kursus pendidikan integrasi holistik pendidikan integrasi holistik bahagian pendidikan islam jabatan

Download KURSUS PENDIDIKAN INTEGRASI HOLISTIK PENDIDIKAN INTEGRASI HOLISTIK Bahagian Pendidikan Islam Jabatan

Post on 09-Jun-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pengenalan

Muhamad Asmadi bin Mustakim

Asal Klang, Selangor

Pen. Pengarah Kanan BPI JAIS

Unit Latihan,Kualiti Dan Penyelidikan

BA (Hons) Univ. Al Azhar, Mesir

Diploma Pendidikan UIA

Sijil Kaunseling JPA (Ahli Akram)

JK Latihan JAIS

JK Prestasi Dan Kenaikan Pangkat

JK Tatakelakuan Dan Tatatertib

JK Pembangunan Insan MAIS

JK Pengurusan Pelajar Luar Negara

Kaunselor Dalam Jabatan (Akram) JAIS

TAKLIMAT PENDIDIKAN

INTEGRASI HOLISTIK

Bahagian Pendidikan Islam

Jabatan Agama Islam Selangor

Sejarah Perkembangan

1945 1977

2007 2009

Pelajaran Agama

KBSM

KBSR Pelajaran Agama

Pelajaran Agama

KBSM

KBSR

Pelajaran Tahfiz

?

Konsep dan Pelaksanaan SRAI

Selaras dengan falsafah JAIS dengan mengambil kira pendidikan agama dan kurikulum akademik KBSR

Konsep dan rasional SRAI difahami oleh kebanyakan pentadbir dan guru dengan baik kecuali bagi guru-guru yang baru dilantik

Pentadbir dan guru yakin matlamat SRAI dapat dicapai dengan jayanya.

Konsep SRAI perlu diperluaskan lagi ke sekolah-sekolah lain.

Kefahaman konsep SRAI lebih dilihat dari aspek pengurusan dan pentadbiran sahaja bukan dari perspektif pengintegrasian kurikulum.

(Kajian UPSI:2005)

Konsep Integrasi Dalam SRAI

Konsep integrasi lebih dilihat dari perspektif pentadbiran sahaja

Konsep integrasi dari konteks kurikulum yang sebenarnya tidak wujud

Konsep integrasi kurikulum difahami sebagai integrasi antara kurikulum agama (JAIS) dengan kurikulum akademik (KBSR)

Integrasi dalam kurikulum SRAI tidak membawa sebarang perubahan dalam rekabentuk dan kandungan kurikulum

(Kajian UPSI:2005)

Cadangan

Perkasakan tahap keprofesionalan guru besar dan guru, staf sokongan.

Konsep integrasi kurikulum yang sebenar (kandungan dan metodologi) perlu merentas kurikulum sama ada secara menegak dan mendatar.

Strategi meningkatkan penglibatan dan sokongan masyarakat konsep SRAI sebagai community support school.

Sistem pemantauan dan kenaziran yang lebih teratur, sistematik dan mempunyai kepakaran yang dapat menjalankan kerja-kerja pemantauan yang lebih berkesan dan menyeluruh.

Mengadakan sistem perjawatan lebih teratur dan sesuai dengan keperluan di SRAI.

(Kajian UPSI:2005)

Cadangan

Menjadikan SRAI sebagai satu bentuk persekolahan alternatif yang sesuai dengan tuntutan semasa.

perlu ditingkatkan kemudahan teknologi terutama teknologi maklumat dan komunikasi supaya SRAI dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain dalam menyediakan suasana dan persekitaran pembelajaran yang berkualiti.

Perlu diperuntukkan bajet khas untuk pengurusan dan pembangunan fizikal SRAI

Pembentukan Ethos dan Perwatakan Sekolah SRAI yang berdaya saing

(Kajian UPSI:2005)

Bilangan Sekolah JAIS

Pra Sekolah : 12

SRA : 200

SRAI : 11

KAFAI : 288

SAM : 23

MITST : 2

Jumlah : 536

(Data Mac 2009)

Bilangan Guru

Pra Sekolah : 141

SRA : 4623

SRAI : 575

KAFAI : 3361

SAM : 7

MITST : 39

UPID : 54

BPI : 44

ILDAS : 2

Jumlah : 8846

(Data Mac 2009)

Bilangan Murid

Pra Sekolah : 1282

SRA : 120466

SRAI : 7305

KAFAI : 88154

SAM : 0

MITST : 291

Jumlah : 217498

(Data Mac 2009)

Comparison Education System

Integrated Holistik

Outcomes based learning

Based on total human development

Focussed on life and career

Total integrated and holistic curriculum development program

Conventional

Examination based learning

Based on partial human development program

Concentrate on career

Partial curriculum development program

INTEGRATED AND HOLISTIC EDUCATION SYSTEM

MATERIAL / MEDIA

CURRICULUM HUMAN POTENTIAL

DEVELOPMENT

MISSION/ VISION

OBJECTIVE

PHILOSOPHY

UNIVERSAL PRINCIPLE

KEHIDUPAN

1. Pengajaran & Pembelajaran

2. Bimbingan

3. Latihan

4. Khidmat nasihat

5. Runding cara

MANAGING OUR LIFE

WHAT ? GOAL

SRAI

Long Term

Short Term

HOW ? SYSTEM & STRUCTURE WHO ? : HUMAN

( TARBIYAH ) FOUNDATION

(IKHLAS)

IMPLEMENTATION

(UKHUWAH) APPROACH

(HIKMAH)

Kurikulum SRAI

SUKATAN

PENDIDIKAN ISLAM

JAIS

KBSR

Kurikulum SRAI

SUKATAN

PENDIDIKAN ISLAM

JAIS KBSR

Kurikulum SRAI

SUKATAN

PENDIDIKAN ISLAM

JAIS

KBSR +

SUKATAN PENDIDIKAN

ISLAM JAIS

Human Psychology

JASAD

FUNGSI

3 PENGHUNI

TETAP

7 JENIS NAFSU

FUNGSI

FUNGSI

FUNGSI

6 FAKULTI

INTELEK

Knowledge and taqwa, the secret of

success

RUMAH MINDA

AQAL

HATI/EMOSI

JIWA/NAFSU

ROH

6 keperluan terpenting

dalam hidup

KERJAYA KESIHATAN

KETENANGAN HIDUP

KEKELUARGAAN

KEMASYA-

RAKATAN

KEWANGAN

IMAN DAN TAQWA

KERJAYA KESIHATAN

KETENANGAN HIDUP

KEKELUARGAAN

KEMASYA-

RAKATAN

KEWANGAN

Falsafah Pendidikan JAIS

Satu usaha berterusan ke arah membina

potensi individu berilmu , beriman ,

beramal, berakhlak mulia dan

berketrampilan berlandaskan Wahyu

Allah dan Sunnah Rasulullah bagi

melahirkan masyarakat muslim yang

bertaqwa , maju, mampu bersaing untuk

mendapat kesejahteraan di dunia dan

kebahagiaan di akhirat

Falsafah Pendidikan JAIS

Satu usaha berterusan ke arah membina

potensi individu berilmu , beriman ,

beramal, berakhlak mulia dan

berketrampilan berlandaskan Wahyu

Allah bagi melahirkan masyarakat muslim

yang bertaqwa , maju, mampu bersaing

untuk mendapat kesejahteraan di dunia

dan kebahagiaan di akhirat

Falsafah Pendidikan JAIS

Satu usaha berterusan ke arah membina

potensi individu berilmu , beriman ,

beramal, berakhlak mulia dan

berketrampilan berlandaskan Wahyu

Allah bagi melahirkan masyarakat muslim

yang bertaqwa , maju, mampu bersaing

untuk mendapat kesejahteraan di dunia

dan kebahagiaan di akhirat

Falsafah Pendidikan JAIS

Satu usaha berterusan ke arah membina

potensi individu berilmu , beriman ,

beramal, berakhlak mulia dan

berketrampilan berlandaskan Wahyu

Allah bagi melahirkan masyarakat muslim

yang bertaqwa , maju, mampu bersaing

untuk mendapat kesejahteraan di dunia

dan kebahagiaan di akhirat

Falsafah Pendidikan JAIS

Satu usaha berterusan ke arah membina

potensi individu berilmu , beriman ,

beramal, berakhlak mulia dan

berketrampilan berlandaskan Wahyu

Allah bagi melahirkan masyarakat muslim

yang bertaqwa , maju, mampu bersaing

untuk mendapat kesejahteraan di dunia

dan kebahagiaan di akhirat

Falsafah Pendidikan JAIS

Satu usaha berterusan ke arah membina

potensi individu berilmu , beriman ,

beramal, berakhlak mulia dan

berketrampilan berlandaskan Wahyu

Allah bagi melahirkan masyarakat muslim

yang bertaqwa , maju, mampu bersaing

untuk mendapat kesejahteraan di dunia

dan kebahagiaan di akhirat

TERIMA KASIH