kumpulan lirik lagu jawa

Download Kumpulan Lirik Lagu Jawa

Post on 06-Jul-2018

318 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  1/31

  Kumpulan lirik lagu

   jawa

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  2/31

  SINOM Pencipta : Sunan Muria

   

  Amenangi jaman edan

  ewuh aja ing pambudi

  melu edan ora tahan

   jen tan melu anglakoni

   boya kaduman melik kaliren wekasanipun dilalah karsa Allah

   begjane kang lali

  luwih begja kang engling lan waspada 

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  3/31

  LIR ILIR

  Pencipta : Sunan Kalijaga  

  Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir 

  ak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar 

  !ah angon, cah angon, penekno blimbing kuwi

  Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dododiro

  "ododiro, dododiro, kumitir bedah ing pinggir 

  "ondomono, jlumatono, kanggo sebo mengko sore Mumpung pandhang rembulane, mumpung jembar

  kalangane

  #o sorak-o sorak hiyo

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  4/31

  REK AYO REK  Pencipta : $s %aryanto

   

  &ek ayo rek mlaku mlaku nang tunjungan

  &ek ayo rek rame rame bebarengan

  Mangan tahu jadhi campur nganggo timun

  Malam minggu gak apik dhigawa nglamun

   'galor ngidur liwat took numpak motor 

  Masih untung nyenggal nyenggol ati lega

  Sapa ngerti nasib awak lagi mujur 

  Kenal anak e sing dodol rujak cingur  (a dhipikir kon padha gak duwe sangu

   ja dhipikir angger padha gelem melu aku

  cah ayo cah sapa gelem melu aku

  cah ayo cah golek kenalan cah ayu

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  5/31

  GAMBANG SULING Pencipta : Ki 'arto Sabdo

   

  )ambang suling Kumandhang suarane

  hulat thulit kepenak unine

  *uu+uuu+uuu+uuu+unine mung

   'renyuhake baa+reng Lan kentrung ke tipung suling

  Sigrak kendhangane

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  6/31

  Gek kepriye Pencipta : ra Kesuma

   

  "uh kaya ngene rasane

  Anake wong ora duwe

   'galor ngidul tansah diece

  Karo kanca kancane

  Pye pye pye pye ya ben rasakna Pye pye pye pye rasakna dewe

  Pye pye pye pye ya ben rasakna

  Pye pye pye pye rasakna dewe

  esuk kapan aku bisa

  *rip kang luwih mulya Melu nyunjung drajating bangsa

  $ndonesia kang mulya

  Pye pye pye pye mbuh ra weruh

  Pye pye pye pye mbuh ra ngerti

  Pye pye pye pye mbuh ra weruh Pye pye pye pye mbuh ra ngerti

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  7/31

  Gundul pacul Pencipta : Sunan Kalijaga

  &.! %ardjosubroto

    gundhul-gundhul pacul-cul

  gembelengan

  nyunggi-nyunggi wakul-kul

  kelelengan wakul ngglimpang segane dadi sak latar 

  wakul ngglimpang segane dadi sak latar 

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  8/31

  u!lak cu!lak "uweng Pencipta : Ki %adi Sukatno

   

  !ublak cublak suweng Suwenge ting gel/nt/r 

  Mambu ketundhung gud/l

  Pak empong lera-l0r0

  Sapa ngguyu ndelikkak0 Sir sir pong dhel0 kopong

  Sir sir pong dhel0 kopong

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  9/31

  Kem!ang mela#$e Pencipta : 1i2i Subiyanto

   

  kembeng malate pote  beunah ro3om ngapencote

  gik buru e pettek deri taman sare

  ropana segger tor asre

   bennyak kembeng se sae tak seddep akadhi malate

  menangka kasogen kaator kapotre

  se seddep akadhi malate

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  10/31

  Ande ande lumu#Penyanyi : !osa Aranda  

  Putraku si Andhe Andhe Andhe Lumut

  emuruna ana putri kang unggah-unggahi

  Putrine, ngger, sing ayu rupane

  Klenthing Abang iku kang dadi asmane

  Adhuh, $bu, kula dereng purun

  Adhuh, $bu kula mboten mudhun

   'adyan ayu sisane si #uyu Kang-kang

  Putraku si Andhe Andhe Andhe Lumut

  emuruna ana putri kang unggah-unggahi

  Putrine, ngger, sing ayu rupane

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  11/31

  Klenting $jo iku kang dadi asmane

  Adhuh, $bu, $bu sampun meksa Kang putra taksih dereng kersa

  Amargi putra taksih nandhang asmara

  Adhuh, $bu, kula dereng purun

  Adhuh, $bu kula mboten mudhun

   'adyan ayu sisane si #uyu Kang-kang

  Putraku si Andhe Andhe Andhe Lumut

  emuruna ana putri kang unggah-unggahi

  Putrine, ngger, sing ayu rupane

  Klenthing Kuning iku kang dadi asmane

  Adhuh, $bu, kula inggih purun

  Kang putra inggih badhe mudhun

   'adyan ala punika kang putra suwun

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  12/31

  %$&nd$&ng apa "alak  Pencipta : Kris iantoro

   

