manfaat cukai - hasil...cukai untuk manfaat kemakmuran bersama /lhdnm /lhdntube /lhdnmofficial...

of 36/36
CUKAI UNTUK MANFAAT KEMAKMURAN BERSAMA www.hasil.gov.my /LHDNM /LhdnTube /LHDNMofficial /LHDNM 03-8911 1000 03-8751 1000 Hasil Recovery Call Centre Hasil Care Line

Post on 06-Nov-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CUKAIUNTUKMANFAAT

  KEMAKMURANBERSAMA

  www.hasil.gov.my

  /LHDNM

  /LhdnTube /LHDNMofficial

  /LHDNM

  03-8911 1000

  03-8751 1000Hasil Recovery Call Centre

  Hasil Care Line

 • e-FilingB

  TAHUN TAKSIRAN

 • •Melaporkan pendapatan tahunan dan mengira cukai pendapatan dalam Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP)

  TanggungjawabPembayar Cukai

  •30 Jun (musim PKP 2020 sahaja) - Individuyang memperolehi pendapatan selain punca perniagaan

  •30 Ogos ( musim PKP 2020 sahaja) - Individuyang memperolehi pendapatan perniagaan

  Tarikh akhirpenghantaran BNCP

  • Dijelaskan sebelum atau pada tarikh akhir penghantaran BNCPBayaran

  •Potongan Cukai Bulanan (PCB) tahun 2019 yang telahdipotong oleh majikan melalui e-Lejar (www.hasil.gov.my)

  •Amaun PCB yang betul dan sepatutnya setiap bulan melalui Kalkulator PCB (www.hasil.gov.my)

  Semakan

  http://www.hasil.gov.my/http://www.hasil.gov.my/

 • LOGIN,ISI&HANTAR

  e-B

 • Masukkan

  Pengenalan Diri

  LAYARIwww.hasil.gov.my

  Portal Rasmi

  LHDNM https://ez.hasil.gov.my

 • LOGINe-BORANG

  Frasa Keselamatan

  Masukkan Kata Laluan &

  Klik Teruskan

 • LOGINe-BORANG

  Klik di sini

  untuk e-Borang

 • LOGINe-BORANG

  Klik untuk e-

  Borang

  Pilih e-Borang

  mengikut

  sumber

  pendapatan anda

  contohnya:

  e-B (punca

  pendapatan

  perniagaan)

  Pilih Tahun

  Taksiran

 • e-B

  2. Pendapatan Berkanun, Jumlah

  Pendapatan & Pendapatan

  Tahun Kebelakangan Belum

  Dilaporkan

  4. Rumusan Cukai

  Skrin borang e-BE terbahagi

  kepada bahagian :4

  3. Pelepasan/Rebat/Tolakan

  Cukai/Pelepasan Cukai

  1. Maklumat Individu

  4. Maklumat pendapatan

  perniagaan dan kewangan

  orang perseorangan

 • Halaman :

  e-Bisi

  MaklumatIndividu1

  Sekiranya berkahwin,

  masukkan maklumat

  berkaitan dan pilih

  Jenis Taksiran

 • e-Bisi

  MaklumatIndividu

  Halaman :1

  Penyimpanan rekod Ini merujukkepada penyimpanan rekod yang mencukupi seperti dikehendakimengikut peruntukan ACP 1967. Isikan ‘YA’ jika mematuhi atau‘TIDAK’ jika tidak

 • Mempunyai akuan kewangan di

  Institusi kewangan di luar

  Malaysia? Klik “ya’ atau “tidak”

  Melupuskan aset di bawah Akta

  Cukai Keuntungan Harta Tanah

  1976? Klik “ya’ atau “tidak”

  Halaman :

  e-Bisi

  MaklumatIndividu1

  Melaporkan pelupusan tersebut

  kepada LHDNM

 • e-Bisi

  MaklumatIndividu

  Halaman :1Sila pastikan Nama

  Bank dan No. Akaun

  Bank yang dimasukkan

  adalah betul bagi

  tujuan balik terus ke

  akaun anda (Jika ada)

  melalui Electronic Fund

  Transfer (EFT)

  Sekiranya berkahwin, masukkan

  maklumat berkaitan maklumat isteri

 • e-Bisi

  MaklumatIndividu

  Halaman :1Keuntungan yang diperolehdaripada menjalankanperniagaan, perdagangan, pencarian, profesion dan setiappengilangan, duga niaga atauusaha bercorak perdagangandikenakan cukai. Perolehan dankeuntungan termasuk terimaankasar daripada penjualan barang-barang dan terimaan daripadapemberian perkhidmatan sepertidoktor atau peguam.

