manik kayu pengenalan dan satu

Download Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

Post on 14-Apr-2018

282 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  1/181

  PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA(THE SCOUTS ASSOCIATION OF MALAYSIA )RUMAH B-P, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR.

  KURSUS LATIHANKEPIMPINAN

  MANIK KAYU( PENGENALAN )

  WOOD BADGE LEADERSHIPTRAINING COURSE

  ( INTRODUCTION )

  DERAF DISEDIAKAN OLEH:

  PASUKAN LATIHAN NEGARA

  PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  2/181

  CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU

  (KURSUS PENGENALAN)

  MASA SIDANG MINIT TAJUK

  0800 - 0830 30m Pendaftaran Peserta

  0830 - 0900 30m Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih.

  0900 - 1000 1 60m TUJUAN DAN DASAR KEPENGAKAPAN

  1000 - 1030 30m REHAT

  1030 - 1115 2 45m PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG

  PENGAKAP

  1115 - 1200 3 45m DASAR KEAGAMAAN

  1200 - 1245 4 45m REKOD DAN DOKUMEN KUMPULAN.

  1245 - 1430 105m REHAT, MAKAN DAN SOLAT

  1430 - 1515 5 45m SKIMA LATIHAN KEPIMPINAN

  1515 - 1600 6 45m SEJARAH KEPENGAKAPAN

  1600 - 1645 7 45m PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP

  1645 MAJLIS PENUTUP DAN PENYAMPAIANSIJIL

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  3/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

  SIDANG 1.

  1. Tajuk : TUJUAN DAN DASAR KEPENGAKAPAN .

  2. Masa : 60 minit.

  3. Objektif : Di akhir sidang peserta kursus dapat memahami :3.1. Tujuan dan Dasar Persekutuan Pengakap Malaysia

  3.2. Apa itu kepengakapan.

  3.3. Prinsip Asas Kepengakapan.

  4. Kaedah : 4.1. Perbincangan.

  4.2. Ceramah.

  5. Nilai-Nilai Murni :

  5.1. Bertanggungjawab.

  5.2 Menurut perintah.5.3. Membantu orang lain.

  5.4. Boleh dipercayai.

  5.5. Kepimpinan.

  6. Alat Bantu : 6.1. Komputer dan LCD.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  4/181

  7. Penyampaian Pengajaran

  7.1. Langkah Satu: (10 minit)

  - Menerangkan Tujuan dan Dasar Persekutuan

  Pengakap Malaysia dengan merujuk P.O.R.

  BAHAGIAN II. Peraturan 1 & 2

  7.2. Langkah Dua: (30 minit)

  - Menerangkan erti Pengakap dengan mengaitkanprogram aktiviti pengakap dengan ciri-ciri berikut :

  mencabar, seronok, mencuba, meneroka, dsb. bagi

  membantu perkembangan diri muda-remaja.

  7.3. Langkah Tiga: (10 minit)

  - Membincangkan Prinsip Asas Kepengakapan

  dengan mengaitkan definisi berpengakap serta

  matlamat berpengakapan.

  7.4. Langkah Empat: (10 minit)

  - Membincangkan prinsip-prinsip berpengakapberpandukan kepada Persetiaan Pengakap dan

  Undang-undang Pengakap

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  5/181

  LAMPIRAN 1A

  APA ITU KEPENGAKAPAN

  1. Suatu Program Aktiviti yang penuh Cabaran dan Keseronokan.

  2. Pergerakan Belia Antarabangsa bagi melatih Muda-Remaja menjadi Warganaearayang berguna

  3. Suatu Aktiviti Fizikal dan Mental serta keinginan untuk Meneroka, Menyelidikdan memajukan Diri Muda-Remaja.

  4. Memberikan Suatu Pengalaman Baru yang Mencabar (Advanturous). Bagaimana

  Untuk mengatasi Cabaran dan Penggunaan Peralatan dengan selamat.

  5. Merupakan Suatu Pemelajaran,. Peluang Muda-Remaja Belajar lebih efektif

  melalui Perbincangan dan Memprektikkan apa yang dipelajari. .

