majikan bertanggungjawab untuk menyediakan tempat kerja yang · malaysia (pemadam) dan pihak agensi...

of 13/13

Post on 14-Sep-2019

32 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Majikan bertanggungjawab untuk menyediakan tempat kerja yang

  selamat dan sihat kepada kesemua pekerja mereka bagi mengelak-

  kan sebarang kejadian kemalangan.

  Kesihatan dan keselamatan pekerjaan merupakan satu bidang yang

  bertujuan melindungi kesihatan, keselamatan dan keba-

  jikan pekerja. Keselamatan tempat kerja merupakan suatu aspek

  penting di dalam sesebuah organisasi syarikat. Ia merupakan sa-

  lah satu tanggungjawab majikan di bawah Akta Kesihatan dan

  Keselamatan Pekerjaan 1994 Malaysia untuk mengambil berat ten-

  tang kesihatan dan keselamatan para pekerja ketika bekerja di da-

  lam sesebuah syarikat. Akta ini dikawalselia oleh Jabatan

  Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan dari Kementerian Sumber

  Manusia.

  Peruntukan mengenai kesihatan dan keselamatan terletak di dalam

  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA).Selaras

  dengan Akta ini, ia dalah kewajipan setiap majikan dan mereka yang

  bekerja sendiri untuk memastikan keselamatan, kesihatan

  dan kebajikan semua pekerja ketika melakukan pekerjaan.

 • Terdapat beberapa peruntukan undang-undang berkaitan dengan

  perlindungan peribadi dan peralatan untuk perlindugan terhadap

  bahan-bahan berbahaya iaitu Akta Kilang dan Jentera 1967 , Akta

  Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994(Akta 514) dan

  Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

  (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya

  Kepada Kesihatan) 2000.

  Kelengkapan perlindungan diri (PPE) termasuk gogal, sarung tan-

  gan, sarung kaki, topi, dan losyen pelindung telah disentuh di

  bawah Akta Jentera 1967. Total kos dan caj bagi penyediaan PPE

  tidak boleh dikenakan ke atas pekerja di mana Akta Keselamatan

  dan Kesihatan Pekerjaan 1994 telah menyatakan bahawa Tiada

  majikan boleh melevi atau membenarkan untuk dilevi ke atas mana-

  mana pekerjanya apaapa caj berkenaan dengan apa-apa jua yang

  dilakukan atau diadakan menurut Akta ini atau mana-mana pera-

  turan yang dibuat di bawahnya.

 • http://www2.selangor.gov.my/sabakbernam.php

  https://www.facebook.com/pages/Pejabat-Daerah-dan-Tanah-

  Sabak-Bernam/237494792939856

  http://5spdsb.blogspot.my/

  https://twitter.comPDTSBernam

 • PERHIMPUNAN KAKITANGAN PDTSB BERSAMA TUAN PEGAWAI DAERAH

  25.01.2019

 • MAJLIS PENYAMPAIAN SURAT PERLANTIKAN KEPADA PENGERUSI

  MAJLIS PENGURUSAN KOMUNITI KAMPUNG (MPKK) DAERAH SABAK BERNAM DAN PENYERAHAN PERALATAN IKATAN DESA TAHUN 2019

  01.02.2019

 • BENGKEL PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2018 DAN PERANCANGAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) TAHUN 2019

  02.02.2019-04.02.2019

 • MAJLIS JASAMU DIKENANG

  13.02.2019

 • JEMPUTAN MESYUARAT KESUKA

  21.02.2019

 • BENGKEL LATIHAN SISTEM PENGURAN ADUAN AWAM (SISPAA) BAGI PERHUBUNGAN AWAM

  12 MARCH 2019

 • PERHIMPUNAN BULANAN

  PEGAWAI DAN KAKITANGAN

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH SABAK BERNAM

  15 MARCH 2019

 • TRAINING OF TRAINERS (TOT) SKUAD AADK

  16 MARCH 2019

  PROGRAM INI ADALAH KERJASAMA PIHAK PERSATUAN MENCEGAH DADAH

  MALAYSIA (PEMADAM) DAN PIHAK AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN (AADK).

 • JUTAAN TERIMA KASIH KEPADA

  TUAN NASIR BIN MAMAT, KMW, AMN

  ENCIK MOHAMMAD MARWAN BIN AHMAD TAJURI

  ENCIK ABDUL RAHMAN BIN ABDUL RAHIM

  ENCIK MUSTAFA KAMAL BIN AHMAD

  ENCIK MUHAMMAD REDZUANN BIN ANUAR

  PUAN NOR AZIAH BINTI ISMAIL

  PUAN NORDIYANA BINTI ABDUL RANI

  PUAN LAMISAH BINTI MOHD BIBET

  ENCIK MOHD ASYRAF BIN AB MALEK

  MOHD HISHAMMUDIN BIN HAJI JAAFAR

  ENCIK HAIZUDIN BIN KASRAN

  MOHAMMAD ADAM FARHAN BIN MOHD BADRIN

  DAN

  SEMUA INDIVIDU DAN PIHAK YANG TERLIBAT SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DALAM MENJAYAKAN BULETIN

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH SABAK BERNAM

  JANUARI HINGGA MARCH 2019