kursus fail meja

Click here to load reader

Download Kursus fail meja

Post on 20-Jan-2015

41.055 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration MANUAL PROSEDURKERJA DANFAIL MEJA Oleh: Hjh Sarengah bt Mohamad Sam Email :[email protected]

2. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration KONSEP MANUAL PROSEDUR KERJA

 • DOKUMEN RUJUKAN UNTUK PERINGKAT JABATAN/PEJABAT.
 • MEMBERI GAMBARAN MENYELURUH MENGENAI ORGANISASI.
 • MEREKODKAN CARA BEKERJA SECARA SISTEMATIK.
 • KETUA-KETUA BAHAGIAN PERLU ADA MPK.

3. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration KONSEP FAIL MEJA

 • PANDUAN TERPERINCI MENGENAI TUGAS YANG DIJALANKAN.
 • DOKUMEN RUJUKAN UNTUK SETIAP PEGAWAIDALAM MENJALANKAN TUGASNYA.
 • FAIL MEJA HENDAKLAH DILETAKKAN DI ATAS MEJA PEGAWAI

4. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration KEBAIKAN MPK/FM

 • MEREKODKAN PROSEDUR DAN PERATURAN KERJA SEBAGAI RUJUKAN RASMI
 • KESERAGAMAN SISTEM/KAEDAH KERJA
 • MENENTUKAN PERATURAN DIPATUHI
 • MENGURANGKAN KESILAPAN
 • SEBAGAI ALAT LATIHAN INFORMAL

5. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration

 • MENYENANGKAN PERTUKARAN PEKERJA PROSES AMBIL ALIH TUGAS
 • MEMUDAHKAN KAJIAN MENGENAI SISTEM KERJA
 • MENGURANGKAN ARAHAN SECARA LISAN
 • MENJELASKAN KUASA DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PEGAWAI LAIN

6. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA Berasaskan fungsi dan bidang tugas jabatan Dokumen rujukan Peringkat jabatan Satu MPK untuk satu jabatan Satu FM untuk satu jawatan Berasaskan tugas & Tanggungjawab individu Dokumen rujukan peringkat individu Mengandungi maklumat/ panduan untuk kendali tugas yg. ditetapkan bagisatu-satu jawatan Mengandungi maklumatmenyeluruh mengenaisemua aktiviti jabatan MANUAL PROSEDUR KERJA FAIL MEJA 7. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration KANDUNGANFAIL MEJA 8. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration FAIL MEJA Objektif/KementerianJabatan Peraturan-peraturan pentadbiran Senarai semak Senarai JK yang dianggotai Carta organisasiKementerian/Jabatan Senarai borangyang digunakan Senarai undang-undang dan peraturan Carta aliran kerja Objektif Bahagian/Unit Senarai tugas harian Norma kerja Proses kerja Senarai tugas, kuasa dan hubungan FAIL MEJA 9. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration OBJEKTIFKEMENTERIAN/JABATAN 10. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration TUJUAN MENGADAKAN OBJEKTIF KEMENTERIAN/JABATAN

 • MEMBERI HALACARA YANG JELAS KEPADA JABATAN SUPAYA SEGALA USAHA YANG DIJALANKAN ADALAH SELARAS DENGAN MATLAMAT IANYA DITUBUHKAN.
 • MENJADI ASAS PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN OLEH SESEBUAH JABATAN SUPAYA MEMENUHI KEPERLUAN PELANGGAN.
 • MENJADI ASAS PENILAIAN KEBERKESANAN JABATAN BAGI TUJUAN MENINGKATKAN LAGI PRESTASI JABATAN.
 • MEMBERI TUNJUK ARAH DI MANA OBJEKTIF KEMENTERIAN/JABATAN MENJADI ASAS BAGI PEMBENTUKAN OBJEKTIF YANG LEBIH KHUSUS DAN TERPERINCI PADA PERINGKAT BAWAH DALAM JABATAN/PEJABAT.
 • MENETAPKAN KEUTAMAAN-KEUTAMAAN JANGKA PANJANG JABATAN/PEJABAT.

11. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration CONTOH 1 CONTOH 2 OBJEKTIF KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN. MEMBINA SATU MASYARAKAT BELIA YANG BERSATUPADU, BERDISIPLIN, BERAKHLAK TINGGI DAN BERGERAK MAJU DALAM BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL SERTA MEMBINA SATU MASYARAKAT YANG SIHAT, CERGAS DAN BERBUDAYA SUKAN KE ARAH PERPADUANDAN PEMBANGUNAN NEGARA OBJEKTIF BAHAGIAN PENCEN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA MEMBAYAR FAEDAH PERSARAAN DAN FAEDAH TAMAT PERKHIDMATAN DENGAN TEPAT MENGIKUT JADUAL MASA YANG DITETAPKAN KEPADA YANG LAYAKMENERIMANYA DI BAWAH UNDANG-UNDANG PENCEN 12. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration OBJEKTIF BAHAGIA N/UNIT 13. TUJUAN MENGADAKAN OBJEKTIFBAHAGIAN Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration

 • PEMBAHAGIAN DAN PENGUMPULAN AKTIVITI DENGAN ADANYA UNIT/SEKSYEN/BAHAGIAN.
 • MENUNJUKKAN RANGKAIAN PERINTAH YANG MENUNJUKKANPERINGKAT HIERAKI, KUASA DAN TANGGUNGJAWAB.
 • MENJADI ALAT PERANCANGAN UNTUK SAIZ ORGANISASI DAN KAKITANGAN.

14. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration CONTOH 1 OBJEKTIF BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN. UNTUK MEMBINA PERKHIDMATAN SOKONGAN YANG CEKAP DAN BERKESAN MELALUI PEMBENTUKAN STRUKTUR PERJAWATAN KEMENTERIAN YANG OPTIMA, PENGURUSAN PERSONEL YANG CEKAP DAN BERKUALITI SERTA MENINGKATKAN KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN MELALUI LATIHAN DAN PEPERIKSAAN CONTOH 2 OBJEKTIF UNIT OPERASI PROSESAN FAEDAH TERBITAN BAHAGIAN PENCEN MEMPROSES FAEDAH TERBITAN KEPADA TANGGUNGAN YANG BERKELAYAKAN MENGIKUT JADUAL MASA YANG DITETAPKAN DENGAN CEPAT, CEKAP DAN TERATUR 15. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration CARTA ORGANISASIKEMENTERIAN/ JABATAN 16. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration CARTA ORGANISASI /KEMENTERIAN/JABATAN

 • CARTA ORGANISASI PEJABAT MENGGAMBARKAN STRUKTURYANG MENUNJUKKAN FUNGSI, AKTIVITI DAN HIERAKI DI DALAM SESEBUAH JABATAN/PEJABAT.
 • CARTA ORGANISASI JABATAN/BAHAGIAN YANG MELIBATKAN INDIVIDU/PEKERJA PERLU DISEDIAKAN.
 • KEDUDUKAN INDIVIDU DALAM CARTA ITU PERLU DITANDAKAN (DILOREKKAN).
 • JELASKAN MENGENAI AKTIVITI YANGDILAKSANAKAN OLEHBAHAGIAN/UNIT
 • SIAPA RAKAN SEJAWAT YANG BOLEH MEMBANTU MENGAMBIL ALIH TUGASNYA SEMASA KETIADAANNYA
 • PEGAWAI ATASAN YANG BOLEH DIRUJUK DALAM MELAKSANAKANTUGAS
 • DI MANA JAWATAN/PENYANDANG DITEMPATKAN DI BAHAGIAN/ UNIT

17. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration KEGUNAAN CARTA ORGANISASI ASAS PENAMBAHAN/PENGURANGAN KAKITANGAN MEMBERI GAMBARAN MENGENAI FUNGSI-FUNGSI JABATAN/PEJABAT PERANCANGAN LATIHAN PEGAWAI/KAKITANGAN SUMBER MAKLUMAT PENGURUSAN 18. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration CONTOH CARTAORAGANISASI KEMENTERIAN/JABATAN 19. CONTOH CARTA ORGANISASI BIRO BANTUAN GUAMANKETUA PENGARAH TIM.KETUA PENGARAH CIVIL TIM. KETUA PENGARAH SYARIAH BAHAGIAN CIVIL BAHAGIAN KEWANGAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA UNIT MEDITASI UNIT PEGUAM PANEL UNIT SYARIAH NEGERI DAERAH 20. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration CONTOH CARTA ORAGANISASIBAHAGIAN/UNIT 21. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration CARTA ORGANISASI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KEPAKARAN PENGARAH(J52) PENOLONG PENGARAH KANAN (J44)PENGARAH (J52) CAWANGAN PENYELARASAN PENOLONG PENGARAH(J41)PENOLONG PENGARAH KANAN (J44)PENOLONG PENGARAH KANAN (J44)PENOLONG PENGARAH(J36)PENOLONG PENGARAH(J41)PEM.TADBIR(S/U) (N17)PEMBANTU TADBIR (N17)PEMBANTU AM PEJABAT (N1)PEMBANTU TADBIR RENDAH (N11)KETUA PENOLONG PENGARAH(J48) CAWANGAN PENYELARASANKETUA PENOLONG PENGARAH(J48) CAWANGAN PEM. PAKARKETUA PENOLONG PENGARAH(J48) CAWANGANPEM.KEKOMPETENAN 22. CARTA ORGANISASI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA KETUA PENGARAH TIM. KETUA PENGARAH CIVIL CAWANGAN TATATERTIB KPP (SM)1 BAHAGIAN SUMBER MANUSIAPENGARAH BAHAGIAN CAWANGAN PERKHIDMATAN KPP (SM)2 PTD GRED M41 PP(SM)1 CAWANGAN PRESTAS1 KPP(SM)3 CAWANGAN LATIHAN KPP(SM)4 PT(P/O) TT1 PT(P/O) TT2 PT(P/O) P2 PT(P/O) P1 PT(P/O) PN1 PT(P/O) PN2 PT(P/O)3 PT(P/O) L1 PT(P/O) L2 PT(P/O) L3 PTD GRED M41 PP(SM)2 PTD GRED M41 PP(SM)4 PTD GRED M41 PP(SM)3 23. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration SENARAI TUGAS SENARAI TUGAS IALAH SENARAI YANG MENJELASKAN DENGAN TEPAT DAN TERPERINCI MENGENAI TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KUASA SESEORANG PEGAWAI UNTUK MENJALANKAN TUGAS-TUGASNYA. 24. Pusat Pembangunan Pengurusan dan Kualiti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Adinistration CONTOH SENARAI TUGAS 25. SENARAI TUGASNAMA : NORMALA BINTI SHAMSUDIN JAWATAN : PENOLONG PENGARAH BERTANGGUNGJAWAB KEPADA : KETUA PENOLONG PENGARAH

 • Menguruskan pengambilan dan pengisian jawatan-jawatan kosong
 • Menguruskan pengesahandan perlanjutan tempoh perkhidmatan pegawai dan kakitangan meliputi:
 • 2.1. Pengesahan lantikan
 • 2.2. Pengesahan dalam perkhidmatan
 • Menguruskan kemasukan ke dalam jawatan berpencen
 • 4. Menguruskan permohonan semua jenis elaun, urusan elaun tanggung kerja, elaun memangku