  "hondhong apa salak, dhuku cilik-cilik 

   'gandhong apa mbecak, m4laku timik-timik 

  "hondhong apa salak, dhuku cilik-cilik 

   'gandhong apa mbecak, m4laku timik-timik 

  Atik ndherek $bu tindak menyang pasar 

  5ra pareng rewel ora pareng nakal$bu mengko mesthi mundhut oleh-oleh

  Kacang karo roti Atik dhiparingi

  "hondhong apa salak, dhuku cilik-cilik 

  )endhong apa pundhak aja ngithik-ithik 

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  13/31

  Suwe &ra jamu Pencipta : &.! %ardjosubroto

   

  Suwe ora jamu

  (amu godhong telo Suwe ora ketemu

  emu pisan atine gelo

  Suwe ora jamu

  (amu sogo thunteng

  Suwe ora ketemu

  emu pisan atine seneng

  Suwe ora jamu

  amu godhong bunder 

  Suwe ora ketemu

  emu pisan tambah pinter 

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  14/31

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  15/31

    #en podo seneng yo mas, ojo mung mandeng

  )olek ono ngendi omahe

  + ya ye+, ya ye+ ya

   ya+ yae yai, e yaiyo yaiyo

    iso nggambang yo mas, ora biso ndemung iso nyawang, ora wani nembung

  6alang kekek, walange kayu

  6alang kayu, tibo neng lemah

  #en kepingin yo mas, arep melu aku

  #en mung trimo, tak kon jogo ngomah

  + ya ye+, ya ye+ ya

   ya+ yae yai, e yaiyo yaiyo Andeng-andeng, ono pilingan

  5jo dipandeng, mundak kelingan

  6alang kekek menclok neng tampah

  Mabrur mrene, menclok wit pete

  Sumengkemo mring )usti Allah

   'indakake dawuh-dawuhe

  + ya ye+, ya ye+ ya  ya+ yae yai, e yaiyo yaiyo

  6alang kekek menclok neng tali

  Limang wektu ojo nganti lali

  + ya ye+, ya ye+ ya

   ya+ yae yai, e yaiyo yaiyo

  6alang kekek, walange kadung

    6alang kekek sampun rampung

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  16/31

  (adang !ulan #o 4pra kanca dolanan ing jaba

   padhang mbulan padhange kaya rina

  &embulane e sing awe-awe

  ngelingake aja padha turu sore

  #o 4pra kanca dolanan ing jaba

  rame-rame kene akeh kancane

  Langite pancen sumebyar rina

  yo padha dolanan sinambi guyonan

   

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  17/31

  "ek&la$   suk-esuk srengengene lagi metu, sibu

   'yuwun pangestu kang putra badhe sinau, sibu

   'yangking etas ing jerone isi sabak, bapak 

  )erip lan sada wis jumepak ana kothak bapak 

  Awan-awan srengengene ana tengah, si 4mbah

  ungah-bungah kang wayah mulih sekolah, si 4mbah

  Sore-sore lampune dhimunculake, budhe

    6is wayahe bocah-bocah pada sinau budhe

   

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  18/31

  )uri #uri Pencipta : Kanjeng Sunan Kalijaga

   

  uri turi putih dhitandur ning pinggir sumur  uri turi putih dhitandur ning pinggir sumur 

  (eleret tiba nyemplung ke kembang kembange apa

  Mbok kira mbok kira mbok kira kembange apa

  Kembang kembang m4lathi kembang m4lathi dironce-ronce Kembang kembang m4lathi kembang m4lathi dironce-ronce

  Sing kene setengah mati sing kana 4ra piye piye

  Mbok kira mbok kira mbok kira kembange apa

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  19/31

   Yen in #awang &n& lin#ang Pencipta : Andjar Ani

   

  #en ing tawang ono lintang, cah ayu

  Aku ngenteni tekamu

  Marang mego ing angkoso, nimas Sun takokke pawartamu

  (anji-janji aku eling, cah ayu

  Sumedhot rasaning ati

  Lintang-lintang ngiwi-iwi, nimas

  resnaku sundhul wiyati

  "ek semono, janjimu disekseni

  Mego kaltiko, kairing roso tresno asih

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  20/31

    #en ing tawang ono lintang, cah ayu

  &ungokno tangis ing ati

  inarung swaraning ratri, nimas

   'genteni mbulan ndadari

  (anji-janji aku eling, cah ayu

  Sumedhot rasaning ati

  Lintang-lintang ngiwi-iwi, nimas

  resnaku sundhul wiyati

  "ek semono, janjimu disekseni

  Mego kartiko, kairing roso tresno asih

  #en ing tawang ono lintang, cah ayu &ungokno tangis ing ati

  inarung swaraning ratri, nimas

   'genteni mbulan ndadari

 • 8/17/2019 Kumpulan Lirik Lagu Jawa

  21/31

  S#a"iun !alapan Pencipta : "edi kempot