kpr 5063 dr nasir

Click here to load reader

Post on 11-Jul-2015

457 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KPR 5063 KAJIAN TINDAKAN

KPR 5063KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKANPENILAIAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

SENARAI AHLI: AHMAD RASLAN BIN SIDEKL20102006200

WAN NUR AZYYATI BT WAN YUSOFL20102006197

ROS AZIAN BT MOHD AZMANL20102006133

SYARIFAH RAHIMAH BT TUAN A. RAHMANL20102006119

NUR RASHIDAH BT ASHAARYL20102006198

PENINGKATAN FAKTA ASAS DARAB BAGI 10 MURID TAHUN 2 SEKOLAH RENDAHTAJUK LAPORAN: 1.0 TAJUK KAJIANTidak menyatakan tajuk dengan jelas dari segi skop

Tidak menyatakan tajuk dengan jelas dari segi tempat kajian

Sasaran tidak dapat digeneralisasikan 2.0 ABSTRAK Abstrak kurang jelasHanya menyatakan akronim sahajaContohnya: PKBSMenyatakan kaedah temubual dalam abstrak tapi tidak ditulis dalam metodologi

3.0 PENGENALANPengenalan terlalu ringkasPengenalan yang baik perlu ada:Tujuan Pernyataan masalahPersoalan kajianHipotesis

4.0 KAJIAN LITERATUR Tidak menyatakan sebarang kajian literatur

Kajian literatur perlu ada kerana:Sebagai perbandingan dengan kajian lepas 5.0 PERNYATAAN MASALAH Tidak memfokuskan dengan jelas masalah tersebut

6.0 OBJEKTIF KAJIANAgak baikTapi masih boleh diperbaiki7.0 METODOLOGIBatas kajianSampel yang terlalu kecil dari segi bilangannyaTidak dapat mewakili keseluruhan populasi murid tahun dua yang lainPemilihan murid adalah berdasarkan penilaian pertengahan tahunAdakah pengkaji terlebih dahulu soalan penilaian pertengahan tahun melibatkan fakta asas darab.Pelaksanaan aktivitiMenggunakan waktu pembelajaranMengehadkan masa pembelajaran 8.0 DAPATAN KAJIAN Hasil temubual, didapati murid gagal menyelesaikan fakta asas darab 3,4,6,7,8,dan 9Adakah pengkaji terlebih dahulu tahu akan penguasaan murid tahap pengetahuan fakta asas darab yang tinggi seperti 6,7, 8 dan 9Pengkaji terlalu meletakkan target yang tinggi pada murid

TAJUK KAJIAN :MENINGKATKAN KEMAHIRAN PELAJAR MENJAWAB SOALAN MELIBATKAN PENGGUNAAN RADAS PENUNU BUNSENTAJUKTajuk terlalu umum

Tidak menyatakan kaedah penyelesaian yang digunakan.

ABSTRAKPopulasi dan sampel kajian tidak dinyatakan dengan jelas.Sasaran kerja terlalu besarTidak menyenaraiakn langkah yang digunakan dalam kajian.PENGENALANTidak menyatakan permasalahan yang dikaji.tidak meransang minat pembaca Tidak memberi kefahaman yang jelas kepada pembaca mengapa masalah ini perlu dikaji.

OBJEKTIF KAJIANBanyak menekankan kepentingan teori semata-mata.Penggunaan perkataan yang tidak sesuai

METODOLOGI KAJIANtidak menyatakan secara terperinci mengenai responden kajianInstrumen kajian yang digunakan kurang sesuaiTidak menyatakan dengan jelas sebab-sebab instrumen tersebut digunakan.Tiada penjelasan terperinci tentang prosedur kajian.Tidak lengkap dan terlalu ringkasSASARAN KAJIANHanya menjelaskan tentang bilanganTidak menyatakan latar belakang pelajar

DAPATAN KAJIANtiada perkaitan antara dapatan kajian dan abstrak.Tiada bukti hasil kajian

RUMUSAN KAJIANTerlalu ringkasTidak menyatakan dengan jelas kesesuaian dan faedah perlaksanaan kajian Tiada cadangan dan punca permasalahan kajian.TERIMA KASIH

View more