lecturer note prinsip lakonan stanislavs

Click here to load reader

Post on 11-Jul-2016

29 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lakonan

TRANSCRIPT

Pengenalan:

Sejarah dan Peranan Pelakon

Pelakon adalah prisma dimana ia adalah refleksi watak. Penulis skrip memberikan bahan kepada pelakon dan pelakon menginterprestasikan melalui tubuh sehingga watak terpancar dengan penampilan personaliti dan fizikal.

Pelakon adalah manusia yang meniru kebenaran untuk tujuan melahirkannya semula secara perlambangan. Teater primitif- lakon bersumber kepada kegiatan kebudayaan tertua dari kemanusiaan. Mula-mula dilaksanakan dengan tujuan kepercayaan, religi (agama). Tempat perlaksanaan bergantung kepada keadaan alamiah saat itu, di alam terbuka, kemudian orang melakukannya di kompleks candi tempat dewanya bersemayam dan disembah ( RMA.Haryamawan)

Masyarakat Mesir, drama berasal dari upacara perayaan kematian dewata Orisis. Orisis adalah satu mitos yang lahir dari konsep heroisme. Oleh kerana masyarakat Mesir takut akan bala bencana dan kecelakaan yang akan menimpa mereka kesan dari kegagalan mereka memuja dan memuji roh-roh ini, upacara penyembahan dan pemujaan roh telah dilakukan.Upacara ini diadakan pada setiap tahun dan melibatkan kira-kira 10,000 orang penduduk yang mana akan berkumpul di Bandar Abydos. Dalam Upacara ini mereka menggunakan kuasa kahin (bomoh) di mana mereka masuk ke alam supernatural untuk menghadap Orisis. Gabungan tarian, nyanyian dan lakonan digunakan dengan mengambarkan penderitaan dan kemudiannya akan menerima kegembiraan. Lama kelamaan upacara pemujaan Orisis ini menjadi satu bentuk hiburan kepada masyarakat Mesir Masyarakat Greece, tradisi lakonan mereka bermula dengan upacara keagamaan iaitu penyembahan kepada Dewa Dionysus iaitu tuhan kesuburan. Oleh itu, bagi memastikan tanah dan wanita-wanita juga turut subur, dewa Dionysus ini harus dipuja dan disembah. Semasa mengelilingi pelantar biara Dionysus, upacara penyembahan ini diiringi dengan nyanyian dan tarian. Sementara seorang ketua agama pula akan bercerita tentang kisah-kisah suci yang diambil dari dongeng. Selepas itu, upacara disusuli dengan sayembara puisi oleh tokoh-tokoh penyair dengan gaya masing-masing. Dari masa ke semasa penyair-penyair ini semakin cenderung menumpukan kepada gaya yang melibatkan ekspresi muka dan pergerakan anggota badan sehingga lama-kelamaan lakonan menjadi begitu menebal dalam acara ini. Ringkasnya, upacara keagamaan inilah lahir nya lakonan apabila manusia akan cuba berinteraksi dengan kuasa-kuasa ghaib di mana mereka akan menyamar sebagai satu semangat, seekor binatang, atau seorang manusia. Pelakon dalam upacara tersebut akan menari dan beraksi dalam bentuk peniruan. Jelasnya seni lakon yang berpusat kepada peniruan manusia terhadap segala yang dekat dengan diri mereka iaitu alam, binatang dan manusia itu sendiri.

Seni lakon tempatan dapat dilihat dalam persembahan teater tradisional Mak Yong dan Wayang Kulit. Seni lakon teater tanah air mengalami perkembangan yang sangat menarik selepas kelahiran teater bangsawan (1885) sebagai teater popular yang mengadunkan lakonan, tarian, nyanyian dan muzik.

