latih tubi pmr tingkatan 1

of 21 /21
LATIH TUBI PMR TINGKATAN 1 1. Maklumat berikut berkaitan pekerjaan penduduk Tanah Melayu pada awal abad ke-20 Melayu – petani India – buruh estet Cina – pelombong dan peniaga Apakah ciri-ciri sejarah yang dapat ditafsirkan melalui maklumat tersebut? A Fakta yang tepat dan benar B Fakta yang dapat dipertanggungjawabkan C Peristiwa yang mempunyai sebab dan akibat D Peristiwa penting dan bermakna 2. Rajah di bawah menjelaskan ciri-ciri sumber sejarah Apakah X ? A Sumber lisan B Sumber kedua C Sumber pertama D Sumber semula jadi 3. Antara berikut yang manakah sumber kedua? I Diari II Buku III Ensiklopedia IV Surat peribadi X Sumber ini belum diolah dan dicetak Sumber-sumber tersebut bersifat asli dan belum ditafsir

Author: shainli

Post on 12-Jun-2015

1.788 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

LATIH TUBI PMR TINGKATAN 1

1. Maklumat berikut berkaitan pekerjaan penduduk Tanah Melayu pada awal abad ke-20

Melayu – petaniIndia – buruh estet

Cina – pelombong dan peniaga

Apakah ciri-ciri sejarah yang dapat ditafsirkan melalui maklumat tersebut?A Fakta yang tepat dan benarB Fakta yang dapat dipertanggungjawabkanC Peristiwa yang mempunyai sebab dan akibatD Peristiwa penting dan bermakna

2. Rajah di bawah menjelaskan ciri-ciri sumber sejarah

Apakah X ?A Sumber lisanB Sumber keduaC Sumber pertamaD Sumber semula jadi

3. Antara berikut yang manakah sumber kedua?I DiariII BukuIII EnsiklopediaIV Surat peribadiA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

X Sumber ini belum diolah dan dicetakSumber-sumber tersebut bersifat asli dan belum ditafsir

Page 2: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

4. Rajah di bawah menunjukkan kaedah pengkajian sejarah

Kaedah Q ialahA Kaedah tradisiB Kaedah saintifikC Kaedah arkeologiD Kaedah sejarawan

5. Apakah faedah kita mempelajari sejarah?I Menjadi panduanII Memberi iktibarIII Menghargai perjuangan penjajahIV Memupuk semangat cintakan Negara

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Kita harus belajar daripada sejarah tentang kejayaan bangsa dan negara.

6. Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah kita mesti mempelajari perkara tersebut?

A. Mengetahui tokoh-tokoh yang berani

B. Mengetahui asal usul diri dan keluarga

C. Mengetahui peristiwa yang telah berlaku

D. Menjadi panduan dan iktibar untuk mencapai kejayaan

7. Senarai kumpulan berikut merupakan peralatan yang ditemui pada Zaman Prasejarah?

Kapak : Sungai Tembeling, Pahang Tulang mawas : Raub, Pahang Sabit : Lembah Bernam, Selangor

Kaedah Pengkajian Sejarah

Kaedah QKaedah bertulisKaedah lisan

Page 3: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

Apakah zaman tersebut?A PaleolitikB MesolitikC NeolitikD Logam

8. Apakah persamaan ciri-ciri masyarakat Zaman Neolitik dan Zaman Logam?A Menghasilkan alat logamB Mencipta peralatan tembikarC Mencipta barang-barang kemasD Menjalankan perdagangan tukar barang

9. Bagaimanakah upacara pengebumian manusia Zaman Logam dilakukan?A Menggunakan kepingan batuB Ditanam bersama alat logamC Dikebumikan dengan barang makananD Mayat disolek dan ditanam bersama dengan barang keperluan harian

10. Apakah yang kamu faham dengan Manusia Perak?I Rangka manusia Zaman Paleolitik yang dijumpai di Gua Gunung RuntuhII Dikebumikan dengan kaki berlipatIII Rangka manusia yang disaluti logam perakIV Ditemui di dalam Gua Niah di SarawakA. I dan II C. II dan IIIB. I, II dan III D. II, III dan IV

11. Maklumat di bawah merupakan suatu gelaran

Kurung Bnam

Siapakah yang menggunakan gelaran tersebut?A KaundinyaB BhadravarnomC Patih Gajah MadaD Sultan al-Mutawakil

Page 4: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

12. Senarai berikut merupakan kerajaan awal Asia Tenggara Kedah Tua Majapahit Srivijaya

Apakah persamaan antara kerajaan di atas?A Menjadi pusat pengeluaran rempah dan hasil hutanB Pusat penyebaran agama Hindu dan BuddhaC Diasaskan pada kurun kelima masihiD Merupakan pelabuhan entrepot

13. Bagaimakah kerajaan Srivijaya mengawal seluruh kegiatan maritim di Kepulauan Melayu?A Mendapatkan barang dari kawasan pedalaman B Menakluk kawasan berhampiranC Menguasai laluan perdaganganD Menjalin hubungan diplomasi

Kaundiya Fan Shih man

14. Senarai di atas ialah tokoh penting dalam kerajaan awal Asia Tenggara. Tokoh-tokoh tersebut memberikan sumbangan yang besar kepada A Kerajaan FunanB Kerajaan AngkorC Kerajaan ChampaD Kerajaan Kedah Tua

15. Pernyataan berikut berkaitan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka

Di Temasik, Parameswara dapat menjangkakan bahawa tempat itu akan berkembang maju satu hari nanti

Mengapakah baginda berpandangan sedemikian?A Kedudukan yang strategikB Keanehan yang berlaku di hadapan mataC Kebaikan pemerintah Temasik pada masa ituD Keindahan pantai Temasik

Page 5: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

16. Rajah di bawah berkaitan asal usul nama Melaka

Apakah sumber X ?A Sejarah MelayuB The Suma OrientalC Hikayat Negeri MelakaD Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

17. Senarai dibawah merujuk kepada asal-usul nama Melaka

Apakah persamaan bagi kedua-dua maksud perkataan tersebut?A Melaka merupakan pusat tumpuan para pedagangB Kemakmuran Melaka menjadi taraikan pelabur asingC Melaka merupakan negeri berpengaruh di Kepulauan MelayuD Kepimpinan Melaka mendapat pengiktirafan di negara China

18. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Parameswara untuk membangunkan Melaka?I Sistem pemerintahan teraturII Hubungan diplomatikIII Ikatan konsep daulatIV Dasar perluasan kuasaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

40 Bentara Biduanda kecil

19. Apakah tujuan Parameswara mewujudkan jawatan di atasA Menghargai jasa orang MelayuB Mencontohi pentadbiran kerajaan MajapahitC Memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Melaka

Sumber X

“Baik tempat ini, sedang pelanduknya lagi gagah baik kita berbuat negeri di sini”

MulaqahMalakat

Page 6: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

D Mewujudkan sistem pentadbiran yang teratur dan lancar

Kerajaan China telah mengurniakan payung kuning, cap mohor dan sepersalinan pakaian kepada Melaka

20. Barangan di atas adalah pemberian barangan daripada kerajaan China kepada MelakaApakah kesan daripada pemberian barangan tersebut?A China mengakui kewibawaan pembesar di MelakaB China bersetuju membuat lawatan diraja ke MelakaC China bersetuju berdagang dengan MelakaD China mengiktiraf pemerintah Melaka

21. Apakah tindakan yang diambil oleh Parameswara untuk memastikan keamanan dan keselamatan di Melaka berterusan?A Meminta bantuan Orang LautB Mengawal kemasukan orang asingC Melantik orang Jawa menjadi tentera upahanD Mewujudkan jawatan polis dan askar upahan

22. Jadual di bawah merujuk pembesar Melaka dan kawasan pegangan masing-masingPembesar Kawasan PeganganBendahara Muar dan BentanPenghulu Bendahari Sening Ujung dan KamparHulubalang Sungai Raya dan Siantan

Mengapakah sultan Melaka mewujudkan kawasan tersebut?A Mengawal kuasa pembesarB Memudahkan pungutan cukaiC Mempelbagaikan sistem pentadbiranD Meningkatkan sokongan dan taat setia

23. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan Melaka yang merupakan pelabuhan terlindung

Apakah kesan daripada kedudukan tersebut?I Ancaman lanun berkuranganII Kapal berlabuh dengan selamatIII Menghalang tiupan angin monsoonIV Bekalan air mudah didapati

Pulau Sumatera Banjaran TitiwangsaPelabuhan Melaka

Page 7: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

24. Pernyataan berikut berkaitan dengan peraturan perdagangan di MelakaSurat kebenaran berniaga

Apakah tujuan surat tersebut?A Menambah pendapatan kerajaanB Menyimpan barang daganganC Memudahkan pungutan cukaiD Menjamin keselamatan pedagang

Membayar ‘Panduan’ sebelum berjual beli Cukai yang adil dan berpatutan Kadar cukai yang berbeza mengikut tempat asal pedagang

25. Maklumat di atas berkaitan dengan sistem cukai yang diamalkan oleh kerajaan Melaka. Sistem cukai ini dikenali sebagaiA Cukai rasmiB Cukai negeriC Cukai jual beliD Cukai berkeutamaan

26. Apakah tugas Syahbandar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka?I Mengurus cukaiII Menguruskan gudangIII Menjaga kebajikan nakhodaIV Menjadi hakim di pelabuhanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Page 8: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

27. Rajah di bawah merujuk kepada perkahwinan antara Sultan Melaka dengan puteri Pasai

berkahwin dengan

Apakah kesan daripada perkahwinan tersebut?I Meningkatkan hubungan diplomaticII Ramai pedagang Pasai berniaga di MelakaIII Mengukuhkan kekuatan ketenteraan MelakaIV Agama Islam mudah berkembang di MelakaA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

28. Antara berikut, yang manakah peranan istana Melaka sebagai pusat kegiatan intelektual?I Membincangkan hal agamaII Menggubal undang-undang negaraIII Merancang strategi negara IV Menyimpan karya negaraA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

29. Pernyataan di bawah adalah mengenai kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511.

Berakhirnya zaman keagungan Kesultanan Melayu Melaka yang terbina sejak lebih satu abad

Apakah faktor yang mempengaruhi kejatuhan Melaka?I Masalah perpaduanII Kelemahan pemerintah MelakaIII Persaingan dalam kalangan pedagang asingIV Rahsia kekuatan pertahanan diketahui PortugisA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Megat Iskandar Shah Puteri Pasai

Page 9: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

Amalan rasuah dalam kalangan pembesar Gejala fitnah berlaku secara berleluasa

30. Suasana di atas menggambarkan kelemahan kepimpinan Melaka.Apakah punca yang menyebabkan berlakunya keadaan tersebut?A Sultan Ahmad geringB Sultan Ahmad meninggalkan MelakaC Sultan Ahmad lemah dan tidak cekapD Sultan Ahmad tidak dihormati oleh rakyat

31. Mengapakah Portugis ingin menguasai perdagangan yang dikuasai oleh pedagang Islam di Selat Melaka?A Pedagang Islam sukar memberikan kerjasama kepada pedagang PortugisB Pedagang Islam enggan menjual rempah kepada PortugisC Portugis ingin membalas dendam terhadap pedagang IslamD Portugis mahu memecahklan monopoli perdagangan rempah oleh pedagang Islam

32. Rajah di bawah menunjukkan tuntutan Alfonso de Albuquerque kepada sultan Melaka

Tuntutan Alfonso de Albuquerque Membebaskan orang tawanan X Y

Apakah X dan Y ?I Membina kubuII Membayar ganti rugiIII Mengusir pedagang GujeratIV Menjalankan perdagangan di MelakaA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

33. Apakah kesan penaklukan Portugis ke atas Melaka terutama terhadap Kesultanan Melayu Melaka ?

A Orang Portugis menduduki Melaka selama 160 tahunB Agama Kristian berkembang di MelakaC Kewujudan golongan orang kaya di MelakaD Berakhirnya zaman keagungan Kesultanan Melayu Melaka

