  Anak-anak negeri itu amat takut kepada B-P sehingga mereka mengelarnya IMPESSA yang bermakna Serigala yang tak pernah tidur kerana kecekalan

  hatiny, kepintaran menangkap dan kebolehannya yang luar biasa dalam kerja-kerja mengesan.

  Kejayaan demi kejayaan itu menyebabkan B-P mendapat pangkat yangmelompay-lompat dan menjadikan seorang yang masyhor. Dalam tahun 1899

  ketika B-P berumur 43 tahun pangkatnya meningkat ke Kolonel. Peperangan

  telah berlaku dan B-P telah mempertahankan Mafeking daripada kepungan musuh

  yang berlipat ganda jumlahnya selama 217 hari iaitu dari 13 Oktober 1899sehingga pasukan bantuan tiba dan menembusi kepungan tersebut pada 18 Mei

  1890. Selepas itu B-P dinaikkan pangkat Mejor Jeneral dan segera menjadi pujaanRakyat di negaranya.

  B. PENGAKAP DILAHIRKAN

  Pada Tahun 1901 bila B-P pulang ke England dari Afrika Selatan beliau menulis sebuah

  buku yang bertaju AIDS TO SCOUTING Selepas cabaran menulis buku itu B-Pterus menulis buku dengan berdasarkan kepada pengalaman-pengalamannya di India dan

  Afrika. Buku ini adalah bimbingan pengakap untuk askar atau tentera dan turut diminati

  dan juga telah dijadikan sebagai salah satu buku pelajaran sekolah.

  Pada tahun 1907 B-P telah membawa sekumpulan budak lelaki seramai dua puluh

  orang ke Pulau Brownsea di English Channel di Pulau Harbour dengan

  melangsungkan perkhemahan budak-budak pengakapyang pertama sekali didunia. Perkhemahan ini ternyata amat berjaya. Pada Tahun 1908 B-P telah

  menerbitkan sebuah buku yang bertajuk SCOUTING FOR BOYS di mana

  isi kandungannya manjadi panduan bagi melatih budak-budak menjadi pengakapdan dihiasi dengan lukisan-lukisan menarik oleh B-P. Apabila pergerakan itu

  mulai berkembang dengan pesat beliau telah berbakti kepada tanah airnya dengan

  menjalankan latihan generasi muda dan beliau mengambil keputusan untuk

  berhenti dalam Pasukan Tentera dan mula masuk dalam penghidupan baru dalamPENGAKAP.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  29/181

  Pada tahun 1937 sewaktu B-P berumur 83 tahun beliau bersama-sama dengan

  Isterinya Lady Baden Powell bersama juga dengan anak-anaknya: Peter, Heather

  dan Betty meninggalkan Bandar London dan Menuju ke Kenya. Afika dan ber

  mustawtin di sebuah kampung yang aman, padang yang indah, hutan yangmenghijau, kemuncak gunung ynag diliputi oleh salji di mana B-P dengan

  keluarganya berehat setelah lama berbakti kepada dunia. B-P telah meninggaldunia pada 8 Januari 1941 di Piaxto Kenya ketika berumor 83 tahun dan telah

  dikebumikan di baying-bayang lembut Gunong Kalimanjaro Kenya. .

  C. PERKEMBANGAN PENGAKAP DI MALAYSIA

  Sejarah Pergerakan Pengakap di Malaysia dengan keahlian seramai 30 orang mulabertapak di Singapura pada tahun 1910 hasil usaha F.c Sands. Namun begitu sebenarnya

  pasukan pengakap telah di tubuhkan pada tahun 1908 di Pulau Pinang dan di Selangorpada tahun 1909 tetapi gagal kerana tidak dapat bergerak aktif.

  Pasukan pengakap kemudiannya telah berkembang di negeri-negeri Tanah Melayu

  sehingga ke Sabah dan Sarawak Sejarah penubuhan dan pengasasnya adalah sepertiberikut:

  - F.C. Sands di Singapura tahun 1910- H.R Cheesman di Pulau Pinang dan Johor tahun 1928

  - I.R Wheeler di Perak tahun 1926

  - E.C. Hicks; A.G. Staurt; R.P.S Walker dan C. Bloomfield di Kedah tahun

  1922- R. Brunston di Melaka tahun 1925

  - Bird dan Roger Smith di Negeri Sembilan tahun 1925.

  - Ameen Akhbar di Selangor tahun 1926- A.J. Cracle di Terangganu tahun 1926

  - Y.M. Tengku Ahmad Tenenggung di Kelantan tahun 1927

  - Perlis tahun 1931 di bawah naungan Negeri Kedah.- Rev. Cannon Thomes Cecil Alaxander di Sabah tahun 1913

  - Di Sarawak tahun 1915.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  30/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

  Unit : SEMUA UNIT

  SIDANG 6

  1. Tajuk : SEJARAH KEPENGAKAPAN

  2. Masa : 45 minit.

  3. Objektif :

  Diakhiri siding peserta kursus akan mendapat,

  3.1. Menghayati ketokohan Pengasas Pergerakan Pengakapsedunia.

  3.2. Memahami perkembangan sejarah kepengakapan diMalaysia.

  3.3. Menghargai sumbangan kepimpinan Pengakap dalam

  perkembangan berpengakap.

  4. Kaedah : Ceramah

  5. Nilai-Nilai Murni5.1. Kasih-sayang

  5.2. Menghormati5.3. Bersyukur 5.4. Menghargai

  5.5. Mengenang Jasa

  6. Alat Bantu

  6.1. Gambaran

  6.2. Risalah

  - 1 -

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  31/181

  7. Penyampaian Pengajaran

  7.1. Langkah Satu: (15 minit)

  -Menerangkan riwayat hidup pengasas Pergerakan Pengakap.

  - B.P semasa budak.

  - B.P sebagai tentera.

  7.2. Langkah Dua: (15 minit)

  - Menerangkan permulaan pergerakan Pengakap

  (Perkhemahan di Pulau Brown Sea)

  - Kisah BP sebagai Ketua Pengakap Sedunia- Kisah BP di akhir hayatnya.

  7.3. Langkah Tiga: (15 minit)

  - Menerangkan Perkembangan Pengakap di Malaysia, di negeri-

  negeri Tanah Melayu dan di Sabah dan Sarawak

  8. Lampiran.

  - Gambar

  Carta

  LAMPIRAM 6A

  SEJARAH PENGAKAP

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  32/181

  A. RIWAYAT HIDUP PENGASAS PERGERAKAN PENGAKAP LORD B-P

  Pada 22hb, Febuari 1857 seorang bayi telah dilahirkan di sebuah rumah berhampiran

  Hyde Park London. Bayi itu dinamakan ROBERT STEPHENSON SMYTH BADENPOWELL ( B-P ) mempunyai 7 orang adik beradik. Bapanya bernamaReverend H.G.

  Baden Powell, ialah seorang Mahaguru (Professor) di University of Oxford. Bapa B-Pmeninggal dunia ketika B-p berusia 3 tahun. Ibunya adalah anak seorang Laksamana

  British yang bernama W. T. Smyth.

  B-P SEMASA BUDAK

  Sungguhpun kesempitan hidup kerap menimpa keluarga yang ramai itu, tetapi

  kerana kasih saying seorang ibu terhadap anak-anaknya dan kasih saying anak-anaknya terhadap ibu mereka, kesempitan sentiasa dapat diatasi. B-P telah telah

  mendapat banyak pengajaran dari ibunya dan juga belajar di Sekolah Rose HilldiTunbridge Wells.Dalam Tahun 1870 B-P telah mendapat biasiswa untuk belajar di sebuah sekolah

  yang bernama Charterhouse di Bandar London. Beliau bukanlah seorang murid

  yang mempunyai sebarang kelebihan tertentu, tetapi beliau murid yang periang disekolah itu. Jika ada sebarang keramaian dijalankan di sekolah tersebut, biasanya

  beliau yang mengetuainya. Dalam tempoh tidak berapa lama dia mula terkenal

  kerana kebolehannya menjadi penjaga gol pasukan bola Charterhouse. Setiapkali berlakun beliau akan mempersembahkan lakonan yang menyebabkan seluroh

  isi sekolah tidak kering gusi.

  B-P DI INDIA, AFRIKA SELATAN & PEPERANGAN

  B-P telah lulus dari Sekolah Charterhouse ketika umurnya 19 tahun. B-P telah

  mencapai tempat ke dua dalam peperiksaan Pasukan Tentera Berkuda (Calvary)dan ditauliahkan sebagai Leftenan Muda bagi Pasukan AskarHUSSAR Yang Ke

  13 dan ditempatkan di India.Dalam Tahun 1887 B-P berada di Afrika menyertai

  peperangan menentang keganasan orang-orang Zulu Selepas itu beliau turutsama dalam peperangan dengan orang-orang Ashantidan Matabele.

