laporan farkog hampir jadi

Upload: nurmaningtyas-fitri-rahmawati

Post on 10-Feb-2018

298 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  1/32

  http://andre2341.blogspot.com/search?q=kaempferia+galanga&x=12&y=7

  KAEMPFERIA GALANGA

  CIRI MORFOLOGI&DISKRIPSI

  Habitus :semak,semusim,tinggi 30-70cm Akar :bergerombol,bercabang-cabang,serabut putih,cokelat

  gelap,berkesan mengkilap.

  Batang :lunak,berpelepah,membentuk rimpang,hitam keabu-

  abuan.

  Daun ;tunggal,lanset,ujung runcing,pangkal berpelepah,tulang

  menonjol,panjang kira-kira 70cm,hijau muda,jumlah

  helaian daun tidak lebih dari 2-3lembar,dengan susunan

  berhadapan,bulat,melebar,ujung mengecil,berwana hijau

  gelap

  Bunga ;majemuk,berbentuk tabung,kelopak lanset,panjang kira-

  kira 4cm,lebar 2-3,5cm,mahkota panjang 10-

  19cm,benang sari,putik kecil,putih,tersusun dengan

  setengah duduk dengan mahkota bunga berjumlah

  antara 4-12 buah,bibir bunga berwarna lembayung

  dengan warna putih dominan.

  Daging buah :mempunyai daging buah paling lunak,tidak

  berserat,berwarna putih,kulit luar berwarna coklat.

  Habitat :tumbuh subur di dataran rendah atau pegunungan yang

  tanahnya gembur&tidak terlalu banyak air,dapat ditanam

  pada pot atau kebun yang cukup sinar matahari,tidak

  terlalu basah&di tempat terbuka.

  ANATOMY KAEMPFERIA GALANGA (KENCUR)

  Kaempferia galangal (kencur) termasuk dalam tanaman monokotil. Memiliki anatomi

  yang berbeda dengan tanaman dikotil. Berikut Ini akan dibahas anatomi Kaempferia galangal

  secara makroskopik dan mikroskopik:

  Makroskopik

  Kepingan : pipih;bentuk hamper bundar sampai jorong atau tidak beraturan;tebal

  keeping 1mm sampai 4mm;panjang 1cm sampai 5cm;lebar 0.5 cm

  sampai 3cm;bagian tepi berombak dan berkeriput;warna coklat sampai

  coklat kemerahan;bagian tengah berwarna putih sampai putih kecoklatan.

  Korteks : sempit;lebar kurang lebih 2mm;warna putih;berkas pembuluh tersebar

  tampak sebagai bintik-bintik warna kelabu atau keunguan.

  Silinder pusat : lebar;banyak tersebar berkas pembuluh seperti korteks.

  Berkas patahan: rata;berdebu;berwarna putih.

  Mikroskopik

  Periderm : terdiri dari 5 sampai 7 lapis sel;sel berbenuk segi panjang berdinding

  tipis.Jaringan : terdapat dibawah periderm;sel parenkim isodiametrik

  http://andre2341.blogspot.com/2012/06/anatomy-kaempferia-galanga-kencur.htmlhttp://andre2341.blogspot.com/2012/06/anatomy-kaempferia-galanga-kencur.html
 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  2/32

  Korteks ;berdinding tipis;berisi butir-butir pati;sel idioblas minyak

  Parenkim berbentuk hamper bulat dan berdiameter 50 milimikron sampai 100 mili

  mikron,dalam idioblas terdapat minyak tidak berwarna sampai berwarna

  putih kekuningan.

  Butir pati : umumnya tunggal;besar;bentuk bulat;bulat telur atau bulat telur tidak

  beraturan dengan salah satu ujungnya mempunyai outing;lamella danhilus tidak jelas;panjang butir pati umumnya 25milimikron;lebarnya 23

  milimkron.

  Berkas : tersebar dalam korteks dan silinder pusat;pembuluh kayu terdiri dari

  Pembuluh pembuluh spiral,pembuluh tanggadan pembuluh jala;tidak berlignin.

  Endodermis : mempunyai dinding radial yang agak menebal tidak berisi butir pati dan

  idioblas minyak pada korteks,berkas pembuluh di bawah endodermis

  tersusun teratur dalam suatu lingkaran dan berdekatan satu sama lain.

  Serbuk : warna putih,putih keoklatan sampai coklat.

  Anatomi dari akar,batang dan daun: .

  A. Anatomi AkarSusunan akar dari bagian luar kedalam adalah sebagai berikut: epidermis (pada akar

  muda, jika tua digantikan oleh peridermis berupa jaringan gabus), kadang dijumpai pula

  jaringan hipodermis sebagai derivat epidermis, parenkim korteks, selapis sel endodermis, dan

  stele akar. Pada akar ditemui tipe stele ataktostele,yaitu banyak berkas pengangkut tersebar.

  1. Tudung Akar

  Terdapat pada ujung tanaman. Berfungsi sebagai pelindung yang senantiasa diperbaharui

  apabila meristem akar primer di dorong ke dalam tanah. Sel-sel pada tudung akar adalah

  sederhana dan membentuk jaringan parenkimatis homogen yang umurnya pendek. Mempuyai

  stuktur yang terus berkembang,sel-sel tuanya mati dan saling melepaskan ikatannya dan

  hilang,digantikan sel-sel baru.

  2. Epidermis

  Epidermis terdiri dari selapis sel diantara sl-sel itu tidak terdapat antar sel. Dinding selnya

  tipis dan mudah memasikan air. Tak jauh dari ujung akar terdapat sel epidermis yang

  berbentuk pipa dan menjulang keluar. Sel-sel ini menjadi bulu akar.

  3. Bulu Akar

  Sifat khusus dari epidermis akar ialah dinding sel yang tidak berkutikula,kurangnya kutikula

  dan bulu akar ,yang berfungsi sebagai organ penyerap.Bulu akar tidak berumur panjang,yangsudah tua dan mati akan digantikan dengan yang baru. Bulu akar ini melekat pada bagian-

  bagian tanah itu,menjadi satu dengan tanah seolah-olah menambat tumbuhan itu dalam tanah.

  4. Endodermis

  Lapisan ini merupakan lapisan batas antara kulit dan bagian pusat. Di dalam dindingnya yang

  melintang pada bagian tengah,terdapat bahan gabus,hingga tak dapat kemasukan air.

  Dinding-dinding endodermis yang sejajar dengan bagian tengah tidak mengandung gabus

  sehingga tidak merintangi jalannya air.Karena itu jalannya air terpaksa melalui protoplast

  hidup. Protoplast ini dapat mengatur jalannya air.

  5. Silinder Pusat

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  3/32

  Bagian yang terpenting dalam silinder pusat ialah pembuluh-pembuluh. Ikatan pembuluh

  kayu yang tersusun atas jari-jari.letaknya bergiliran dengan ikatan buluh tapis,di antaranya

  terdapat parenkim.

  Akar monokotil tidak bertambah besar,dibagian-bagian yang lebih tua,dinding sel

  endodermis bertambah tebal serta terendam bahan kayu,sehingga tidak dapat kemasukan air.Akan tetapi beberapa yang letaknya berhadapan dengan buluh kayu,dindingnya tidak

  bertambah tebal dan memungkinkan air masuk dari kulit ke dalam buluh kayu.

  B. Anatomi Batang

  Bagian dari suatu batang secara berturutan dari luar ke dalam: epidermis batang

  (kadang sudah digantikan fungsinya oleh jaringan gabus), jaringan korteks, berkas

  pengangkut dan empulur batang. Pada batang monokotil jaringan pengangkut tersusun dalam

  berkas-berkas dan tersebar di seluruh permukaan batang. Diantara berkas-berkas pengangkut

  tersebut dikelilingi oleh jaringan parenkim.

  Daerah parenkim kortek banyak ditemukan variasi sel parenkim baik sebagai parenkim

  penimbun, sel batu ataupun parenkim kelenjar. Sel dan kelenjar minyak, sel dan ruang lendir,benda-benda ergastik banyak ditemukan di daerah kortek ini. Sel sklerenkim (serabut) dan sel

  sklereida (sel batu) kadang ditemukan juga.