Lakonan Moden terus rancak dengan kehadiran seni perfileman Studio Jalan Ampas dan Cathay Keris. Ramai artis-artis bangsawan masuk dalam produksi. Pelakon-Pelakon Bintang-bintang Filem menwarnai industry filem 1930an, 40an, 50an, 60an, 70an, 80an, 90an sehingga 2011. Pembabitan dan perkembangan Teater di Malaysia tahun 1950an, 1960an dalam konteks Realisme sehingga kini.

. Pembabitan dan perkembangan Teater Eksperimentasi dari tahun 1970an, 1980an, 1990an sehingga kini. (Absurd, Simbolisme, Ekspresionisme, Eksperimentasi Tradisional Melayu.)Keperluan Lakonan Teater Tubuh badan

Bagi lakonan teater, kepentingan tubuh badan menjadi suatu kepentingan utama

Ini kerana dengan jarak dan ruang pentas, serta kedudukan pelakon dengan penonton yang jauh memastikan segala bentuk lakonan harus ditransformasikan melalui tubuh badan.

Dipentas pelakon dilihat dari keseluruhan tubuhnya. Oleh kerana itu, mereka haruslah tahu bagaimana untuk menggunakan serta mengendalikan keseluruhan tubuhnya.

Tubuh badan pelakon teater berperanan sebagai penyampai segala emosi, pemikiran, aksi kepada penonton. Ini dilakukan melalui pergerakan tubuh badan, lontaran vocal yang jelas dan bertenaga. Jelasnya tubuh badan memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan segalanya. Suara

Keperluan utama pelakon bukan hanya dapat dilihat malah dapat didengar. Suara adalah instrumen yang memainkan peranan penting sebagai penyampai segala dialog-dialog. Pelakon harus mempunyai suara yang fleksibel dan terlatih untuk memastikan apa sahaja dialog yang dilontarkan dapat didengar oleh seluruh penonton dalam venue persembahan.

Suara yang bertenaga memberikan kepuasan dan kefahaman penonton dalam menikmati pengucapan dialog-dialog melalui suara pelakon.

Suara ialah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan. suara adalah campuran kompleks yang kamu dengar dan kamu membalasnya apabila berkomunikasi. Secara fizikal setiap orang mempunyai suara yang berbeza. Dari segi bentuk, saiz dan variasi. Tetapi bagaimana kamu menggunakan nafas mengeluarkan suara itu dan yang paling penting kamu harus gunakannya sebaik mungkin. Suara sangat sensitif dengan apa yang kamu rasakan. Dalam kehidupan seharian suara kamu akan menggambarkan situasi dan perasaan kamu. Sama ada kamu sedih, tertekan, gembira dan lain-lain lagi. Pelakon perlu tahu bagaimana dia bergantung pada suara itu dan apa yang mereka perlu lakukan. Penonton berminat mendengar pelakon jika mereka faham apa yang diucapkan pelakon. Jika mereka tidak faham mereka tidak akan berminat lagi untuk mendengarnya. Tetapi anda tidak boleh terlalu menekan suara anda untuk pemahaman mereka. Jika anda mula menekan suara anda, tekanan akan wujud dan perkara-perkara di bawah ini biasanya terjadi:- Suara akan jadi tinggi dan hilang fokus

Makna yang ingin disampaikan mungkin hilang Apabila suara anda terlalu tinggi orang sekeliling akan terganggu dengan suara anda.

Ruang Lakon Pelakon teater harus mengetahui jenis pentas yang dilakonkan

Terdapat pentas berbentuk proscenium, arena dan trust (bincang dalam kuliah)

Lakonan di pentas teater akan turut berubah sejajar dengan tuntutan pentasnya.

Pemahaman pelakon teater tentang pentasnya akan membantu bentuk dan gaya lakonan. Pentas terbahagi kepada beberapa bahagian Pelakon harus memahami ruang-ruang bahagian agar mengenalpasti kekuatan dan kelemahan serta kelebihan dan kekurangan setiap ruang bahagian pentas

Pemahaman penting bagi pelakon mengetahui apakah yang harus dilakukan apabila berada di bahagian-bahagian pentas.

Ruang lakon pelakon teater adalah pentas dan lakonan akan dipengaruhi oleh saiz serta jenis pentas.

Ruang lakon yang besar menuntut olah tubuh yang tidak terbatas serta lakonan yang diperbesarkan (exaggerate).

Lakonan pentas seharusnya lebih besar kerana ia melibatkan ruang pentas yang dilakonkan dan ruang penonton.

Jarak antara pentas dan penonton ini yang menyebabkan segala lakonan harus dibesarkan supaya ianya tetap kelihatan meskipun oleh penonton yang duduk pada jarak yang paling jauh.\PERBINCANGAN DARI NOTA BLOG BALAGHAH: DRAMA DAN TEATER

Seni lakon atau teater di sini dimaksudkan adalah suatu bentuk pertunjukkan di atas pentas berdasarkan naskhah cerita yang menceritakan sebahagian kecil dari kehidupan manusia yang diungkapkan melalui lakonan dan percakapan yang artistik.

Pentas di sini mempunyai erti yangluas. Mungkin suatu tempat yang terbatas oleh dinding dan ruang tertentu , mungkin sebuah ruangan yang luas yang dibatasi oleh suatu tanda berupa garis dan mungkin juga merupakan lapangan terbuka yang dibatasi oleh penonton.

Pengertian ini perlu dijelaskan sejak awal kerana perkembangan teater saat ini ada yangmempertunjukannya di dewan yang khusus, ada yang dibangun terbuka dan ada pula di depan kedai atau di tanah lapang.

Teater di jalanan mempertunjukkan teater mereka di pinggir jalan atau di depan kedai seperti halnya penjual ubat. Bezanya penjual ubat tidak berdasarkan naskhah cerita dan tidak pula menceritakan kehidupan manusia walaupun ia mengungkapkan maksudnya dengan lakonan dan percakapan .

Teater moden pula kadang-kadang ada yang mencuba mengadakan pertunjukan di tempat perkelahan seperti halnya pembacaan puisi, perbezaannya ialah bahawa pembacaan puisi berdasarkan ciptaankarya puisisedangkan teater berdasarkannaskhah cerita.Lakon bererti ceritayang dimainkan , lakonanbererti pula perbuatannya sedangkan pelakon adalah orang yang melakukan perbuatan lakon itu.

Unsur-unsur drama

Mengikut teori Aristotle, unsur-unsur drama terdiri daripada tema/pemikiran, plot, watak, bahasa/diksi, muzik dan kesan visual. Tema ialah isu utama atau persoalan pokok yang hendak disampaikan oleh penulis skrip drama. Tema adalah pokok persoalan yang hendak dibicarakan oleh penulis/pengarah. Misalnya, manusia dengan masyarakat sekelilingnya, manusia dengan segala cabaran untuk hidup. Kisah politik wang, petani dengan harga getah turun, nelayan dengan laut bergelora dan orang tengah. Selain itu, soal-soal sosial seperti dadah, rasuah dan kisah cinta. Dengan maksud lain tema/pemikiran ialah falsafah atau mesej yang hendak disampaikan oleh penulis skrip drama/pengarah persembahan. Kebiasaannya tema dipengaruhi oleh aspirasi dan sikap penulis skrip drama/pengarah persembahan itu sendiri. Plot pula ialah rentetan peristiwa yang disusun bersambungan berdasarkan sebab-musabab. Plot drama berdasarkan sudut gerak aksi dan teknik-teknik dramatik. Plot drama dikembangkan atas dasar konflik. Watak ialah para pelakon yang menggerakkan plot. Watak amat penting dalam drama kerana ia perlu beraksi, berdialog, bertindak, berfikir, dan berkonflik. Perwatakan dikategorikan kepada pratagonis dan antagonis. Pratagonis ialah watak pent