  Di situ beliau digelar KANTANEYE yang bermaksud TOPI BESAR

  Anak-anak negeri itu amat takut kepada B-P sehingga mereka mengelarnya IMPESSA yang bermakna Serigala yang tak pernah tidur kerana kecekalanhatiny, kepintaran menangkap dan kebolehannya yang luar biasa dalam kerja-

  kerja mengesan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  33/181

  Kejayaan demi kejayaan itu menyebabkan B-P mendapat pangkat yang

  melompay-lompat dan menjadikan seorang yang masyhor. Dalam tahun 1899

  ketika B-P berumur 43 tahun pangkatnya meningkat ke Kolonel. Peperangan

  telah berlaku dan B-P telah mempertahankan Mafeking daripada kepungan musuhyang berlipat ganda jumlahnya selama 217 hari iaitu dari 13 Oktober 1899

  sehingga pasukan bantuan tiba dan menembusi kepungan tersebut pada 18 Mei1890. Selepas itu B-P dinaikkan pangkat Mejor Jeneral dan segera menjadi pujaan

  Rakyat di negaranya.

  B. PENGAKAP DILAHIRKAN

  Pada Tahun 1901 bila B-P pulang ke England dari Afrika Selatan beliau menulis sebuahbuku yang bertaju AIDS TO SCOUTING Selepas cabaran menulis buku itu B-P

  terus menulis buku dengan berdasarkan kepada pengalaman-pengalamannya di India danAfrika. Buku ini adalah bimbingan pengakap untuk askar atau tentera dan turut diminatidan juga telah dijadikan sebagai salah satu buku pelajaran sekolah.

  Pada tahun 1907 B-P telah membawa sekumpulan budak lelaki seramai dua puluhorang ke Pulau Brownsea di English Channel di Pulau Harbour dengan

  melangsungkan perkhemahan budak-budak pengakapyang pertama sekali di

  dunia. Perkhemahan ini ternyata amat berjaya. Pada Tahun 1908 B-P telahmenerbitkan sebuah buku yang bertajuk SCOUTING FOR BOYS di mana

  isi kandungannya manjadi panduan bagi melatih budak-budak menjadi pengakap

  dan dihiasi dengan lukisan-lukisan menarik oleh B-P. Apabila pergerakan itu

  mulai berkembang dengan pesat beliau telah berbakti kepada tanah airnya denganmenjalankan latihan generasi muda dan beliau mengambil keputusan untuk

  berhenti dalam Pasukan Tentera dan mula masuk dalam penghidupan baru dalam

  PENGAKAP.

  Pada tahun 1937 sewaktu B-P berumur 83 tahun beliau bersama-sama dengan

  Isterinya Lady Baden Powell bersama juga dengan anak-anaknya: Peter, Heather

  dan Betty meninggalkan Bandar London dan Menuju ke Kenya. Afika dan bermustawtin di sebuah kampung yang aman, padang yang indah, hutan yang

  menghijau, kemuncak gunung ynag diliputi oleh salji di mana B-P dengan

  keluarganya berehat setelah lama berbakti kepada dunia. B-P telah meninggaldunia pada 8 Januari 1941 di Piaxto Kenya ketika berumor 83 tahun dan telah

  dikebumikan di baying-bayang lembut Gunong Kalimanjaro Kenya. .

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  34/181

  C. PERKEMBANGAN PENGAKAP DI MALAYSIA

  Sejarah Pergerakan Pengakap di Malaysia dengan keahlian seramai 30 orang mulabertapak di Singapura pada tahun 1910 hasil usaha F.c Sands. Namun begitu sebenarnya

  pasukan pengakap telah di tubuhkan pada tahun 1908 di Pulau Pinang dan di Selangorpada tahun 1909 tetapi gagal kerana tidak dapat bergerak aktif.

  Pasukan pengakap kemudiannya telah berkembang di negeri-negeri Tanah Melayusehingga ke Sabah dan Sarawak Sejarah penubuhan dan pengasasnya adalah seperti

  berikut:

  - F.C. Sands di Singapura tahun 1910- H.R Cheesman di Pulau Pinang dan Johor tahun 1928

  - I.R Wheeler di Perak tahun 1926- E.C. Hicks; A.G. Staurt; R.P.S Walker dan C. Bloomfield di Kedah tahun1922

  - R. Brunston di Melaka tahun 1925

  - Bird dan Roger Smith di Negeri Sembilan tahun 1925.- Ameen Akhbar di Selangor tahun 1926

  - A.J. Cracle di Terangganu tahun 1926

  - Y.M. Tengku Ahmad Tenenggung di Kelantan tahun 1927- Perlis tahun 1931 di bawah naungan Negeri Kedah.

  - Rev. Cannon Thomes Cecil Alaxander di Sabah tahun 1913

  - Di Sarawak tahun 1915.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  35/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

  Unit : SEMUA UNIT

  SIDANG : 7

  1. Tajuk : PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP

  2. Masa : 45 minit.

  3. Objektif :Diakhiri siding peserta kursus akan mendapat,

  3.1. Memahami matlamat bagi semua arahan berhubung

  dengan pakaian seragam.3.2. Mengenal pasti bentuk asas pakaian yang digunakan

  bagi pemimpin (L/W) ; ahli Pengakap (L/W)

  3.3. Mengetahui pemakai jenis-jenis lencana Pengakapyang digunakan.

  3.4. Memahami hak memakai jenis-jenis pakaian seragam

  bagi pemimpin dan pesuruhjaya.

  4. Kaedah :

  4.1. Pameran

  4.2. Demonstrasi

  5. Nilai-Nilai Murni

  5.1. Kekemasan Diri5.2. Keseragaman

  5.3. Bangga

  6. Alat Bantu

  6.1. Pakaian Seragam6.2 Lencana Pengakap

  - 1 -

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  36/181

  7. Penyampaian Pengajaran

  7.1. Langkah Satu: (20 minit)

  - Menerangkan bentuk dan jenis pakaian seragam

  bagi ahli Pengakap (Lelaki/Perempuan).

  - Perbezaan bentuk baju anatara (L/P) dan

  penggunaan tudung bagi ahli Pengakap perempuan- Pemakaian tanda pangkat dan warna mengikut unit(PKK/PM/PR)

  7.2. Langkah Dua: (15 minit)

  - Menerangkan pakaian seragam bagi pemimpin(Lelaki/Perempuan)

  - Pemakaian tanda pangkat dibahu atau epulet bagi

  pemimpin dan penolong pemimpin dan pemimpin

  kumpulan

  - Perbezaan pemakaian alatan

  a. Wogle Gillwell

  b. Skaf Gillwellc. Manik Kayu

  7.3. Langkah Tiga: (10 minit)

  - Menerangkan hak memakai pakaian rasmi (No.2)

  dan pakaian biasa (No.3) bagi Pesuruhjaya danPemimpin.

  8. Lampiran.

  - Pakaian Seragam

  - Carta- Gambar rajah

  - Pemakaian Lencana

  - Tanda pangkat

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  37/181

  PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA( THE SCOUTS ASSOCIATION OF MALAYSIA )

  RUMAH B-P, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR.

  KURSUS LATIHANKEPIMPINANMANIK KAYU

  ( PERINGKAT I )

  ( WOOD BADGE LEADERSHIP TRAININGCOURSE )

  UNITPENGAKAP KANAK-KANAK

  DERAF DISEDIAKAN OLEH:

  PASUKAN LATIHAN NEGARA

  PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  38/181

  CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 1

  (PENGAKAP KANAK-KANAK)

  Hari Pertama

  MASA SIDANG MINIT TAJUK

  1500 -1600 60m Pendaftaran Peserta

  1600 -1630 60m Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih

  1630 -1700 60m REHAT

  1700 -1900 1 120m ISTIADAT PENGAKAP ( Teori dan Amali)

  1900 - 2030 REHAT

  2030 - 2130 2 60m UNIT PENGAKAP KANAK-KANAK

  2130 - 2230 3 60m PERANAN DAN TANGGUNGJAWABPEMIMPIN PENGAKAP

  2230 - 2330 4 60m PROGRAM LATIHAN PENGAKAP KANAK-

  KANAK

  2230 MESYUARAT JURULATIH

  Hari Kedua (PKK)

  MASA SIDANG MINIT TAJUK

  0530 - 0630 Bangun Padi dan Solat

  0630 - 0700 30m Malaysia Cergas - Kawad Kaki0700 - 0800 60m Kemas Diri dan Sarapan.

  0800 - 0830 30m Laung Agung dan Istiadat Mengibar Bendera

  0830 0930 5 60m PERMAINAN PENGAKAP

  0930 - 1000 30m LAGU-LAGU PENGAKAP DAN YELL

  1000 - 1030 30m REHAT

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  39/181

  1030 - 1300 6 150m MERANCANG PROGRAM ( KumpulanBengkel dan Pembentangan Hasil Bengkel)

  1300 - 1430 90m REHAT, MAKAN DAN SOLAT

  1430 - 1630 7. 120m AKTIVITI ASAS 1 PKK

  Kemahiran Berpebgakap

  (Sistem Pengkalan)

  1630 - 1700 30m REHAT DAN SOLAT

  1700 - 1900 8. 120m AKTIVITI ASAS 2 PKK

  Kemahiran Berpengakap

  (Sistem Pengkalan).

  1900 - 2030 150m REHAT, MAKAN DAN SOLAT

  2030 - 2130 9. 60m CERITA HUTAN

  2130 - 2230 10. 60m MALAM PENGAKAP.

  2230 - 2330 11 60m SISTEM BERPATROL

  2330 MESYUARAT JURULATIH

  Hari Ketiga (PKK)

  MASA SIDANG MINIT TAJUK

  0530 - 0630 Bangun Pagi dan Solat.

  0630 - 0700 30m MALAYSIA CERGAS Kawad Kaki

  0700 - 0800 60m Kemas Diri dan Sarapan.

  0800 - 0830 30m Laung Agung dan Istiadat Mengibarkan Bendera.

  0830 - 1000 12 90m PERJUMPAAN PEK MINGGUAN- Amali

  1000 - 1100 13 60m ORGANISASI KUMPULAN , DAERAH DANNEGERI

  1100 MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL.

  -

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  40/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  Unit : PENGAKAP KANAK-KANAK

  SIDANG : 1.

  1. Tajuk : ISTIADAT PENGAKAP.

  2. Masa : 120 minit.

  3. Objektif :Di akhir sidang peserta kursus dapat :

  3.1. Memahami erti dan dapat melakukan Hormat, Isyaratdan Berjabat Tangan Pengakap.

  3.2. Memahami dan menjalankan Laung Agung dengan

  sempurna dan tertib.3.3. Memahami dan menjalankan Istiadat Bendera.

  4. Kaedah :

  4.1. Teori dan amali.4.2. Demonstrasi.

  5. Nilai-Nilai Murni5.1. Membuat sehabis baik.

  5.2. kejasama dalam kumpulan.

  5.3. Berdisiplin.5.4. Melahirkan semangat kkeluargaan.

  5.5. Perpaduan serta membina persefahaman dan

  patriotisma.

  6. Alat Bantu

  6.1. Bendera.

  6.2. Carta.6.3. LCD.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  41/181

  7. Penyampaian / Pengajaran

  7.1. Langkah Satu: (05 minit)

  - Menerangkan tentang Cara Hormat Pengakap.

  - Bila masa dan di mana memberi Hormat Pengakap.

  - Hormat sebagai salam..

  7.2. Langkah Dua: (05 minit)

  - Menerangkan apa itu Isyarat Pengakap.

  - Cara Isyarat Pengakap dilakukan.

  - Pengertian Isyarat Pengakap.- Masa penggunaan.

  7.3. Langkah Tiga: (05 minit)

  - Berjabat Tangan Pengakap.

  - Menerangkan cara Berjabat Tangan dengan

  pengakap luar negara.- Cara Berjabat Tangan Pengakap Malaysia

  7.3. Langkah Empat: (15 minit)

  - Laung Agung

  - Menerangkan cara mengendalikan / melakukanLaung Agung oleh Pengakap Kanak-kanak.

  7.4. Langkah Lima: (10minit)

  - Istiadat Mengibar Bendera.

  - Menerangkan bagaimana cara melakukan

  Istiadat mengibarkan bendera selepas Laung Agungbagi Pengakap Kanak-kanak.

  - Menerangkan istiadat mengibar bendera Pengakap

  Muda Remaja dijalankan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  42/181

  7.6. Langkah Enam: (10 minit)

  - Istiadat menurunkan bendera.- Menerangkan bagaimana cara melakukan istiadat

  menurunkan bendera untuk pek dan trop.

  7.7. Langkah Tujuh: (60 minit)

  - Latihan amali bagi Istiadat Pengakap

  8. Lampiran.- Gambar rajah kedudukan istiadat bagi semua Istiadat Pengakap.

  - Gambar rajah Hormat, Isyarat dan Berjabat Tangan Pengakap.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  43/181

  LAMPIRAN 1A

  ISTIADAT PENGAKAP

  PENDAHULUAN:

  Kepentingan Istiadat dalam Latihan Kepengakapan:

  Menunjukkan Tanda Peningkatan Seseorang Ahli Pengakap.

  Pengiktirafan Kepada Ahli Pengakap yang Menyertainya.

  HORMAT PENGAKAP

  Merupakan Tradisi Asas Pengakap (Hormat Pengakap,

  Isyarat Pengakap, Berjabat Salam Pengakap )

  Hormat ialah menunjukkan seseorang itu dihormati.

  Ia adalah Hak Keistimewaaan untuk dihormati

  Cara Khas Hormat Kepada Saudara Pengakap yang lain

  CARA HORMAT PENGAKAP

  Isyarat dengan Tangan Kanan Angkat tangan dengan pantas ke sisi topi forage dengan

  muka tapak tangan menghadap ke hadapan. Ibu jarimenekan jari kelingking dan tiga jari tengah lurus atas.

  Kemudian turun tangan ke bawah dengan pantas

  Jika tidak memakai topi, jari sentuh dahi di bahagian atasmata kanan

  BILA / DI MANA MEMBERI HORMAT:

  Memberi Hormat Pengakap dengan Berpakaian Seragam

  Lengkap.( Sebagai Tanda Kehaormatan, Budi Bahasa danPersahabatan. )

  Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan

  Apabila Bendera Kebangsaan dinaikkan / dikibarkan

  Apabila Bendera Kebangsaan dilintaskan dalam upacaraperbarisan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  44/181

  ISYARAT PENGAKAP:

  Tradisi Pengakap dalam komunikasi di antara ahli-ahli

  Pengakap mengenali antara mereka dalam sesuatu aktiviti

  tersendiri.

  CARA:

  Menekan jari kelingking dengan ibu jari tangan tanan.

  Kemudian angkat tangan kanan rapat ke badan.

  Tapak tangan menghadap hadapan dengan tiga jari di

  tengah lurus ke atas.

  TAARIF ISYARAT PENGAKAP:

  TIGA JARI LURUS-

  Merupakan Tiga Bahagian Persetiaan:

  Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara

  Menolong orang pada setiap masa Menurut Undang-Undang Pengakap

  IBU JARI MENEKAN JARI KELINGKING

  Bersatu dalam Ikatan Persahabatan

  BILA ISYARAT PENGAKAP?

  Apabila Melafazkan Persetiaan Pengakap.

  Semasa Istiadat Melantik.

  Membaharui Persetiaan.

  Hormat Pengakap apabila tidak memakai Pakaian Seragam.

  Isyarat Berdiri Tegak (Isyarat Senyap)

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  45/181

  BERJABAT TANGAN PENGAKAP

  Ahli Pengakap Seluruh Dunia berjabat Tangan denganTangan Kiri.

  Tanda Persahabatan dan Kepercayaan.

  Di Malaysia menggunakan Tangan Kanan semasaBerjabat Tangan.

  ISTIADAT BENDERA (PM/PR)

  Ahli Pengkap Trup / Kumpulan siap sedia dalam bentuk

  Tapak Kuda.

  Pemimpin-Pemimpin Pengakap Berbaris Tiga Langkah di

  belakang Tiang Bendera.

  Pemimpin Bertugas Tiga Langkah di kiri Tiang Bendera.

  ARAHAN PEMIMPIN BERTUGAS:

  BENDERA

  - Semua Ahli Pengakap mengadap Tiang Bendera.- Ketua Patrol Keluar menuju Tiang Bendera.

  - Petugas menarik tali bendera dengan Tangan Kanan.

  Petugas bergerak selangkah ke belakang lalu memberi

  Hormat

  Pengakap diikuti olah semua trup.

  Petugas bergerak ke dalam baris.

  NYANYI LAGU NEGERAKU

  - Lagu Kebangsaan dinyanyikan.-

  DOA

  - Pemimpin Bertugas memberi arahan ap jika Bertongkat

  arahan kalih tongkat dan diikuti ap.- Selesai doa, arahan yang sama.

  - Pemeriksaan Pakaian seragam oleh Pemimpin dan

  Taklimat.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  46/181

  ISTIADAT MENURUNKAN BENDERA:

  Terup siap sedia dalam Tapak Kuda.

  Arahan Pemimpin Bertugas

  BENDERADua Pengakap bertugas mara ke tiang bendera.Menurunkanbendera, Lipat bendera dan serah kepada Pemimpin

  Bertugas

  DOA

  Sebelum doa. Pemimpin Bertugas memberi arahan yang

  sama.

  Nota:

  Dalam sesuatu Kursus atau Perkhemahan. Pemimpin

  Bertugas hendaklah menyerahkan Bendera kepada Ketua

  Kursus atau KetuaPerkhemahan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  47/181

  LAMPIRAN 1B

  ISTIADAT LAUNG AGUNG

  TUJUAN:

  1. Menunjukkkan permulaan dan tamatnya sesuatu perjumpaan Pek dengan

  mengingati satu tradisi atau istiadat bagi Pengakap Kanak-Kanak diseluruh dunia.

  2. Untuk menghormatu sesorang tetamu yang dating ke Pek.

  3. Melahirkan semangat setiakawan dan perpaduan serta membina disiplin

  4. Menunjukkan bahawa Pengakap Kanak-Kanak telah membuat sehabis

  baik.

  CARA:

  1. Akela berteriak PEK

  Semua Pengakap Kanak-Kanak berdiri diam dengan keadaan sedia.

  2. Akela berteriak PEK!! PEK!! PEK!! Dan terus melipar tangan parasbahu yang menunjukkan isyarat bulatan kecil (bahu ke bahu)

  3. Sambil berteriak PEK!!!!! ( 5 harkat) Pengakap Kanak-Kanak berlari

  Mengelilingi Akela dengan membuat bulata kecil bahu ke bahu.

