laporan kajian kepuasan pelanggan kementerian kepuasan pelanggan kkr.pdfآ  borang soal selidik 1....

Download LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN KEMENTERIAN KEPUASAN PELANGGAN KKR.pdfآ  BORANG SOAL SELIDIK 1. Prestasi

Post on 09-Feb-2020

23 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LAPORAN

  KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

  KEMENTERIAN KERJA RAYA

  TAHUN 2009

  UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

  KEMENTERIAN KERJA RAYA

  TEL: 03- 2711 1100

  FAKS: 03- 2711 1590

  Emel: pro@kkr.gov.my

 • BORANG SOAL SELIDIK

  1. Prestasi Penyampaian Perkhidmatan

  oleh kakitangan KKR

  2. Prestasi Persediaan Penyampaian oleh

  kakitangan KKR

 • TUJUAN KAJIAN

  • Mendapatkan maklum balas pelanggan

  mengenai Tahap Pengukuran Kepuasan

  Perkhidmatan Kementerian Kerja Raya

 • ANALISIS: PRESTASI PENYAMPAIAN

  PERKHIDMATAN

  2

  87

  147

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  Tidak

  Memuaskan

  Memuaskan Amat

  Memuaskan

  Bilangan pelanggan

  (1%)

  (62%)

  ( 37%)

 • ANALISIS: PRESTASI PERSEDIAAN

  PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  Aspek yang dinilai :

  a) Suasana tempat berurusan adalah

  selesa

  b) Staf bersedia memberi layanan mesra

  dan memberikan maklumat tepat

  c) Mencapai matlamat / tujuan berurusan

 • a) Suasana tempat berurusan adalah selesa

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  Tidak memuaskan Memuaskan Amat memuaskan

  9

  93

  121

  Bil. pelanggan

  (4%)

  (42%)

  (54%)

 • b) Staf bersedia memberi layanan mesra dan

  memberikan maklumat tepat

  Tidak memuaskan

  Memuaskan

  Amat memuaskan

  7 (3%)

  118 (53%) 98 (46%)

 • c) Mencapai matlamat / tujuan berurusan

  0 20 40 60 80 100 120

  Tidak memuaskan

  Memuaskan

  Amat memuaskan

  Bilangan Pelanggan

  110 (49%)

  103 (46%)

  10 (5%)

 • PANDANGAN RESPONDEN

  POSITIF

   Kakitangan KKR diharap dapat

  meneruskan sikap sedia membantu

  seperti yang diwar-warkan oleh dasar

  kerajaan

  Kakitangan KKR memberi kerjasama yang

  memuaskan dan bersedia memenuhi

  kehendak pelanggan

  Pelanggan diutamakan

  Penyampaian maklumat tepat dan jelas

 • PANDANGAN RESPONDEN

  NEGATIF

   Tempat letak kereta untuk pelawat tidak

  mencukupi

   Penghantaran resit tidak dapat dilakukan

  selepas jam 4 petang – merumitkan

  kerana terpaksa datang keesokan harinya

  Petunjuk arah yang agak mengelirukan

  Tandas yang kurang ceria

 • PANDANGAN RESPONDEN

  NEGATIF

   Tempat letak kereta untuk pelawat tidak

  mencukupi

   Penghantaran resit tidak dapat dilakukan

  selepas jam 4 petang – merumitkan

  kerana terpaksa datang keesokan harinya

  Pengawal Keselamatan yang kurang peka

  pelanggan

 • KEMENTERIAN KERJA RAYA 2009

  UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

  LAPORAN KAJIAN KEPUASAN

  PELANGGAN TERHADAP SISTEM

  PENGURUSAN ADUAN DAN PROGRAM

  PUBLISITI DAN PROMOSI

  http://www.polikk.edu.my/gambar/albums/userpics/10062/logokerajaan.jpg

 • Borang Soal Selidik

  1. Maklumat mengenai responden

  2. Soalan kaji selidik mengenai program

  Publisiti dan Sistem Pengurusan Aduan

  KKR

 • ANALISIS: MAKLUMAT RESPONDEN

  1. Jantina

  Perempuan

  33 orang

  (52%)

  Lelaki

  30 orang

  (48%)

 • SAMB. ANALISIS: MAKLUMAT RESPONDEN

  2. Umur

  0

  40

  18

  5 0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  Kurang dari

  18 tahun

  19-30 tahun 30-50 tahun Lebih dari 51

  tahun

  (0%)

  (63%)

  (29%)

  (8%)

  Bil. pelanggan

 • 3. Pekerjaan

  SAMB. ANALISIS: MAKLUMAT

  RESPONDEN

 • ANALISIS: SALURAN ADUAN PILIHAN YANG AKAN

  DIGUNAKAN UNTUK BERHUBUNG DENGAN

  KERAJAAN

  Bersemuka

  Saluran lain

  Laman web

  Hari Bertemu Pelanggan

  15 (24%) 32 (51%)

  39 (62%) 42 (67%)

 • ANALISIS: PERNAH ATAU TIDAK MEMBUAT

  ADUAN MENGENAI KKR

  YA

  TIDAK

  54 (86%)

  9 (14%)

 • ANALISIS: PERNAH ATAU TIDAK MENGEMUKAKAN

  ADUAN SECARA ONLINE

  86%

  14%

  Ya

  Tidak

 • ANALISIS: KATEGORI ADUAN YANG

  SELALU DIKEMUKAKAN

 • ANALISIS: KHIDMAT LAYANAN TELEFON OLEH

  PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN KKR

  78%

  11% 11%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  Sangat

  memuaskan

  Memuaskan Tidak

  memuaskan

  Sangat tidak

  memuaskan

 • ANALISIS: RESPON KAKITANGAN KKR

  TERHADAP RESPONDEN

  11%

  67%

  22%

  0%

  0% 20% 40% 60% 80%

  Mesra/ Sgt

  Membantu

  Mesra/

  Membantu

  Kurang Mesra

  / Membantu

  Tidak mesra /

  Membantu

 • ANALISIS: PANDANGAN RESPONDEN MENGENAI KEPANTASAN

  MENYELESAIKAN ADUAN/ PERTANYAAN / MASALAH

  DAN KEPUASAN MEREKA TERHADAP JAWAPAN

  YANG DIBALAS

  30% 33%

  28%

  29%

  30%

  31%

  32%

  33%

  Ya

  Tidak

 • ANALISIS: TAHAP KEPUASAN RESPONDEN MENGENAI

  SISTEM PENGURUSAN ADUAN KKR YANG

  BERSIFAT MESRA PELANGGAN

  22%

  43%

  6%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  Setuju

  Tidak Pasti

  Tidak Bersetuju

 • ANALISIS: PERNAHKAH MENDENGAR / MELIHAT /

  MENONTON AKTIVITI ATAU PROGRAM

  ANJURAN KKR

  58%

  42% Ya

  Tidak

 • ANALISIS: SALURAN MENDAPAT RUJUKAN /

  MENGETAHUI MAKLUMAT/AKTIVITI

  PROGRAM ANJURAN KKR

 • ANALISIS: MAKLUMAT BERKAITAN PROGRAM /

  AKTIVITI DI PORTAL KKR

  5%

  56%

  11%

  2%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  Sgt Memuaskan

  Memuaskan

  Kurang memuaskan

  Sgt Tidak Memuaskan

 • ANALISIS: PERNAHKAH MENONTON

  IKLAN MELIBATKAN PENGLIBATAN

  PROGRAM KKR DI SALURAN MEDIA

  29%

  59% Ya

  Tidak

 • ANALISIS: SALURAN MEDIA YANG DIPILIH

  OLEH RESPONDEN YANG

  MEMAPARKAN IKLAN KKR

  29%

  16%

  30%

  8%

  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

  Media Cetak

  Laman Web

  Media Elektronik

  Banner/Bunting

 • CADANGAN MENINGKATKAN

  SISTEM PENGURUSAN ADUAN KKR

  • Mempromosikan sistem aduan KKR kepada orang ramai melalui saluran media dengan lebih kerap

  • Capaian kepada sistem aduan KKR harus cepat, pantas dan terkini

  • Menambahkan bilangan pegawai di Unit Komunikasi Korporat bagi meningkatkan keberkesanan sistem aduan awam KKR

  • Capaian kepada sistem aduan KKR harus cepat, pantas dan terkini

 • • Menyediakan pamplet/ flyers untuk diedarkan kepada

  orang ramai berhubung perkhidmatan HBP Online

  • Mengadakan Papan Tanda (Billboard) berhubung HBP

  Online dan Pengurusan Aduan Awam KKR

  • Menfokuskan seksyen/unit aduan seperti Unit aduan

  akhbar, Unit aduan BPA, dan sebagainya supaya Aduan

  dilayan/diselesaikan dengan kadar segera

  • Menyatakan secara ringkas (dalam bentuk carta alir)

  cara-cara membuat aduan di dalam laman web

  • Mempromosikan sistem aduan KKR kepada orang ramai

  melalui saluran media dengan lebih kerap terutamnya

  mengenai HBP Online

 • CADANGAN PENEMBAHBAIKAN AKTIVITI

  PUBLISISTI / PROMOSI PERKHIDMATAN KKR

  DALAM MEDIA

  • Meletakkan pegawai Khidmat Pelanggan yang

  boleh menyelesaikan masalah pelanggan di

  Kaunter Khidmat Pelanggan

  • Aktiviti promosi yang ingin dijalankan haruslah

  menggunakan banyak saluran utama seperti

  akhbar, media elektronik, pamplet /flyers,laman

  sesawang dan papan tanda yang lebih bersifat

  efektif

 • • Perutukan yang relevan perlu dikhaskan

  untuk tujuan-tujuan publisiti dan promosi

  • Pemilihan tema bagi Hari Bertemu

  Pelanggan (HBP) hendaklah lebih

  bersesuaian supaya dapat menarik lebih

  perhatian pelanggan atau orang awam

  • Mencadangkan tempat yang lebih sesuai

  untuk mengadakan program HBP

 • LAMPIRAN

  • BORANG MAKLUM

  BALAS PELANGGAN

  • BORANG KAJIAN HBP

  DAN PUBLISITI KKR

 • SEKIAN

  TERIMA KASIH