majlis perjumpaan pengarah pelajaran negeri kedah darul aman bersama pengetua dan guru besar

Download MAJLIS PERJUMPAAN  PENGARAH PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BERSAMA PENGETUA DAN GURU BESAR

If you can't read please download the document

Post on 23-Feb-2016

88 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MAJLIS PERJUMPAAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BERSAMA PENGETUA DAN GURU BESAR. 10 Disember 2012 Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman. Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman Merealisasikan Agenda Transformasi Pendidikan Negara. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

1MAJLIS PERJUMPAAN PENGARAH PELAJARANNEGERI KEDAH DARUL AMANBERSAMAPENGETUA DAN GURU BESAR10 Disember 2012Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman1SIN-KL0182-201109192Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman Merealisasikan Agenda Transformasi Pendidikan Negara

3

456JENIS SEKOLAHBILANGAN SEKOLAHBILANGAN GURUBILANGAN BUKAN GURUENROLMENBILANGAN KELASSekolah Kebangsaan3871450122881845016319Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)90192537325098957Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil)5894817510001498Sekolah Kebangsaan (Khas)2714715131SR Agama (SABK)3848107136JUMLAH5401752928912208227841STATISTIK SEKOLAH, GURU, BUKAN GURU, ENROLMEN DAN KELAS SEKOLAH RENDAH ( SEHINGGA 15 NOVEMBER 2012 )7JENIS SEKOLAHBILANGAN SEKOLAHBILANGAN GURUBILANGAN BUKAN GURUENROLMENBILANGAN KELASSMK1501191519221611105410SM Vokasional55281053081131SM Teknik1732163624SMK Agama4282723427119SM Berasrama Penuh53151433453124SM+SR (Model Khas)212334144753SM Agama (SABK)154431065151172JUMLAH1821367924031783056033JUMLAH BESAR (SR & SM)72231208529439912713874STATISTIK SEKOLAH, GURU, BUKAN GURU, ENROLMEN DAN KELAS SEKOLAH MENENGAH( SEHINGGA 15 NOVEMBER 2012 )8

SASARAN KERJAPENCAPAIANMeningkatkan pencapaian lulus tahap minimum UPSR daripada 64.45% kepada 73.07%AR1:48.26%AR2:52.70%AR3:63.64%UPSR:66.32%(Prestasi UPSR meningkat tetapi belum mencapai sasaran)Meningkatkan Gred Purata Negeri UPSR daripada 2.340 kepada 2.190 AR1:2.960AR2:2.660AR3:2.467UPSR:2.330(Prestasi UPSR meningkat tetapi belum mencapai sasaran)99SIN-KL0182-201109199SIN-KL0182-20110919

SASARAN KERJAPENCAPAIANMeningkatkan peratus A dalam semua mata pelajaran UPSR daripada 8.44% kepada 12.85% AR1:0.67%AR2:2.31%AR3:5.32%UPSR:8.55%(Prestasi UPSR meningkat tetapi belum mencapai sasaran)Peratus penguasaan literasi Tahun 1 mencapai 90.00%S1 : 51.26%S2 : 71.92%S3 : 83.22%(Sasaran tidak tercapai)Peratus penguasaan literasi Tahun 2 mencapai 95.00%S4 : 91.92%SKhas2 : 90.46%S6 : 96.34%(Sasaran tercapai)1010SIN-KL0182-2011091910SIN-KL0182-20110919

SASARAN KERJAPENCAPAIANPeratus penguasaan literasi Tahun 3 mencapai 99.00% (NKRA)Skhas1 : 95.13%S8 : 99.56%S9 : 99.97%(Pencapaian melebihi sasaran)Peratus penguasaan numerasi Tahun 1 mencapai 90.00%S1 : 60.66%S2 : 82.15%S3 : 90.75%(Pencapaian melebihi sasaran)Peratus penguasaan numerasi Tahun 2 mencapai 95.00%S4 : 95.98%SKhas2 : 90.10%S6 : 97.80%(Pencapaian melebihi sasaran)1111SIN-KL0182-2011091911SIN-KL0182-20110919

SASARAN KERJAPENCAPAIANPeratus penguasaan numerasi Tahun 3 mencapai 99.00% (NKRA)Skhas1 : 93.28%S8 : 99.90%S9 : 99.99%(Pencapaian melebihi sasaran)Penurunan 0.01% kadar ponteng sekolah SM dan SR daripada 0.28% kepada 0.27%Kadar ponteng semasa : 0.27%(Sasaran tercapai)Peningkatan bilangan kantin sekolah yang mencapai penilaian markah 76 hingga 100 daripada 83.10% kepada 85.50%86.20%(Pencapaian melebihi sasaran)

1212SIN-KL0182-2011091912SIN-KL0182-20110919

SASARAN KERJAPENCAPAIANPeningkatan bilangan kantin asrama sekolah yang mencapai penilaian markah 76 hingga 100 daripada 81.00% kepada 85.00%85.60%(Pencapaian melebihi sasaran)

Jumlah Sekolah Berprestasi Tinggi meningkat daripada 5 kepada 6 buah sekolah Jumlah Terima : 7 buah sekolah(Pencapaian melebihi sasaran)1313SIN-KL0182-2011091913SIN-KL0182-20110919

SASARAN KERJAPENCAPAIANPeningkatan bilangan kelas Prasekolah daripada 530 kepada 550Telah Capai : 550 Prasekolah(Sasaran tercapai)Peningkatan 2.00 % (4) Pengetua menerima Tawaran Baru daripada 5 kepada 9 orang PengetuaJumlah Terima : 10 orang Pengetua(Pencapaian melebihi sasaran)

Peningkatan 2.00% (11) Guru Besar menerima Tawaran Baru daripada 37 kepada 48 orang Guru BesarJumlah Terima : 60 orang GB(Pencapaian melebihi sasaran)

1414SIN-KL0182-2011091914SIN-KL0182-20110919

SASARAN KERJAPENCAPAIANPenurunan bilangan sekolah Band 6 dan 7 daripada 28 kepada 21 buah sekolahBilangan Sekolah Band 6 & 7 : 16 sekolah(Pencapaian melebihi sasaran)

Peningkatan bilangan sekolah Band 1 dan 2 daripada 129 kepada 140 buah sekolahBilangan Sekolah Band 1 & 2 : 158 sekolah(Pencapaian melebihi sasaran)

1515SIN-KL0182-2011091915SIN-KL0182-20110919

SASARAN KERJAPENCAPAIANMencapai sekurang-kurangnya 30 pingat (emas/perak/gangsa) olahraga peringkat kebangsaan25 pingat(6 Emas / 10 Perak / 9 Gangsa)(Sasaran Tidak Tercapai)Mencapai tiga tempat terbaik dalam sekurang-kurangnya 17 jenis sukan / permainan peringkat kebangsaan19 jenis sukan / permainan mencapai minimum tempat ketiga(Pencapaian melebihi sasaran)1616SIN-KL0182-2011091916SIN-KL0182-20110919

SASARAN KERJAPENCAPAIANMencapai tiga tempat terbaik dalam sekurang-kurangnya 5 pertandingan kokurikulum dan sukan peringkat antarabangsa5 pertandingan kokurikulum dan sukan peringkat antarabangsa mencapai minimum tempat ketiga(Pencapaian melebihi sasaran)Bilangan aduan berasas tidak melebihi 40 kes37 kes(Pencapaian melebihi sasaran) Skot tahap kepuasan pelanggan sekurang-kurangnya 4.000Skor : 4.143 (sehingga Oktober)(Pencapaian melebihi sasaran)1717SIN-KL0182-2011091917SIN-KL0182-20110919

SASARAN KERJAPENCAPAIANSekurang-kurangnya 19 projek kumpulan inovasi dan kreativiti (KIK)17 projek kumpulan inovasi dan kreativiti (KIK)(Sasaran tidak tercapai)Sekurang-kurangnya 100 projek inovasi / kreatif oleh warga pendidik 223 projek inovasi / kreatif oleh warga pendidik(Pencapaian melebihi sasaran)1818SIN-KL0182-2011091918SIN-KL0182-20110919PERSEDIAAN SEBELUM BUKA SEKOLAHPerancangan jadual waktu persekolahan hendaklah disiapkan sebelum sekolah dibuka.Mesyuarat guru kali pertama perlu diselesaikan sebelum sekolah dibuka dan agihan tugas guru dikemaskini. Agihan buku teks dan keperluan lain persekolahan untuk semua pelajar perlu diselesaikan.Pemantauan Persediaan Buka Sekolah akan dilakukan oleh kumpulan Taskforce JPN, JNJK, dan KPM (BPK) pada 17 hingga 28 Disember 2012 dan 1 Januari 2013

20HARI PERTAMA PERSEKOLAHANHari pertama persekolahan dimulakan dengan perhimpunan pada waktu pertama dan diteruskan dengan PdP. (Program orientasi pelajar dilaksanakan sebelum sekolah dibuka)Jadual waktu PdP hendaklah dilaksanakan pada hari pertama persekolahan (Perancangan perlu dilaksanakan sebelum buka sekolah)Elakkan melakukan pemeriksaan disiplin ke atas murid pada hari pertama persekolahan.2122PERKARA UTAMATidakadamesyuaratdibuatpadaminggupertamauntukPengetuadanGuruBesar.KursusKSSRdanKSSMhendaklahdiadakanmulaihariJumaathinggaAhad.Meminimumkanwakilgurudaripadasetiapsekolah untukmenghadirimesyuarat,aktiviti atauprogram.Semua mesyuarat dilaksanakan pada sebelah petang kecuali Pengetua/Guru Besar serta Pegawai JPN dan PPD. Semua data persekolahan hendaklah sentiasa dikemaskini

23Perkongsian Pintar Amalan Terbaik : Lawatan penandaarasan hendaklah diadakan dalam tempoh cuti sekolah. Laporan perlu disediakan dan amalan terbaik yang diperoleh semasa lawatan perlu dilaksanakan.Keputusan membuka atau menutup sekolah/kelas perlu mendapat arahan daripada Pengarah Pelajaran.Bantuan persekolahan RM100 dan baucer buku untuk Tingkatan 6 RM250 akan diserahkan kepada pelajar melalui sekolah elakkan daripada membuat sebarang potonganPERKARA UTAMA

24

2525SIN-KL0182-2011091925SIN-KL0182-20110919

2626SIN-KL0182-2011091926SIN-KL0182-20110919

2727SIN-KL0182-2011091927SIN-KL0182-20110919

2828SIN-KL0182-2011091928SIN-KL0182-20110919

2929SIN-KL0182-2011091929SIN-KL0182-20110919

3030SIN-KL0182-2011091930SIN-KL0182-20110919

3131SIN-KL0182-20110919

Aspirasi Sistem

Aspirasi Pelajar11 Anjakan

3333SIN-KL0182-2011091933SIN-KL0182-20110919

11 ANJAKAN PENDIDIKAN11 ANJAKAN PENDIDIKAN36

Apa yang akan diingati oleh generasi masa hadapanANJAKAN INI ADALAHInklusif: melibatkan semua kumpulan pihak berkepentinganFokus terhadap langkah perubahan dalamkualitiFokus kepada beberapa bidang keutamaan yang penting

36SIN-KL0182-20110919MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF ANTARABANGSAMenanda aras keupayaan dalam kemahiran membaca, matematik dan sains dengan standard antarabangsaMelancarkan kurikulum baru sekolah menengah (KSSM) dan semakan semula kurikulum sekolah rendah (KSSR) pada 2017Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolmen kepada 100% menjelang 2020Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada umur 6+ tahun, disokong dengan program pengekalan yang disasarkan dan latihan vokasional sebagi persediaan untuk pekerjaanMeningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus1ANJAKAN37

Memperkenalkan kurikulum Bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah, dengan sokongan pemulihan intensif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas PeralihanMemperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa InggerisMeningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa InggerisMenggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 20252MEMASTIKAN SETIAP MURID PROFISIEN DALAM BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERISANJAKAN38

Memperkukuh pendidikan sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk menamatkan persekolahan menjelang 2017Memperkukuh Pendidikan Islam dan Moral dengan memberi lebih fokus ke atas nilai teras dan falsafah agama-agama utama menjelang 2017Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam 1 Sukan, 1 Kelab dan1 Badan BeruniformMengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan sosioekonomi3MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG MENGHAYATI NILAIANJAKAN39

Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan graduan 30% teratasMeningkatk