m-tek teknologi kejuruteraan-tahap 2

Click here to load reader

Post on 24-Jun-2015

1.502 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TOPIK 1:

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN(TAHAP 2)KANDUNGANBIL SOALAN TINGKATAN 4 PERKARA MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PERALATAN BAHAN-BAHAN KEJURUTERAAN PENGENALAN KEPADA PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN ELEKTRONIK SUMBER- SUMBER TENAGA PENGENALAN MENYELURUH TEKNOLOGI PEMBINAAN PERSEDIAAN UNTUK PROJEK BINAAN REKA BENTUK DAN PERANCANGAN PROJEK PEMBINAAN PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK CARA- CARA MEREKA BENTUK REKOD DAN PENYAMPAIAN IDEA REKA BENTUK PENGGUNAAN MAKLUMAT SEMASA MEREKA BENTUK

1 2 4 6 6 9 12 14 17 19 20 22 21

ii

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN(TAHAP 2)KANDUNGANBIL PERKARA SOALAN TINGKATAN 5 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 PROSES- PROSES PEMBUATAN PENGHANTAR DAN PENERIMA ISYARAT ELEKTRONIK SISTEM KOMPUTER KAWALAN PENGURUSAN AKTIVITI PEMBINAAN PENGURUSAN SUMBER PEMBINAAN STRUKTUR KAWALAN ALAM SEKITAR METADOLOGI REKA BENTUK FAKTOR- FAKTOR MEREKA BENTUK MUKA SURAT

25 29 32 34 49 54 56 59 60 62 64 72

SKEMA JAWAPAN TINGKATAN 4 SKEMA JAWAPAN TINGKATAN 5

iii

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 1: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN1.

TINGKATAN 4

Nyatakan tiga kebaikan dan keburukan teknologi dalam bidang perhubungan dan komunikasi. Kebaikan i) ii) iii) i) ii) iii) Keburukan . . .

[6 markah] 2. Lengkapkan jadual dibawah berkaitan dengan kesan teknologi dalam bidang pendidikan, ekonomi dan perniagaan. Bidang i) Pendidikan ii) ... Kesan ...

i) Ekonomi ii)

...

...

i) Perniagaan

...

ii)

...

[6 markah]

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 3: PERALATAN1. Nyatakan bacaan mikrometer dalam rajah di bawah.

TINGKATAN 4

Bacaan mikrometer = ........................................................ 2. Rajah di bawah menunjukkan bolt yang mempunyai ulir M5 x 0.80 M 5 x 0.80

[2 markah]

Ulir M5 x 0.80 menunjukkan : (i) (ii) (iii) 3. Rajah di bawah menunjukkan sekeping keluli lembut berukuran 70mm x 40mm x 3mm yang akan dibentuk dengan kaedah menggegas. Bahagian yang bertanda akan dibuang. J 8mm M 5 = ............................................. = ............................................. [3 markah]

0.80 = .............................................

Namakan alat yang sesuai bagi setiap proses berikut: Proses Menanda garisan Memotong bahagian lengkuk setelah digerudi Melicinkan permukaan setelah dipotong Menggerudi Alat

(i) (ii) (iii) (iv)

..................................... ..................................... ..................................... ....................................

1

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

[4 markah] 4. Nyatakan langkah-langkah untuk memotong ulir dalam pada rajah dibawah. M 5 X 0.80 450

20

80 [13 markah]

5.

Nyatakan langkah-langkah untuk memotong ulir luar pada rajah dibawah.

M10 x 1.50 [7 markah]

2

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 4: BAHAN-BAHAN KEJURUTERAAN1. Berikut merupakan sifat-sifat mekanik logam. Lengkapkan jadual di bawah. Sifat Definasi Mudah retak Kupayaan sesuatu logam dibentuk Keupayaan menahan beban tanpa berubah bentuk Kemampuan untuk menahan tusukan Boleh kembali kepada bentuk asal

TINGKATAN 4

Kekuatan

[4 markah] 2. Berikut merupakan jenis-jenis besi tuang. Lengkapkan jadual di bawah Jenis Besi tuang kelabu Besi tuang putih [2 markah] 3. Berikut adalah campuran keluli aloi. Lengkapkan jadual di bawah Nama keluli Keluli tahan karat Keluli karbon sederhana, tungsten, kromium dan vanadium [2 markah] 4. Rajah di bawah menunjukkan struktur ikatan molekul bagi bahan plastik Campuran bahan Kandungan peratusan karbon

A (a)

B

Namakan jenis-jenis plastik yang sesuai pada A dan B. A. 3 .

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

B. b)

. 2 markah]

Lengkapkan carta aliran kitaran plastik bagi A dan B.

A c) Nyatakan 3 sifat plastik pada kedua-dua rajah di atas. (i) (ii) (iii) 5.