  4. Akela depa tangan, Pengakap Kanak-kanak lantas berpegang tangan

  membuat bulatan besar mengikut sekawan. Bila Bulatan telah sedia.Akela turunkan tangan dan pengakap Kanak-kanak pun turunkan tangan

  mereka

  5. Akela angkat tangan depa dari bawah ke paras bahu. Pengakap Kanak-

  kanak mengangkat tumit; Akela rapatkan tangan ke peha. Pengakapkanak-Kanak mencangkung peha rapat ke hadapan, tangan di sisi kedua-

  dua bela peha. Lima jari rapat mencecah ke tanah, kepala pandang depan

  dan terus teriak A K E LA ! KITA BUAT HABIS BAIK Di akhir sebutan BAIK Pengakap Kanak-kanak lantas bangun tegak

  dalam keadaan sedia.

  6. Petugas memberi hormat kepada Akela dan mencabar KAMU BUATHABIS BAIK

  7. Pengakap Kanak-kanak lain membalas hormat jkepada Akela dan

  menjawab KAMI BUAT HABIS BAIK

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  48/181

  8. Akela membalas hormat dalam keadaan sedia (tidak berpusing) Pengakap

  Kanak-kanak tidak turunkan tangan mereka sehingga Akela turun

  tangannya.

  9. Istiadat mengibarkan bendera mdimulakan.

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  Unit : PENGAKAP KANAK-KANAK

  SIDANG : 1.

  1. Tajuk : ISTIADAT PENGAKAP.

  2. Masa : 120 minit.

  3. Objektif :

  Di akhir sidang peserta kursus dapat :

  3.1. Memahami erti dan dapat melakukan Hormat, Isyaratdan Berjabat Tangan Pengakap.

  3.2. Memahami dan menjalankan Laung Agung dengan

  sempurna dan tertib.3.3. Memahami dan menjalankan Istiadat Bendera.

  4. Kaedah :4.1. Teori dan amali.

  4.2. Demonstrasi.

  5. Nilai-Nilai Murni5.1. Membuat sehabis baik.

  5.2. kejasama dalam kumpulan.

  5.3. Berdisiplin.

  5.4. Melahirkan semangat kkeluargaan.5.5. Perpaduan serta membina persefahaman dan

  patriotisma.

  6. Alat Bantu

  6.1. Bendera.6.2. Carta.

  6.3. LCD.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  49/181

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  50/181

  Muda Remaja dijalankan.

  7.6. Langkah Enam: (10 minit)

  - Istiadat menurunkan bendera.- Menerangkan bagaimana cara melakukan istiadat

  menurunkan bendera untuk pek dan trop.

  7.7. Langkah Tujuh: (60 minit)

  - Latihan amali bagi Istiadat Pengakap

  8. Lampiran.

  - Gambar rajah kedudukan istiadat bagi semua Istiadat Pengakap.

  - Gambar rajah Hormat, Isyarat dan Berjabat Tangan Pengakap.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  51/181

  LAMPIRAN 1A

  ISTIADAT PENGAKAP

  PENDAHULUAN:

  Kepentingan Istiadat dalam Latihan Kepengakapan:Menunjukkan Tanda Peningkatan Seseorang Ahli Pengakap.Pengiktirafan Kepada Ahli Pengakap yang Menyertainya.

  HORMAT PENGAKAP

  Merupakan Tradisi Asas Pengakap (Hormat Pengakap,Isyarat Pengakap, Berjabat Salam Pengakap )

  Hormat ialah menunjukkan seseorang itu dihormati.

  Ia adalah Hak Keistimewaaan untuk dihormati

  Cara Khas Hormat Kepada Saudara Pengakap yang lain

  CARA HORMAT PENGAKAP

  Isyarat dengan Tangan Kanan

  Angkat tangan dengan pantas ke sisi topi forage dengan

  muka tapak tangan menghadap ke hadapan. Ibu jari

  menekan jari kelingking dan tiga jari tengah lurus atas.

  Kemudian turun tangan ke bawah dengan pantas

  Jika tidak memakai topi, jari sentuh dahi di bahagian atas

  mata kanan

  BILA / DI MANA MEMBERI HORMAT:

  Memberi Hormat Pengakap dengan Berpakaian SeragamLengkap.( Sebagai Tanda Kehaormatan, Budi Bahasa dan

  Persahabatan. )

  Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  52/181

  Apabila Bendera Kebangsaan dinaikkan / dikibarkan

  Apabila Bendera Kebangsaan dilintaskan dalam upacaraperbarisan.

  ISYARAT PENGAKAP:

  Tradisi Pengakap dalam komunikasi di antara ahli-ahliPengakap mengenali antara mereka dalam sesuatu aktiviti

  tersendiri.

  CARA:

  Menekan jari kelingking dengan ibu jari tangan tanan.

  Kemudian angkat tangan kanan rapat ke badan.

  Tapak tangan menghadap hadapan dengan tiga jari di

  tengah lurus ke atas.

  TAARIF ISYARAT PENGAKAP:

  TIGA JARI LURUS-

  Merupakan Tiga Bahagian Persetiaan:

  Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara

  Menolong orang pada setiap masa Menurut Undang-Undang Pengakap

  IBU JARI MENEKAN JARI KELINGKING

  Bersatu dalam Ikatan Persahabatan

  BILA ISYARAT PENGAKAP?

  Apabila Melafazkan Persetiaan Pengakap.

  Semasa Istiadat Melantik.

  Membaharui Persetiaan.

  Hormat Pengakap apabila tidak memakai Pakaian Seragam.

  Isyarat Berdiri Tegak (Isyarat Senyap)

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  53/181

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  54/181

  -

  DOA

  - Pemimpin Bertugas memberi arahan ap jika Bertongkat

  arahan kalih tongkat dan diikuti ap.- Selesai doa, arahan yang sama.- Pemeriksaan Pakaian seragam oleh Pemimpin dan

  Taklimat.

  ISTIADAT MENURUNKAN BENDERA:

  Terup siap sedia dalam Tapak Kuda.

  Arahan Pemimpin Bertugas

  BENDERA

  Dua Pengakap bertugas mara ke tiang bendera.Menurunkan

  bendera, Lipat bendera dan serah kepada Pemimpin

  Bertugas

  DOA Sebelum doa. Pemimpin Bertugas memberi arahan yang

  sama.

  Nota:

  Dalam sesuatu Kursus atau Perkhemahan. PemimpinBertugas hendaklah menyerahkan Bendera kepada Ketua

  Kursus atau KetuaPerkhemahan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  55/181

  LAMPIRAN 1B

  ISTIADAT LAUNG AGUNG

  TUJUAN:

  5. Menunjukkkan permulaan dan tamatnya sesuatu perjumpaan Pek dengan

  mengingati satu tradisi atau istiadat bagi Pengakap Kanak-Kanak diseluruh dunia.

  6. Untuk menghormatu sesorang tetamu yang dating ke Pek.

  7. Melahirkan semangat setiakawan dan perpaduan serta membina disiplin

  8. Menunjukkan bahawa Pengakap Kanak-Kanak telah membuat sehabisbaik.

  CARA:

  10. Akela berteriak PEK

  Semua Pengakap Kanak-Kanak berdiri diam dengan keadaan sedia.

  11. Akela berteriak PEK!! PEK!! PEK!! Dan terus melipar tangan parasbahu yang menunjukkan isyarat bulatan kecil (bahu ke bahu)

  12. Sambil berteriak PEK!!!!! ( 5 harkat) Pengakap Kanak-Kanak berlari

  Mengelilingi Akela dengan membuat bulata kecil bahu ke bahu.13. Akela depa tangan, Pengakap Kanak-kanak lantas berpegang tangan

  membuat bulatan besar mengikut sekawan. Bila Bulatan telah sedia.

  Akela turunkan tangan dan pengakap Kanak-kanak pun turunkan tanganmereka

  14. Akela angkat tangan depa dari bawah ke paras bahu. Pengakap Kanak-

  kanak mengangkat tumit; Akela rapatkan tangan ke peha. Pengakapkanak-Kanak mencangkung peha rapat ke hadapan, tangan di sisi kedua-

  dua bela peha. Lima jari rapat mencecah ke tanah, kepala pandang depan

  dan terus teriak A K E LA ! KITA BUAT HABIS BAIK

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  56/181

  Di akhir sebutan BAIK Pengakap Kanak-kanak lantas bangun tegak

  dalam keadaan sedia.

  15. Petugas memberi hormat kepada Akela dan mencabar KAMU BUAT

  HABIS BAIK 16. Pengakap Kanak-kanak lain membalas hormat jkepada Akela dan

  menjawab KAMI BUAT HABIS BAIK 17. Akela membalas hormat dalam keadaan sedia (tidak berpusing) Pengakap

  Kanak-kanak tidak turunkan tangan mereka sehingga Akela turun

  tangannya.18. Istiadat mengibarkan bendera mdimulakan.

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  .Unit : PENGAKAP KANAK-KANAK

  SIDANG : 2.

  1. Tajuk : UNIT PENGAKAP KANAK-KANAK.

  2. Masa : 60 minit.

  3. Objektif :

  Pada akhir sidang peserta dapat:3.1. Mengenali perkembangan tiap-tiap unit dalam pergerakan

  pengakap .

  3.2. Memahami sifat peribadi kanak-kanak danperkembanganya.

  3.3. Mengetahui pontensi dan kecenderungan kanak-

  kanak.

  3.4. Menghasilkan carta organisasi pengakap kanak-kanak.

  4. Kaedah :4.1. Syarahan.

  4.2. Perbincangan.

  5. Nilai-Nilai Murni

  5.1. Menghargai potensi dan bakat kanak-kanak.

  5.2. Menghormati antara satu sama lain.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  57/181

  6. Bahan-bahan

  6.1. Computer dan LCD.

  7. Langkah-langkah

  7.1. Langkah Satu: (10 minit)

  - Berbincang menegenai unit-unit pengakap di Malaysia

  - Memperkenalkan unit-unit pengakap

  a.) PKK 8 hingga 12 tahun.

  b.) PM 12 hingga 15 tahun.

  c.) PR 15 hingga 18 tahun.d.) PK 18 tahun ke atas

  7.2. Langkah Dua: (10 minit)

  - Menceritakan latar belakang dan sejarah penubuhan

  pengakap kanak-kanak oleh B-P

  - Program yang disediakan oleh B-P menarik, mencabar

  dan menyeronokkan- Menghasilkan pengakap kanak-kanak yang baik dan

  berguna.

  7.3. Langkah Tiga: (30 minit)

  - Membincangkan sifat kanak-kanak mengikut umur

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  58/181

  a.) Umur 8 hingga 9 tahun, contoh;

  i.) Tidak memikirkan masalah dan kesusahan

  ii.) Sentiasa kelam-kabut dalam mempelajaripengalaman baru.

  iii.) Sentiasa gembira.iv.) Seronok dengan angan-angan dan khayalan

  v.) Memerlukan perhatian dan kasih-sayang.

  vi.) Perlu sentiasa dipujivii.) Mematuhi perintah tetapi cepat lupa.

  b.) Umur 9 hinnga 10 tahun, contoh;

  i.) Sentiasa seronok dan inginkan kebebasan

  ii.) Bangga dan seronok diberi perhatian.

  iii.) Mula tonjol kepimpinan dan bekerjasama.iv.) Percaya dengan kebolehannya dan suka didorong.

  v.) Seronok dengan kumpulannya dan suka defensive.

  c.) Umur 10 hingga 11 tahun, contoh;

  i.) Mula mengumpul ramai kawan

  ii.) Sudah mula rasa hormat-meghormatiiii.) Tegas dalam menghadapi sesuatu masalah

  iv.) Mula bertanggungjawab

  v.) Minat meneroka dan menjelajahivi.) Gemar permainan yang lasak dengan

  mementingkan kumpulan.

  7.4. Langkah Empat: (10 minit)

  - Menunjukkan carta organisasi unit Pengakap Kanak-

  Kanak

  8.) Lampiran.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  59/181

  - Carta organisasi pengakap kanak-kanak.

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  UNIT : PENGAKAP KANAK-KANAK

  SIDANG : 3

  1. TAJUK SESI : PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPINPENGAKAP

  2. MASA : 60 minit

  3. KUMPULAN SASARAN : Pemimpin Pengakap Muda.

  4. OBJEKTIF

  Diakhir sidang peserta dapat ;

  1.1 mengetahui peranan dan tanggungjawab sebagai pemimpin.

  1.2 meyakinkan diri semasa menjalankan tugas sebagai

  pemimpin.1.3 menambah pengalaman sedia ada.

  5. KAEDAH5.1 Syarahan

  5.2 Perbincangan

  5.3 Percambahan fikiran5.4 Pembentangan

  6. NILAI-NILAI MURNI

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  60/181

  6.1 Menanam sikap bertanggungjawab tentang peranannya

  sebagai Pemimpin Pengakap.

  6.2 Sikap bekerjasama sesama pemimpin dan masyarakat,

  7. BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU

  7.1 LCD dan skrin.

  7.2 Komputer 7.3 OHP dan lutsinar

  7.4 Papan putih.

  8. PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah)

  8.1 LANGKAH SATU: (05 minit)

  Jurulatih bersoal jawab dengan peserta mengenai tugas

  dan jawatan peserta di Kumpulan.

  8.2 LANGKAH DUA: (05 minit)

  Jurulatih memberi beberapa situasi untuk dibincang

  oleh peserta.

  8.3 LANGKAH TIGA: (30 minit)

  8.3.1 Peserta dibahagikan kepada beberapa

  kumpulan.

  8.3.2 Peserta berbincang dan menyenarai peranandan tanggungjawabnya kepada;

  a. Setiap ahli Pengakap di

  Kumpulan/Unit/Patrol.

  b. Ibu bapa ahli Pengakap.c. Pemimpin/Penolong Pemimpin di

  Kumpulan/Unit.

  d. Terhadap dirinya sendiri.e. Kumpulan/Unitnya.

  8.4 LANGKAH EMPAT: (15 minit)

  Pembentangan kumpulan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  61/181

  8.5 LANGKAH LIMA: (05 minit)

  Jurulatih membuat rumusan

  9. LAMPIRAN.

  9.1 Nota edaran.

  LAMPIRAN A

  TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN PENGAKAP

  TERHADAP AHLI INDIVIDU:

  a. Memahami individu Muda-Remaja.b. Mendorong Muda-remaja membuat keputusan memalui

  program unit.

  c. Menerapkan nilai-nilai murni dalam unit.

  d. Menerima dan menghormati keputusan dan perasaanMuda-Remaja

  e. Mengukuhkan nilai-nilai positif dalam keputusan

  Muda-Remajaf. Mengagihkan Tanggungjawab Kepimpinan kepada

  ahli-ahli Muda-Remaja..

  g. Mengutanakan Kepimpinan Muda-Remaja.h. Menerima Kegagalan dalam Kepimpinan secara objektif

  dan bertoleransi.

  i. Menjadi ROLE MODEL kepada Muda-Remaja

  dengan menguasai Kemahirandan Ilmu Pengetahuaan yang akan disampaikan kepada Muuda-Remaja.

  TERHADAP PENOLONG PEMIMPIN:

  1. Mengenaalpasti Kekuatan dan Kelemahan Pemimpin unit.2. Mengagihkan Tanggungjawab dengan jelas dan halatuju yang tepat.

  3. Menjadi sebahagian daripada Kumpulan dengan melibatkan dalam

  Perancangan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  62/181

  4. Berkongsi Kepimpinan melalui Latihan Kepimpinan dan Majlis

  Kumpulan.

  TERHADAP IBU BAPA

  1. Mengenali Ibu Bapa ahl;i Muda-Remaja

  2. Memaklumkan rancangan dan Prestasi Ahli unit.

  3. Peluang kepada Ibu Bapa bersama dalam program / AktivitiKepengakapan.

  4. Memberi keyakinan kepada Ibu Bapa tentang Kebolehpercayaan anak

  mereka.

  .

  TERHADAP DIRI SENDIRI::

  1. Melengkapkan diri melalui Latihan dan Kursus.

  2. Memastikan semua ahli unit / Pemimpin dengapat latihan yang sempurna.3. Perhubungan yang intim dengan Kuasa Penganjur, lain-lain Pemimpin

  Unit.

  Pasukan Latihan daerah, Pesuruhjaya Daerah dan Pesuruhjaya IbuPejabat / Negeri.

  TERHADAP UNITNYA:

  1. Mengelakkan perpecahan, Kesejehteraan dan Keharmonian Ahli unit.2. Menerima Tanggungjawab dan tugasan.

  3. Menggalakkan Sistem Berpatrol.

  4. Menghargai Kejayaan dan Menerima Kegagalan.5. Memupuk sikap Kesetiaan dan Kepercayaan.

  6. Menerapkan Nilai-Nilai Murni.

  7. Bersama menjaga Maruah Kumpulan.8. Menghadapai Cabaran dan Mengatasinya.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  63/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT i

  UNIT: PENGAKAP KANAK-KANAK

  SIDANG : 4

  1. TAJUK : PROGRAM LATIHAN PENGAKAP KANAK-KANAK

  2. MASA ; 60 MINIT

  3. OBJEKTIF:

  Pada Akhir sidang ini peserta kursus akan dapat:3.1. Menerangkan bagaimana lencana kemajuan dianugerahkan

  kepada Pengakap Kanak-kanak

  Menerangkan nama-nama lencana kemajuan

  3.2. Menyenaraikan cirri-ciri bahagian yang diperlukan bagiujian lencana kemajuan

  3.3. Menyatakan bagaimana sesuatu lencana kemajuan

  dianugerahkan3.4. Mengetahui bakat ahli Pengakap Kanak-kanak yang gigih

  berusaha untuk mendapat lencana keamajuan itu.

  4. KAEDAH PENYAMPAIAN:

  4.1. Bentuk Penerangan lisan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  64/181

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  65/181

  c) Kemahiran Berpengakap / Kecekapan.

  d) Kecenderungan dan Minat,

  e) Pengembaraan.

  f) Kepimpinaan.g) Kejayaan.

  h) Perkhidmatan.

  7.4. Langkat Empat: (10 minit)

  Menerangkan cara-cara memakai Lencana Kemajuan yang

  dicapai pada pakaian seragam.

  Menerangkan Anugerah Rambu Pengakap Kanak-Kanak.

  LAMPIRAN :

  Carta Anugerah Lencana Pengakap Kanak-Kanak.

