majlis amanah rakyat - spupim proses janaan input fail smbm dan penghantaran fail input 21 ......

Download Majlis Amanah Rakyat - SPUPIM  Proses Janaan input fail SMBM dan penghantaran fail input 21 ... Bahagian Kewangan, ... Masukkan dan semak maklumat nombor akaun bank

Post on 17-Feb-2018

229 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Majlis Amanah Rakyat

  SISTEM PENGAMBILAN UPIM (SPUPIM)

  PANDUAN PENGGUNA (Pengguna Kolej KPM/IKM/KKTM)

  Bahagian Teknologi Maklumat (BTM)

  September 2012

 • Mukasurat | 1

  PANDUAN PENGGUNA

  KANDUNGAN

  A. MODUL PENGGUNA m/s 1. Pengenalan

  1.1. Latarbelakang 2 1.2. Ringkasan Pemahaman 2 1.3. Skop 2

  2. Laman Login Sistem 4

  3. Senarai Modul Sistem

  3.1 Modul Pemprosesan 3.1.1 Pendaftaran 5 3.1.2 Permohonan Manual 7

  3.2 Modul Pengurusan Fail Induk

  3.2.1 Senarai Input Fail Induk 9 3.2.2 Semakan Input Fail Induk 11 3.2.3 Pengesahan Fail Induk 15 3.2.4 Senarai Batch Fail 20 3.2.5 Proses Janaan input fail SMBM dan penghantaran fail input 21

  ke SMBM (PROSES AUTO) 3.2.6 Pengesahan Semakan LPP6 21

  3.3 Modul Pengguna

  3.3.1 Skrin Tukar Katalaluan 19 4 Lampiran

  4.1 Carta alir proses pengurusan fail induk 4.2 Carta Alir proses permohonan manual 4.3 Contoh email proses edit (Borang Edit) 4.4 Contoh email proses final (Borang Final)

 • Mukasurat | 2

  1. Pengenalan 1.1 LatarBelakang SPUPIM adalah sistem berkomputer utama yang digunakan dalam proses

  pengambilan pelajar lepasan SPM, STPM, Sijil dan Pra Diploma ke institusi pendidikan MARA. SPUPIM adalah proses berkomputer bagi urus tadbir pengambilan pelajar ke institusi pendidikan MARA.

  1.2 Ringkasan Pemahaman

  Urus tadbir pengambilan pelajar ke institusi pendidikan MARA bergantung

  sepenuhnya kepada SPUPIM

  SPUPIM digunakan oleh Pengawal Program institusi pendidikan MARA, institusi-

  institusi pendidikan MARA, Bahagian Kewangan, Bahagian Teknologi Maklumat dan

  permohonan dari orang awam

  1.3 Skop

  Pengawal Program memerlukan functions merekodkan data seperti berikut: Pengurusan pengguna

  Penetapan direktori Am. Contoh seperti senarai institusi, senarai program dan

  kelayakan.

  Membolehkan dokumen yang diperlukan dimuat naik ke sistem seperti dokumen iklan,

  dokumen perjanjian dan panduan program yang ditawarkan

  Dokumen yang dimuat naik boleh dicetak secara online

  pengurusan data permohonan dahulu dan terkini

  pengesahan data pemohon untuk pelajar lepasan MRSM

  Muat naik keputusan peperiksaan. (SPM/Sijil/Pra Diploma )

  Pengurusan tempoh permohonan

  Pengurusan program mengikut institusi pendidikan MARA

  Muat naik data pemohon yang membuat permohonan melalui Sistem UPU

  Permohonan memerlukan functions merekodkan data seperti berikut:

  Dapat membezakan jenis pemohon mengikut program dan syarat kelayakan

  Permohonan lepasan IKM, lepasan PIP KPM (Sijil ke Diploma)

  Pengurusan permohonan mengikut sesi pengambilan.

  Semakan Senarai Hitam MARA ibu/bapa/penjaga

  Semakan pemohon yang pernah belajar dan berhenti/gagal/tamat pengajian KPM tidak

  ditawarkan di KPM. Pemohon yang pernah belajar dan berhenti/gagal/tamat pengajian

  IKM/KKTM tidak ditawarkan IKM/KKTM

  Pemohon perlu memohon program yang lebih tinggi dari kelayakan yang telah ada.

  contoh pemohon yang mempunyai Diploma tidak boleh memohon diploma lagi.

  Mana-mana pemohon yang pernah berhenti/gagal di mana-mana institusi seperti KPM

  masih boleh ditawarkan di institusi yang lain contoh KKTM.

  Pengemaskinian permohonan perlu input gabungan no. siri permohonan dan no kad

  pengenalan

  Sistem berupaya membantu pemilihan program mengikut kelayakan pemohon (Sistem

  Bantuan Keputusan)

 • Mukasurat | 3

  Kelayakan dan Merit memerlukan functions merekodkan data seperti berikut:

  Proses kelayakan boleh dibuat secara Real Time iaitu permohonan yang diterima,

  pihak pentadbir sistem boleh melihat terus pemohon layak atau tidak. Paparan dalam

  bentuk senarai.

  Proses kelayakan juga boleh dibuat secara longgok (Batch) mengikut keperluan

  pentadbir sistem.

  Pengiraan Merit berdasarkan kriteria yang ditetapkan semasa penetapan

  semakan proses kelayakan dibuat di Back End

  Ranking (Data telah wujud) memerlukan functions merekodkan data seperti berikut:

  Berdasarkan keputusan Merit dan program

  Semakan proses kelayakan dibuat di Back End

  Penempatan memerlukan functions merekodkan data seperti berikut:

  Penempatan yang dicadangkan oleh sistem

  Pengawal program boleh membuat penempatan secara manual

  Penempatan secara manual hanya untuk calon yang layak sahaja boleh dilakukan

  mengikut individu dan batch

  Semakan Permohonan dan Surat Tawaran memerlukan functions merekodkan data seperti berikut:

  Cetak surat tawaran secara online

  Pengesahan setuju terima dan maklumat bayaran proses

  Cetak dokumen. Contoh, Surat perjanjian dan buku panduan

  IKM/KKTM menggunakan wang pos

  KPM menggunakan resit bayaran MARA

  Pendaftaran memerlukan functions merekodkan data seperti berikut:

  Merekod pemohon yang mendaftar mengikut tawaran yang diberi

  Statistik pemohon yang berdaftar dan tidak berdaftar

  Semakan dokumen

  Masukkan dan semak maklumat nombor akaun bank

  Penyediaan data untuk pewujudan fail induk memerlukan functions merekodkan data seperti berikut:

  Janaan Nombor akaun pelajar

  Menjana data untuk LPP4 dan LPP6

  Laporan memerlukan functions merekodkan data seperti berikut:

  Jumlah Pemohon mengikut program

  Senarai pemohon ikut IPMa

  Jumlah pemohon yang mendaftar mengikut institusi dan program

  Senarai Semua pemohon

  Bilangan Pelajar yang ditawarkan

  Bil. Pelajar membuat pengesahan setuju terima tawaran

  Status Pemohon

 • Mukasurat | 4

  2. Laman Login Sistem Untuk membuat capaian ke sistem :- Sistem akan paparkan skrin seperti di bawah :-

  Langkah-langkah Penggunaan: i) Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan untuk akses sistem. ii) Klik butang Masuk untuk capaian Sistem SPUPIM. Laman dan mesej akan

  dipaparkan di skrin. iii) Klik butang Semula untuk login semula sekiranya ingin menukar ID Pengguna dan

  KataLaluan. iv) Klik Pautan Panduan Pengguna untuk membuka dokumen panduan pengguna

  sistem. v) Klik pautan lupa kata laluan untuk resetkan katalaluan. Skrin di bawah akan

  dipaparkan. Id Pengguna dan kad pengenalan perlu dimasukkan dan klik button reset untuk sistem resetkan katalaluan kepada id pengguna(nombor gaji).

 • Mukasurat | 5

  3. Kategori bagi Pentadbir Sistem Kolej Modul Utama Untuk Pentadbir Sistem Kolej Setelah selesai membuat login sistem, sistem akan paparkan skrin seperti dibawah.

  Langkah-langkah Penggunaan: i) Klik setiap menu yang dipaparkan dan skrin mengikut menu yang dipilih akan dipaparkan. ii) Antara Menu utama yang terdapat pada kategori pengguna Pentadbir Sistem kolej adalah

  Pemprosesan, Pengurusan Fail Induk, Pengguna. iii) Klik pautan Keluar untuk pengguna keluar daripada sistem ini. 3.1 Menu Pemprosesan 3.1.1 Submenu Pendaftaran

 • Mukasurat | 6

  Langkah-langkah Penggunaan: i) Skrin boleh dicapai melalui menu Pendaftaran. ii) Klik pada Drop Down List Program untuk memilih program . iii) Senarai pelajar mengikut program yang dipilih akan dipaparkan

  iii) Klik link Data Excel untuk mengekspot senarai pelajar yang dipaparkan ke dalam fail

  excel. iv) Pengguna boleh membuat carian pelajar melalui no kad pengenalan. Masukkan no kad

  pengenalan pada text box dan klik butang Semak. Maklumat pelajar akan dipaparkan seperti di bawah.

 • Mukasurat | 7

  v) klik ikon untuk mengemaskini maklumat status pendaftaran dan dokumen lengkap. Maklumat pelajar akan kelihatan seperti skrin di bawah:

  vi) klik Drop Down List untuk maklumat Dokumen lengkap dan tag daftar, dan masukkan no

  ID Pelajar dan No. Resit bayaran pada runagan yang disediakan.

  vii) Klik ikon untuk menyimpan perubahan yang dibuat atau klik ikon untuk batalkan perubahan yang dibuat pada rekod pelajar tersebut.

  3.1.2 Submenu Permohonan Manual

  i) Skrin boleh dicapai melalui menu Permohonan Manual. ii) Klik pada link Permohonan Manual untuk memaparkan skrin seperti di bawah .

 • Mukasurat | 8

  Langkah-langkah Penggunaan:

  i) Modul permohonan manual diwujudkan untuk membolehkan pelajar yang tidak membuat permohonan malalui sistem Online SPUPIM semasa permohonan dibuka, diwujudkan rekod dalam sistem SPUPIM.

  ii) Masukkan no kad pengenalan pelajar dan klik butang Hantar. iii) Jika ingin kembali ke menu utama sistem klik butang Menu Utama Sistem iv) Jika maklumat pelajar telah wujud, maklumat pelajar tersebut akan dipaparkan. v) Jika maklumat pelajar belum wujud, tiada maklumat akan dipaparkan.

  vi) Klik pada butang Permohonan skrin di bawah akan dipaparkan

 • Mukasurat | 9

  vii) Lengkapkan maklumat yang diperlukan seperti maklumat Peribadi, IbuBapa,

  Akademik, Program yang dipilih dan perakuan viii) Setelah selesai memasukkan maklumat yang diperlukan, klik Tab Keluar. ix) Pengguna akan dipaparkan manu utama sistem. x) Setelah maklumat pelajar telah wujud dalam sistem, pihak koleh perlu maklumkan

  kepada pengawal Program (BKT,BPT) untuk membuat proses penempatan manual. xi) Setelah pengawal program membuat penempatan manual, pelajar perlu membuat

  pengesahan setuju terima tawaran melalui skrin semakan permohonan. Rujuk lampiran 1 untuk carta aliran permohonan Manual.

  3.2 Menu Pengurusan fail induk, 3.2.1 Submenu Senarai Input Fail Induk (PT HEP)