  6. Merupakan Suatu Program yang mempunyai Ciri-Ciri:

  - Situasi Sebenar Kehidupan Muda Remaja.- Membantu Menyelsaikan Masalah.

  - Mencapai Kejayaan melalui Minat.- Menyalurkan idea-idea baru secara terus.

  - Pengalaman yang seimbang mengikut peringkat umur.

  - Tersusun, progresif dan sistematik.

  - Kreatif dan memupuk bakat Kepimpinan.

  7. Merupakan Suatu Dunia Baru: Mempunyai Ruanag untuk Berinteraksi, Bergaul

  dengan Rakan Sebaya, Bebas dari Kongkongan Kehidupan Keluarga Seharian.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  6/181

  8. Merupakan Suatu Kumpulan Untuk:

  - Mencari Pengalaman Baru.- Melakukan sesuatu dalam Kumpulan Kecil (Patrol)

  - Bersama dan Belajar dari Rakan Sebaya.

  - Memperkembangkan Diri dan Menyesuaikan Diri mengikut kehendak

  Individu.- Melibatkan Diri dalam Mencapai Sesuatu Kejayaan.

  - Hidup Bersama dan Memberikan Sumbangan dalam Kumpulan.

  9. Merupakan Kepimpinan -

  - Memperkembangkan Kemahiran dan Bakat Kepimpinan dan Memainkan

  Peranan sebagi Pemimpin dalam Kumpulan Kecil.

  10. Merupakan Suatu Keseronokan _.

  - Keseronokan Merupakan Suatu Program Pengakap yang Menggunakan Caradan Kaedah Pengakap.

  B-P Berkata Jika Pengakap itu Tidak Ada

  Keseronokan maka ia akan

  Kehilangan Daya Tarikan

  dan Kejayaan

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  7/181

  LAMPIRAN 1B

  PRINSIP ASAS KEPENGAKAPAN

  Prinsip Asas dalam Kepengakapan berdasarkan kepada Asas-Asas dalam Pergerakan

  Pengakap yang digabungkan dalam elemen berikut:

  1. Pengertian / Difinasi Pengakap.

  2. Matlamat Kepengakapan

  3. Prinsip-Prinsip Kepengakapan

  4. Cara dan Kaedah Pengakap.

  1. DIFINASI PENGAKAP.

  - Pergerakan Sukarela

  - Bebas dari Politik.

  - Melatih Golongan Muda Remaja.

  - Terbuka kepada Semua.

  2. MATLAMAT PENGAKAP.

  Untuk Melatih golongan Muda-Remaja bagi melahirkan Individu yang

  Berpotensi dari segi Fizikal, Intelek, Sosial dan Rohani sertaBertanggungjawab terhadap Dirinya, Masyarakatnya, Agamanya,Negaranya dan Masyarakat Antarabangsa.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  8/181

  3. PRINSIP-PRINSIP KEPENGAKAPAN.

  - Kepercayaan Kepada Tuhan.

  - Tanggungjawab Kepada Masyarakat dan Negara

  - Perkhidmatan Kepada Diri Sendiri.

  Berdasarkan Kepada Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap.

  4. CARA ATAU KAEDAH PENGAKAP.

  Suatu Sistem Pemelajaaran Memajukan Diri Sendiri Melalui:

  - Persetiaan dan Undang-Undang

  - Belajar Sambul Membuat./Bermain.

  - Mempunyai Kumpulan Kecil (Sistem Patrol)

  - Skim Latihan Kemajuan yang prograsif (Sukatan Pelajaran)

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  9/181

  LAMPIRAN 1C

  PRINSIP ASAS KEPENGAKAPAN

  TUJUAN DAN DASAR PERSEKUTAN PENGAKAP MALAYSIA

  Akta Parlimen No. 38 Tahun 1968 dengn Pindaan-Pindaan No.143 Tahun 1974

  dan No. 409 Tahun 1989 dalam Undang-Undang Malaysia yang diperbadankansebagai Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia.

