laporan penggunaan makmal sains

Download Laporan penggunaan makmal sains

Post on 27-Jun-2015

2.538 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SEKOLAH KEBANGSAAN UNDANG REMBAU LAPORAN PENGGUNAAN MAKMAL SAINS TAHUN 2011PENDAHULUANSekolah Kebangsaan Undang Rembau mempunyai sebuah makmal sainsyang dikategorikan sebuah makmal sains yang agak baik. Ini kerana makmal sainsini dibekalkan dengan keperluan asas sebuah makmal seperti meja dan kerusi yangmencukupi, tempat menyimpan alat dan bahan yang selamat dan mencukupi,dibekalkan dengan komputer dan LCD, mesin pencetak, mempunyai sinki dansebuah bilik yang dijadikan stor .Dengan kelengkapan yang ada ini, maka makmal ini mempunyai banyakkegunaannya dan ianya telah dimanfaatkan dengan semaksimumnya oleh guru-gurusains secara langsung dan guru- guru lain secara tidak langsung.

2. Antara aktiviti- aktiviti yang dijalankan di makmal ini ialah seperti berikut :Proses Pengajaran dan Pembelajaran Guru- guru diwajibkan membawa murid ke makmal pada masa pengajaran selama 1 jam. Penggunaan makmal berdasarkan jadual waktu penggunaan makmal yang telah ditetapkan. Keutamaan diberi kepada murid Tahap 2 Guru panitia lain turut dibenarkan menggunakan makmal sekiranya terdapat kekosongan dalam jadual. Namun, mereka perlulah memaklumkannya terlebih dahulu kepada AJK Panitia Sains supaya tidak berlaku pertembungan.Aktiviti Persatuan Sains dan MatematikAktiviti persatuan ini dijalankan di makmal kerana di sini terdapat banyak peralatanatau bahan yang boleh digunakan sepanjang aktiviti dijalankan. Antaranya ialahseperti aktiviti Magic Science, Old Newspaper, menghasilkan buku skrap, sejarahSains dan Matematik dan lain- lain. 3. Latihan Dalam Perkhidmatan (Kursus Dalaman)Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan juga biasanya dijalankan di makmal ini iaitusebanyak 4 kali setahun. Latihan dijalankan untuk memberi pendedahan kepadasemua AJK dan guru-guru lain yang berminat mengenai: Teknik dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran Cara menjalankan PeKA teknik menjawab dalam kertas UPSR Bahagian B.Program Kecemerlangan UPSR Peringkat Daerah Rembau- Anjuran MajlisGuru- guru Besar Daerah RembauMakmal ini juga turut menjadi lokasi untuk program yang dianjurkan oleh pihak- pihakluar kerana kemudahan yang ada di sini seperti komputer dan LCD.Program Pasca UPSRDi sini juga dijalankan program pasca UPSR seperti pertandingan kuiz, bijak sainsdan eksperimen mengikut kaedah stesen . 4. Latihan RobotikSekolah Kebangsaan Undang Rembau juga terlibat dalam pertandingan robotik.Oleh itu, makmal sains ini menjadi lokasi pemilihan serta latihan bagi para peserta.Latihan Program Saintis MudaMurid-murid dilatih untuk menghadapi pertandingan Saintis Muda.Makmal RujukanMakmal ini sering menjadi rujukan dari segi pengurusan makmal kepada parapelawat yang datang dari sekolah lain sama ada dari dalam negeri mahupun dariluar.