kssr sc yr 4 in hse trainning

of 17 /17

Author: jebatn9

Post on 20-Jan-2016

29 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rujukan Guru

TRANSCRIPT

Page 1: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning
Page 2: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

• Untuk tahun 2014, empat waktu (120 minit) diperuntukkan

• Guna ‘Offline’, tiada band tetapi guna tahap penguasaan

• Tiada EVIDENS/ SISTEM FAIL

• PEKA diteruskan kecuali ada Pekeliling

Page 3: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

DASAR• Tiada ujian setara peringkat

daerah dan negeri

• Ujian Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun dilaksanakan di sekolah

• Ujian-ujian lain peringkat sekolah tidak perlu dijalankan.

Page 4: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

TIGA ASPEK SAINS

• Ilmu pengetahuan

• Kemahiran Saintifik dan Kemahiran Berfikir

• Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Page 5: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) SAINS

• Projek• Simulasi• Perbincangan• Eksperimen• Kajian Masa Depan• Penyelesaian Masalah• Lawatan dan Penggunaan Sumber

Luar Bilik Darjah

Page 6: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH

• Pemerhatian

• Ujian bentuk objektif atau subjektif kuiz

• Persembahan secara lisan

• Senarai semak

• Portfolio – buku skrap dan folio

• Esei

Page 7: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

PENDEKATAN SAINS• Pembelajaran Inkuiri Penemuan

• Konstruktivisme

• Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat

• Pembelajaran Kontekstual

• Pembelajaran Masteri

Page 8: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARDTAHAP

PENGUASAANSTANDARD

1 Tahu

2 Tahu dan Faham

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan BeradabTerpuji

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Page 9: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

SAINS merangkumi ENAM TEMA dalam DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN ( DSKP )

• Pengenalan Kepada Sains

• Sains Hayat

• Sains Fizikal

• Sains Bahan

• Bumi dan Sains Angkasa

• Teknologi dan Kehidupan Lestari

Page 10: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning
Page 11: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

KEMAHIRAN SAINTIFIK• Memerhatikan• Mengelaskan• Mengukur dan menggunakan nombor• Membuat inferens• Meramalkan• Berkomunikasi• Menggunakan perhubungan ruang dan masa• Mentafsirkan data• Mendefinisikan secara operasi• Mengawal pemboleh ubah• Membuat hipotesis• Mengeksperimen

TambahanTambahan

Page 12: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

KEMAHIRAN MANIPULATIF

Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul

Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat

Melakar eksperimen, peralatan dan bahan sains dengan betul

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul

Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat

Page 13: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

KANDUNGAN DSKP SAINS TAHUN 4

Pengenalan kepada Sains

Sains Hayat Sains Fizikal

Sains Bahan

Bumi dan Sains Angkasa

Teknologi dan Kehidupan Lestari

Kemahiran Saintifik

Peraturan Bilik Sains

Proses Hidup Manusia

Proses Hidup Haiwan

Proses Hidup Tumbuhan

Pengukuran Sifat BahanPengaratan Bahan

Sistem Suria

Teknologi

Page 14: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

SEDIKIT PERUBAHAN SAINS TAHUN EMPAT

• Pertambahan tajuk ~

FotosintesisPewarisan

Manusia

Page 15: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

DSKP SAINS TAHUN EMPAT MEMENTINGKANLOTs ( Lower Order Thinking )

HOTs ( Higher Order Thinking )

UPSR KSSR 50% merupakan soalan HOTs

Soalan UPSR akan datang menjangkau buku teks

Page 16: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning

CARA MENULIS RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

• Mata pelajaran / Kelas & Masa / Bilangan murid :• Tema / Tajuk :• Standard Pembelajaran :• Objektif pembelajaran : Pada akhir PdP, murid

dapat• Kemahiran Proses Sains ( KPS ) :• Aktiviti PdP:• EMK ( Elemen Merentasi Kurikulum )• Bahan Bantu Belajar ( BBB )• Pentaksiran / Penilaian PdP : TP ( Tahap

Penguasaan )• Refleksi

Page 17: KSSR Sc Yr 4 in Hse Trainning