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  Unit : PENGAKAP KANAK-KANAK

  SIDANG : 5.

  1. Tajuk : PERMAINAN PENGAKAP .

  2. Masa : 60 minit.

  3. Objektif :

  Di akhir sidang peserta kursus dapat :3.1 Menguruskan permainan dengan sistematik.

  3.2. Memilih permainan yang sesuai mengikut unit.

  3.3. Menghasilkan satu permainan ciptaan sendiri.

  3.4. Menjalankan permainan dengan baik di kumpulan.

  4. Kaedah :

  4.1. Syarahan dan amali.4.2. Demonstrasi.

  5. Nilai-Nilai Murni :5.1. Berkerjasama dan bertolak ansur.

  5.2. Mematuhi peraturan.

  5.3. Menerima keputusan dengan hati terbuka.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  66/181

  6. Alat Bantu :

  6.1. Komputer dan LCD.6.2. Carta (jika perlu)

  7. Penyampaian/Pengajaran

  7.1- Langkah Satu: (10 minit)

  - Menerangkan kepentingan permainan.

  - Menerangkan tujuan diadakan permainan.

  - Bincang kesan daripada sesuatu permainan.

  7.2- Langkah Dua: (20 minit)

  - Menerangkan jenis-jenis permainan pengakap

  serta contoh-contoh permainan tersebut.

  - Menjelaskan peringatan dan langkah-langkah

  keselamatan semasa menjalankan permainan

  pengakap.

  7.3- Langkah Tiga: (20 minit)

  - Setiap patrol mencipta satu permainan.

  - Semua perserta mengikut permainan yang di reka

  oleh patrol.

  - Peserta menilai permainan tersebut.

  7.4- Langkah Empat: (10 minit)

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  67/181

  - Bincang permainan yang sesuai untuk setiap unit.

  - Jelaskan cara menghargai pemenang dan memberi

  sokongan kepada pasukan yang kalah.

  8. Lampiran :

  - Contoh permainan yang biasa dijalankan : permainan kim,belatuk belalang, pukul berapa datuk harimau, permainan

  menyambung tali.

  LAMPIRAN 5A

  PERMAINAN PENGAKAP

  PERMAINANPermainan sangat digemari oleh golongan Muda-Remaja, dijadikan salah satu

  daripada program dan Perjumpaan Mingguan. Contoh; Permainan Aktif atau

  Permainan Senyap.

  TUJUAN PERMAINAN

  Kepuasan & Keseronokan.

  Mengisi Masa yang Terluang.

  Menerapkan Disiplin Diri.

  Memperkembangkan Emosi /Yakin Diri.

  Kerjasama Dalam Pasukan.

  Memupuk Semangat Kesukanan.

  Persaingan yang Sihat.

  JENIS PERMAINAN

  Permainan Ramai - Semua ambil Bahagian:- Harimau/Kambing.

  Permainan Berpatrol-

  Pertandingan:-Menghantar Perkhabaran.

  Permainan Pasukan-

  Dua Kumpulan:-Belalang/Belatuk.

  Permainan Ujian Lencana:- Ikatan.

  Permainan Pancaindera-

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  68/181

  Penggunaan Alat Deria:- Permainan Kim, Mengingat.

  Permainan Senyap-Tiada Dialog:- Tutup Mata.

  Permainan Lakunan-

  Cerita Sejarah, Lakonkan:- Hang Jebat Mengamuk.

  Permainan Luas-

  Guna Kawasan Luas:-Pasukan Keselamatan lawan Bandit.

  PERINGATAN MENJALANKAN PERMAINAN:

  Mengembirakan & Menyeronokan.

  Undang-Undang yang mudah difahami.

  Berhenti jika ada Perbalahan.

  :Menggunakan Alatan yang Selamat.

  Jangan terlalu Lama. Pemimpin Jadi Pengadil.

  Beri Yell Pasukan yang Menang.

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  UNIT : PENGAKAP KANAK-KANAK.

  SIDANG: : 6

  1. TAJUK : MERANCANG PROGRAM

  2. MASA : 150 minit

  3. OBJEKTIF

  Diakhir sidang peserta dapat ;

  1.4 Memahami kepentingan merancang sesuatuprogram dalam aktiviti Pengakap.

  1.5 Dapat membezakan antara program jangka panjangdengan program jangka pendek.

  1.6 Meyakinkan diri semasa menjalankan aktiviti

  Pengakap.

  1.7 Menambah pengetahuan sedia ada.

  4. KAEDAH

  5.5 Syarahan

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  69/181

  5.6 Perbincangan

  5.7 Percambahan fikiran

  5.8 Pembentangan

  5. NILAI-NILAI MURNI

  5.1 Membina keyakinan

  5.2. Menanam minat dengan aktiviti-aktiviti dan ilmukePengakapan,

  6. BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU

  6.1 LCD dan skrin.

  6.2 Komputer 6.3 OHP dan lutsinar 6.4 Papan putih

  6.5 Kertas majung, kertas warna, gum.

  .

  7. PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah)

  7.1 LANGKAH SATU: (10 minit)

  Jurulatih menerangkan keperluan merancang sesuatu

  program

  Jurulatih bersoal jawab dengan peserta tentang kekuatandan kelemahan sesuatu program.

  7.2 LANGKAH DUA: (10 minit)

  Jurulatih memberi beberapa situasi/contoh program jangka

  panjang dan jangka pendek.

  7.3 LANGKAH TIGA: (60 minit)

  Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

  Peserta berbincang dalam kumpulan mengikut tajuk-tajukyang diberikan;;

  f. Program tahunan. / Jangka panjang

  g. Program bulanan. / Jangkan Pendek.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  70/181

  h. Perjumpaan mingguan.

  7.4 LANGKAH EMPATl (60 minit)

  Pembentangan hasil kerja bengkel olehkumpulan.kumpulan.

  7.5 LANGKAH LIMA: (10 minit)

  Jurulatih membuat rumusan

  8. LAMPIRAN.

  8.1. Nota edaran.8.2. Contoh-contoh program jangka panjang

  8.3. Contoh-contoh program jangka pendek.

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  Unit : PENGAKAP KANAK-KANAK

  SIDANG : 7.

  1. Tajuk : AKTIVITI ASAS 1- KEMAHIRAN BERPENGAKAPLENCANA KEAHLIAN. (SISTEM PENGKALAN) .

  2. Masa : 120 minit.

  3. Objektif :Di akhir sidang peserta kursus dapat

  :

  3.1. Mengetahui cara untuk membuat ujian lencanakeahlian

  3.2. Melaksanakan semua kemahiran dalam ujian lencana

  keahlian3.3. Menjalankan sistem pengenalan dengan betul

  4. Kaedah :

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  71/181

  4.1. Syarahan dan demonstrasi.

  4.2. Tunjuk cara.

  5. Nilai-nilai Murni :

  5.1. Menepati masa.

  5.2. Bekerjasama dalam enam kursus.

  5.3. Berdisiplin.

  6. Alat Bantu :

  6.1. Carta dan Gambarajah

  6.2. LCD

  7. Penyampaian Pengajaran

  7.1. Langkah Satu: (10 minit)

  - Taklimat untuk melaksanakan sistem pengkalan.

  - Terangkan cara peserta bergerak dan melapor di

  pengkalan.

  7.2. Langkah Dua: (100 minit)

  - Wisel dibunyikan setiap 20 minit.

  - Petugas/Jurulatih menjalankan aktiviti di pengkalan

  - Ada lima pengkalan.

  Pengkalan I:

  Persetiaan dan Undang-undang Pengakap

  Pengkalan II

  Prinsip Rukunegara

  Pengkalan III

  Hormat Pengakap, Isyarat Pengakap dan

  Cogan kata pengakap

  Pengkalan IV

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  72/181

  Permulaan Pergerakan Pengakap

  Pengkalan V

  Laung Agung

  7.3. Langkah Tiga: (10 minit)

  - Membuat kesimpulan daripada aktiviti yang

  dilakukan.

  - Membincangkan tentang implikasi sistem

  pengkalan.

  8. Lampiran :

  8.1) Gambarajah Laung Agong

  8.2) Carta Hormat dan Isyarat Pengakap8.3) Slide gambar Logo Pengakap Malaysia.

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  Unit : PENGAKAP KANAK-KANAK

  Sidang : 8.

  1. Tajuk : AKTIVITI ASAS 2 KEMAHIRAN BERPENGAKAP

  LENCANA KERIS GANGSA. (Sistem Pengkalan)

  2. Masa : 120 Minit

  3. Objektif :

  Diakhiri sidang peserta kursus akan mendapat,

  3.1. Mengetahui Kemahiran Berpengakap bagi LENCANAKERIS GANGSA.

  3.2. Memahami cara untuk melaksanakan ujian keris

  gangsa3.3. Menjalankan ujian dengan kaedah yang betul

  4. Kaedah :

  4.1. Syarahan

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  73/181

  4.2. Demonstrasi

  4.3. Persembahan (Presentation)

  5. Nilai Murni 5.1. Bekerjasama

  5.2. Berdisplin5.3. Mematuhi masa

  6. Alat Bantu6.1. Buku skim latihan PKK

  6.2. Carta

  - 1 -

  7. Penyampaian / Pengajaran

  7.1. Langkah Satu: 05 minit)

  - Jurultih menjelaskan cara system pengkalan

  - Setiap pengkalan lebih kurang 20 minit

  - Pergerakan peserta secara Sistem Berpatrol.