  1. Kulit Luar

  Kulit luar terdiri dari selapis sel,antar sel tidak terdapat. Bagian luar biasanya dindingnya

  lebih tebal,dengan demikian kulit luar melindungi jaringan-jaringan yang lebih lembut.

  Dinding luar, kutikula diliputi semacam bahan gabus,yang disebut kutin. Kutikula tidak dapat

  kemasukan air dan melindungi batang agar tidak cepat kering.

  2. Parenkim

  Parenkim berdinnding tipis,antar sel berguna untuk pemasukan gas,terutama zat asam yang

  perlu untuk bernafas. Kerap kali juga terdapat rongga-rongga hawa yang lebih besar. Di

  laptsan luar,di bawah kulit luar terdapat jaringan penunjang guna menambah kekuatan

  tanaman.

  3. Ikatan pembuluh

  Pada tanaman monocotil jalannya ikatan pembuluh tidak sejajar dengan muka batang. Kalau

  kita ikuti jalannya ke bawah maka akan tampak hal-hak sebagai berikut: dari daun ikatan

  pembuluh tersebut menuju ke tengah-tengah batang dan membelok dan dengan jalan serong

  menuju muka batang,makin ke bawah ikatan pembuluh makin bertambah kecil. Di dalampenampang melintang tampak pembuluh-pembuluh besar di muka batang,sedangkan di

  mukabatang tampak pembuluh yang lebih kecil. Letak ikatannya tersebar.

  Batang Monocotil

  Pertumbuhan sekunder biasanya tidak begitu tampak pada batang monocotil. Pada

  umumnya ikatan pembuluh tersebar pada seluruh stele. Endodermis kurang,batas antara

  korteks,pericycle,dan empulur tidak jelas.Pertumbuhan sekunder pada monocotil,di sini

  jaringan sekunder yang terbentuk sangat berbeda dengan dikotil. Kambium tidak membentuk

  xylem dan floem ke dalam tetapi membentuk ikatan pembuluh kolateral atau amphiyasal

  dalam jaringan parenkimatis.

  C. Anatomi Daun

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  4/32

  Daun terdiri dari jaringan epidermis, daging daun (mesofil) dan berkas pengangkut.

  Epidermis daun memiliki banyak variasi bentuk dan derivatnya. Pada kenampakan melintang,

  sel epidermis daun yang terletak paling luar dilapisi oleh selapis kutikula. Mesofil daun yang

  terdiri dari sel-sel parenkim, pada tumbuhan monokotil tidak dijumpai adanya differensiasi

  spons parenkim dan parenkim palisade seperti halnya pada daun tumbuhan dikotil.

  1. Epidermis

  Epidermis menyelubungi jaringan daun sebagai lapisan pelindung yang hanya terbuka pada

  stomata dan hydatoda. Epidermis sangat penting karena jaringan mesofil sangat lunak dan

  mudah rusak. Fungsi epidermis ini dalah pelindung dari kekeringan, penunjang jaringan

  palisade dan menyalurkan produk antara mesofil dan tulang daun.

  2. Mesofil

  Jaringan fotosintetik antara epidermis atas dan bawah disebut jaringan mesofil dan tersusun

  oleh sel-sel parenkim berdinding tipis.Bentuk dan susunan sel mesofil bervariasi,tetapi pada

  umumnya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu: sel palisade dan spon. Sel palisade,sel nyamemanjang dan silindris dan tersusun secara teratur berdempetan. Pada jaringan spon,bentuk

  selnya agak tidak teratur dan mempunyai rongga udara cukup besar.Khloroplast pada mesofil

  umumnya terletak pada seberang dinding sel.

  3. Berkas Pengangkut

  Berkas pengangkut terdapat di dalam tulang daun,bercabang banyak,pada beberapa cabang

  berhubungan membentuk sebuah jala. Di seluruh daun terdapat pipa-pipa kecil,yang

  mengurus pengangkutan air dan bahan-bahan organic yang dibuat di dalam daun untuk

  disalurkan ke bagian-bagian lain.

  FISIOLOGI KAEMPFERIA GALANGA (KENCUR)

  Fotosintesis

  Kaempferia galangal termasuk dalam sintesis C4. Sintasis C4 diawali

  fiksasi CO2 oleh enzim karboksilase PEP ke PEP (fosfenol piruvat) di khloroplast

  jaringan mesofil. Produk fiksasi CO2 adalah oksaloasetat yaitu asam berkarbon

  empat:

  PEP + CO2 oksaloasetat

  Oksaloasetat diubah menjadi malat,aspartat asam malat, atau

  aspartat,kemudian ditranspor dari khloroplast ke berkas selubung. Malat

  kemudian diubah menjadi piruvat dengan membebaskan CO2. Molekul CO2

  masuk ke dalam siklus Calvin,sedangkan piruvat berdifusi ke jaringan mesofil

  dan bergabung dengan sebuah fosfat yang berasal dari ATP untuk

  memperbaharui PEP.

  Pada suhu 45C atau lebih tinggi,tumbuhan dengan sintesis C4

  menghasilkan enam kali lebih banyak glukosa daripada tumbuhan C3 pada

  lingkungan yang kekurangan air dan nutrisi yang terbatas.

  http://andre2341.blogspot.com/2012/06/fisiologi-kaempferia-galanga-kencur.htmlhttp://andre2341.blogspot.com/2012/06/fisiologi-kaempferia-galanga-kencur.html
 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  5/32

  Perbedaan tumbuhan C3 dan C4 adalah cara kedua tumbuhan memfiksasi

  CO2. Pada tumbuhan C3,CO2 hanya difiksasi RuBP leh karboksilase RuBP.

  Karboksilase RuBP hanya bekerja apabila CO2 jumlahnya berlimpah. Tetapi pada

  sintesis C4,enzim karboksilase PEP memfiksasi CO2 pada akseptor karbon lain

  yaitu PEP. Karboksilase PEP memiliki daya ikat yang lebih tinggi terhadap CO2

  daripada karboksilase RuBP. Oleh karena itu,tingkat CO2 menjadi sangat rendahpada tumbuhan C4,jauh lebih rendah daripada konsentrasi udara normal dan

  CO2 masih dapat terfiksasi ke PEP oleh enzim karboksilase PEP. Sistem

  perangkap C4 bekerja pada konsentrasi CO2 yang jauh lebih rendah.

  Tumbuhan C4 teramat khusus teradaptasi pada habitat dengan suhu siang

  yang tinggi,kelembaban tanah yang rendah,dan sinar matahari yang terik.Daun

  tumbuhan C4 memiliki cirri-ciri khusus yang disebut anatomy kranz. Daun

  tersebut mengandung mesofil dan berkas sel selubung. Kedua jenis sel tersebut

  mengandung khoroplast. Berkas sel selubung pada tanaman C3 dan CAM tidak

  mengandung khloroplat.

  Kandungan Kimia

  Saponin,flavanoid,polifenol,minyak atsiri.Rimpang kencur mengandung

  alkaloid,minyak atsiri,mineral,gom. Disamping itu kencur juga mengandung etil

  asetat,p-metoksiteren,paraffin,kamfen,Karen dan borneol.