  Dasar Pertubuhan Undang-Undang (P.O.R.)

  BAHAGIAN II

  TUJUAN DAN DASAR

  TUJUAN

  1. (a) Tujuan Persekutuan ini bagi memajukan anak-anak menjadi rakyat yang baikdengan membentuk sifat perangainya melatih tabiatnya supaya biasa tajam

  pemerhatiannya, menurut perintah dan percayakan kebolehan dirinya menanamkan

  semangat taat setia dan menimbangkan orang lain. mengajar mereka berkhidmat danberguna kepada orang ramai, dan membuat sendiri benda-benda yang berguna bagi

  dirinya memajukan kesihatan tubuhnya, fikirannya dan semangatnya terhadap ugama.

  (b) Cara latiahn yang tertentu bagi PENGAKAP ialah dengan penerimaannya

  sebagai ahli kepada sesuatu persaudaraan yang disukainya, dipandu oleh pemimpin

  dewasa, yang beransur-ansur dikelolakan sendiri dalam kumpulan-kumpulan lengkongan

  um,ur yang bertingkat-tingkat, seterusnya: dengan membukakan kepadanya bertutus-turutgerakerja-gerakerja dan kejayaan-kejayaan yang sesama disukai diluar-luar dan peluang-

  peluang berkhidmat kepada orang lain, dengan memberikan kepadanya beransur-ansur

  tanggungjawab yang bertambah-tambah untuk dirinya dan orang-orang lain, supaya diamempunyai kelayakan, berdikari, perangai baik, boleh diharap dan kuasa berkerjasama

  dan kepimpinan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  10/181

  DASAR

  2. Dasar dan amalan Persekutuan ini adalah berdasarkan atas Undang-Undang

  Pengakap dan Persetiaan Pengakap. Persetiaan Pengakap dan Undang-Undang Pengakaprasmi adalah dalam Bahasa Mayasia, tetapi kiranya mustahak, Persetiaan dan Undang-

  Undang itu dalam Bahasa Inggeris yang disahkan seperti tersebut dalam Peraturan-Peraturan ini boleh digunakan.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  11/181

  KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

  Unit : SEMUA UNIT

  SIDANG 2

  1. Tajuk : PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP

  2. Masa : 45 minit.

  3. Objektif :

  Diakhiri sidang peserta kursus akan mendapat,

  3.1. Memahami falsafah di dalam Persetiaan Pengakap

  3.2. Menghayati dan mematuhi Undang-Undang Pengakap.3.3 Menerapkan nilai-nilai murni yang tersurat dan

  tersirat dalam Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap.

  3.4. Mengetahui bila persetiaan Pengakap dilafazkan

  4. Kaedah :

  Perbincangan

  5. Nilai-nilai Murni

  5.1. Menjadi warganegara yang baik5.2. Bertimbang rasa terhadap orang lain

  5.3. Mengamalkan budi pekerti yang baik

  6. Alat Bantu

  6.1. Carta6.2. Komputer

  6.3. LCD.

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  12/181

  7. Penyampaian Pengajaran

  7.1. Langkah Satu (05 minit)

  Seorang peserta kursus dipilih untuk melafazkan Persetiaan

  Pengakap.

  7.2. Langkah Dua: (30 minit)

  - Menerangkan maksud Persetiaan Pengakap.- Menerangkan dan menunjukkan cara membuat persetiaan- Menjelaskan bila ahli Pengakap dan Pemimpin Pengakap

  melafazkan Persetiaan Pengakap (Rujuk P.O.R

  BAHAGIAN II, Peraturan 3, 4 dan 5)

  7.3. Langkah Tiga: (10 minit)

  - Peserta diajar menyanyikan lagu Undang-Undang

  Pengakap. menyanyi beramai-ramai

  8. Lampiran.

  8.1. Persetiaan Pengakap8.2. Undang-undang Pengakap

 • 7/30/2019 Manik Kayu Pengenalan Dan Satu

  13/181

  LAMPIRAN 2A

  PER