komunikasi pengajian perniagaan

30
KEMAHIRAN KOMUNIKASI 1. KOMUNIKASI 2. KEMAHIRAN MENDENGAR 3. KEMAHIRAN BERUNDING 4. TEKNOLOGI MAKLUMAT

Upload: nurakhma

Post on 16-Apr-2017

326 views

Category:

Education


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Komunikasi pengajian perniagaan

KEMAHIRAN KOMUNIKASI1. KOMUNIKASI

2. KEMAHIRAN MENDENGAR

3. KEMAHIRAN BERUNDING

4. TEKNOLOGI MAKLUMAT

Page 2: Komunikasi pengajian perniagaan

1. KOMUNIKSIa. DEFINISI~ SATU BENTUK PERMINDAHAN MAKLUMAT DRP

SESEORANG, KUMPULAN, ORGANISASI (PENGHANTAR) KEPADA SESEORANG, KUMPULAN, ORGANISASI (PENERIMA) MELALUI MEDIA / SALURAN TERTENTU.

b. PROSES KOMUNIKASIGANGGUAN

P’HtR ENKOD SALURAN DEKOD P’NERIMA MAKLUM BALAS GANGGUAN

Page 3: Komunikasi pengajian perniagaan

ELEMEN² HURAIANP’HTR/ P’GIRIM

ORG YG MULA M’CETUSᵏ IDEA UTK B’KOM DGN ORG LAIN.PIHAK YG INGIN MENYAMPAIᵏ MESEJ. P’HTR- AHMAD.

ENKOD TINDAKAN P’HANTAR M’TERJEMAHᵏ MESEJ KPD SIMBOL YG DPT DIFAHAMI P’NERIMA UTK D’HTR KPD PENERIMA.SIMBOL² M’WAKIL P’KATAᵑ,ISY,MIMIK MUKA/BHS BDN

SALURAN / MEDIA

CARA/MEDIUM YG DIGUNAᵏ O P’HTR UTK M’YAMPAIᵏ MESEJ KPD P’NERIMA.CTH M’LALUI TEL,SURAT,KOM DLL.AHMAD M’GUNAKAN TELEFON SBG SALURAN.

DEKOD TINDAKᵑ P’NERIMA M’TAKSIR MAK YG D’TERIMA DRP P’HTR & D’T’JEMAHᵏ KPD MAKNA YG DPT D’FAHAMINYA.

P’NERIMA ORANG YG MENERIMA MAKLUMAT DRP P’HANTAR.MAKLUM BALAS

•TINDAK BALAS YG DIHTR 0 PENERIMA KPD P’HANTAR.•MENUNJUKᵏ K’B’KESANᵑ MESEJ YG DIHTR O MESEJ•MAKLUM BALAS BLH DLM BTK MIMIK MUKA,BHS BDN

GANGGUᵑ P’KARA YG M’GANGGU PROSES KOM SPT BUNYI BISING, DERINGᵑ TEL DLL.