Page 10: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

34. Johor menjadi pusat membuat kapal pesisiran pantai seperti banteng, baluk, kolek, pencalang dan pencacap.

Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas?A Kemahiran mesti dipertahankan B Kecekapan sistem pentadbiranC Kekayaan penentu kekuatanD Keazaman meneroka laut

35. Apakah sumbangan Laksamana Tun Abdul Jamil kepada kerajaan Johor?I Menguasai Siak II Mengalahkan AchehIII Mengusir Raja KechilIV Mengukuhkan penguasaan Johor terhadap penjajahan taklukA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Tahun Peristiwa1673 Jambi menyerang Johor Lama dan Batu Sawar

36. Rajah di atas menunjukkan peperangan antara Johor dengan Jambi.Apakah kesan peristiwa tersebut?A Jambi menguasai JohorB Bugis bertapak di JohorC Perdagangan Johor terjejasD Johor meminta bantuan Belanda

37. Bagaimanakah orang Bugis memantapkan pengaruh mereka di Johor?

Daeng MerewahDaeng ChelakDaeng Kemboja

Laksamana Tun Abdul Jamil merupakan seorang pembesar yang berpengaruh di Johor

Page 11: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

I Menyokong pembesar MelayuII Mencampuri urusan pentadbiranIII Melantik sultan mengikut pilihan merekaIV Membawa masuk orang BugisA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

38. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya peristiwa di atas?I Kedah enggan akur pada SiamII Kedah menguasai wilayah SiamIII Kedah memberi bantuan kepada BurmaIV Kedah berhubung baik dengan InggerisA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

39. Raja Muzaffar telah membawa bersama alat kebesaran negeri Melaka semasa pertabalan di Perak. Apakah alat kebesaran negeri tersebut?A Mahkota dirajaB Cura Si ManjakiniC Keris bertatah permataD Payung berwarna kuning

40. Proses pemilihan dan perlantikan sultan di Perak dianggap unik keranaA mengikut sistem warisanB berdasarkan kebolehan putera rajaC mengikut sistem giliranD berdasarkan kegagahan seseorang putera raja

1821 Siam menyerang dan menawan Kedah

Page 12: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

41. Apakah bukti untuk menyokong pernyataan di atas?A Penemuan masjid kunoB Penemuan naskhah al-QuranC Penemuan batu nisan Sultan OmarD Penemuan tembaga purba bertulisan ayat al-Quran

42. Bagaimanakah Sultan Muhammad I mengekalkan kedaulatan negeri Kelantan?A Membina kubu pertahananB Menjalin hubungan dengan Siam C Memantapkan sistem pentadbiran D Mendapatkan bantuan Terengganu

43.

Berdasarkan perbilangan di atas, kita boleh membuat kesimpulan bahawa masyarakat Negeri Sembilan mengamalkan…A Unsur demokrasiB Adat TemenggungC Aktiviti bergotong-royongD Sistem pilihan raya

44.

Berdasarkan maklumat di atas apakah adat yang diamalkan ?A Adat kelahiran rajaB Adat pertabalan rajaC Adat kemangkatan rajaD Adat perkahwinan raja

45. Nobat dimainkan dalam upacara tertentu seperti

Negeri Terengganu merupakan antara negeri yang terawal menerima pengaruh agama Islam

Bulat anak buah menjadi buapakBulat buapak menjadi lembagaBulat lembaga menjadi penghuluBulat penghulu menjadi raja

Bendera kuning diturunkanBendera putih dikibarkanTembakan meriam dilepaskan

Page 13: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

I pertabalan rajaII kemangkatan rajaIII perkahwinan putera rajaIV keberangkatan raja ke luar negeriA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

46. Apakah yang dikatakan sebagai Balairung seri dalam institusi kesultanan

A singahsana dan tempat sultan bersemayamB singahsana tempat sultan bersantapC singahsana tempat sultan menjalankan hukuman kepada persalahD singahsana tempat sultan beradu

47. Apakah undang-undang yang dihafal secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu?A Undang-undang bertulisB Undang-undang KedahC Undang-undang adatD Hukum Kanun Melaka

Adat lembaga negeri Keistimewaan raja serta pembesar Undang-undang jenayah, penderhaka dan penzina

48. Peraturan di atas terkandung dalamA Undang-undang Laut MelakaB Undang-undang 99 PerakC Undang-undang PahangD Undang-undang Kedah

49. Apakah kegunaan peralatan tersebut?A Alat menagkap ikanB Jenis pengangkutan lautC Alat melombong bijih timahD Peralatan penanaman padi sawah

SerkapTanggukTanggul

Page 14: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

50. Senarai di bawah berkaitan sistem timbangan, sukatan dan ukuran dalam masyarakat Melayu

Apakah kegunaan utama peralatan di atas?A Menyukat barangB Mengukur jarakC Menimbang barangD Mengukur panjang sesuatu benda

Taat setia Sedia berkorban Berganding bahu

51. Masyarakat Melayu mengamalkan nilai-nilai di atas untuk membantu pemerintah. Apakah sistem yang mengandungi nilai-nilai di atas?A Sistem serahB Sistem kerahC Sistem paksaD Sistem perintah

52. Salah satu amalan masyarakat Melayu tradisional ialah menghormati jiran. Mengapakah amalan tersebut diutamakan?A Dianggap keluarga terdekatB Supaya disegani masyarakatC Menjadi adat penduduk tempatan D Tanggungjawab sebagai anggota masyarakat

Reka bentuk rumah Melayu dipengaruhi unsur dari luar alam Melayu

53. Berdasarkan maklumat di atas, apakah unsure luar tersebut?I SiamII BelandaIII PortugisIV VietnamA I dan II

KaulCupakGantang

Page 15: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

B I dan IVC II dan IIID III dan IV

54. Bagaimanakah sistem pendidikan tidak formal disampaikan?A Di ajar di masjid-masjid dan sekolah agamaB Disampaikan oleh guru Al-Quran, imam dan lebaiC Diwarisi secara turun temurun melalui cerita lisanD Disebarkan secara langsung semasa menyambut pesta menuai

55. Rajah di atas adalah berkenaan dengan adat perkahwinan masayarakat MelayuMengapakah istiadat perkahwinan dalam masyarakat Melayu dianggap penting?A Menunjukkan kemajuan sesuatu bangsaB Merupakan amalan dan budaya masyarakatC Mencerminkan kepercayaan sesuatu masyarakatD Menjadi peraturan dan undang-undang masyarakat

Ditarikan oleh orang MurutDipersembahkan dalam upacara mentyambut tetamu yang dating dari jauh, berpindah rumah atau pada hari Monggotom

56. Tarian di negeri Sabah ini ditarikan olehA SumazauB NgajatC LimabiD Mangalang

Tokoh XMenyelesaikan masalah perkahwinanMenetapkan tarikh Hari GawaiMenetapkan tarikh perayaan Beranyi

57. Tokoh X memainkan peranan penting dalam masyarakat Bumiputera Sarawak. Siapakah tokoh X?A Tuai rumahB Tuan rumahC Ketua suku

Merisik Bertunang Bernikah Bersanding

Page 16: Latih Tubi Pmr Tingkatan 1

D Ketua Gawai

Peristiwa XOrang Penan BerpindahOrang Murut Memukul tiang rumah

58. Rajah di atas menunjukkan tindakan yang diambil oleh orang Penan dan Murut jika berlaku sesuatu peristiwa.Apakah peristiwa yang dimaksudkan?A KematianB PerkahwinanC PermberontakanD Pemujaan semangat padi

59. Masyarakat Melanau di Sarawak menyambut Perayaan Kaul. Apakah tujuan perayaan itu diadakan?I Mengelakkan penyakitII Selamat semasa berburuIII Mengelakkan malapetaka alamIV Memperoleh tangkapan yang banyakA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Masyarakat Sabah mengamalkan undang-undang adat untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup

60. Apakah undang-undang adat yang diamalkan oleh mereka?I SogitII Unduk NgadauIII MagavauIV KepanasanA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV