laporan pemeriksaan tumbuh kembang anak

Download Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

Post on 02-Mar-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  1/19

  LAPORAN PEMERIKSAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

  KLINIK MER-C

  26 April 2016

  Dose ! "r# Asro H$%$i

  A&&o'$ (elo)po( * !

  I+li)$ K,$iri%$, P'ri H G1A11.0/6

  $)il K,$li"$ P G1A11.0/

  Re$"$ A",$ A&r$, G1A11.0/

  Nee& Nrli'$ G1A11.0/*

  R$,$"i$ G$ P$)3"i G1A11.060

  E4$"i%$ P'r$ G1A11.061

  ",$ N&r$,$ Pr$'$)$ G1A11.062

  Dess% D$s5$r G1A11.06.

  Bell$ Re%$l"i G1A11.06

  7AKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

  UNI8ERSITAS 9AMBI

  201/:2016

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  2/19

  IDENTITAS ANAK !

  Nama : Audi

  Umur : 7 bulan

  Jenis kelamin : perempuan

  Berat badan : 7.9 kg

  Panjang badan: 72 cm

  Lingkar kepala : 4 cm

  LLA : !" cm

  #k$r %P#P : 9

  B&' :7.2

  Kesioer pr$s(rii& 3$%i 6 3l$

  N$ P(&()'%#AAN *A +',A%

  !

  Pada -aktu bai telentang/ apaka0 ia dapat mengikuti

  gerakan anda dengan menggerakkan kepala sepenu0na dari

  satu sisi ke sisi ang lain1

  erak

  0alus

  2

  ,apatka0 bai memperta0ankan p$sisi kepala dalam

  keadaan tegak clan stabil1 Ja-ab +',A% bila kepala bai

  cenderung jatu0 ke kanan3kiri atau ke dadana

  erak

  kasar

  #entu0kan pensil di punggung tangan atau ujung jari bai.

  5jangan meletakkan di atas telapak tangan bai6. Apaka0

  bai dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik1

  erak

  0alus

  4

  %etika bai telungkup di alas datar/ apaka0 ia dapatmengangkat dada dengan kedua lenganna sebagai

  penangga seperti pada gambar 1

  erak

  kasar

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  3/19

  Perna0ka0 bai mengeluarkan suara gembira bernada tinggi

  atau memekik tetapi bukan menangis1

  Bicara

  Ba0asa

  "

  Perna0ka0 bai berbalik paling sedikit dua kali/ dari

  telentang ke telungkup atau sebalikna1

  erak

  kasar

  7

  Perna0ka0 anda meli0at bai tersenurn ketika meli0at

  mainan ang lucu/ gambar atau binatang peli0araan pada

  saat ia bermain sendiri1

  #$sialisasi

  dan

  kemandiri

  an

  8

  ,apatka0 bai mengara0kan matana pada benda kecil

  sebesar kacang/ kismis atau uang l$gam1 Ja-ab +',A% jika

  ia tidak dapat mengara0kan matana.

  erak

  0alus

  9

  ,apatka0 bai merai0 mainan ang diletakkan agak jau0

  namun masi0 berada dalam jangkauan tanganna1

  erak

  0alus

  ! Pada p$sisi bai telentang/ pegang kedua tanganna lalu

  tarik perla0anla0an ke p$sisi clucluk. ,apatka0 bai

  memperta0ankan le0erna secara kaku seperti gambar di

  sebela0 kiri 1 Ja-ab +',A% bila kepala bai jatu0 kembali

  seperti gambar sebela0 kanan.

  erak

  kasar

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  4/19

  IDENTITAS ANAK !

  Nama : &u0ammad jaa

  Umur : " bulan

  Jenis kelamin : lakilaki

  Berat badan : 8 kg

  Panjang badan: 79 cm

  #k$r %P#P : !

  B&' : !2."

  Kesioer pr$s(rii& 3$%i 6 3l$

  N$ P(&()'%#AAN *A +',A%

  !

  Pada -aktu bai telentang/ apaka0 ia dapat mengikutigerakan anda dengan menggerakkan kepala sepenu0na dari

  satu sisi ke sisi ang lain1

  erak

  0alus

  2

  ,apatka0 bai memperta0ankan p$sisi kepala dalam

  keadaan tegak clan stabil1 Ja-ab +',A% bila kepala bai

  cenderung jatu0 ke kanan3kiri atau ke dadana

  erak

  kasar

  #entu0kan pensil di punggung tangan atau ujung jari bai.

  5jangan meletakkan di atas telapak tangan bai6. Apaka0

  bai dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik1

  erak

  0alus

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  5/19

  4

  %etika bai telungkup di alas datar/ apaka0 ia dapat

  mengangkat dada dengan kedua lenganna sebagai

  penangga seperti pada gambar 1

  erak

  kasar

  Perna0ka0 bai mengeluarkan suara gembira bernada tinggi

  atau memekik tetapi bukan menangis1

  Bicara

  Ba0asa

  "

  Perna0ka0 bai berbalik paling sedikit dua kali/ dari

  telentang ke telungkup atau sebalikna1

  erak

  kasar

  7

  Perna0ka0 anda meli0at bai tersenurn ketika meli0at

  mainan ang lucu/ gambar atau binatang peli0araan pada

  saat ia bermain sendiri1

  #$sialisasi

  dan

  kemandiri

  an

  8

  ,apatka0 bai mengara0kan matana pada benda kecil

  sebesar kacang/ kismis atau uang l$gam1 Ja-ab +',A% jika

  ia tidak dapat mengara0kan matana.

  erak

  0alus

  9

  ,apatka0 bai merai0 mainan ang diletakkan agak jau0

  namun masi0 berada dalam jangkauan tanganna1

  erak

  0alus

  ! Pada p$sisi bai telentang/ pegang kedua tanganna lalu

  tarik perla0anla0an ke p$sisi clucluk. ,apatka0 bai

  memperta0ankan le0erna secara kaku seperti gambar di

  sebela0 kiri 1 Ja-ab +',A% bila kepala bai jatu0 kembali

  seperti gambar sebela0 kanan.

  erak

  kasar

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  6/19

  IDENTITAS ANAK !

  Nama : sindi

  Umur : !" bulan

  Jenis kelamin : perempuan

  Berat badan : 7 kg

  Panjang badan: 7! cm

  Lingkar kepala : 4 cm

  LLA : !4 cm

  #k$r %P#P : 9

  B&' : !.9

  Kesioer pr$s(rii& '( 1/ 3l$

  N$ P(&()'%#AAN *A +',A%

  !

  +anpa bantuan/ apaka0 anak dapat mempertemukan dua

  kubus kecil ang ia pegang1 %erincingan bertangkai dan

  tutup/ panci tidak ikut dinilai

  erak 0alus

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  7/19

  2

  Apaka0 anak dapat jalan sendiri atau jalan dengan

  berpegangan1

  erak kasar

  +anpa bantuan/ apaka0 anak dapat bertepuk tangan atau

  melambailambai1 Ja-ab +',A% bila ia membutu0

  kemandirian ka; bantuan.

  #$sialisasi

  dan

  kemandirian

  4

  Apaka0 anak dapat mengatakan

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  8/19

  IDENTITAS ANAK !

  Nama : )adit

  Umur : ta0un 2 bulan

  Jenis kelamin : lakilaki

  Berat badan : ! kg

  +inggi badan : 99 cm

  #k$r %P#P : 9

  BMI : 15.3

  Kuesioner Praskrining untuk Anak 36 bulan

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  9/19

  N$ P(&()'%#AAN *A +',A%

  !

  Bila diberi pensil/ apaka0 anak menc$retc$ret kertas

  tanpa bantuan3petunjuk1

  erak 0alus

  2

  ,apatka0 anak meletakkan 4 bua0 kubus satu persatu di

  atas kubus ang lain tanpa menjatu0kan kubus itu1 %ubus

  ang digunakan ukuran 2. > cm

  erak 0alus

  ,apatka0 anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara

  seperti

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  10/19

  mengangkat kedua kakina secara bersamaan tanpa

  dida0ului lari1

  9

  ,apatka0 anak mengenakan sepatuna sendiri1

  #$sialisasi

  kemandirian

  !

  ,apatka0 anak mengau0 sepeda r$da tiga sejau0

  sedikitna meter1

  erak kasar

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  11/19

  IDENTITAS ANAK !

  Nama : Ajeng -ulandari

  Umur : ta0un ! bulan

  Jenis kelamin : perempuan

  Berat badan : !8 kg

  +inggi badan : !2. cm

  Lingkar kepala : cm

  LLA : !8 cm

  #k$r %P#P : 9

  BMI :17.3

  Kuesioner Praskrining untuk Anak 42 bulan

  N$ P(&()'%#AAN *A +',A%

  !

  ,apatka0 anak mengenakan sepatuna sendiri1

  #$sisalisasi

  kemandirian

  2

  ,apatka0 anak mengau0 sepeda r$ds tiga sejau0

  sedikitna meter1

  erak kasar

  #etela0 makan/ apaka0 anak mencuci clan mengeringkan

  tanganna dengan balk se0ingga anda ticlak perlu

  mengulangina1

  #$sisalisasi

  kemandirian

  4

  #uru0 anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jikaperlu tunjukkan carana clan beri anak anda kesempatan

  melakukanna kali. ,apatka0 ia memperta0ankan

  keseimbangan dalam -aktu 2 detik atau lebi01

  erak kasar

  Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai.

  Apaka0 anak dapat mel$mpati panjang kertas ini dengan

  mengangkat kedua kakina secara bersamaan tanpa

  dida0ului lari1

  erak kasar

  " Jangan membantu anak clan jangan menebut lingkaran.

  #uru0 anak menggambar seperti c$nt$0 ini di kertask$s$ng ang tersedia. ,apatka0 anak menggambar

  lingkaran1

  erak 0alus

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  12/19

  7

  ,apatka0 anak meletakkan 8 bua0 kubus satu persatu di

  atas ang lain tanpa menjatu0kan kubus tersebut1

  %ubus ang digunakan ukuran 2. > cm.

  erak 0alus

  8 Apaka0 anak dapat bermain petak umpet/ ular naga atau

  permainan lain dimana ia ikut bermain clan mengikuti

  aturan bermain1

  #$sisalisasi

  kemandirian

  9

  ,apatka0 anak mengenakan celana panjang/ kemeja/ baju

  atau ka$s kaki tanpa di bantu1 5+idak termasuk

  kemandirian memasang kancing/ gesper atau ikat

  pinggang6

  #$sisalisasi

  kemandirian

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  13/19

  Kuesioner Praskrining untuk Anak 42 bulan

  N$ P(&()'%#AAN *A +',A%

  !

  ,apatka0 anak mengenakan sepatuna sendiri1

  #$sisalisasi

  kemandirian

 • 7/26/2019 Laporan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

  14/19

  2

  ,apatka0 anak mengau0 sepeda r$ds tiga sejau0

  sedikitna meter1

  erak kasar

  #etela0 makan/ apaka0 anak mencuci clan mengeringkan

  tan