  Kegunaan Kencur

  Kencur terutama dipakai sebagai rempah-rempah dalam pembuatan beberapa

  jenis makanan dan kedua sebagai obat. Orang sunda memakan bagian muda di

  bawah tanah sebagai lalab. Kencur Dapat juga dioleskan pada bengkak-bengkak

  dan sakit reumatik otot. Di campur dengan tepung beras lalu dipersas airnya

  dapat digunakan sebagai obat batuk. Selain iti kencur juga dapat untuk obat

  sakit perut.

  http://www.farmasi.usd.ac.id/projects/simplisia/index.php/detail_simplisia/61

  Kaempferiae Rhizoma (Kencur) erma putri

  Nama Daerah

  Sumatra : Ceuko (Aceh), Tekur (Gayo), Kaciwer (Batak), Cakue (Minangkabau), Cokur

  (Lampung)

  http://www.farmasi.usd.ac.id/projects/simplisia/index.php/detail_simplisia/61http://www.farmasi.usd.ac.id/projects/simplisia/index.php/detail_simplisia/61
 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  6/32

  Jawa : cikur (Sunda),Kencur (Jawa), Kencor (Madura)

  Nusa Tenggara : Cekuh (Bali), Cekur (Sasak), Cekir (Sumba)

  Sulawesi : Kencur, cekuru (Makasar), ceku (bugis)

  Irian : Ukap (Marind)

  Pemerian

  Bau khas aromatik; rasa pedas, hangat, agak pahit. Akhirnya menimbulkan rasa tebal

  Pemeriksaan Makroskopik

  Kepingan : Pipih : bentuk hampir bundar sampai jorong atau tidak beraturan; tebal keping 1

  mm sampai 4 mm, panjang 1 cm sampai 5 cm, lebar 0,5 cm sampai 3 cm; bagian tepi

  berombak dan berkeriput, warna coklat sampai coklat kemerahan, bagian tengah berwarna

  putih sampai putih kecoklatan. Korteks : sempit, lebar lebih kurang 2 mm; warna putih;

  berkas pembuluh tersebar tampak sebagai bintik-bintik berwarna kelabu atau keunguan.

  Silinder pusat : lebar, banyak tersebar berkas pembuluh seperti pada korteks. Berkas

  patahan : rata, berdebu, berwarna putih.

  Pemeriksaan Mikroskopik

  Periderm : terdiri dari 5 sampai 7 lapis sel, sel berbentuk segi panjang berdinding tipis.

  Jaringan parenkim korteks : terdapat dibawah periderm, sel parenkim isodiametrik,

  berdinding tipis, berisi butir-butir pati, sel idioblas minyak berbentuk hampir bulat danbergaris tengah 50 m sampai 100 m, dalam idioblas minyak terdapat minyak yang tidak

  berwarna sampai berwarna putih semu kekuningan. Butir pati : umumnya tunggal, besar,

  bentuk bulat, bulat telur atau bulat telur tidak beraturan dengan salah satu ujungnya

  mempunyai puting, lamela dan hilus tidak jelas; panjang butir pati 10 m sampai 40 m,

  umumnya 25 m. Berkas pembuluh : tersebar dalam korteks dan silinder pusat; pembuluh

  kayu terdiri dari pembuluh spiral, pembuluh tangga dan pembuluh jala, tidak berlignin.

  Endodermis : mempunyai dinding radial yang berisi butir pati dan idiobals minyak seperti

  pada korteks, berkas pembuluh dibawah endodermis tersusun teratu dalam satu lingkaran dan

  berdekatan satu sama lainnya.

  Serbuk : warna putih, putih kecoklatan sampai ciklat. Fragmen pengenal adalah butir patiyang hampir bulat dengan puting atau sisi bersudut; idioblas minyak; oleoresin berbentuk

  gumpalan atau tetesan kecil yang dengan yodium LP warnanya menjadi coklat kekuningan:

  fragmen periderm: pembuluh kayu.

  Cara Identifikasi

  a. Pada 2 mg serbuk rimpang tambahkan 5 tetes asam sulfat P : terjadi warna coklat tua

  b. Pada 2 mg serbuk rimpang tambahkan 5 tetes asam sulfat encer P ; terjadi warna coklat.

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  7/32

  c. Pada 2 mg serbuk rimpang tambahkan 5 tetes larutan kalium hidroksida P 5% b/v; terjadi

  warna kuning coklat.

  d. Pada 2 mg serbuk rimpang tambahkan 5 tetes larutan natrium hidroksida P 5% b/v; terjadi

  warna kuning jingga

  e. Pada 2 mg serbuk rimpang tambahkan 5 tetes amonia (25%) P; terjadi warna kecoklatan

  Uji Kemurnian Klik untuk melihat.

  Kadar abu tidak lebih dari 8%

  Kadar abu yang tidak larut dalam asam tidak lebih dari 2,2 %

  Kadar sari yang tidak larut dalam air tidak kurang dari 14%

  Kadar sari yang larut dalam etanol tidak kurang dari 4%

  Bahan organik asing tidak lebih dari 2%

  Kegunaan

  Roboransia

  Kandungan Senyawa

  minyak atsiri 2,4% sampai 3,9%

  http://abuanjeli.wordpress.com/2010/10/17/a048/

  KAPULAGA

  KAPULAGA (Amomum cardamomum Willd.)17 Oktober 2010 abuanjeli

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  8/32

  Botani

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  9/32

  Sinonim : Amomum kapulaga Sprague

  Amomum compactum Solad ex Maton

  Alpinia striata Horst.

  Cardamomum minum Rumph.

  Elettaria cardamomum Maton

  Elettaria majorSmith.

  Klasifikasi

  Divisi : SpermatophytaSub Divisi : AngiospermaeKelas : MonocotyledoneaeBangsa : ZingiberalesSuku : Zingiberaceae

  Marga : AmomumJenis :Amomum cardamomum Willd.

  Nama

  Umum/Dagang: Kapulaga.Sumatera : Roude cardemom (Aceh); Kapulaga (Melayu); Pelaga

  puwar (Minangkabau).Jawa : Kapol, Kapol sebrang, Pelaga Palago (Sunda);

  Kapulaga; Kapulogo sabrang, Pulogo, Kapol sabrang

  (Jawa); Kapulaga; Kapolagha, Palagha (Madura).Bali : Kapolagha, korkolaka.Sulawesi : Kapulaga (Makasar); Gandimong, Gandimong (Bugis).Asia : Pelaga (Malaysia), Luk grawan (Thailand).Eropa : Cardamom (Inggris).

  Deskripsi

  Habitus : Tumbuhan berupa herba tahunan, tingginya dapat

  mencapai 1 5 meter.Batang : Semu, bulat, membentuk anakan, hijau.Daun : Daun tunggal, tersebar, berwarna hijau tua. Helai

  daun licin atau agak berbulu, berbentuk lanset atau

  tombak, dengan pangkal dan ujung runcing, dan tepi

  daun rata. Panjang daun sekitar 30 60 cm, dan

  lebarnya 10 12 cm. Pertulangan menyirip.

  Tangkai daun sangat pendek. Panjang pelepah dan

  tangkai daun sekitar 1 1 meter. Antara palepah

  dan helai daun terdapat lidah yang ujungnya tumpul,panjang sekitar cm.

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  10/32

  Bunga : Perbungaan berupa bulir (bongkol) yang kecil terletak

  di ujung batang, berwarna putih atau putih

  kekuningan. Tangkai bunga muncul dari umbi batang,

  menjuntai, ramping. Kelopak panjang, lebih kurang 1 1 cm, berbulu, berwarna hijau. Bunga berwarna

  putih, bergaris-garis lembayung, dengan

  warna kemerah-merahan di bagian tengahnya.

  Mahkota berbentuk tabung, panjang 1 1 cm,

  berwarna putih atau putih kekuningan. Taju biasanya

  lebih panjang dari tabungnya. Bibir bunga berwarna

  biru berlajur putih, tepinya kuning. Benang sari

  panjangnya 1 1 cm, kepala sari bentuk

  elips, panjang sekitar 2 mm. Tangkai putik tidak

  berbulu, kepala putik berbulu, berbentuk mangkok.Buah : Buahnya berupa buah kotak, terdapat, dalam tandan

  kecil-kecil dan pendek. Buah bulat memanjang,

  berlekuk, bersegi tiga, agak pipih, kadang-kadang

  berbulu, berwarna putih kekuningan atau kuning

  kelabu. Buah beruang 3, setiap ruang dipisahkan oleh

  selaput tipis setebal kertas. Tiap ruang berisi 5 - 7 biji

  kecil-kecil, berwarna coklat atau hitam, beraroma

  harum yang khas. Dalam ruang biji-biji ini tersusun

  memanjang 2 baris, melekat satu sama lain.Biji : Kecil, hitam.Akar : Akar serabut, berwarna putih kotor. Rimpang bulat

  panjang, bercabang simpodial, berwarna putih

  kekuningan. Pada awalnya cabang-cabang rimpang ini

  dibungkus oleh sisik-sisik yang pendek. Semua

  bagian dari tumbuhan ini berbau harum..

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  11/32

  Gambar 48.Amomum cardamomum Willd.

  Ekologi dan PersebaranTumbuh bergerombol, membentuk banyak anakan. Batang semu

  yang tersusun oleh pelepah-pelepah daun, berbentuk silindris,

  berwarna hijau. Umbi batang agak besar dan gemuk. Tumbuh liar di

  hutan primer dan hutan jati, di daerah pegunungan yang rendah dan

  tanahnya agak basah, bercurah hujar tinggi, atau di daerah yang

  selalu berawan, pada ketinggian 200 1.000 m di atas permukaan

  laut.

  Tumbuh subur di bawah naungan pohon-pohon kayu hutan, di

  tempat-tempat yang sangat terlindung. Tumbuhan ini juga banyak

  dibudidayakan, sebab buahnya dipergunakan sebagai rempah pada

  berbagai jenis masakan.

  Tumbuhan ini tersebar hampir di seluruh Indonesia, terutama di

  Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Selain di Indonesia, kapulaga

  banyak ditemukan di Srilangka, India, Guatemala, Tanzania, Papua

  Nugini, dan Malabar.

  Penggunaan Tradisional

  Air rebusan seluruh bagian tanaman digunakan untuk obat kuat

  bagi orang yang merasa lemas atau lemah akibat kecapaian. Juga

  berguna bagi orang yang berpenyakit encok atau rematik. Kadang-

  kadang juga digunakan sebagai afrodisiaka (untuk meningkatkan

  libido). Air rebusan batang digunakan sebagai obat menurunkan panas

  http://abuanjeli.files.wordpress.com/2010/10/a-048.jpg
 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  12/32

  (demam). Buahnya dipergunakan untuk bahan penyedap dan penyegar

  makanan dan minuman.

  Buah juga berkhasiat menghilangkan rasa gatal pada

  tenggorokan, sebagai obat batuk, dan obat sakit perut.

  Rimpang sering digunakan untuk menghilangkan bau mulut, untuk

  obat batuk, dan menurunkan panas (sebagai antipiretikum). Rimpang

  yang dikeringkan, digiling, 1alu direbus dapat menjadi minuman

  penghangat bagi orang yang kedinginan, terutama bagi yang tinggal di

  pegunungan, di daerah beriklim dingin atau di hutan yang sangat

  lembab. Minuman ini sekaligus dapat mengobati sakit panas dalam.

  Khasiat

  Semua bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan mulai dari batang,

  buah, hingga rimpang. Buah Amomum cardamomum berkhasiat

  sebagai obat batuk dan obat perut kembung.

  Obat batuk : a) Dipakai 6 gram buah Amomum cardamomum, dicuci

  dan direbus dengan 1 gelas air selama 15 menit. Hasil rebusan

  diminum sekaligus.; b) Biji kapulaga dicuci, dikunyak-kunyah.

  Cairannya ditelan.

  Batuk pada anak-anak : 15 butir buah kapulaga, 2 cabai jawa, 10 iris

  lempuyang, 5 cm kayu manis dicuci. Dua bawang merah dikupas,

  dicuci, diparut. Diseduh dengan liter air, tutup tempatnya. Diminum

  setiap 2 jam sampai sembuh.

  Perut kembung : 5 biji kapulaga dicuci, 5 iris jahe dicuci sebelum

  diiris. Rebus dengan segelas air sampai airnya tinggalsetengah. Setelah dingin diminum satu kali sehari.

  Mual : 5 biji kapulaga, sepotong kencur 3 cm, cuci, lumatkan. Seduh

  dengan segelas air Sesudah dingin disaring dan airnya diminum.

  Radang tenggorok : 10 buah kapulaga, sepotong kunyit 5 cm dicuci,

  dimemarkan, diseduh dengan segelas air. Setelah dingin disaring,

  airnya separuh diminum pagi, separuh lagi malam. Diulangi selama

  beberapa hari.

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  13/32

  Bau mulut : 8 buah kapulaga, 1 cangkir daun pegagan dicuci lalu

  diseduh dengan gelas air, tutupi. Setelah dingin, disaring dan

  diminum pagi-pagi pada saat perut masih kosong.

  Perut mulas karena kedinginan : 4 buah kapulaga dicuci, direbus

  dengan segelas air sampai airnya tinggal setengah. Saring, minum

  hangat-hangat.

  Kandungan Kimia

  Buahnya mengandung minyak atsiri yang terutama mengandung

  sineol, terpineol, dan borneol. Kadar sineol dalam buah lebih kurang

  12%. Di samping itu buah kapulaga banyak mengandung saponin,

  flavonoida, senyawa-senyawa polifenol, mangan, pati, gula, lemak,

  protein, dan silikat.

  Biji mengandung 3 7% minyak atsiri yang terdiri atas terpineol,

  terpinil asetat, sineol, alfa borneol, dan beta kamfer. Di samping itu

  biji juga mengandung minyak lemak, protein, kalsium oksalat, dan

  asam kersik. Dengan penyulingan dari biji diperoleh minyak atsiri yang

  disebut Oleum Cardamomi yang digunakan sebagai stimulans dan

  pemberi aroma.

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  14/32

  Guazuma ulmifolia

  Guazuma Ulmifolia Lamk

  A. Nama Tumbuhan

  1. Nama Ilmiah : Guazuma Ulmifolia Lamk

  2. Sinonim : Guazuma tementosa Kunth

  3. Nama Lokal : Jati Belanda, Jati londo

  4. Familia : Sterculiaceae

  5. Ordo : Malvales

  6. Simplisia : Guazumae Folium

  B. Ciri Umum 1. Habitus : Pohon tinggi dapat mencapai

  10 m 2. Batang : Keras, bulat permukaan kasar

  warna hijau keputihan banyak alur

  berkayu 3. Percabangan : Monopodial

  C. Daun

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  15/32

  1. Jenis Daun :Tunggal

  2. Filotaksis : Ovalis

  3. Bentuk & Ukuran : Ovalis panjang 10-16 cm, lebar 3-6,5 cm

  4. Margo Folii : Bergerigi (serratus)

  5. Basis Folii : Melekuk

  6. Apex Folii : Runcing (Acutus)7. Permukaan Daun a. Warna : atas : Hijau

  bawah : Hijau lebih muda b. Tekstur : atas :

  Kasar bawah : Kasar

  8. Nervatio : Penninervis

  9. Stipulae : Stipula intrapetioler

  10. Catatan Tambahan : Daunnya rasanya kelat

  D. Bunga

  1. Bentuk Bunga : Bunga bulat, aktinomorf

  2. Jumlah & warna sepal : 3-5

  3. Jumlah & warna petal : Petal kecil (direduksikan)4. Jumlah Stamen :Dua lingkaran yang luar menjadi staminodia

  5. Kedudukan Ovarium : Superior

  6. Infloresensi : -

  7. Braktea/Brakteola : -

  8. Rumus Bunga : -

  E. Buah

  1. Tipe Buah : Drupa

  2. Bentuk & Ukuran : Bulat,keras

  3. Warna : bila masih muda hijau bila sudah tua hitam

  F. Lain-lain1. Getah & Warna Getah : -

  2. Bau (aromatik dll) : -

  3. Sulur : -

  4. Duri : -

  5. Umbi : -

  6. Rhizoma : - Pembahasan Guazuma ulmifolia Lamk atau

  yang dikenal di Indonesia dengan nama jati belanda, merupakan tanaman yang

  tumbuh baik di iklim tropis seperti negara kita ini. Tanaman dari kelas

  Dicotyledonae ini termasuk dalam ordo Malvales famili Sterculiaceae. Tanaman

  ini tumbuh di dataran rendah sampai dengan ketinggian 800 mdpl. Jati belandabiasanya ditanam sebagai pohon peneduh, tanaman pekarangan atau tumbuh

  liar begitu saja.

  Jati belanda atau jati londo dalam bahasa Jawa, dan dikenal dengan nama

  bastard cadar dalam bahasa Inggris, merupakan pohon dengan tinggi kurang

  lebih 10 m yang berbatang keras, berkayu bulat dengan permukaan batang

  yang kasar, dan berwarna coklat kehijauan, banyak alur berkayu dan

  percabangan monop[odial. Daunnya berbentuk bulat telur berwarna hijau

  dengan pinggiran bergerigi, permukaan kasar, ujung rucing, pangkal berlekuk,

  pertulangan menyirip berseling, dan berukuran panjang10-16 cm serta lebar 3-6 cm ada stipula intrapetiolus. Bunganya,berbentuk bulat

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  16/32

  aktinomorf, jumlah sepal 3-5, petal kecil/direduksikan, Stamen membentuk dua

  lingkaran dengan lingkaran yang luar menjadi staminodia ,ovarium superior .

  Buah dari tanaman ini berbentuk bulat, keras(drupa), memiliki lima ruang,

  permukaan tidak rata berwarna hijau ketika muda dan berubah menjadi cokelat

  kehitaman setelah tua.

  Nama Tumbuhan: Guazuma Ulmifolia

  1. Frekuensi pemakaian (jarang, sering, sering sekali) Sering bila digunakan

  sebagai pelangsing dan obat diare (2 kali sehari pagi dan sore)

  2. Formula dalam Ramuan -

  Melasingkan badan. a. Daun

  7 lembar ditambah sepotong rimpang bengle,cuci lalu rebus dengan 1,5 gelas

  air sampai tersisa satu gelas. Setelah dingin disaring, bagi untuk dua kali minum,

  pagi dan sore hari. b. Daun dikeringkan, digiling jadi serbuk. Ambil 20 gram

  serbuk, sedu dengan air panas, saring, minum, sehari dua kali. -

  Diare, sakit perut,kolera, penyembelit. a. Biji disangrai, ditumbuk halus,direbus, minum. b. Daun jati belanda kering digiling untuk dijadikan serbuk.

  Ambil 20 gr serbuk ini dan seduh dengan air panas. Kemudian saring dan minum

  dua kali sehari. Jika suka, bisa dicampur kencur dan madu secukupnya. Catatan:

  Orang yang bermasalah dengan ginjal sebaiknya menghindari ramuan ini. -

  Peluruhkolesterol

  Ambil beberapa lembar daun jati belanda kering. Seduh dengan air panas

  secukupnya, seperti membuat teh. Saring sebelum diminum. Agar tidak hambar,

  tambahkan satu sendok madu atau gula batu. -

  Astringens Kulit dalam, kulit danbiji. Dengan jalan direbus -

  Batuk. Makan buah jati belandamasak yang berwarna hitam. -Perut kembung, rasa sesak di daerah lambung

  12 biji dibakar,ditumbuk, tambah 1 tetes minyak adas, minum.

  3. Kultivasin dan Pemanenan Tanaman ini biasanya diperbanyak dengan biji,

  cara memperbanyak dengan cangkok masih sulit dilakukan dengan tingkat

  keberhasilan 50 persen. Ditambah lagi, cara setek dengan perlakuan khusus

  sekalipun belum banyak membantu. Daun Jati belanda akan siap dipanen ketika

  pohon sudah berumur 2-3 tahun dan akan berbuah setelah berumur kurang lebih

  5-6 tahun dan dapat terus dipanen bila daunnya sudah terbuka secara

  sempurna.

  4. Kandungan senyawa Kimia Kandungan utamanya yaitu tanin dan musilago.Kandungan lainnya yaitu damar, resin, flavonoid, karotenoid, asam fenolat, zat

  pahit, karbohidrat, kafein, terpen, juga senyawa senyawa lain seperti sterol,

  beta-sitosterol, friedelin-3-alfa-asetat, friedelin -3-beta-ol, alkoloida serta

  karbohidrat dan minyak lemak.

  5. Efek Farmakologi Daun guazuma memiliki efek melangsingkan tubuh

  dengan mekanisme Tanin yang banyak terkandung di bagian daun,

  mampu mengurangi penyerapan makanan dengan cara mengendapkan mukosa

  protein yang ada dalam permukaan usus. Sementara itu, musilago yang

  berbentuk lendir bersifat sebagai pelicin. Dengan adanya musilago, absorbsi

  usus terhadap makanan dapat dikurangi. Daun Guazuma sebagai penurunakoleestrol dijelaskan dalam beberapa teori antara lain: , kolesterol yang

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  17/32

  terbentuk menjadi asam empedu berikatan dengan damar dan segera dieksresi

  melalui feses. Cepatnya asam empedu dieksresikan oleh tubuh akan disertai

  oleh cepatnya pembentukan asam empedu sehingga kolesterol dalam tubuh

  segera diubah menjadi asam empedu. Dengan demikian, proses ini akan

  mengurangi kadar kolesterol. Sementara itu, bahan simplisia yang

  digunakan berkhasiat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pembakarantimbunan lemak dalam tubuh akan meningkat. Dengan demikian akan

  mengurangi kadar lemak tubuh. Ini berarti akan mengurangi terbentuknya

  kolesterol karena lemak merupakan faktor risiko tinggi terhadap kolesterol.

  Pemberian ekstrak daun jati belanda juga berdampak pada peningkatan HDL.

  HDL dapat menurunkan kadar kolesterol dalam sel dengan cara mengambil

  kelebihan kolesterol dari jaringan untuk kemudian diproses di hati lalu dibuang

  bersama cairan empedu. Efek Farmakologi yang lain adalah: astringen,

  ekspektoran, antidiare, diaforetik, elephantiasis, antidiare, karmin

  Guazuma ulmifolia Lamk. (Jati Belanda)

  Klasifikasi:

  Regnum : Plantae

  Divisio : Spermatophyta

  Sub Divisio : Angiospermae

  Kelas : Dicotyledoneae

  Sub Kelas : Dialypetalae

  Bangsa : Malvales/Colunniferae

  Famili : Sterculiaceae

  Genus : Guazuma

  Spesies : Guazuma ulmifolia Lamk.

  http://3.bp.blogspot.com/-VixLL0N4sMg/T9v9LDg3MkI/AAAAAAAABmA/zXDbJ3LvK68/s1600/Guazuma+ulmifolia+Lamk..jpg
 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  18/32

  Deskripsi:

  Termasuk dalam famili Sterculiaceae, nama daerah jenis ini di Sumatera: jati

  belanda (Melayu); Jawa: jati londo (Jawa Tengah). Tumbuhan ini berhabituspohon, tinggi bisa mencapai 20 m, ditanam sebagai pohon peneduh, tanaman

  pekarangan atau tumbuhan liar. Tumbuh pada daerah dataran rendah sampai

  ketinggian 800 mdpl. Daun tumbuhan ini dapat digunakan sebagai obat penurun

  kadar kolesterol dengan kandungan kimia alkaloid, flavonoid, saponin, tanin,

  lendir dan damar. Ramuan: 20 gram daun dan 1 gelas air. Cara pembuatan dan

  pemakaian: ambil 20 gram serbuk daun Guazuma ulmifolia, diseduh dengan 1

  gelas air matang panas, setelah dingin disaring. Hasil saringan diminum sehari

  dua kali sama banyak pagi dan sore. Jati belanda atau jati londo dalam bahasa

  Jawa, dan dikenal dengan nama bastard cadar dalam bahasa Inggris, merupakan

  pohon yang berbatang keras bercabang, berkayu bulat dengan permukaanbatang yang kasar, dan berwarna coklat kehijauan. Daunnya berbentuk bulat

  telur berwarna hijau dengan pinggiran bergerigi, permukaan kasar, ujung rucing,

  pangkal berlekuk, pertulangan menyirip berseling, dan berukuran panjang 10-16

  cm serta lebar 3-6 cm. Bunganya, berwarna kuning, berbau wangi serta memiliki

  titik merah di bagian tengah, berbentuk mayang dan muncul di ketiak daun.

  Buah dari tanaman ini berbentuk bulat, keras, memiliki lima ruang, permukaan

  tidak rata berwarna hijau ketika muda dan berubah menjadi cokelat kehitaman

  setelah tua.Tanaman ini biasanya diperbanyak dengan biji, cara memperbanyak

  dengan cangkok masih sulit dilakukan dengan tingkat keberhasilan 50 persen.

  Ditambah lagi, cara setek dengan perlakuan khusus sekalipun belum banyakmembantu. Daun Jati belanda akan siap dipanen ketika pohon sudah berumur 2-

  3 tahun dan akan berbuah setelah berumur kurang lebih 5-6 tahun.

  Guazuma ulmifoilia Lamk (Daun Jati Belanda)

  Nama Daerah

  Sumatra : jati Belanda (Melayu); Jawa : Jati Londa, jatos landi (jawa)

  http://4.bp.blogspot.com/-NRng-KuOnl0/T9v9SIGUzSI/AAAAAAAABmI/tL522jjG2Z4/s1600/guazuma_ulmifolia.jpg
 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  19/32

  Pemerian

  Pemerian bau aromatik lemah; rasa agak kelat

  Pemeriksaan Makroskopik Klik untuk melihat.

  Makroskopik daun tunggal, bentuk bundar telur sampai lanset, panjang helai daun 4 cm

  sampai 22,5 cm, lebar 2 cm sampai 10 cm, pangkal daun berbentuk jantung yang kadang-

  kadang tidak setangkup, ujung daun meruncing, pinggir daun bergerigi, permukaan daun

  kasar, warna hijau kecoklatan sampai coklat muda; tangkai daun panjang 5 mm sampai 25

  mm.

  Pemeriksaan Mikroskopik Klik untuk melihat.

  Mikroskopik epidermis atas terdiri dari 1 lapis sel, berambut penutup dan berambut kelenjar.

  Sel epidermis besar, pada penampang tangensial tampak bentuk poligonal; kutikula agak

  tebal, tidak berstomata. Epidermis bawah terdiri dari 1 lapis sel, berstomata, berambut

  penutup dan berambut kelenjar. Sel epidermis bawah lebih kecil daripada epidermis atas,pada penampang tangensial tampak dinding samping bergelombang. Stomata tipe anisosotik,

  bentuk jorong, panjang 20 m sampai 40 m. Rambut penutup bentuk menyerupai bintang,

  terdiri dari beberapa rambut bersel tunggal yang berimpit pada bagian pangkalnya, dinding

  tebal tidak berwarna, panjang berbeda-beda, ruang rambut berwarna coklat. Rambut kelenjar

  terdiri dari 2 sampai 3 sel tangkai dan 3 sel kepala, 1 sel kepala lebih besar dari 2 sel lainnya.

  Mesofil terdiri dari jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Di dalam mesofil terdapat

  hablur kalsium oksalat berbentuk prisma. Jaringan bungakarang tersusun rapat terdiri dari 2

  sampai 4 lapis sel. Berkas pembuluh tipe kolateral, disertai serabut sklerenkim dan serabut

  hablur yang berisi hablur kalsium oksalat berbentuk prisma. Hablur kalsium oksalat terdapat

  lebih banyak pada tulang daun daripada di mesofil. Pada parenkim tulang daun terdapat sel

  lendir atau saluran lendir.

  Serbuk : warna hijau tua kecoklatan. Fragmen pengenal adalah rambut penutup berbentuk

  bintang; rambut kelenjar; hablur kalsium oksalat berbentuk prisma; fragmen epidermis atas

  dan epidermis bawah; pembuluh kayu dengan penebalan tangga.

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  20/32

  Cara Identifikasi Klik untuk melihat.

  A. Pada 2 mg serbuk daun tambahkan 5 tetes asam sulfat P; terjadi warna hitam coklat.

  B. Pada 2 mg serbuk daun tambahkan 5 tetes asam sulfat 10 N; terjadi warna hijau muda.

  C. Pada 2 mg serbuk daun tambahkan 5 tetes asam klorida pekat P; terjadi warna hijau.

  D. Pada 2 mg serbuk daun tambahkan 5 tetes asam klorida encer P; terjadi warna hijau.

  E. Pada 2 mg serbuk daun tambahkan 5 tetes larutan natrium hidroksida P 5%b/v; terjadi

  warna coklat kuning.

  F. Pada 2 mg serbuk daun tambahkan 5 tetes larutan kalium hidroksida P 5% b/v; terjadi

  warna coklat hijau.

  G. Pada 2 mg serbuk daun tambahkan 5 tetes amonia (25%) P; terjadi warna hijau.

  H. Pada 2 mg serbuk daun tambahkan 5 tetes larutan kalium yodida P 6% b/v; terjadi warna

  coklat hijau

  I. Pada 2 mg serbuk daun tambahkan 5 tetes larutan besi (III) kloroda P 5% b/v; terjadi warna

  hijau.

  Uji Kemurnian Klik untuk melihat.

  Kadar abu tidak lebih dari 10,4%

  Kadar abu yang tidak larut dalam asam tidak lebih dari 2,3%

  Kadar sari yang larut dalam air tidak kurang dari 7,2%

  Kadar sari yang larut dalam etanol tidak kurang dari 3,7%

  Bahan organik asing tidak lebih dari 2%

  Kegunaan

  Penggunaan simplisia astringen

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  21/32

  Kandungan Senyawa

  Isi simplisia tanin, lendir, damar

  Referensi

  Data belum tersedia.

  CENGKEH EUGENIA CARYOPHYLLATA

  Eugenia aromatica

  Kerajaan : Plantae

  Filum : Magnoliophyta

  Kelas : Magnoliopsida

  Ordo : Myrtales

  Familia : Myrtaceae

  Genus : Syzygium

  Spesies : Syzygium aromaticum

  Cengkeh (Syzygium aromaticum, syn. Eugenia aromaticum)

  Tinggi : 10-20 m

  Lokal: cengkeh

  Sinonim : Eugenia caryophyllata thumb; caryophyllus aromaticus L;jambusa

  caryophyllus N. D.Z; syzygium aromaticum (L).

  Kandungan kimia : kuncup bunga dan daun Eugenia aromatika menggandung

  saponin,flavonoida dan tanin, di samping minyak atsiri.

  Khasiat : Sebagai pelega perut,obat batuk,dan sakit gigi berlubang. buah untuk.

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  22/32

  Daun : berbentuk bulat telur atau memanjang, dengan pangkal yang sering

  memeluk batang.

  Batang : pohon yang gemang 40 cm dan tinggi hingga 20 m .

  Akar : Tunggang.coklat.

  Bunga : majemuk malai,tumbuh di ujung batang kelopak berbentuk corong,pangkal

  berlekatan,mahkota bentuk bintang,panjang 4-5 mm,benang sari

  banyak,panjang + 5 mm, tangkai putik pendek, masih muda berwarna hijau setelah

  tua berwarna merah.

  Buah : buni,bulat telur,panjang 2-2,5 cm merah kehitaman.

  Biji : Kecil,diameter + 4 mm coklat muda.

  FISIOLOGI Eugenia Auromatica

  Fotosintesis

  Fotosintesis merupakan proses penmbentukan(sintesa) bahan organic dari

  bahan-bahan anorganik dengan bantuan tenaga cahaya.Eugenia Auromatica

  berfotosintesis sama seperti tumbuhan C3. Pada tumbuhan C3, fiksasi karbon

  awal terjadi melalui rubisko, enzim siklus Calvin yang menambahkan CO2 pada

  ribulosabisfosfat. Tumbuhan ini disebut tumbuhan C3 karena produk fiksasi

  karbon organic pertama ialah senyawa berkarbon tiga, 3-fosfogliserat.

  Tumbuhan ini memproduksi sedikit makanan apabila stomatanya tertutup pada

  hari yang panas dan kering. Tingkat CO2 yang menurun dalam daun akan

  mengurangi bahan ke siklus calvin. Hal ini membuat rubisko menerima O2 sebagai

  pengganti CO2. Karena konsentarsi O2 melebihi konsentrasi CO2 dalam ruang

  udara di dalam daun, rubisko menambahkan O2 pada siklus Calvin dan bukannya

  CO2. Produknya kemudian terurai dan satu potong senyawa berkarbon dua dikirim

  keluar dari kloroplas. Mitokondria dan peroksisom kemudian memecah molekul

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  23/32

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  24/32

  c. Endodermis

  d. Silinder Pusat/Stele

  a. Epidermis

  Susunan sel-selnya rapat dan setebal satu lapis sel, dinding selnya mudah

  dilewati air. Bulu akar merupakan modifikasi dari sel epidermis akar, bertugas

  menyerap air dan garam-garam mineral terlarut, bulu akar memperluas

  permukaan akar.

  b. Korteks

  Letaknya langsung di bawah epidermis, sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga

  banyak memiliki ruang antar sel. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim.

  c. Endodermis

  Merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Sel-sel

  endodermis dapat mengalami penebalan zat gabus pada dindingnya dan

  membentuk seperti titik-titik, dinamakan titik Caspary. Pada pertumbuhan

  selanjutnya penebalan zat gabus sampai pada dinding sel yang menghadap silinder

  pusat, bila diamati di bawah mikroskop akan tampak seperti hutuf U, disebut sel

  U, sehingga air tak dapat menuju ke silinder pusat. Tetapi tidak semua sel-selendodermis mengalami penebalan, sehingga memungkinkan air dapat masuk ke

  silinder pusat. Sel-sel tersebut dinamakan sel penerus/sel peresap.

  c.Silinder Pusat/Stele

  Silinder pusat/stele merupakan bagian terdalam dari akar.

  Terdiri dari berbagai macam jaringan :

  - Persikel/Perikambium

  Merupakan lapisan terluar dari stele. Akar cabang terbentuk dari pertumbuhan

  persikel ke arah luar.

  - Berkas Pembuluh Angkut/Vasis

  Terdiri atas xilem dan floem yang tersusun bergantian menurut arah jari jari.

  Pada dikotil di antara xilem dan floem terdapat jaringan kambium.

  - Empulur

  Letaknya paling dalam atau di antara berkas pembuluh angkut terdiri dari

  jaringan parenkim.

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  25/32

  1. Batang Dikotil

  Pada batang dikotil terdapat lapisan-lapisan dari luar ke dalam :

  a. Epidermis

  Terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar sel.

  Fungsi epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya. Pada batang yang

  mengalami pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis digantikan oleh lapisan

  gabus yang dibentuk dari kambium gabus.

  b. Korteks

  Korteks batang disebut juga kulit pertama, terdiri dari beberapa lapis sel, yangdekat dengan lapisan epidermis tersusun atas jaringan kolenkim, makin ke dalam

  tersusun atas jaringan parenkim.

  c. Endodermis

  Endodermis batang disebut juga kulit dalam, tersusun atas selapis sel,

  merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Endodermis tumbuhan

  Anguiospermae mengandung zat tepung, tetapi tidak terdapat pada endodermis

  tumbuhan Gymnospermae.

  d. Stele/ Silinder Pusat

  Merupakan lapisan terdalam dari batang. Lapis terluar dari stele disebut

  perisikel atau perikambium. lkatan pembuluh pada stele disebut tipe kolateral

  yang artinya xilem dan floem. Letak saling bersisian, xilem di sebelah dalam dan

  floem sebelah luar.

  Antara xilem dan floem terdapat kambium intravasikuler, pada perkembangan

  selanjutnya jaringan parenkim yang terdapat di antara berkas pembuluh angkutjuga berubah menjadi kambium, yang disebut kambium intervasikuler. Keduanya

  dapat mengadakan pertumbuhan sekunder yang mengakibatkan bertambah

  besarnya diameter batang.

  Pada tumbuhan Dikotil, berkayu keras dan hidupnya menahun, pertumbuhan

  menebal sekunder tidak berlangsung terus-menerus, tetapi hanya pada saat air

  dan zat hara tersedia cukup, sedang pada musim kering tidak terjadi

  pertumbuhan sehingga pertumbuhan menebalnya pada batang tampak berlapis-

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  26/32

  lapis, setiap lapis menunjukkan aktivitas pertumbuhan selama satu tahun, lapis-

  lapis lingkaran tersebut dinamakan Lingkaran Tahun.

  Anatomi daun dapat dibagi menjadi 3 bagian :

  1. Epidermis

  Epidermis merupakan lapisan terluar daun, ada epidermis atas dan epidermis

  bawah, untuk mencegah penguapan yang terlalu besar, lapisan epidermis dilapisi

  oleh lapisan kutikula. Pada epidermis terdapat

  stoma/mulut daun, stoma berguna untuk tempat berlangsungnya pertukaran gas

  dari dan ke luar tubuh tumbuhan.

  2. Parenkim/Mesofil

  Parenkim daun terdiri dari 2 lapisan sel, yakni palisade (jaringan pagar) dan spons

  (jaringan bunga karang), keduanya mengandung kloroplast. Jaringan pagar sel-

  selnya rapat sedang jaringan bunga karang sel-selnya agak renggang, sehingga

  masih terdapat ruang-ruang antar sel. Kegiatan fotosintesis lebih aktif pada

  jaringan pagar karena kloroplastnya lebih banyak daripada jaringan bunga karang.

  3. Jaringan Pembuluh

  Jaringan pembuluh daun merupakan lanjutan dari jaringan batang, terdapat didalam tulang daun dan urat-urat daun.

  http://toiusd.multiply.com/journal/item/55/Foeniculum-Vulgare068114048?

  &show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

  FoeniculumVulgare

  Nama spesies: Foeniculum vulgare Mill.

  Nama lokal: Adas

  Deskripsi

  Tanaman : Perdu, tahunan, tingi 2 m.

  Batang :Berlubang, beruas, beralur, percabangan monopodial, hijau keputih-putihan.

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  27/32

  Daun :Majemuk, menyiripganda, benluk jarum, ujung dan

  pangkal runcing, tepi rata. panjang 30-50 cm, lebar

  15-25 cm, panjang pelepah 5-7 cm, hijau muda,

  htjau.

  Letak daun :berseling, majemuk menyirip ganda dua

  Bunga :Majemuk, bentuk payung, lumbuh di ujung balang,

  kelopak bentuk tabung, hijau, daun mahkota lima,

  kuning.

  Batang :Bentuk lonjong, beralur, panjang 6-10 m, lebar

  3-4 mm, masih muda hijau setelah tua hijau keabuabuan.

  Akar :Tunggang, putih.

  AnatomiFoeniculum vulgare

  Makroskopik. Kremokarp berbentuk memanjang,ujung pipih,gundul,stilopodium pendek

  bercabang dua, buah yang utuh umumnya bertangkai,warna coklat kehijauan atau coklat

  kekuningan hingga coklat,panjang sampai 10 mm,lebat sampai 4mm. Merikarp mempunyai 5

  rusuk primer, menonjol, warna kekuningan, prmukaan bidang lekat merikarp tidak beralur.

  Perikarp pada irisan melintang tampak 2 saluran tampak 2 saluran minyak pada bidang lekat

  merikarp dan 4 saluran minyak pada lekukan yang terdapat diantara rusuk primer,pada tiap

  rusuk terdapat satu berkas pembuluh. Embrio kecil, terletak pada ujung atas endosperm.

  Endosperm berisi banyak minyak.

  Makroskopik. Epikarp terdiri dari 1 lapis sel tetrahedral atau polyhedral, kutikula tidak

  bergaris, stomata bertipe anomositik(Ranucunlaceae). Mesokarp umumnya parenkimatik, di

  mesokarp daerah rusuk terdapat berkas pembuluh fibrovasal dengan serabut sklerenkim

  bernoktah sempit dan berlignin. Di sekitar berkas pembuluh terdapat parenkim berwarna

  kecoklatan dengan diding sel berpenebalan jala dan berlignin. Saluran minyak atau vitae

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  28/32

  dengan satu lapis epithelium berwarna coklat endocarp terdiri dari 1 lapis sel pipih. Pada

  penampanag tagensial tampak sebagai sel-sel berbentuk tersusun dalma kelompok-kelompok

  sel yang berlawana arah. Kulit terdiri dari ilapis sel terentang tagensial. Endosperm terdiri

  dari sel-sel parenkim bentuk polyhedral, dinding tebal tidak berlignin , berisi minyak lemak

  dan butir-butir aleueron yang berisi hablur kalsium oksalat berbentuk roset.

  Serbuk: warna coklat kekuningan. Fragmen pengenal adalah jaringa endosperm berdinding

  tebal, berisi minyak lemak dan butir-butir aleuron yang berisi hablur kalsium oksalat

  berbentuk roset kecil; saluran minyak berwarna kuninga atau kecoklatan parenkim

  berpenebalan jala berwarna kecoklatan, serabut bernoktah sempit; endocarp dengan

  kelompok sel-sel berbentuj hamper tetrahedral tersusun berlainan arah. Tidak terdapat rambut

  atau pati.

  Superregnum: Eukarya

  Regnum: Plantae

  Divisio: Magnoliophyta

  Classis: Magnoliopsida

  Ordo: Apiales

  Familia: Apiaceae

  Subfamilia: Apioideae

  Tribus: Incertae sedis

  Genus: Foeniculum

  Species: F. vulgare

  Subspecies: F. v. subsp. piperitum - F. v. subsp. vulgare - F. v. subsp. vulgare - F. v. subsp. vulgar

  Buah ADAS

  Botani

  Klasifikasi :Divisi : Spermatophyta

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  29/32

  Sub divisi : Angiospermae

  Kelas : Dicotyledonae

  Bangsa :Umbellales

  Suku : Umbelliferae

  Marga : Foeniculum

  Jenis : Foeniculum vulgare Mill.Nama umum/dagang : Adas

  Nama daerah

  Sumatera : Das-pedas (Aceh) Adas (Melayu) Adas manis (Minangkabau)

  Jawa : Hades (Sunda) Adas (Jawa Tengah) Adhas (Madura)

  Bali : Adas

  Nusa Tenggara : Walawunga (Sumba)

  Sulawesi : Rempusa (Makasar) Adase (Bugis)

  Deskripsi

  Habitus : Perdu, tahunan, tinggi 2 m.

  Batang : Berlubang, beruas, beralur, percabangan monopodial, hijau keputih-

  putihan.

  Daun : Majemuk, menyirip ganda, benluk jarum, ujung dan pangkal runcing, tepi

  rata. panjang 30-50 cm, lebar 15-25 cm, panjang pelepah 5-7 cm, hijau muda,

  hijau.

  Bunga : Majemuk, bentuk payung, lumbuh di ujung balang, kelopak bentuk

  tabung, hijau, daun mahkota lima, kuning.

  Buah : Bentuk lonjong, beralur, panjang 6-10 mm, lebar 3-4 mm, masih muda

  hijau setelah tua hijau keabu-abuan.

  Akar : Tunggang, putih.

  KhasiatBuah Foeniculum vulgare berkhasiat sebagai obat batuk, obat perut kembung,

  obat sariawan dan obal haid tidak teratur. Untuk obat batuk dipakai 5 gram

  serbuk buah Foeniculum vulgare, diseduh dengan 1/2 gelas air matang panas,

  setelah dingin disaring. Hasil saringan ditambah 1 sendok teh madu, diaduk

  sampai rata diminum sekaligus.

  Kandungan kimia

  Buah Foeniculum vulgare mengandung minyak atsin di samping itu juga

  mengandung saponin, flavonoida dan polifenol.

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  30/32

  Adas(Anethum graveolens L)

  Sistematika:

  Kingdom Plantae

  Divisio Magnoliophyta

  Classis Magnoliopsida

  Ordo Apiales

  Familia Apiaceae

  Genus Anethum

  Species Anethum graveolens L.

  (Arisandi, 2008).

  Nama lokal:

  Hades (sunda); adas londa, adas landi (jawa); adas (madura)-adas (Bali); wala

  wungu (Sumba); Daun pedas (melayu); adeh, Manih (minangkabau); papaato

  (manado); popoas (alfuru); denggu-denggu (gorontalo); papaato (Buol); porotomo

  (Baree); Kumpasi (sangir Talaud); adasa, rempasu (makasar); adase (Bugis); Hsiao

  hui (cina); Phong karee, mellet karee (Thailand); Jintann Mapis (malaysia);

  Barisaunf, Madhurika (Ind.I Park); Fennel, commaon fennel, sweet fennel, Fenkel,

  spigel (1)

  http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Apiaceaehttp://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Anethumhttp://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Apiaceaehttp://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Anethum
 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  31/32

  Deskripsi Tumbuhan:

  A. Habitat

  Tumbuhan adas (Foeniculum vulgare Mill) ini dapat hidup di dataran rendah

  hingga ketinggian 1.800 m di atas permukaan laut. Namun akan tumbuh lebih baik di

  dataran tinggi (Arisandi, 2008).

  B. Habitus

  Menurut Arisandi (2008), menyatakan bahwa adas termasuk jenis tumbuhan

  terna berumur panjang, dengan tinggi mencapai 50 cm-2 m, tumbuh merumpun.

  Satu rumpun biasanya terdiri dari 3-5 batang.

  C. Morfologi Secara Umum

  1. Daun (Folium)

  Daun Adas (Foeniculum vulgare Mill) termasuk dalam daun majemuk menyirip

  ganda dengan sirip-sirip yang sempurna dan letak daunnya berseling. Daun adas ini

  dapat tumbuh sepanjang 40 cm (Agoes, 2010).

  Sifat sifat daun yang di miliki oleh jambu adalah sebagai berikut

  (Tritosoepomo, 2005):

  a. Bangun/bentuk daun (Circumscriptio)

  Daun Adas mempunyai bentuk daun seperti jarum atau disebut bangun jarum

  (acerosus), serupa dengan bangun paku, lebih kecil,dan meruncing panjang.

  b. Ujung (Apek Folli)

  Ujung daun adas berbentuk runcing (acutus), jika kedua tepi daun di kanan dankiri

  ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun

  membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 900.)

  c. Pangkal Daun (Basis Folli)

  Sama seperti ujung daun adas, pangkal daun adas juga berbentuk runcing (acutus),

  yang biasanya juga terdapat pada daun bangun memnajang, lanset, belah ketupat,

  dll.

  d. Susunan Tulang-tulang Daun (Nervatio atau Venatio)

  Tumbuhan adas mempunyai susunan tulang daun sejajar. Hal ini dapat diketahui

  dari bentuk daun tumbuhan adas yang berbentuk pita.

  e. Tepi Daun (Margo Folli)

 • 7/22/2019 laporan farkog hampir jadi

  32/32

  Daun adas (Foeniculum vulgare Mill) memiliki tepi daun yang rata (integer)

  f. Daging Daun (Intervenium)

  Daun adas (Foeniculum vulgare Mill) tumbuh sepanjang 40 cm, berbentuk pita,

  dengan segmen terakhir dalam bentuk rambut, kira-kira selebar 0,5 mm. Letak daun

  berseling dan termasuk dalam dalam daun mejemuk menyirip ganda dengan sirip-

  sirip yang sempurna bentuk jarum, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, berseludang

  warna putih. Seludang berselaput dengan bagian atasnya berbentuk topi (Arisandi,

  2008)

  2. Batang (Caulis)

  Batang tumbuhan adas berwarna hijau kebiruan, beralur, dan beruas serta ,

  berlubang. Selain itu, batang tumbuhan adas juga berbau sedap dan wangi, serta

  batang membentuk percabangan yang cukup banyak 90 (Arisandi, 2008).