latih tubi kemahiran hidup tingkatan 1

of 16 /16
1 Namakan ketua kumpulan kerja di dalam sebuah makmal kerja kayu dan logam? A Guru B Formen C Pengawas D Ketua darjah 2 Apakah tugas formen di bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu? A Menyelenggara alatan B Menyusun alatan tangan C Menyimpan bahan kerja dan projek D Memastikan ahlinya menjalankan tugas 3 Apakah fungsi jadual tugas di bengkel kemahiran hidup? A Membekalkan maklumat kepada semua ahli B Membekalkan senarai nama penuh ahli kumpulan C Memastikan semua ahli dapat mengamalkan nilai murni D Memastikan semua ahli dapat bertugas mengikut giliran 4 Antara pernyataan berikut yang manakah tujuan organisasi makmal? A B Melatih pelajar melakukan kerja logam Melatih pelajar melakukan kerja logam Melatih pelajar bersikap bertanggungjawab Membolehkan pelajar menghasilkan projek yang bermutu C D LATIHAN ULANGKAJI KHB TINGKATAN 1

Upload: seladang80

Post on 06-Nov-2015

42 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

KHB

TRANSCRIPT

1Namakan ketua kumpulan kerja di dalam sebuah makmal kerja kayu dan logam?

AGuru

BFormen

CPengawas

DKetua darjah

2Apakah tugas formen di bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu?

AMenyelenggara alatan

BMenyusun alatan tangan

CMenyimpan bahan kerja dan projek

DMemastikan ahlinya menjalankan tugas

3Apakah fungsi jadual tugas di bengkel kemahiran hidup?

AMembekalkan maklumat kepada semua ahli

BMembekalkan senarai nama penuh ahli kumpulan

CMemastikan semua ahli dapat mengamalkan nilai murni

DMemastikan semua ahli dapat bertugas mengikut giliran

4Antara pernyataan berikut yang manakah tujuan organisasi makmal?

AB

Melatih pelajar melakukan kerja logamMelatih pelajar melakukan kerja logam

Melatih pelajar bersikap bertanggungjawabMembolehkan pelajar menghasilkan projek yang bermutu

CD

Melatih pelajar bersikap bertanggungjawabMemastikan alatan dalam keadaan teratur

Memastikan alatan dalam keadaan teraturMembolehkan pelajar menghasilkan projek yang bermutu

5Pernyataan di bawah menggambarkan perkara yang mesti dibuat di dalam bengkel.

Menyusun dan memeriksa alatan

Menutup tingkap, suis dan membersihkan papan tulis

Menyapu lantai dan buang sampah

Ianya berkaitan dengan

Ajadual kerja bengkel

Bcarta organisasi bengkel

Cperaturan keselamatan alatan

Dlangkah mengawal kebakaran

6Jadual 1 menunjukkan struktur organisasi bilik jahitan

Formen

X

Kumpulan AKumpulan BKumpulan C

Jadual 1

Apakah tugas X ?

AMembuka dan menutup tingkap bengkel

BMengumpul dan menyimpan baki bahan kerja

CMembantu formen memastikan setiap pelajar menjalankan tugas

DMenyusun dan membersihkan mesin mudah alih dan alat tangan

7Rajah 1 menunjukkan sejenis alat pemadam api.

Rajah 1

Apakah jenis pemadam api itu?

AAir

BBuih

CDebu kering

DKarbon dioksida

8Antara yang berikut jenis pemadam api yang manakah digunakan untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada elektrik?

AB

AirAir

BuihDebu kering

CD

BuihDebu kering

Karbon dioksidaKarbon dioksida

9Susun mengikut urutan yang betul langkah untuk mengendali alat pemadam api.

III

III

AI, II, III

BI, III, II

CII, III, I

DII, I, III

10Antara yang berikut padanan yang manakah betul menerangkan amalan 4M?

KeteranganAmalan

APenjagaan kebersihan dari segi fizikal dan fikiranMembersih

BPenilaian sendiri tentang diri dan tempat kerjaMendisiplin

CPeraturan keselamatan dan tugas mengikut arahan guruMenyusun

DPelaksanaan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahanMenilai

11Pernyataan di bawah merujuk kepada amalan 4M.

Alatan di bengkel Kemahiran Hidup harus disimpan mengikut jenis dan tempat yang betul.

Antara yang berikut yang manakah merujuk kepada amalan itu ?

AMenilai

BMendisiplin

CMenyusun atur

DMembersih

12Dalam amalan 4M di bengkel, mendisiplin merujuk kepada

Amenilai diri sendiri dan tempat kerja

Bmembersih diri daripada aspek fizikal dan mental

Cmelaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan

Dmempraktikkan peraturan keselamatan dan penggunaan alatan

13Antara yang berikut yang manakah amalan keselamatan yang perlu diikuti semasa bekerja di bengkel?

AMenggunakan alatan tangan yang tumpul

BMenyimpan barang yang mudah terbakar di tepi pintu

CMemastikan alatan tangan dan mesin boleh digunakan

DMeletakkan alatan di atas meja kerja setelah selesai digunakan

14Semasa melakukan kerja menggerudi apakah alat perlindungan yang perlu digunakan?

AMask

BGogal

CSarung tangan

DPenutup telinga

15Apakah langkah pertama yang perlu diambil jika ternampak punca api kebakaran dalam Bengkel Kemahiran Hidup?

AMelaporkan kepada guru

BMenuju ke kawasan lapang

CMembunyikan loceng amaran

DMengosongkan bengkel dengan segera

16Di manakah catatan perlu direkod apabila berlakunya kemalangan dan kerosakan alat di bengkel ?

ABuku log

BBuku skrap

CBuku laporan bengkel

DBuku nota murid terbabit

17Antara yang berikut yang manakah benar tentang keselamatan penggunaan peralatan elektrik?

AB

Matikan suis sebelum mencabut plag peralatan elektrikMatikan suis sebelum mencabut plag peralatan elektrik

Baiki peralatan elektrik yang telah rosakGunakan satu peralatan untuk satu punca elektrik

CD

Baiki peralatan elektrik yang telah rosakTarik mangsa kejutan elektrik dengan tangan yang kering

Tarik mangsa kejutan elektrik dengan tangan yang keringGunakan satu peralatan untuk satu punca elektrik

18Rajah 2 menunjukkan kecederaan jari semasa di bengkel.

Rajah 2

Apakah langkah awal untuk merawat kecederaan itu ?

AMenyapu iodin

BMembalut dengan plaster

CMengesat dengan kain kasa

DMembersih dengan antiseptic

19Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan apabila berlakunya kecederaan yang kecil di dalam bengkel?

AMelaporkan kepada guru dengan segera

BMenghubungi ibu bapa pelajar tersebut

CMelakukan rawatan pertolongan cemas

DMenghantar pelajar tersebut ke hospital

20Pernyataan berikut merujuk kepada amalan dalam organisasi dan keselamatan bengkel.

Disiplin dan sikap yang positif terhadap kerja

Apakah amalan itu?

AEtika kerja

BJadual kerja

CBudaya kerja

DLangkah keselamatan kerja

21Apakah definasi budaya kerja ?

ASistem pengurusan bengkel dengan pembahagian tugas antara pekerja

BCara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja

CDisiplin dan sikap pekerja terhadap kerjanya

DSenarai kerja yang perlu dilakukan oleh pekerja

22Antara berikut yang manakah etika dan budaya kerja yang patut diamalkan di bengkel?

AB

Menjamin mutu kerjaMenjamin mutu kerja

Menepati waktuMenepati waktu

Mematuhi arahanAmanah

CD

Menjamin mutu kerjaMenepati waktu

Mematuhi arahanMematuhi arahan

AmanahAmanah

23Rajah 3 menunjukkan sebuah mesin jahit.

Rajah 3

Apakah fungsi X?

AMelaras mata jahitan

BMenolak fabrik semasa menjahit

CMengawal gerakan jarum jahitan

DMenurun dan menaikkan tiang penekan jahitan

24Maklumat berikut menunjukkan kesilapan memesin.

Kelim berkedut semasa menjahit

Bagaimanakah cara mengatasi kesilapan itu ?

ABersihkan sekoci

BBetulkan kedudukan jarum

CTukar kepada jarum yang tajam

DBetulkan pemasangan sekoci

25Antara yang berikut yang manakah kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara ?

IMemperbaiki taraf hidup

IIMenyediakan peluang pekerjaan

IIIMengeratkan hubungan antarabangsa

IVMemenuhi keperluan dan kehendak

AI dan II sahaja

BI, III dan IV sahaja

CII, III dan IV sahaja

DI, II, III dan IV

26Bentuk perniagaan akan datang memperlihatkan ciri-ciri berikut kecuali

Aurusan jual beli dijalankan dengan cepat dan tepat

Bsemua jenis barang boleh dibeli oleh pelanggan

Csyarat jual beli yang lebih longgar

Dcara pembayaran lebih mudah

27Berikut adalah perbezaan antara keperluan asas dengan kehendak kecuali

Keperluan AsasKehendak

AMesti ada untuk hidupMeningkatkan taraf hidup

BDiperlukan dalam kehidupanPelengkap kepada keperluan

CTanpanya manusia masih dapat meneruskan kehidupanDengannya manusia boleh hidup selesa

DTerhad bagi semua individuSukar untuk dipenuhi kesemuanya

28Berikut adalah pasangan yang benar kecuali

KonsepMaksud

APeniagaOrang yang membeli dan menjual untuk mendapatkan keuntungan

BPerniagaanKegiatan membeli dan menjual barang atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan

CUsahawanSeorang peniaga yang sentiasa berusaha untuk maju dalam bidang perniagaan

DKeusahawananKegiatan perniagaan yang dilakukan oleh seorang peniaga untuk mendapatkan keuntungan

6Rajah 4 menunjukkan satu jenis alat pembayaran.

Rajah 4

Namakan alat itu.

AKad kredit

BKad prabayar

CKad pintar

De-pay

LATIHAN ULANGKAJI KHB

TINGKATAN 1

ABC

X