lesson plan

Download Lesson Plan

Post on 01-Nov-2015

259 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rph

TRANSCRIPT

M/Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas: 3 Imam Ahmad

Masa

: 07.45 08.45

Tarikh: 06.05..2015

TEMA 6 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

STANDARD PEMBELAJARAN :2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

OBJEKTIF PdP:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Membaca kuat petikan

2. Menulis petikan secara mekanis

AKTIVITI :

1. Murid membaca petikan secara kelas

2. Membaca ayat dengan bimbingan guru

3. Menjawab soalan pemahaman berdasar petikan

4. Menulis petikan secara mekanis

SISTEM BAHASA : ayat tunggal,ayat majmuk

PENGISIAN :

Ilmu: Kajian Tempatan

Nilai : harga diri

KB : Menjana idea

Knstruktivisme: hubungkait

Refleksi :

M/Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas: 3 Imam Ahmad

Masa

: 08.15-09.45

Tarikh: 07.05..2015TEMA 6 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

STANDARD PEMBELAJARAN :3.5.2Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat denganbetul.

OBJEKTIF PdP:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Melengkapkan carta alir dalam buku tulisAKTIVITI :

1. Murid membaca petikan2. Murid membaca petikan dengan bimbingan guru 3. Guru melakonkan cara membuat taman mini

4. Murid melengkapkan maklumat carta alir dengan susunan yang betul dalam buku tulisSISTEM BAHASA : ayat tunggal,ayat majmuk

PENGISIAN :

Ilmu: Kajian Tempatan

Nilai : harga diri

KB : Menjana idea

Knstruktivisme: hubungkaitRefleksi :

M/Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas

: 4 Imam Hanafi

Masa

: 10.45-12.15

Tarikh

: 07/05/2015

Tema

: Kemasyarakatan

Tema: Cerianya Tamanku

Standard Pembelajaran : 3.3.3Membina dan menulis jawapan pemahaman

berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah

dengan betul.

Objektif: i. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan

pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

ii. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul

Aktiviti : 1. Murid menama dan menulis peralatan dan aktiviti

2. Murid membina dan menulis jawapan.

3. Murid membina dan menulis ayat gramatis.

4. Aktiviti penilaian

EMK

: TMK

Nilai/Ilmu

: Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh

Sistem Bahasa: Kosa kata : Ceria, mengeratkan, silaturahim, dipangkas

Bbb

: LCD, benda maujud, lembaran kerja

Penilaian PDP: Murid dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan

pemahaman dengan betul.

Refleksi

: M/Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas: 3 Imam Ahmad

Masa

: 08.15-09.45

Tarikh: 10.05..2015

TEMA 6 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

STANDARD PEMBELAJARAN :5.3.1Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

OBJEKTIF PdP:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Membina ayat berdasarkan gambar

AKTIVITI :

1. Murid menakul maklumat dari gambar

2. Perbincangan berdasar gambar

3. Murid membina ayat tunggal dan yat majmuk

4. Guru menyemak ayat yang telah dibina

SISTEM BAHASA : ayat tunggal majmuk

PENGISIAN :

Ilmu: Kemahiran hidup

Nilai : berhati hati

KB : Menjana idea

Knstruktivisme: hubungkait

Refleksi :

M/Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas: 3 Imam Ahmad

Masa

: 10.45 11.45

Tarikh: 12.05..2015TEMA 6 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 17 : NELAYANSTANDARD KANDUNGAN : 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN : 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.OBJEKTIF PdP:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1.Mengenalpasti maklumat

2.Menjawan soalan pemahamanAKTIVITI :

1.Murid membaca petikan dengan bimbingan guru

2.Guru menerangkan isi petikan

3.Membincangkan soalan

4.Murid menulis jawapan pemahaman dalam buku tulis dalam bentuk frasaSISTEM BAHASA : ayat tunggal

PENGISIAN :

Ilmu: keusahawanan

Nilai : rajin

KB : Menjana ideaRefleksi :

M/Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas: 3 Imam Ahmad

Masa

: 10.45 11.45

Tarikh: 13.05..2015TEMA 6 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 17 : NELAYANSTANDARD KANDUNGAN : 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

STANDARD PEMBELAJARAN : 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.OBJEKTIF PdP:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1.Membaca ayat dalam perenggan

2.Menyalin ayat dengan tulisan cantikAKTIVITI :1.Murid membaca petikan secara kelas 2.Murid membeca petikan dengan bimbingan guru 3.Bimbingan membaca individu lemah4.Murid menyalin petikan dalam buku tulisSISTEM BAHASA : ayat tunggal

PENGISIAN : Ilmu: keusahawanan Nilai : rajin

KB : Menjana ideaRefleksi :

M/Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas: 3 Imam Ahmad

Masa

: 08.15 09.45

Tarikh: 14.05..2015TEMA 6 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 17 : NELAYANSTANDARD KANDUNGAN : 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN : 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi

OBJEKTIF PdP:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1.Mmenggabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk mengguna kata hubung

2.Menulis ayat majmuk dengan betulAKTIVITI :

1.Murid menyebut kata hubung yang mereka tahu

2.Guru menunjukkan cara membina ayat majmuk melalui gabungan dua ayat tunggal

3.Murid membina ayat majmuk dihadapan kelas

4.Murid melengkapkan ayat majmuk dalam lembaran kerjaSISTEM BAHASA : ayat majmuk

PENGISIAN : Ilmu: keusahawanan Nilai : rajin KB : Menjana ideaRefleksi :

M/Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas: 3 Imam Ahmad

Masa

: 08.45 10.15

Tarikh: 17.05..2015

TEMA 6 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 17 : NELAYAN

STANDARD KANDUNGAN : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN : 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

OBJEKTIF PdP:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1.Mengenalpasti idea utama dan idea sampingan daripada emel

2.Menulis idea utama dan membuat kesimpulan

AKTIVITI :

1.Membaca petikan emel dengan bimbingan guru

2.Berbincang tentang kandungan emel

3.Murid melengkapkan isi utama dan sampingan dengan mgnisi tempat kosong

4.Murid menyatakan kesimpulan dari emel yang dibaca

SISTEM BAHASA : ayat majmuk

PENGISIAN : Ilmu: keusahawanan Nilai : rajin KB : Mengenalpasti maklumat

Refleksi :

M/Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas: 3 Imam Ahmad

Masa

: 10.45 11.45

Tarikh: 19.05..2015

TEMA 6 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 17 : NELAYAN

STANDARD KANDUNGAN :2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN :2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

OBJEKTIF PdP:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1.Membaca dan memahami diftong dan vokal berganding

2.Membina ayat berdasarkan perkataan dari petikan

AKTIVITI :

1.Membaca ayat dalam petikan dengan bimbingan guru

2.Murid membaca secara individu

3.Guru menerangkan diftong dan vokal berganding

4.Murid menyebut diftong dan vokal berganding

5.Murid menulis diftong dan vokal berganding dalam buku tulisSISTEM BAHASA : ayat majmuk

PENGISIAN :

Ilmu: keusahawanan

Nilai : rajin

KB : Mengenalpasti maklumatRefleksi :

M/Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas: 3 Imam Ahmad

Masa

: 07.45 08.45

Tarikh: 20.05..2015TEMA 6 : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN UNIT 17 : NELAYANSTANDARD KANDUNGAN : 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN : 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul