lakuan motor

Click here to load reader

Post on 27-Jun-2015

1.078 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LAKUAN MOTOR

ASAS KAWALAN MOTOR

DEFINISI

Kawalan Motor Bidang pengajian yang melibatkan pengajian pergerakan berdasarkan aspekaspek Mekanisme pengawalan postur & pergerakan

Organisasi proses yang terlibat dalam mekanisme mengawal pergerakan Kawalan dicapai menerusi interaksi semua jenis lakuan

Jenis Lakuan Motor Lakuan

Motor Tanpa Kemahiran Motor Berkemahiran

Involuntari

Lakuan

Voluntari

Lakuan Motor Tanpa Kemahiran Semua

Lakuan Motor yang dihasilkan luar kawalan Tidak boleh memilih Tidak boleh dimodifikasi

Hasil apabila pergerakan tersebut diperlukan

Lingkaran RefleksNeuron Sensori Reseptor Neuron Asosiatif

Neuron Motor Efektor

Lakuan Motor Tanpa Kemahiran

Pergerakan disebabkan oleh rangsangan dari persekitaran luaran Sistem Reseptor Reseptor yang menerima rangsangan daripada persekitaran

Refleks PatellaKe Otak Regangan merangsang Reseptor N. Sensori

Efektor N. Motor N. Asosiatif Pusat Integrasi N. -menyekat Sensori mengaktifkan N. motor

Otot antagonistik - relaks

Menyekat n.m. kepada otot antagonistik

Lakuan Motor Berkemahiran Voluntari Dihasilkan Dikawal Mutu

secara sedar

Atas pilihan

Lakuan Bergantung kepada Tahap Kemahiran Pengalaman

Mekanisme Pergerakan Voluntari

Dibahagi kepada 2 bahagian Transmisi Sensori Transmisi Motor

Transmisi Sensori

Penerimaan dan Penghantaran impuls sensori ke korteks somatosensori melalui talamus

Transmisi Motor

Proses intergrasi sensori motor dan penghantaran impuls motor ke sistem efektor - otot

Transmisi SensoriThalamus menghubungkan maklumat sensori ke korteks somatosensori untuk pengopersaian maklumat di pusat kortikal masing-masing Pengoperasian maklumat sensori di pusat masing-masing

Dihantar ke thalamus melalui korda spina

Maklumat Sensori diterima daripada reseptor & ditukar kepada impuls sensori

Transmisi MotorProses Intergrasi sensori motor di korteks penggabung Neuron sensori bersinaps dengan neuron motor di korteks motor Impuls sensori Impuls motor

Maklumat dihantar melalui laluan corticospinal ke korda spina Merekrut unit motor & neuron motor E & K

Output unit motor

Neuron Motor E

&

K

E - pergerakan pantas & pergerakanuntuk menghasilkan daya maksimum Membengkok kaki melompat sebelum melompat

K - pergerakan licin dan berterusan

Pergerakan BerkemahiranPergerakan Berkemahiran

Kemahiran Generik Sedia ada Berkembang melalui proses tumbesaran & kematangan

Kemahiran Berobjektif Lanjutan daripada kemahiran generik Berkembang melalui proses praktis dan latihan

Klasifikasi Kemahiran Motor Berdasarkan

3 kriteria

Ketepatan Lakuan Ciri Pergerakan Stabiliti Persekitaran

Ketepatan LakuanBerpandukan Jenis atau Saiz Otot Yang Terlibat Kemahiran Motor Kasar Penggunaan otot-otot besar sebagai otot utama.

Kemahiran Motor Halus Penggunaan otot-otot kecil sebagai otot utama.

Cth: Mengukir

Cth : Angkat Berat

Ciri PergerakanOrganisasi Pergerakan Kemahiran Diskrit - Permulaan & Pengakhiran yg nyata - ditentukan oleh kemahiran Kemahiran Siri Gabungan beberapa kemahiran diskrit

Kemahiran Berterusan Permulaan & Pengakhiran Ditentukan oleh pelaku

Dimensi Kemahiran Diskrit Siri - Berterusan

KEMAHIRAN DISKRIT Menyepak Bola Memanah Duduk & Bangun

KEMAHIRAN SIRI Rutin Jimnastik Menukar gear Menimang Bola

KEMAHIRAN BERTERUSAN Mengawal kereta Berenang Berlari

Kestabilan Persekitaran Kemahiran

Terkawal

Persekitaran stabil Membolehkan perancangan awal Kemahiran

Luar Kawal

Persekitaran dinamik Adaptasi pergerakan

Stabiliti PersekitaranBerdasarkan keadaan persekitaran kemahiran dihasilkan Stabil atau Dinamik

Terkawal

Luar Kawal

Stabil Jimnastik Menaip

Separa Stabil Melintas Jalan Memandu

Tidak Stabil Menembak Skeet Bola Sepak

Kepentingan Elemen Koginitif & Motor

Kepentingan relatif komponen Motor & komponen Persepsi & Membuat Keputusan Kemahiran Motor Kualiti kemahiran ditentukan oleh kawalan motor melakukan dengan tepat Kemahiran Kognitif Kualiti kemahiran ditentukan oleh aspek persepsi dan membuat keputusan tahu apa yang perlu dilakukan

