makalah akidah dan tauhid - attasseel- · pdf filetinggalkanlah untuk membuntuti dinar dan...

Click here to load reader

Post on 21-Aug-2018

371 views

Category:

Documents

21 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Makalah Akidah dan Tauhid

  Penyusun:

  Syaikh Haitsam bin Muhammad Jamil Sarhan

  Pengajar di Mahad al Haram Masjid Nabawi

  Wakaf di Jalan Allah ta'ala

  Website-website bermanfaat:

  http://attasseel-alelmi.com/

  http://muslim.or.id/ http://www.radiorodja.com/

  http://www.konsultasisyariah.com/

  Penerjemah :

  Ahmad Laode, Lc

  http://attasseel-alelmi.com/http://muslim.or.id/http://www.radiorodja.com/http://www.konsultasisyariah.com/

 • 2

  Pembukaan Dalam Menuntut Ilmu, dan Syair Kitab Hilyatu Thalibul Ilmi.

  Tafsir Surat al-Fatihah & Surat ad-Dhuha Sampai surat an-Naas oleh Syaikh as-Sadi

  Kitab Tsalaatsatu Ushul

  Kitab Qowaidul Arba

  Nawaqidul Islam

  Kitab Tauhid yang Merupakan Hak Allah Atas Hamba

  Kitab Akidah Wasitiyah

  Kitab Duruusul Muhimmah li Amatil Ummah

  Hadits Arba'in Nawawiyah

  Al-Qowa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)

  Tashil Thuruqat Fi Nadzmul Waroqot

 • 3

 • 4

  )Haadiyatu Ulil Fahm Fii Nadzam Hilyati Thalibil Ilmi (

  Karangan Syaikh Bakar Abu Zaid Penyandang pedang berdendang memuji sambil bergembira

  Dan ia menyibukkanmu sesaat, mengadu dari keletihan

  Engkau istrahat minum dari gelas kesenangan sambil bergembira

  Sampai di mabuk hingga melewati bintang bintang

  Di mabuk kerinduan, kamu terus menerus menyelam didalamnya

  Hingga kamu dilepas pada lembah kehinaan dalam keadaan terbalik

  Kamu tidak rindu kepada Allah dan tidak berusaha mencarinya

  Seandainya engkau melakukannya maka kemuliaan dan kedudukan akan digapai

  Dan ilmu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dibawa

  Walaupun kamu mencapai kelebihan mutiara dan emas

  Ini adalah hilyah (perhiasan), saya telah menyusunya

  Sungguh saya telah datangkan dengan perkataan lembut sambil mengharap

  Pahala yang mengalir dari kebaikan yang menyebar

  Dari karya seorang Syaikh yang murah hati

  Pasal : Adab Penuntut Ilmu Bagi Dirinya

  Pokok dari segala asas adalah ikhlas, maka bersungguh-sungguhlah

  Murnikanlah hati untuk Allah, maka hajatmu akan terpenuhi

  Obatilah jiwa dan bersabarlah walau engkau tidak menyukainya

  Kerahkanlah segala sebab demi mencapai kedudukan yang tinggi

  Dan tetaplah di bawah pengawasan dan takutlah kepada Allah

  Kembalilah kepada Tuhanmu dan berlindunglah kepadanya di saat takut

  Bahkan (takut kepada Allah adalah pokok ilmu), sungguh saya telah kutip

  Perkataan ini dari seorang yang telah mendapat kedudukan

  Yaitu Ahmad bin Hanbal yang luar biasa pekertinya

  Bintang langit dan bintang para ulama yang tidak asing lagi

  Rendahkanlah dirimu dan singkirkanlah semua yang mendatangkan

  Kesombongan serta paksalah jiwamu untuk selalu beradab

  Lembut dan sabar diiringi wibawa yang baik dan hendaklah

  Kepada tawadhu dan ikhlas engkau menyandarkan diri

  Dan berhati-hatilah dari ujub walau sesaat

  Walaupun dari berjalan ketika amat girang

  Kekanglah jiwamu dari cinta ingin tenar, barang siapa

 • 5

  Menimpanya maka dia telah menghimpun kehinaan dan kelelahan

  Dan tetaplah untuk zuhud, simbol orang-orang zuhud

  Adalah sebaik-baik simbol jika semua menegakannya

  Tinggalkanlah untuk membuntuti dinar dan amat mengherankan

  Dari orang-orang yang menuruti semua kemauannya

  Hendaklah di atas jalan para ulama dengan mengambil petunjuk

  Dari petunjuk mereka, dan tinggalkanlah perbuatan sia-sia dan main-main

  Janganlah selalu bersendau gurau karena ia bisa mengurangi

  Betapa banyak keburukan dan kesedihan didatangkanya

  Siapa yang banyak melakukan sesuatu dan menjadikanya kebiasaan

  Amat buruk, dia yang menyandarkan diri kepada sifat kedunguan

  Hanyalah diperbolehkan sendau gurau, diiringi

  Dengan etika dan sesuai keadaan maka tidaklah menguranginya

  Tebarkanlah salam dan janganlah angkuh serta tersenyumlah kepada orang

  Yang engkau temui, dan janganlah berjalan dengan wajah yang masam

  Tegaklah di atas kebenaran dan jangan berpaling dan jadilah lelaki sejati

  Kebenaran, janganlah engkau menutupnya setelah dijauhkan dari kehinaan dan keraguan

  Tinggalkanlah kenikmatan orang-orang yang sombong , itu adalah perhiasan

  Membuat tabiat menyerupai wanita, melemahkan firasat dan semangat

  Berhiaslah dari pakaian dan sederhanalah

  Jangan sampai mendatangkan kemurkaan dan tampang yang dusta

  Janganlah duduk dengan penyeru keburukan

  Muliakanlah kedudukanmu jangan mendatangi kehancuran

  Jagalah apa yang kamu usahakan dari jalan tidak sah dan bersungguh-sungguhlah

  Menjaga diri dari yang menghilangkan adabmu

  Janganlah terburu-buru, cermatilah perkara maka engkau akan memahaminya

  Dan dari perkataan, periksalah dan sesungguhnya itu adalah wajib

  Pasal : Metode Menuntut Ilmu dan Talaqi

  Wahai mereka yang meniti jalan ilmu dengan bersungguh-sungguh

  Dengarkanlah, jika ingin mencari dan menuntut

  Ambilah usul dan kuasailah, jika engkau telah mantap

  Maka engkau telah berjalan ke arah yang tinggi

  Mulailah dengan ringkasan dan hafalah sambil memperhatikan

  Kesempurnaan di sisi seorang syaikh disertai keinginan yang tinggi

 • 6

  Janganlah sibuk dengan penjabaran yang panjang

  Sedangkan engkau belum menguasai pelajaran yang wajib

  Janganlah berpindah kepada selainnya yang tidak dibutuhkan ringkasan tersebut

  Dari penjelasan yang lain, tidaklah kamu lakukan itu melainkan keletihan yang didapat

