life in cais

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2017

231 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INISIATIF DIGITAL PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KUCHING SARAWAK ;

  REPOSITORI INSTITUSI

  Sabrina Binti Milan

  [email protected]

  Pensyarah

  Razeli Bin Sani

  [email protected]

  Pensyarah

  Kiprawi Bin Sani

  [email protected]

  Pustakawan

  Politeknik Kuching Sarawak

  KM22, Jalan Matang,

  93050 Kuching,

  Sarawak

  Abstrak

  Sejak pengumuman Wawasan 2020 pada tahun 1991 oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Tun

  Mahathir Bin Mohamad telah menjadikan Malaysia bergerak maju ke hadapan untuk mencapai

  sebuah negara maju pada tahun 2020. Berdasarkan cabaran-cabaran yang dinyatakan pastinya

  memberi cabaran kepada rakyat Malaysia. Program inisiatif seperti Digital Malaysia diwujudkan

  bagi memastikan perjalanan menuju ke tahun 2020 berjalankan lancar. Bagi bersama-sama

  merancakkan program digital Malaysia, Perpustakaan Politeknik Kuching Sarawak juga

  melaksanakan inisiatif digital bagi memastikan bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan

  seperti Koleksi Arkib PKS dan penyelidikan serta kajian dapat diakses secara lebih luas. Antara

  masalah yang dihadapi apabila menguruskan bahan-bahan yang terdapat dalam Koleksi Arkib

  PKS ialah pengorganisasian dan akses yang terhad. Digital Repositori Institusi Politeknik

  Kuching Sarawak telah dilaksanakan secara kolaborasi diantara jabatan dan unit di PKS dengan

  memaksimumkan sumber serta kepakaran yang ada. Perisian Dspace telah dipilih bagi

  merealisasikan serta memastikan bahan-bahan Koleksi Arkib PKS diurus dan dapat diakses

  dengan lebih luas lagi. Projek ini menekankan pengurusan bahan-bahan sejarah PKS, bahan

  untuk pengajaran dan pembelajaran dan juga sumber intelektual warga PKS. Projek ini telah

  berjaya dilaksanakan dengan hampir 1,000 bahan telah berjaya dimuatnaik. Kejayaan projek ini

  telah memberi impak yang positif kepada pengurusan Perpustakaan PKS. Antaranya ialah

  perkongsian maklumat penyelidikan, penggunaan perisian sumber terbuka dan sebagainya.

  Projek ini telah memberi cabaran dan beberapa isu berhubung kadar deposit yang rendah,

  peruntukan pendigitan dan pembangunan sumber manusia. Penilaian terhadap penggunaan perlu

  dilakukan oleh Perpustakaan PKS untuk melihat keberkesanan Digital Repositori Institusi

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • Politeknik Kuching Sarawak dalam membantu mengurus, memelihara dan menyampaikan

  maklumat kepada pengguna.

  Kata Kunci : Repositori Institusi, perpustakaan digital, inisiatif digital, perisian terbuka.

  1. PENGENALAN

  Tun Mahathir Mohamad menggariskan cabaran-cabaran untuk mencapai Wawasan 2020 yang

  merupakan impian Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Wawasan yang

  diilhamkan menjadi panduan kepada rakyat Malaysia untuk menggerakkan cita-cita menjadi

  sebuah negara maju dalam semua aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, politik dan

  aspek rohani. Bersempena dengan Wawasan 2020, National Information Technology Counsil

  (NITC) telah menggubal National Information Technology Agenda (NITA) yang menjadi tulang

  belakang kepada Malaysia untuk menjadi sebuah negara moden dari aspek teknologi maklumat

  dan komunikasi (ICT). NITA berperanan mengaplikasi pemodenan ICT yang dimiliki oleh

  negara kita mentransformasi masyarakat Malaysia menjadi masyarakat bermaklumat yang

  kemudiannya menjadi masyarakat berpengetahuan seterusnya masyarakat berasaskan

  pengetahuan. NITA memfokuskan membangunkan masyarakat Malaysia, infostructure dan

  membina aplikasi membentuk nilai, ekuiti dan akses kepada masyarakat Malaysia untuk

  mentransformasi masyarakat Malaysia kearah masyarakat berasakan pengetahuan menjelang

  tahun 2020

  NITC telah membentuk Agenda Strategik NITC yang akan memacu Malaysia ke arah E-World

  dalam dunia milenium sebagai aspek untuk merealisasikan NITA. Agenda startegik yang

  digariskan merangkumi lima tumpuan iaitu E-Community, E-Public Services, E-Learning, E-

  Economy dan E-Sovereignty. NITC telah memainkan peranan mempromosikan bahawa

  pengetahuan dan maklumat merupakan aset yang penting dalam bidang ekonomi pada zaman

 • milenium ini. Untuk kekal kompetitif, masyarakat Malaysia perlu berasaskan ekonomi

  berasaskan pengetahuan (k-economy) dan mencipta masyarakat usahawan berkelas dunia yang

  akan bersaing dari aspek kelebihan harga, kualiti, penghantaran dan kos. NITA adalah asas

  kejayaan Malaysia dalam era maklumat. Pengguna internet yang meningkat saban tahun salah

  satu aspek yang membuktikan masyarakat Malaysia ghairah memajukan diri bersama teknologi.