B [2 markah] .. .. .. [3 markah]

ajah di atas menunjukkan sebuah kapal terbang yang melalui laut cina selatan. 1) 2) 3) 4) Namakan bahan yang sesuai untuk membuat badan kapal terbang. Berikan alasan pada jawapan yang diberi [2 markah] Berpandukan jawapan yang diberikan pada (a), senaraikan 4 sifat lain. [4 markah] Nyatakan proses yang sesuai untuk membentuk badan kapal terbang tersebut [2 markah] Nyatakan suhu takat lebur bahan yang digunakan pada (a). [2 markah]

4

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 5: PENGENALAN KEPADA PERHUBUNGAN1.

TINGKATAN 4

Nyatakan jenis-jenis proses perhubungan berikut berdasarkan kenyataan yang diberi. i) Proses I: Pemanggil mendail nombor telefon .. ii) Proses II: Ibu sawat telefon membuat sambungan ke telefon yang dikehendaki. . iii) Proses III: Penerima mendengar deringan telefon. . [3 markah]

2.

Berikut adalah pernyataan tentang perhubungan. Tandakan ( ) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi pernyataan yang palsu Perhubungan ialah proses pertukaran maklumat Perkhidmatan pos merupakan salah satu sistem perhubungan ASCII ialah kod yang digunakan dalam sistem telegraf Unsur asas dalam proses perhubungan ialah di antara penghantar dan penerima [4 markah]

BAB 6: PERHUBUNGAN ELEKTRONIK1.

TINGKATAN 4

Rajah dibawah menunjukkan litar bagi transistor PNP yang tidak lengkap. Lengkapkan litar itu dengan melakar punca bateri dalam kotak X dan Y supaya transistor PNP dapat dipincang dengan betul. P Pemancar N Tapak P Pemungut

X

Y

[2 markah]

5

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2.

Rajah dibawah menunjukkan litar penerus titi suatu litar bekalan kuasa. Lengkapkan litar tersebut dengan melukis simbol diod pada kotak A, B dan C. A

Voltan Beban

3.

[3 markah] Rajah dibawah menunjukkan rajah skematik sebuah transistor yang bersambung dengan perintang dan bekalan kuasa.

Beban, RL Bekalan Kuasa 2

R1 Bekalan Kuasa 1 Merujuk kepada litar itu: a) Namakan jenis transistor yang ditunjukkan di atas. .. b) Apakah fungsi R1 pada litar itu?

............................................................................................................................ c) 4. Lukiskan simbol bateri pada bekalan kuasa pada rajah di atas. [3 markah] Tuliskan warna setiap jalur dalam rajah dibawah, diberikan perintang bernilai 260k 5%

6

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

[4 markah] 5. Rajah dibawah menunjukkan rajah blok penguat audio.

Penguat voltan Mikrofon Nyatakan fungsi bagi blok. (a) Penguat kuasa

Penguat kuasa

.. (b) Penguat voltan [4 markah] 6. Rajah dibawah menunjukkan satu litar bekalan kuasa A.T 230V yang tidak lengkap .

Voltan Masuk

Voltan Keluaran 12V

a) b) c) d)

Nyatakan jenis litar .

[2 markah]

Lukis semula litar dengan melengkap dan melabelkan komponen yang bersesuaian. [6markah] Terangkan kendalian litar tersebut bermula dari voltan masukan sehingga voltan keluaran. [12 markah] Lakarkan voltan keluaran litar tersebut. [2 markah]

7

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 9: SUMBER- SUMBER TENAGA

TINGKATAN 4

Air

A

Turbin

B

Penjana

1.

Rajah di atas adalah suatu carta alir bagi suatu sistem penghasilan tenaga elektrik melalui kaedah penjanaan. a) Namakan sistem penjanaan tersebut.

b)

Nyatakan perubahan tenaga yang terhasil pada: A: B : [ 3 markah ] .

2.

Lengkapkan carta alir perubahan tenaga dalam sistem janakuasa hidroelektrik diberikut.

...

Air dalam empangan

...

Aliran air dalam empis air

Tenaga Mekanik

.

Tenaga Elektrik

.

8

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

[4 markah]

Liang ekzos Liang pengambilan Tutup

Liang pindah tutup Kotak engkol

3.

Rajah di atas menunjukkan salah satu daripada lejang dalam enjin petrol 2 lejang. (a) Namakan lejang tersebut. ......................................................................................... (b) Apakah yang berlaku apabila omboh bergerak ke atas? .......................................................................................... (c) Apakah yang akan berlaku pada liang ekzos? ......................................................................................... [3 markah]

4.

Rajah di bawah menunjukkan penjana A.U.

A

B

(a)

Namakan bahagian: A: ...................................... B: ......................................

(b)

Nyatakan tiga kaedah untuk menambahkan voltan keluaran pada penjana itu. (i) ............................................................................................. (ii)............................................................................................. (iii)...........................................................................................

9

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

[ 5 markah ] 5. Rajah di bawah menunjukkan satu jenis motor a) Belitan M M A Arus beban

bekalan masuk i) ii) iii) Namakan jenis motor yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Nyatakan alasan bagi jawapan anda pada a(i). Nyatakan satu ciri motor berkenaan. [7 markah] b) i) ii) Nyatakan empat perbezaan ciri antara motor siri dan motor pirau. Lakarkan litar bagi motor pirau. [13 markah]

10 11