Page 4: Komunikasi pengajian perniagaan

C. HALANGAN & RINTANGAN KOMUNIKASI

PSIKOLOGIKAL

FIZIKAL

SOSIOLOGIKAL

SEMANTIK

Page 5: Komunikasi pengajian perniagaan

D. BENTUK-BENTUK

KOMUNIKASI

1.KOMUNIKSI MENEGAK

2.KOMUNIKASI MENDATAR

3.KOMUNIKASI MELINTANG

BENTUK-BENTUK

KOMUNIKASI

1.KOMUNIKSI SEHALA

2.KOMUNIKASI 2 HALA

Page 6: Komunikasi pengajian perniagaan

1. KOMUNIKASI MENEGAK

PENGURUS PEMASARA

N

PENYELIA PEMASARA

N

JURUJUAL

PENGURUS PEMASARA

N

PENYELIA PEMASARA

N

JURUJUAL

PENGURUS BESAR

Page 7: Komunikasi pengajian perniagaan

2. KOMUNIKASI MENDATAR

PENGURUS BESAR

PENGURUS KEWANGAN

PENYELIA KEWANGAN

KERANI

PENGURUS PEMASARAN

PENYELIA PEMASARAN

JURUJUAL

Page 8: Komunikasi pengajian perniagaan

3. KOMUNIKASI MELINTANG

PENGURUS PEMASARAN

PENGURUS KEWANGAN

PENYELIA PEMASARAN

PENYELIA KEWANGAN

Page 9: Komunikasi pengajian perniagaan

BTK KOM HURAIAN1. KOMUNIKASI MENEGAK

•KOM ATR PERINGKAT YG B’BEZA, IAITU DR ATAS MENEGAK KE BAWAH / DR BAWAH MENEGAK KE ATAS.• KAEADH YG B’BENTUK FORMAL & TIDAK FORMAL•B’TUJUᵑ UTK M’GALAKᵏ P’LIBATᵑ AHLI ORG B’INTERAKSI & MEMOTIVASIᵏ MEREKA DLM M’LAKSANAᵏ TUGAS•B’TUJUAN UTK M’BERI PELUANG KPD P’URUSAN ATASAN M’DAPATᵏ MAKLUMAT DRP PEKERJA BAWAHAN.

2. KOMUNIKASI MENDATAR

•KOMI ATR JAWATᵑ SAMA TARAF / PERINGKAT YG SAMA•KAEDAH YG B’BENTUK FORMAL & TIDAK FORMAL•MELIBATKAN P’ALIRAN IDEA & MAKLUMAT DI KALANGAN PEKERJA YG MPY TARAF JWT YG SAMA.•B’TUJUᵑ: a. M’YELARASᵏ KERJA, b.B’KONGSI MAK, c. M’YELESAIᵏ MSL YG TIMBUL.

3. KOMUNIKASI MELINTANG

•KOM ATR P’RINGKAT BWH DR BHG LAIN DGN P’RINGKAT ATAS DR BHG LAIN.•KAEDAH YG B’BENTUK TIDAK FORMAL SAHAJA•B’TUJUᵑ UTK M’GURANGᵏ BIROKASI & M’JIMATᵏ MASA.

Page 10: Komunikasi pengajian perniagaan

a. KOMUNIKASI SEHALA• KOM YG TIDAK M’MERLUKAN MAKLUM BALAS DRP

PENERIMA.• 2 JENIS KOM SEHALA

KOM SEHALA DR ATAS KE BAWAH /MENEGAK KE BAWAH

KOM SEHALA DR BAWAH KE ATAS / MENEGAK KE ATAS

PENGALIRAN MAKLUMAT DRP PENGURUS KPD ORANG BAWAHAN.

P’ALIRAN MAK DR 1 PERINGKAT BAWAHAN KPD 1 PERINGKAT YG LEBIH TINGGI DLM ORG.

KEGUNAAN/ TUJUAN:1. M’BERI TUGAS / ARAHAN2. M’BEKALᵏ MAK B’KAITAN

DGN DASAR / OBJ ORG3. M’BERI DORONGᵑ/ NASIHAT4. M’BERITAHU P’NILAIAN

PRESTASI PRESTASI

KEGUNAAN / TUJUAN:1. M’BERI PANDANGᵑ& CADᵑ

UTK KEMAJUAN SYT & M’YELESAIKAN MASALAH

2. M’DAPATᵏ MAK /LAPORAN3. M’LEPASᵏ P’RASAᵑTDK PUAS

HATI DGN DASAR ORG.

Page 11: Komunikasi pengajian perniagaan

b. KOMUNIKASI DUA HALA• PROSES KOMUNIKASI YG MELIBATKAN MAKLUM BALAS

DRP PENERIMA.• B’TUJUAN UTK B’TUKAR-TUKAR MAKLUMAT &

M’P’TINGKATKAN KEFAHAMAN ANTARA SATU SAMA LAIN.

E. JENIS KOMUNIKASI

KOMUNIKASI BUKAN LISAN

BERTULIS VISUAL BAHASA BADAN

KOMUNIKASI LISAN

Page 12: Komunikasi pengajian perniagaan

a. KOMUNIKASI LISAN• PROSES KOM YG M’GUNAᵏ P’CAKAPᵑ UTK M’YAMPAIᵏ MAK KPD P’N.• CTH KOM LISAN: P’BINCANGAN, UCAPAN, MESYUARAT &

P’BENTANGAN.b. KOMUNIKASI BUKAN LISAN• PROSES KOM YG TIDAK M’GUNAᵏ P’CAKAPᵑ.• CTH KOMUNIKASI BUKAN LISAN TERMASUK:1. BERTULIS~ PROSES KOM YG TIDAK M’GUNAᵏ P’CAKAPᵑ TTP M’GUNAᵏ TULISᵑ UTK

M’YAMPAIᵏ MAK KPD PENERIMA~ CTH:M’RANDUM,LAPᵑB’TULIS,E-MEL,SURAT-M’YURAT,MINIT MESY2. VISUAL ~ KOMUNIKASI MELALUI PENGGUNAAN CARTA&GRAF, GAMBAR&FATO,

CARTA ALIRAN & GAMBAR RAJAH TEKNIK UTK MEYAMPAIKAN MAKLUMAT KPD AUDIEN / PENERIMA.

~ CTH:KᵑRENTANG,M.ELEK,MAJ,P.KENYATAᵑIKLAN,SKRINM.MEDIA.3. BAHASA BADAN~ KOM YG MELIBATKAN P’GERAKAN ANGGOTA BADAN BG TUJUAN

M’YAMPAIKAN MESEJ YG DIHARAP DPT DIFAHAMI PENERIMA~ CTH: MEMEK MUKA, MATA, KAKI&TANGAN, BHS ISYARAT, GAYA TUBUH

BDN, SENTUHAN, GAYA B’JLN, RUANG ATR P’HTR DGN P’N

Page 13: Komunikasi pengajian perniagaan

• KEBAIKAN & KELEMAHAN KOMUN BUKAN LISANKEBAIKAN KELEMAHAN

KAND MESEJ BLH DIUBAHSUAI SPY B’SESUAIᵑ DGN LATAR BELAKANG & KEADAᵑ P’SEKITARᵑ PENERIMA

P’N MUNGKIN M’NERIMA MESEJ PD WAKTU YG TIDAK SESUAI LALU M’YEBABᵏ PENERIMA SALAH TAKSIR KANDUNGAN MESEJ YG DISAMPAIKAN

MESEJ YG DITERIMA BLH DISIMPAN UTK KEGUNAᵑ PD MASA HADAPAN & DIJADIᵏ RUJUKANCTH: LAPORAN B’TULIS BLH DISIMPAN

MAKLUM BALAS YG TDK DPT DIP’OLEH DGN SEGERA AKAN M’AKIBATᵏ KESAN MESEJ TDK DPT DIKETAHUI & TINDAKᵑ P’BETULAN TIDAK BLH DIAMBIL

MESEJ BLH DIHTR TANPA KEHADIRAN P’HTR YG MUNGKIN T’PAKSA M’BERI TUMPUAN PD AKT YG LEBIH PENTING

K’KRGᵑ PELUANG M’AJUᵏ P’TANYAᵑ MUNGKIN M’YEBABᵏ P’N GAGAL M’MAHAMI MESEJ DGN S’PENUHNYA

MESEJ BLH DIHTR KPD BIL. P’N YG RAMAI PD MASA YG SAMA SPT SURAT KHABAR YG MELIPUTI BIL. P’BACA YG RAMAI & KWS GEO YG LUAS.

P’HTR TDK DPT M’BANTU P’N UTK M’YELESAIᵏ S’BRG MSL YG MUNGKIN D’HDP/ M’JWB S’BRG P’TANYAᵑ YG DIBERIᵏ O P’N KRN P’HTR TDK B’TEMU SCR LANGSUNG DGN P’N

Page 14: Komunikasi pengajian perniagaan

F. MEDIA KOMUNIKSI- SALURAN YG DIGUNAᵏ UTK M’HTR MESEJ

1.BERSEMUKA

2.TELEFON

3.INTERNET

4.INTRANET

5.MEMORANDUM

6.SURAT-M’YURAT

7.LAPORAN

8.BULITEN

Page 15: Komunikasi pengajian perniagaan

MEDIA HURAIAN

1.B’SEMUKA •KOM YG M’LIBATᵏ P’TEMUᵑ WAJAH ATR P’HTR DGN P’N•M’LIBATKAN KOM FORMAL & TDK FORMAL

2.TELEFON •KAEDAH P’YAMPAIᵑ MESEJ B’BTK PERSONAL DGN M’GUNAᵏ MEDIA TELEKOM. TANPA P’TEMUᵑ P’HTR & P’N•KOM LISAN & 2 HALA•DPT M’YAMPAIᵏ MESEJ DGN SEGERA TANPA P’TEMUAN•BLH B’HUB DGN P’N YG JAUH & JIMAT KOS P’ANGKUTAN•JIMAT MASA – BLH FOKUS PD ISU YG PERLU DIBINCANGᵏ

3.INTERNET •JARINGAN LUARAN YG M’BENARKAN MNS B’HUB SCR GLOBAL & DPT M’P’OLEH S’BRG MAK DGN BEBAS.•M’GURANGᵏ KOS KOM & M’P’CEPATᵏ P’AGIHAN MAK•M’P’BAIKI P’KHIDMATAN & KEPUASAN P’GUNA.