 • Jumlah majikan pada tahun taksiran

  &

  Halaman :2Pendapatan Berkanun,Jumlah PendapatanPendapatan tahunKebelakangan YangBelum Dilaporkan

  e-BIsi

  Amaun Potongan

  Cukai Bulanan

  (PCB)

  Sila isi halaman ini jika

  mempunyai pendapatan

  tahun kebelakangan yang

  belum dilaporkan

 • Halaman :3Pelepasan /Rebat / Tolakan Cukai /Pelepasan Cukai

  Masukkan amaun

  di ruangan yang

  berkenaan

  e-Bisi

 • Halaman :3Pelepasan /Rebat / Tolakan Cukai /Pelepasan Cukai

  e-BIsi

 • Halaman :3Pelepasan /Rebat / Tolakan Cukai /Pelepasan Cukai

  e-BIsi

 • Halaman :3Pelepasan /Rebat / Tolakan Cukai /Pelepasan Cukai

  e-BIsi

 • Halaman :3Pelepasan /Rebat / Tolakan Cukai /Pelepasan Cukai

  e-BIsi

 • Halaman :3Pelepasan /Rebat / Tolakan Cukai /Pelepasan Cukai

  e-BIsi

  Buat pengiraan di HK-6 untuk tolakan cukai

  Seksyen 110 ke atas lain-lain pendapatan

  seperti faedah, royalti, pendapatan Seksyen 4A

  dan pendapatan daripada amanah.

  Tolakan cukai di Seksyen 110 (lain-lain) TIDAK

  termasuk bayaran cukai pegangan yang

  tertakluk di bawah Seksyen 107A.

  Masukkan amaun di ruangan yang berkenaan.

 • Halaman :3Pelepasan /Rebat / Tolakan Cukai /Pelepasan Cukai

  e-BIsi

  Pilih Jenis Pendapatan

  Helaian Kerja HK-6

  2019

 • Halaman :4Maklumat Pendapatan

  Perniagaan

  e-BIsi

 • Halaman :4Maklumat Pendapatan

  Perniagaan

  e-BIsi

  Klik untuk carian kod perniagaan

 • Halaman :4Maklumat Pendapatan

  Perniagaan

  e-BIsi MASUKKAN AMAUN JUALAN

  MASUKKAN AMAUN

  UNTUNG ATAU RUGI KASAR

  MASUKKAN AMAUN

  SEKIRANYA ADA

  PENDAPATAN LAIN

  MASUKKAN AMAUN

  PERBELANJAAN

 • Halaman :4Maklumat Pendapatan

  Perniagaan

  e-BIsi

  MASUKKAN AMAUN ASET

  TETAP

  MASUKKAN AMAUN ASET

  SEMASA

  MASUKKAN AMUAN

  LIABILITI

 • e-BIsi

  Halaman :4Rumusan

  Paparan rumusan cukai yang disediakan secara automatik

  Pastikan maklumat- maklumat tersebut adalah betul

  Jika betul, klik kepada ’teruskan’

 • e-BIsi

  Paparan akuan

  pembayar cukai dan

  cara pembayaran baki

  cukai kena bayar.

  Jika setuju, klik kepada

  Tandatangan & Hantar

 • e-B

  PengesahanPenerimaan

  Borang anda telah

  berjaya dihantar

  No. siri pengesahan

  borang diterima

  Sila “klik” KELUAR

 • PERKHIDMATAN ELEKTRONIK

  Disediakan bagikemudahanPEMBAYAR CUKAI

  Kami namakan….

  03-89111000

 • 03-8911 1000 03-8751 1000Hasil Care Line Hasil Recovery Call

  Centre