Kepentingan Elemen Koginitif & MotorKem. MotorM. Keputusan Minimum K. Motor Maksimum Sdkt Mmbuat Keputusan Sdkt Kawalan Motor

Kem. KognitifM. Keputusan Maksimum K. Motor Minimum

Lompat Jauh Angkat Berat

Permainan Memandu

Catur Kejurulatihan

Penghasilan Lakuan Motor

Persepsi & Aksi

Fungsi Sistem Biologi Dalam Lakuan Motor

Pergerakan hasil daripada interaksi sistem biologi & persekitaran Rangsangan dari persekitaran diproses untuk menghasilkan respon

Fungsi Sistem Biologi Dalam Lakuan MotorVisualSumber Maklumat

Pemprosesan

Vestibular

Kinestetik

Sistem VisualPALING DOMINANSISTEM AMBIENT Peringkat rendah Keseimbangan Kesedaran Ruang Kawalan Pergerakan

SISTEM FOKAL Peringkat Tinggi Pemfokusan Diskriminasi Imej Identifikasi Object

Sistem Vestibular

Bahagian dalam telingaKanal separa bulat Vestibule

Mengawal postur semasa pergerakan Mampu befungsi tanpa maklumat visual tetapi tidak sebaliknya

Sistem Kinestetik Terdapat di sendi, otot, tendon & kulit

Reseptor dikenali sebagai proprioseptor Memaklumkan kedudukan anggota badan

Persekitaran & Lakuan Motor Persekitaran

Pembekal maklumat ekstrinsik Sistem 2

Biologi menentukan kerelevanan

Hasil daripada pengalaman

sumber maklumat yaang mempengaruhi penghasilan pergerakan

Rangsangan Daya Fizikal

Rangsangan

Semua jenis maklumat dari persekitaran Reseptor sensori menerima & memproses rangsangan dari persekitaran Ketepatan bergantung kepada keupayaan menumpukan perhatian kepada rangsangan yang relevan & mengabaikan rangsangan yang tidak relevan Tumpuan Selektif tertinggi Proses Persepsi yang

Daya FizikalDaya yang wujud secara semula jadi dalam persekitaran Daya rintangan udara, geseran & velositi Mempengaruhi kualiti pergerakan Kecekapan individu memanipulasikan daya Kebolehan individu menganggarkan daya

Daya daripada otot menghasilkan pergerakan dan kebolehubahan dalam daya otot menghasilkan perubahan dalam pergerakan

Interaksi Sistem Biologi & PersekitaranPERSEKITARAN pergerakan SISTEM BIOLOGI

mempengaruhi

Sistem biologi menghasilkan pergerakan yang sesuai dengan persektiran Penghasilan pergerakan dipengaruhiSistem Persepsi Sistem Aksi

Sistem Persepsi

Mentafsir & Memantaumaklumat dalaman maklumat luaran perhubungan antara diri & persekitaran

Keupayaan Sistem Persepsi bergantung kepada pengalamanpengetahuan kecondongan keyakinan

Sistem Aksi

Pertalian yang sepadu dengan sistem persepsi Merealisasikan tafsiran sistem persepsidengan menghasilkan pergerakan yang relevan

Melibatkan 3 proses Organisasi Pelaksanaan Pemantauan

AKSI

PERSEPSI

Proses Sistem AksiORGANISASI LAKUAN Perancangan dari segi sekuen timing

PELAKSANAAN Mengarahkan sistem efektor otot pergerakan

PEMANTAUAN Pengubahsuaian lakuan berasaskan maklumat sensori

Sistem Pemprosesan BiologiMaklumat Sensori Yang Relevan Persepsi Langsung

Respon Yang Bermakna

Kawalan Bermakna

SumberGallahue,

D.L. & Ozmun, J.C (1995). Understanding Motor Development: Infants, children, adolescents & Adults (3rd ed.) Dubuque, IA: Wm. C. Brown Communications. Magill, R.A. (1993). Motor Learning: Concepts and applications (4th ed.). Dubuque, IA: Wm. C. Brown Communications. Marieb, E. N. (1995). Human anatomy and physiology (3rd ed.). Redwood City, California:Benjamin/Cummings Publishing Co. Schmidt, R.A and Lee, T.D. (1999). Motor control and learning: A behavioral emphasis (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Schmidt, R.A. & Wrisberg, C.A (2000). Motor learning and performance. (2nd. ed.) Champaign, IL: Human Kinetics. Tortora, G.J. & Grabowski, S. R. (1996). Principles of anatomy and physiology. (8th ed.). New York: Harper Collins. Nota Kuliah Kawalan Motor Buku Sumber Sains Sukan Ting 4 & Ting 5 . Pusat Perkembangan Kurikulum (2002)