4.INTRANET •JARINGᵑ DLMᵑ YG M’BENARᵏ STAF DLM ORG B’HUB & B’KONGSI MAK ORG.•KOM SEHALA, DUA HALA & BYK HALA DAN KOM B’TULIS•P’HTRAN MESEJ D GN CEPAT & M’YELURUH•TDK B’SEMUKA&BLH B’HUB P’N DI TEMPAT YG JAUH.

Page 16: Komunikasi pengajian perniagaan

MEDIA HURAIAN

5.MEMORANDUM

•KAEDAH P’YAMPAIᵑ MESEJ PENTING,RINGKAS & MUDAH DIFAHAMI KPD PIHAK DLM T’TENTU SHJ.•B’BTK KOM B’TULIS FORMAL•M’LIBATKAN KOM SEHALA DRP PIHAK ATASAN KPD K/T

6.SURAT-M’YURAT

•KAEDAH P’YAMPAIAN MESEJ MENERUSI PENULISAN SURAT DRP P’GIRIM KPD PIHAK LAIN.•B’BTK FORMAL & TIDAK FORMAL ,KOM SEHALA & 2 HALA•P’GUNAAN BHS & ISTILAH YG BETUL•TDK B’SEMUKA & BLH B’HUB P’N DI TEMPAT YG JAUH.

7.LAPORAN •1 DOK YG M’YATAᵏ&M’NERANGᵏ ISU KPD PIHAK T’TENTU.•MESEJ RINGKAS & MUDAH DIFAHAMI•1 DOK RASMI & D’SIMPAN UTK RUJUKᵑ MASA DEPAN•KOM SEHALA

8.BULITEN DALAMAN

•KAEDAH P’YAMPAIAN MESEJ B,BTK UMUM IAITU DLM FORMAT BERITA SMS UTK M’NERANGKAN AKT SYT•KOM SEHALA & B’TULIS SCR FORMAL•MEJ D’SAMPAIᵏ DGN REKA BTK,WARNA,GRAFIK M’NARIK.

Page 17: Komunikasi pengajian perniagaan

2. KEMAHIRAN MENDENGARa. DEFINISI~ SUATU PROSES PENERIMAAN MAKLUMAT SECARA

MENTAL OLEH MANUSIA UTK MEMAHAMI, MENTERJEMAH DAN BERUSAHA UTK BERTINDAK BALAS TERHADAP MESEJ YG DITERIMA DGN CARA SEWAJARNYA.

b. PROSES MENDENGAR

MENERIMA

MEMAHAMI

MENGINGATIMENILAI

MEMBERI TINDAK BALAS

Page 18: Komunikasi pengajian perniagaan

PROSES MENDENGAR

HURAIAN

1. MENERIMA

•P’DENGAR AKAN CUBA M’DPTKAN APA YG DISAMPAIᵏ OLEH P’YAMPAI SECARA LISAN BUKAN LISAN•P’N M’BERI P’HATIᵑ,CUBA M’ELAKᵏ GANGGUᵑ & M’DGR.

2. MEMAHAMI

•P’PROSESᵑ MAK UTK M’DAPATᵏ MAKSUD YG DISAMPAIᵏ•M’TAKSIR & M’ANALISIS, M’GAITᵏ MAKLUMAT P’YAMPAI, M’YUSUN IDEA SEMULA.

3. MENGINGATI

•TINDAKᵑ UTK M’DPTᵏ SEMULA SST MAK YG DISIMPAN DLM INGATI•PROSES M’INGAT YG B’KESAN:M’GENALPASTI IDEA UTM MAK,M’BUAT K’SIMPULᵑ,M’UL’ KONSEP UTM DRP MAK

4. MENILAI •M’ANALISIS FAKTA, PANDANGAN, NIAT DAN P’YATAAN YG DISAMPAIKAN OLEH P’YAMPAI.•M’BUAT KESIMPULAN- CARI BUKTI,TIADA PREJUDIS.