  Malah Berita Harian (2013) memetik Laporan Ekonomi 2013/2014 yang menjangkakan

  pengguna internet di Malaysia akan meningkat 25 juta pada tahun 2015 berbanding 18 juta pada

  tahun 2012.

  1.2 DIGITAL MALAYSIA

  Multimedia Development Corporation (MDEC) merupakan agensi yang bertanggungjawab dan

  menyelaras aspek Digital Malaysia, menyatakan Program Digital Malaysia merupakan satu

  program nasional berteraskan strategi untuk mengerakkan Malaysia menjadi sebuah Negara maju

  dalam ekonomi digital pada tahun 2020. Digital Malaysia akan membentuk ekosistem yang

  mempromosi aspek ICT dalam ekonomi yang menghubungkan serta berinterasi komuniti global

  yang meningkatkan KDNK, produktiviti dan kehidupan.

  Utusan Malaysia (2013) Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak menekankan betapa

  pentingan inisiatif digital terhadap ekonomi Malaysia. Menurut beliau lagi, inisiatif digital akan

  menganjak ekonomi Malaysia ke satu tahap dan menambahbaik aspek kehidupan masyarakat

  Malaysia. Malah Digital Malaysia akan menyumbang kepada negara melalui perspektif ekonomi,

  sosial dan ICT. Malah kerajaan menjangkakan sumbangan Keluaran Dalam Negara Kasar

  (KDNK) sebanyak 17 peratus.

 • 1.3 PERPUSTAKAAN DIGITAL

  Insiatif digital semakin menjadi trend masa kini memberi impak yang besar dalam perkhidmatan

  perpustakaan. Galakkan daripada pihak kerajaan dan gaya hidup masyarakat Malaysia masa kini

  yang cenderung terhadap teknologi perlu digunakan sepenuhnya oleh perpustakaan.

  Perbincangan berkaitan inisiatif digital dalam bidang perpustakaan dan maklumat sangat berkait

  rapat dengan perpustakaan digital. Digital Library Federation (DLF) mendefinisikan "Digital

  libraries are organizations that provide the resources, including the specialized staff, to select,

  structure, offer intellectual access to, interpret, distribute, preserve the integrity of, and ensure

  the persistence over time of collections of digital works so that they are readily and economically

  available for use by a defined community or set of communities". International Federation

  Library Association (IFLA) pula mentafsirkan Digital Libraries an online collection of digital

  objects, of assured quality, that are created or collected and managed according to

  internationally accepted principles for collection development and made accessible in a coherent

  and sustainable manner, supported by services necessary to allow users to retrieve and exploit

  the resources.

  Perisian terbuka repositori institusi yang ada pada hari ini merupakan penyelesaian bagi

  menyediakan perkhidmatan koleksi digital. Lynch dan Lippincott (2005) repositori institusi telah

  menjadi infrastruktur penting dalam dunia digital. Ini dibuktikan perlaksanaan yang telah

  dijalankan di universiti penyelidikan. Jangkaannya akan terdapat peningkatkan dalam masa

  beberapa tahun akan datang hubungan repositori institusi dengan pengurusan, penyebaran dan

  pemeliharaan data-data penyelidikan. Abrizah (2009) dalam kajiannya repositori institusi akan

  memelihara dan menyebarkan bahan digital yang dibuat atau milik universiti. Kajiannya

 • membincangkan isu perlaksanaan bahan penyelidikan secara akses terbuka dan juga potensi

  fakulti untuk memainkan peranan meyumbang bahan untuk repositori institusi.

  Perisian terbuka repsoritori institusi telah memberikan satu dimensi baru kepada perpustakaan

  untuk mendigitalkan koleksi perpustakaan yang ada. Sutarmi Kasimun (2010) menyatakan

  peranan perpustakaan kini bukan sahaja sebagai perpustakaan akademik yang membangun dan

  menguruskan koleksi dalam bentuk cetak sahaja tetapi juga perlu melangkah pantas ke arah

  sebuah perpustakaan digital yang menyediakan sistem rangkaian maklumat secara elektronik

  bagi memastikan perkhidmatan kepada pengguna dapat diberikan tanpa mengira ruang dan

  waktu. Pourin dan Palmer (2008) hasil kajian yang dijalankan di University of Massachusetts

  Medical School ke atas repositori institusi yang digunakan, mereka berpendapat pendigitan

  disertasi adalah sangat berjaya dan kos yang efektif dalam mendapatkan bahan dan membantu

  membina hubungan yang baik di sekolah perubatan untuk menjaga kandungan masa depan.

  Sejak awal tahun 1990an beberapa perpustakaan di Malaysia sudah memulakan projek inisiatif

  digital. Perkembangan ICT telah membawa perubahan kepada perpustakaan dan pihak

  pengurusan perpustakaan mengambil peluang untuk menambahbaik perkhidmatan perpustakaan

  dan juga pengurusan koleksi. Perkembangan positif ini akan membantu meningkatkan akses

  koleksi perpustakaan kepada semua pengguna.

  PROJEK INISIATIF DIGITAL; DIGITAL REPOSITORI INSTITUSI POLITEKNIK

  KUCHING SARAWAK (PKS)

  2.1 Latar Belakang PKS

  Politeknik Kuching Sarawa