  - Arahan untuk bergerak dia tara pengkalan dengantiupan wisel.

  7.2. Langkah Dua: (110 minit)

  - Peserta bergerak ke pengkalan dengan isyarat tiupan

  wisel

  - Ada lima pengkalan

  Pengkalan I

  : Asas Kawad Kaki.

  Pengkalan II

  : Memenjat Tali, tidak lebih 3 meter tinggi

  Pengkalan III

  : Mengguna dan Menjaga sebilah Pisau Kecil.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  74/181

  Pengkalan IV

  : Isyarat Sulit Pengakap.

  Penmgkalan V

  : Ikatan Buku Sila.

  7.3. Langkah Tiga: (05 minit)

  - Membuat perbincangan hasil daripada sesi ini.

  - Menjelaskan perlunya pemimpin menjalankan ujian

  bagi ahli PKK mendapatkan lencananya.

  8. Lampiran.

  - Jadual Ujian Kemahiran / Kecelapan Lencana Keris Gangsa.

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 1

  UNIT: PENGAKAP KANAK-KANAK

  SIDANG : 9

  1. TAJUK : CERITA HUTAN

  2. MASA ; 60 MINIT

  3. OBJEKTIF:Pada Akhir sidang ini peserta kursus akan dapat:

  3.1 .Menerangkan cerita buku jungle bookkarangan Rudyard Kipling

  3.2 .Menyenaraikan watak-watak dalam cerita jungle

  book.3.3 .Menerangkan peranan watak-watak dalam buku

  jungle book.

  3.4 .Menyesuaikan watak-watak dalam jungle book ke

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  75/181

  dalam Cerita Hutan Unit PKK

  3.5 .Mengenali watak-watak utama Cerita Hutan:

  a. Moghli Hero PKKb. Akela ..Serigala TuaKetua Pemimpin Pek

  c. Baloo Beruang Pemimpind. Baghera Harima kumbang Pemimpine. Kaa Ular sawa Sahabat

  PKK

  f. Shere Khan .Harimau Belang Penjahat

  4. KAEDAH PENYAMPAIAN:

  4.1. Bentuk Penerangan lisan.4.2. paparan bahan kursus berbagai media:-

  5. NILAI-NILAI MURNI:

  5.1 Kasih saying,

  5.2 Berkerja sama5.3 Hormat menghormati

  6. BAHAN-BAHAN / PERALATAN6.1. Gambar

  6.2. VCD.Karton . Jungle Book Walt Disney

  6.3. Buku cerita Jungke Book dipermudahkan6.4. Pemain cakra padat\mpeg\

  6.5. Muzik Kesan Bunyi

  7. PENYAMPAIAN PENGAJARAN :

  7.1 Langkah Satu: (05 minit)

  Jurulatih menayangkan cerita Jungle Book kepada peserta.

  7.2 Langkah Dua:(10 minit) :

  Memberi tugasan kepada peserta menyenaraikan semua

  watak dalam cerita Jungle Book.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  76/181

  7.3 Langkah Tiga: (20 minit):

  Menyenarai semula nama watak-watak mengikutkeutamaan dan peranan

  7.4 Langkah Empat: (20 minit):

  Pembentangan tugasan oleh peserta kursus Sistemsekawan

  7.5 Langkah Lima: (05 minit):

  Penerangan Dan Penjelasan Konsep Pek Cerita Hutan

  Dalam PKK8. Lampiran:

  8.1. Buku Cerita Hutan dipermudahkan

  8.1 . VCD/DVD/MPEG cerita hutan.

  KURSUS KEPIMPINAN MANKI KAYU PERINGKAT I

  UNIT : PENGAKAP KANAK-KANAK

  SIDANG : 10

  1. TAJUK : MALAM PENGAKAP

  2. MASA : 60 minit

  3. OBJEK'TIF :

  Pada akhlr sidang lni peserta akan dapat

  3.1 menerang kenapa Nyanylan dapat meinberl

  peranan dalam membentuk keyakinan dirl3.2 menunjuk bakat

  3.3 bergembira dengan menyanyl beramai-ramal

  4. KAEDAH

  4.1 Mengajar baris demi baris

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  77/181

  4.2 Menyanyl dilkuti oleh semua

  4.3 Syarahan

  4.4 Perbincangan dalam sekawan

  4.5 Bersoallawab

  5. NILAI MURNI :

  5.1 Yakin kepada diri sendirl

  5.2. Menanamkan sifat berani

  6. BAHAN-BAHAN :

  6.1 Alat muzik sebenar / rekaan sendirl

  6.2 Carta sebak (Senikata lagu-lagu)

  6.3 Lutsinar (jenis permainan)

  7. PENYAMPAIAN PENGAJARAN :

  7.1. Langkah Satu: : ( 10 minit )

  Jurulatih menyanyi dlikuti oleh para peserta. Lagu "Di

  Sini Senang, Di Sana senang".

  7.2. Langkah Dua: : (10 minit)

  Penerangan oleh jurulatih tentang jenis-jenis

  Nyanyian Pengakap KanakKanak (Lampiran 6A)

  Penerangan mengenai akitiviti lain yang ada dalammalam pengakap lakonan, tarian dan sketsa.

  Penerangan mengenai penggunaan yell.

  7.3. Langkah Tiga: ( 15 minit)

  Jurulatih memberi tugasan kepada sekawan (Lampiran

  6B). Setiap sekawan menjalankan perbincangan dengan

  dibantu oleh Pembimbing

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  78/181

  7.4. Langkah Empat: ( 20 minit)

  Sekawan mempersembahkan hasil perbincangan

  7.5. Langkah Lima: (5 minit)

  Jurulatih merumus persembahan sekawan

  Lampiran 10A

  JENIS-JENIS NYANYIAN

  1. Nyanylan Beramal-ramal

  DI sini senang, disana senang

  Di mana-mana hatiku senang 2x

  2. Nyariyian Kumpulan / Pertandingan

  Goreng pisang Goreng pisang

  Goreng pisang sekarang

  3. Nyanyian Perseorangan

  Tudung periuk Tudung periuk

  Pandal menarl (tidak digalakkan)

  4. Nyanyian Beraksi

  Apabila bunga kembang berserl

  Seekor galah keluar menarl

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  79/181

  5. Nyanylan Bercerita

  Bangau oh Bangau

  6. Nyanylan dalam Permainan

  Injit-injit semut

  Siapa sakit naik atas

  Lampiran 10B

  TUGASAN

  1. Setiap sekawan dikehendaki mereka cipta satu nyanyian :

  1.1 Beramai-ramai1.2 Beraksi

  1.3 Bercerita

  1.4 Berkumpulan / Pertandingan

  2. Bilakah aktiviti nyanyian ini dapat dijalankan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  80/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  Unit :PENGAKAP KANAK-KANAK.

  SIDANG : 11.

  1. Tajuk : SISTEM BERPATROL.

  2. Masa : 60 minit.

  3. Objektif :

  Diakhir sidang peserta akan dapat:3.1. Menerangkan peranan dan faedah Sistem Berpatrol.

  3.2. Memahami Tugas dan Tanggungjawab Ketua

  Enam Sekawan3.3. Memahami struktur dan Peranan Majlis Ketua Enam

  Sekawan..

  3.4. Mengurus Enam Sekawan dengan baik dan berkesan.

  4. Kaedah :

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  81/181

  4.1. Syarahan, tunuk cara / demonstrasi.

  4.2. Perbincangan Kumpulan.

  4.3. Bengkel.

  4.4. Pembentangan hasil bengkel.

  5. Nilai-Nilai Murni

  5.1. Bekerjasama dalam pengakapan.

  5.2. Menghormati pendapat orang lain.5.3. Berdisiplin.

  6. Alatan : 6.1. Kertas Mahjong.6.2. Alat tulis, pen marker dll.

  6.3. LCD / Laptop/Skren.

  7. Penyampaian Pengajaran:

  7.1. Langkah Satu: (05 minit )

  - Menerangkan apa itu Enam Sekawan rujuk P.O.RBAHAGIAN VII Tajuk: Enam Sekawan. Peraturan 221..

  7.2.Langkah Dua: (20 minit)

  Membincangkan faedah-faedah Sistem Berpatrol kepada

  ahli-ahli pengakap.

  Menerangkan proses perlantikan Ketua Enam Sekawan danPenolong Ketua Enam Sekawan

  7.3. Langkah Tiga: (20 minit)

  Membincangkan cara-cara mentadbir Enam Sekawan

  dengan menitik beratkan tugas Ketua Enam Sekawan.Menerangkan bagaimana menilai prestasi sesebuah Enam

  Sekawan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  82/181

  7.4. Langkah Empat: (10 minit)

  Menerangkan Peranan Majlis Ketua Ketua Enam

  Sekawan dan keahlian majlis. Rujuk P.O.R. Peraturan 224.Fungsi majlis dalam merancang dan melaksanakan

  kegiatan Pek. .

  7.5. Langkah Lima: (05minit)

  Menerangkan kesan Sistem Berpatrol dalam

  kehidupan komuniti.

  8. Lampiran.

  Carta Organisasi kumpulan..

  LAMPIRAN 11A

  SISTEM BERPATROL

  Dalam Akti Parlimen No. 38 Tahun 1968 dengan Pindaan-Pindaan No. 143 Tahun1974 dan No. 409 Tahun 1989 Persekutuan Pengakap Malaysia

  Dasar Pertubuhan dan Peraturan. (P.O.R)

  BAHAGIAN VII

  PASUKAN (PEK)

  Bilangan dalam Pasukan.

  219. Melainkan dalam keadaan yang luar biasa satu Pasukan tidak boleh mengandungi

  lebih daripada 36 orang Pengakap Kanak-Kanak.

  Enam Sekawan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  83/181

  221. Pasukan itu dibahagikan kepada Enam Sekawan, tiap-tiap satunya mengandungi

  enam orang Pengakap Kanak-Kanak termasuk Ketua dan Penolongnya.

  Ketua dan Ketua Kanan Enam Sekawan

  222. (1) Ketua Enam Sekawqan ialah seorang Pengakap Kanak-Kanak dilantikoleh Pemimpin Pengakap Kanak-Kanak mengetuai Enam Sekawan itu.

  (2) Seorang dari Ketua Enam Sekawan itu boleh dipanggil Ketua KananEnam Sekawan jika dikehendaki.

  (3) Ketua-Ketua Enam Sekawan dan Ketua Kanan Enam Sekawan memakai

  pakaian seragam bagaimana dalam Peraturan di Bahagian VII dan lencana-lencana bagaimana dalam Peraturan di Bahagian yang sama.

  Penolong-Penolong

  221. (1) Seorang Penolong ialah seorang Pengakap Kanak-Kanak yang dilantik

  oleh Pemimpin Pengakap Kanak-Kanak setelah berunding dengan Ketua Enam

  Sekawan yang berkenaan, untuk menolong Ketua Enam Sekawan itu danmengambil tempatnya apabila ia tiada..

  (2) Penolong-Penolong mamakai pakaian seragam bagaimana dalamPeraturan di Bahagian VIII dan lencana-lencana bagaimana dalam Peraturan di

  Bahagian yang sama.

  Majlis Ketua Enam Sekawan.

  224. (1) Majlis Ketua enam sekawan ialah satu badan yang tidak resmi

  mengandungi Pemimpin-Pemimpin Pasukan, Ketua-Ketua Enam Sekawan danjika dikehendaki Penolong-Penolongnya.

  (2) Tugas Majlis Ketua Enam Sekawan adalah bagaimana dalam Peraturan215. (2)

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  84/181

  LAMPIRAN 11B

  FAEDAH SISTEM BERPATROL

  - Memberi Kuasa yang bebas kepada Ketua Patrol.

  - Sebagai latiahan kepada Ketua Patrol memperolehi kuasa ke atas

  Patrolnya.

  - Melatih Ketua Patrol melaksanakan Tanggungjawabnya.

  - Melatih Ahli-Ahli Pengakap menurut perintah Ketua Patrol.

  LANTIKAN KETUA PATROL DAN PENOLONG KETUA PATROL

  - Ketua Patrol dilantik oleh Pemimpin Pengakap, sete;ah berunding

  dengan Majlis Ketua Patrol..

  - Penolong Ketua Patrol dipilih oleh Ketua Patrol dengan persetujuan

  Pemimpin dan Majlis Ketua Patrol. bagi membantu Ketua Patrol.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  85/181

  - Ketua Patrol dilantik untuk menjaga Satu patrol dengan berkesan.

  MENTADBIR PATROL

  - Pemimpin Pengakap bertanggungjawab member latihan kepada Ketua Patrol-Ketua Patrol.

  - Ketua Patrol bertanggungjawab melatih Ahli-Ahli patrolnya melalui kegiatan-kegiatan dalam Perjumpaan Terup / Pek atau Perjumpaan Patrol dan

  perkhemahan patrol.

  - Ketua Patrol merancang kegiatan untuk Perjumpaan patrol dan PerkhemahanPatrol dengan persetujuan Pemimpin dan Majlis Ketua Patrol.

  - Semua arahan Pemimpin hendaklah melalui Ketua Patrol.

  - Latihan-Latihan kepada Ahli Pengakap terletak di bawah tanggungjawab

  Ketua Patrol.

  PRESTASI PATROL

  - Kehadiran Ahli-Ahli dalam Perjumpaan Terup dan Patrol.

  - Pencapaian Ahli-ahli dalam Lencana Kemajuan.

  - Pencapaian Ahli-Ahli dalam Lencana Kepandaian.

  - Kejayaan dalam Pertandingan dan Permainan Pengakap.

  - Pengurusan Rekod dan Fail Patrolnya.

  MAJLIS KETUA PATROL

  - Satu Badan yang mengandungi keahlian yang terdiri daripada Ketua-Ketua

  Patrol dan Ketua Terup (Jika ada).

  - Bertanggungjawab menjaga Maruah Terup.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  86/181

  - Merancang dan Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Terup dan Patrol.

  - Peluang Latihan Kepimpinan kepad Ketua Patrol.

  KESAN SISTEM BERPATROL DALAM MASYARAKAT

  - Menghormati Ketua, Imam, Guru dll.

  - Hormat-menghormati semasa Ahli Masyarakat.

  - Semangat Kerjasama.

  - Menjadi Warganegara yang bertanggungjawab dan berdidiplin.

  - Mengamalkan Dasar Demokerasi.

  - Mewujudkan Keharmonian Negara.

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  UNIT : PENGAKAP KANAK-KANAK

  1. TAJUK : PERJUMPAAN PEK MINGGUAN

  2. SIDANG : 12

  3. MASA : 90 minit

  4. OBJEKTIF :

  Diakhir sidang peserta akan dapat :

  4.1 Merancang satu Perjumpaan Biasa

  4.2 Menjalan/membantu Perjumpaan Terup

  4.3 Melaksanakan satu perjumpaan Terup

  5. KAEDAH :

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  87/181

  5.1 Amali

  5.2 Demonstrasi

  5.3 Sistem berpengkalan

  5.4 Mengajar secara kumpulan

  6. NILAI-NILAI MURNI :

  6.1 Berkongsi kemahiran/pengetahuan

  6.2 Bekerjasama antara ahil dalam kumpulan

  7. BAHAN BANTU:

  7.1 Bendera7.2 Kain anduh

  7.3 Cangkul/penggali7.4 2 batang kayu 3 meter panjang

  8. PENYAMPAIAN PENGAJARAN :

  8.1 Langkah Satu: (05 minit)

  Jurulatih menerang tentang tujuan Perjumpaan PekMingguan

  8.2 Langkah Dua: (10 minlt)

  Jurulatih menunjuk contoh-contoh Perjumpaan Pek

  Mingguan

  (Lampiran 12A dan Lampiran 12B)

  8.3 Langkah Tiga: (05 minit)

  Jurulatih memilih beberapa orang peserta untuk

  membantu menjalan dan Perjumpaan Pek Mingguanmengikut kumpulan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  88/181

  8.4 Langkah Empat: (65 minit)

  Petugas yang dilantik menjalan Perjumpaan Pek

  Mingguan.Jurulatih laln mengawas (Boleh guna Program yang disedia

  dalam sesi Merancang Program (Tajuk 8)

  8.5 Langkah Lima: (05 minit)

  Rumusan dan cadangan oleh Jurulatih.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  89/181

  LAMPIRAN 12A

  CONTOH PERJUMPAAN PEK

  MASA AKTIVITI PETUGAS

  05 minit Laung Agung & Istiadat Mengibar Bendaera

  07 minit Pemeriksaan Pakaian SeragamPermainan Cergas / Aktif

  35 mlnlt

  a. KECEKAPAN:Ikatan: Buku Sila; Bunga Geti.

  b. KESIHATAN DAN AKESELAMATAN

  Merawat Hidung BerdarahRawatan Penyakit Kulit.

  c. KESETIAAN

  Melukis Lambang Pengakap Malaysia.

  07 minit Permainan Pengakap

  06 minit Nyanylan

  05 minit Laung Agung & Istiadat Menurukan Bendera

  Menurun bendera, doa, pemerlksaanKebersihan

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  90/181

  LAMPIRAN 12B

  CONTOH PERJUMPAAN TERUP

  MASA AKTIVITI PETUGAS

  05 minit Laung Agung & Istiadat Mengibar Bendera

  07 minit Pemeriksaan Kesihatan Diri.Permainan Senyap

  35 mlnlt

  a. KESETIAANMenegnali dan Mengatahui Pesuruhjaya

  Pengakap Negeri, Ketuan PesuruhjayaPengakap Negara.

  b. KESIHATAN DAN KESELAMATAN

  Peti Pertolongan Cemas. Isi Kandungan

  dan Kegunaannya.c. KECEKAPAN

  Simpulan Timdeh Kasih dan SimpulManok.

  07 minit Permainan Aktif

  06 minit Nyanylan

  05 minitLaung Agung & Istiadat Menurunkan BenderaMenurun bendera, doa, pemerlksaan

  Kebersihan

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  91/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

  UNIT : PENGAKAP KANAK-KANAK.

  SIDANG: 13

  1. TAJUK SESI : ORGANISASI KUMPULAN, DAERAH DAN NE