5. MEMBERI TINDAK BALAS

•UTK M’NUNJUKKAN P’DENGAR M’NERIMA/ TDK M’NERIMA MAKLUMAT YG DISAMPAIKAN.•M’G’TAHU’ DARJAH P’CAPAIᵑ&K’JAYAᵑ M’MINDAHᵏ MAK

Page 19: Komunikasi pengajian perniagaan

C. MENDENGAR SECARA BERKESAN1. M’DENGAR SCR EMPATI & OBJEKTIF~ KEMANPUAN SSORG P’DENGAR UTK M’GENALI, M’P’SEPSI

& M’MAHAMI P’RASAAN ORG YG M’YAMPAIKAN MESEJ SAMA ADA EMOSI POSITIF / NEGATIF.

2. M’DENGAR SCR KRITIKAL & NON-JUDGEMENTAL~ M’DENGAR SCR KRITIKAL – KEMANPUAN P’DENGAR

M’DENGAR SCR KRISTIS, CUBA M’MAHAMI SCR TEPAT, M’ANALISIS APA YG DIDENGAR & M’BERI PERHATIAN.

~ M’DENGAR SCR NON-JUDGEMENTAL- M’DENGAR DGN B’FIKIRAN T’BUKA , TIDAK M’BUAT P’NILAIAN AWAL.

3. M’DENGAR SCR CETEK & MENDALAM~ KEMANPUAN P’DENGAR M’BERI TUMPUAN KPD MESEJ &

M’MAHAMI ISI KANDUNGAN MESEJ SERTA SEGALA MAKLUMAT YG B’KAITAN DGN MESEJ.

Page 20: Komunikasi pengajian perniagaan

D. MENDENGAR SECARA AKTIF

1.MENGULANGI MAKSUD PEMBICARA~P’DENGAR M’YATAKAN SEMULA APA YG DIDENGAR DRP P’YAMPAI~B’TUJUᵑ M’MUDAHᵏ P’DENGAR LEBIH M’MAHAMI MAK, M’INGATI FAKTA PENTING YG DISAMPAIKAN.

3. MENANYA SOALAN~ UTK M’DPTᵏ K’PASTIAN YG LEBIH M’DLM TTG MESEJ YG DISAMPAIᵏ OLEH P’YAMPAI~ M’NUNJUKKAN P’DGR B’MINAT &M’AMBIL P’HATIᵑ.

2. MELUAHKAN KEFAHAMAN TERHADAP PERASAAN P’BICARA~ P’DENGAR M’MAHAMI DGN JELAS B’KAITᵑ ISI KAND &MESEJ YG INGIN DISAMPAIᵏ OLEH P’YAMPAI~P’DGR PERLU M’NUNJUKᵏ BHW DIA FAHAM TTG P’RASAᵑ P’YAMPAI

Page 21: Komunikasi pengajian perniagaan

3. KEMAHIRAN BERUNDINGA. DEFINISI~ K’BOLEHᵑ SSORANG M’JALANᵏ PROSES P’BINCANGᵑ

B’DASARᵏ P’GETAHUᵑ,K’MAHIRᵑ & P’ALAMᵑ SPY DPT M’CARI JALAN P’YELESAIᵑ T’BAIK.

B. PRINSIP BERUNDING

1. TUMPUAN KPD MINAT & BUKAN

KEDUDUKAN

2. ASINGKAN MANUSIA DRP MASALAH

3. JANA PELBAGAI PILIHAN KEGUNAAN

4. GUNA KRITERIA YG OBJEKTIF & BOLEH

DITERIMA

Page 22: Komunikasi pengajian perniagaan

1. TUMPUAN KPD MINAT & BUKAN KEDUDUKAN• TUMPUᵑ PD KEPENTINGᵑ UTK M’CAPAI MAKLAMAT

P’RUNDINGᵑ T’HADAP ISU YG DITENGAHᵏ, BUKAN UTK KEPENTINGᵑ INDIVIDU.

2. ASINGKAN MANUSIA DRP MASALAH• P’RUNDINGᵑ PERLU M’GENEPIᵏ HAL-HAL PERIPADI,

M’ELAKᵏ EMOSI SPT MARAH , TIDAK PUAS HATI DLL SPY P’RUNDINGᵑ DIJALANᵏ SCR T’BUKA & OBJEKTIF.

3. JANA PELBAGAI PILIHAN KEGUNAAN• P’HASILᵑ PELBAGAI PILIHᵑ M’BOLEHᵏ PIHAK TERLIBAT

M’NILAI SETIAP PILIHᵑ & M’MILIH PILIHᵑ T’BAIK BG JALAN P’YELESAIᵑ.

4. GUNA KRITERIA YG OBJEKTIF & BOLEH DITERIMA• P’RUNDINGᵑ YG DIJALANᵏ B’DASARᵏ CIRI-CIRI PENILAIᵑ YG

TEPAT & BOLEH M’BANDINGᵏ KEPUASᵑ & FAEDAH YG DI’POLEH KEDUA-DUA PIHAK.

Page 23: Komunikasi pengajian perniagaan

C. ELEMEN-ELEMEN PERUNDINGAN1. MAKLUMAT – LENGKAP & TEPAT UTK M’YAMPAIᴷ TUJUAN

SERTA MATLAMAT SST P’RUNDINGⁿ D’ADAᴷ .2. MASA – M’MASTIᴷ MASA YG DIP’UTKⁿ M’CUKUPI & SESUAI.3. KUASA – K’UPAYAⁿ SSORANG M’BUAT KEPUTUⁿ SEMASA

P’RUNDINGⁿ DIJALANᴷ .4. ETIKA – PRINSIP-PRINSIP AKHLAK / MORAL YG DIPEGANG

OLEH S’S’ORANG INDIVIDU / SST KUMPULⁿ / MASY5. BUDAYA - CARA HIDUP SST MASY YG DIAMALᴷ & DITERIMA

B’BASARᴷ WARISⁿ DR SEGI SEJARAH & M’RUPAᴷ 1 TRADISI.6. PELAKU/ PERSONALITI – INDIVIDU YG M’WAKILI KUMPULⁿ

YG T’LIBAT DALAM P’RUNDINGⁿ DLM USAHA M’CARI JLN P’YELESAIⁿ P’MASALAHⁿ YG WUJUD.

7. ASPEK SOSIAL- ASPEK P’GAULⁿ ATR PIHAK YG T’LIBAT DLM P’RUNDINGⁿ

Page 24: Komunikasi pengajian perniagaan

D. TAHAP – TAHAP PERUNDINGAN1. INTRAPERSONAL – P’RUNDINGⁿ YG B’LAKU DLM DIRI SSORANG

MNS.2. INTERPERSONAL – TAHAP P’RUNDINGⁿ YG B’LAKU M’LIBATᴷ ATR

P’SEORANGⁿ.3. INTRAJABATAN – B’LAKU DLM S’S’BUAH ORG4. INTERJABATAN – B’LAKU ATR JBT DGN JBT YG LAIN DLM S’S’BUAH

ORG.5. NASIONAL – P’RUNDINGⁿ YG B’LAKU M’LIBATᴷ SEMUA BTK ORG YG

T’DPT DI DLM S’S’BUAH NGR SAMA ADA DGN ORG SAMA BTK, ORG YG LEBIH BESAR /LEBIH KECIL

6. DUA HALA – M’LIBATᴷ P’HUBUNGⁿ 2 BUAH NGR YG B’LAINⁿ.7. SERANTAU – M’LIBATᴷ P’HUBUNGⁿ BBRP BUAH NGR YG B’LAINⁿ DI

1 KWS,GEO/BLOK DUNIA SPT RANTAU ASIA TENGGARA.8. PELBAGAI HALA – 1 PROSES P’BINCANGⁿ YG M’LIBATKAN LEBIH

DRP 2 BUAH NEGARA YG T’DIRI DRP BBRP RANTAU.9. ATRBANGSA /GLOBAL – M’LIBATᴷ SEMUA NGR YG T’DPT DLM

DUNIA.

Page 25: Komunikasi pengajian perniagaan

E. STRATRGI & TAKTIK

P’RUNDINGAN

1. GOOD GUY &

BAD GUY2.

NIBBLING

3. TRIAL BALLON

4. RED HERRING

5. OUTRAGEOUS

6. APPARENT WITHDRAWAL

7. LIMITED AUTHORITY

Page 26: Komunikasi pengajian perniagaan

1. GOOD GUY & BAD GUY~ TINDAKAN 1 PASUKAN YG MPY 2 CIRI YG B’BEZA~ BAD GUY – WATAK KASAR DLM P’RUNDINGAN. GOOD GUY –WATAK BAIK YG M’YEBELAHI PIHAK

LAIN YG T’LIBAT DLM P’RUNDINGᵑ.

2. NIBBLING~ M’BERI TEKANᵑ KPD PIHAK P’RUNDINGᵑ LAIN M’M’NUHI P’MINTAᵑ SELAIN TUJUAN

P’RUNDINGAN

3. TRIAL BALLOON~ TAKTIK P’RUNDINGAN YG DIGUNAKAN UTK M’UJI PIHAK TTG KOMITMEN & P’HATIAN SERIUS DLM

SST ISU.

4. RED HERRING~ TAKTIK YG DIGUNAKAN UTK M’ALIHKAN P’HATIAN PIHAK P’RUNDING DRP 1 ISU DRP 1 ISU YG

UTM KPD ISU SAMPINGAN

5. OUTRAGEOUS~ 1 TINGKAH LAKU YG K’T’LALUᵑ YG DIGUNAᵏ UTK M’MAKSA PIHAK LAIN M’NERIMA SST K’TEPATᵑ.

6. APPARENT WITHDRAWAL~ M’NUNJUKKAN DGN JELAS KEPUTUSAN MENARIK DIRI DRP MENERUSKAN P’RUNDINGAN KRN

GAGAL M’DAPAT P’MINTAAN YG DIINGINI

7. LIMITED OUTHORITY~ M’ELAKKAN DIRI DRP M’BERI P’SETUJUAN PD PERINGKAT AWAL SPY BOLEH M’NERUSKAN

P’RUNDINGAN PERINGKAT KEDUA

Page 27: Komunikasi pengajian perniagaan

4. TEKNOLOGI MAKLUMATA. PERANᵑ & K’PENTINGᵑ ICT DLM P’URUSᵑ P’NIAGAᵑ

1. KAWALAN KEWANGAN

2. KAWALAN INVENTORI

3. PENYIMPANAN

DATA

4. MENYEDIAKAN LAPORAN

5. TUJUAN JANGKAAN

6. MEMBUAT KEPUTUSAN

Page 28: Komunikasi pengajian perniagaan

B. PELUANG PERNIAGAAN DRP P’GUNAᵑ INTERNET1. E- DAGANG• PERDAGANGAN ELEKTRONIK• SUATU PROSES DGN PENIAGA M’JUAL BRG & P’BELI BRG YG

DITAWARKAN MELALUI INTERNET• FAEDAH:~ KOS RENDAH~ PELANGGAN MUDAH M’GUNJUNGI KEDAI- LAMAN WEB~ MASA URUSAN P’NIAGAAN CEPAT~ MELEPASI HALANGAN P’NIAGAAN2. E –PEROLEHAN ~ SUATU SISTEM DLM TALIAN YG DIGUNAKAN OLEH P’BEKAL UTK

MEMESAN BRG & P’KHIDMATAN ~ PROSES TENDER,B’HUBUNG DGN P’BEKAL M’BACA K’LOG, TEMPAH DRP

P’BEKAL,M’NERIMA INVIOS&M’BUAT BYRⁿ~ FAEDAH :~ FAEDAH STRATEGIK,FAEDAH PELUANG& FAEDAH OPERASI

Page 29: Komunikasi pengajian perniagaan

3. E- PEMASARAN~ SATU PROSES M’CIPTA MINAT P’GUNA T’HADAP PRODUK /

P’KHIDMATAN YG DITAWARKAN DGN M’GUNAKAN KEMUDAHAN INTERNET.

~ FAEDAH• PROMOSI MENARIK • MUDAH DIKAWALKOS MURAH• BOLEH DIAKSES SEPANJANG MASA• M’JANGKAU KAWASAN LUAS.C. KEGUNAAN INTRANET DALAM ORG1. MEMUDAHKAN KOM DI DLM ORG2. PENINGKATKAN DAYA PENGELUARAN3. PENYEBARAN MAKLUMAT DGN CEPAT4. PENGURANGAN DLM P’GUNAAN KERTAS5. PENYERAGAMAN SISTEM M’MUDAHKAN DLM P’URUSAN

Page 30: Komunikasi pengajian perniagaan

PERANAN & KEPENTINGAN ICT DLM PENGURUSA

N PERNIAGAA

NPENYIMPANAN DATA

PENYEDIAAN LAPORAN

MEMBUAT KEPUTUSAN

TUJUAN JANGKAAN

BUKU RUJUKAN MPM

KAWALAN KEWANGAN

KAWALAN INVENTORI