  Ikatlah faedah-faedah dari ulama ketika berburu

  Dan dari kaidah-kaidah kumpulkanlah setiap yang susah

  Atas metode para ulama, tapakilah

  Itu adalah jalan bagi mereka yang menginginkan ilmu

  Sunggguh para ulama telah bertahap di dalam kitab-kitab

  Ambilah yang telah mereka pelajari, nikmatilah kitab-kitab tersebut

  Pada permulaan tauhid, ambilah misalnya

  Matan Usul dari syaikh yang telah memperoleh kedudukan

  Kemudian Qawaid, setelah itu Kasyfu, setelah keduanya

  Ambilah bagianmu dari tauhid terhadap apa yang wajib

  Dan dalam sifat-sifat ambilah akidah yang telah ditulis

  Dari ulama yang lurus dan itu adalah semanis-manis yang tertuang

  Kemudian teruslah dengan kitabnya Syaikh di dalam menanjak

  Jangan tergesa-gesa dan janganlah di dalam ilmu menjadi goncang

  Dan dalam nahwu mulailah dengan kemanisan irab

  Dan kadang seorang pemuda ingin untuk memahami dengan mudah

  Dan ambilah Qatr milik Ibnu Hisyam dan syarah dari

  Al-Fiyah, maka kamu telah masuk pada pintu yang tepat

  Kuatkanlah lisanmu dengan irab dan bersungguh-sungguhlah

  Karena keliru dalam irob menyerupai cacat di mata musuh

  Dalam hadist mulailaah dengan hadits Arbain, jika

  Telah menghafalnya, isilah rasa laparmu dengan Umdah

  Adapun al-Bulugh, hafalah dengan mantap selamanya

  Dan Penuhilah wahai saudaraku otakmu dengan fikihnya

  Kemudian Muntaqo dan Kutubu Sittah yang telah terkenal

  begitulah, engkau berjalan untuk mendapatkan cita-cita yang tinggi

  Dalam ilmu mustolah sebaiknya ambilah Nukhbah

  Setelah itu bila ingin lebih mahir ambilah al-Fiyah

  Dan dalam fikih mulailah mempelajari kitab adab

  Dan Zad, sungguh siapa yang menguasainya maka ia telah dekat

  Kemudian Umdatul Fiqh dan al-Muqni maka telah sempurna

  Tiga kitab, barang siapa yang telah menguasainya maka ia telah mencapai gelar

 • 7

  Dan ikutkan setelah itu dengan kitab al-Mughni karena didalamnya

  Fikih khilaf, maka kamu bisa memetik darinya mana yang kuat

  Dan di dalam ushul ambilah matan karya Juwaini

  Sungguh ia telah menulisnya dalam matan Waroqot dengan manis

  Setelahnya kitab Raudhoh bagi yang ingin mendalaminya dengan sempurna

  Petiklah buah darinya dan petiklah anggur

  Dan dalam mawarits ambilah tulisan Rohabi

  Pelajarilah faraid dengan hati yang lapang

  Ulangilah masailnya dan hafalah dalil-dalilnya

  Supaya kamu mengetahui penjumlahan, bagian, dan nasab

  Hafalah dari syair yang bisa membuatmu kuat

  Dengannya kamu bisa berbicara, menulis dan menyampaikan dengan baik

  Perbanyaklah kembali pada kamus dan ambilah fatwanya

  Karena dia adalah rukun yang bisa menyelesaikan masalah kalau diperlukan

  Demikianlah waktu dimakmurkan

  Dengan ilmu, kamu berjalan memahaminya lewat kitab

  Dan dasar semua itu adalah kamu mengambilnya dari seseorang

  Yang bisa menguraikan sesuatu yang susah dengan lisannya

  Pasal : Adap Penuntut Ilmu Bersama Gurunya

  Perhatikan kemuliaan gurumu dan bersungguh-sungguhlah mendengarkannya

  Dan hendaklah berkumpul bersamanya untuk mendapatkan hasil dan adab

  Jangan...Janganlah memutusnya berbicara ketika pelajaran hingga memutusnya

  Dari maksudnya, dan dari bermain-main menjauhlah

  Jangan...jangan kamu mengatakan padanya wahai fulan karena itu merendahkannya

  Akan tetapi katakanlah wahai guru kami, jika kamu memiliki kesopanan

  Jika nampak sesuatu kesalahan padamu nasehatilah ia

  Janganlah nampakkan rasa dengki dan marah ketika menasehati

  Jika kamu ingin pindah dari majelisnya

  Maka hendaklah minta petunjuk disertai izin dari guru

  Ia adalah seorang penasehat yang akan memberimu pengalamannya

  Dari pengalamannya, kamu akan memetik buah delima dan anggur

  Mintalah tambahan dan faedah darinya

  Maka seorang guru akan mengeluarkan mutiara ilmu jikalau ia diminta

  Tulislah pelajaran dan hendaklah