kk majlis anugerah terkini

Download Kk Majlis Anugerah Terkini

Post on 04-Feb-2018

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Kk Majlis Anugerah Terkini

  1/21

  Sekapur Sireh, Seulas PinangSekapur Sireh, Seulas Pinang

  Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keranadengan limpah kurnia dan izin-Nya, Hari Kualiti, anugerahkecemerlangan akademik dan Kokurikulum Seri Amandapat dilaksanakan pada hari ini dengan jayanya.

  Sesungguhnya majlis yang didakan pada hari inidiatur sedemikan rupa sebagai salah satu daripada

  program susulan kecemerlangan akademik sekolah inikhususnya untuk menzahirkan pengiktirafan kita kepadasemua guru dan para pelajar yang menunjukkan tahapkecemrlangan yang sama ada dalam bidang akademikmahupun dalam bidang kokurikulum. Kejayaan dalam

  peperiksaan S! yang telah ditempuhi hanyalah titikpermulaan jalan kehidupan yang bakal anda terokai. "ihadapan anda sekalian nanti, terbentang pelbagai ranjauduri dan rintangan ke arah pencapaian kejayaan sebenardalam kehidupan. Semangat perjuangan yang murni dankekuatan iman perlu diperkukuh bagi mendapatkankededhaan dari Allah S#$.

  Saya juga mengambil kesempatan untukmerakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhinggakepada guru-guru yang telah berusaha dengan gigih,tampa jemu dan tidak pernah mengenal putus asa. Hal inidilakukan semata-mata bagi memastikan anak-anakdidik S!K Seri Aman berjaya dalam peperiksaan akhirtahun, $% dan S! &'(). Saya juga mengucapkansyabas dan tahniah kepada ibu bapa yang banyakmemberikan dorongan dan semangat kepada anak-anaksehingga mereka berjaya dalam dalam peperiksaan yangdiduduki.

  Akhir kata sekali lagi saya mengucapkan tahniahdan syabas kepada semua pihak yang telah berusahabersungguh-sungguh bagi menjayakan majlis pada hariini. !udah-mudahan pengiktirafan yang diterima oleh

 • 7/21/2019 Kk Majlis Anugerah Terkini

  2/21

  guru dan pelajar menjadi pendorong untuk meraihkejayaan demi kejayaan pada masa depan.

  Sekian terima kasih.

  Suwarti Binti Agusengetua,S!K Seri Aman

  ATUR CARA MAJLISATUR CARA MAJLIS

  8.00 pagi : Kehadiran penerima anugerah9.30 pagi : Kehadiran ibu bapa penerima anugerah9.45 pagi : Ketibaan tetamu jemputan10.00 pagi : Ketibaan dif-dif kehormat

  Pengurus ukit !ping arat"#imur

  $n%ik &d 'in in (ussein

  Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi

  #uan (aji )hamsudin in (assan

  Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) KEJORA

  Bandar Penawar10.10 pagi : Perarakan ketibaan perasmi10.15 pagi : *intas hormat10.30 pagi : Persembahan Zapin Selamat Datang10.40 pagi : Perarakan masuk perasmi diiringi dif-dif kehormat10.45 pagi : a%aan doa

  a%aan ber+anji10.50 pagi : ,%apan au-auan Pengetua )&K )eri !man

  ,%apan PP',%apan Perasmi

  : Persembahan Nasyid: Pen/ampaian !nugerah Peajar emerang

  mengikut#ingkatan dan &atapeajaran #erbaik #ahun

  014: Pen/ampaian !nugerah Peajar emerang P#3 dan

  )P& #ahun 014: Pen/ampaian !nugerah Panitia #erbaik #ahun 014

  Persembahan Pendidikan Khas

 • 7/21/2019 Kk Majlis Anugerah Terkini

  3/21

  : Pen/ampaian )iji kepada Peajar emerang

  kokurikuum #ahun 014: Pen/ampaian !nugerah #okoh Peajar #ahun 014: Pen/ampaian )iji Penghargaan: Pen/ampaian enderamata kepada perasmi

  Persembahan Pendidikan Khas1.30 ptg : 2amuan dan bersurai

  JAWATANKUASA PELAKSANA HARI KUALITI ANUGERAHJAWATANKUASA PELAKSANA HARI KUALITI ANUGERAH

  KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KOKURIKULUMKECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KOKURIKULUM

  PengerusiPuan )uarti inti !gus

  Pengetua SK Seri Aman

  Pengerusi Bersama'ato he &at Kiau bin he &usa

  !DP P"B# SK Seri Aman

  Timbaan Pengerusi#uan(j.'aud in ah/a

  Penolong Kanan Pentadbiran$n%ik &ohd 6ain bin 2ambei$!DP P"B# SK Seri Aman

  Naib PengerusiPuan 2uriah inti 2aafarPenolong Kanan %E

  $n%ik &ohd.)harif in )aminPenolong Kanan Kokurikulum

  Pen!earas$n%ik &ohd.)aim in #umin

  #KP Bahasa

  Se"iausa#a $Puan (ani+a inti &ohd )aim

  Setiausaha Kurikulum

  Se"iausa#a %Puan 7oraiaati inti (j. !ang

 • 7/21/2019 Kk Majlis Anugerah Terkini

  4/21

  Setiausaha P"B#

  Ben&a#ariPuan )uhaiah inti )aadon

  Bendahari P"B#

  Ahli Jawatankuasa PelaksanaAhli Jawatankuasa Pelaksana

  AJK Pen&a'"aranPn&A'i'ah Bt Basir (K)

  Pn&Shalina bt& ohd ShakriAJK P"B#KS"B

  AJK Pr("()(Pn.7or+iaati t )akiman K

  Pn.(jh.)amah t &adonPn.(artimah t Pandi

  AJK Jamuan *IP

  En&uhamad&Samsul Bin Jamil(K)Pn&$ursuhada Bt uin

  AJK Penga+ara Ma,is

  Pn.(ani+a in &ohd )aim KPn.!driana t smai

  AJK Ba+aan D(a$n.!mir in smai

  AJK -("(gra'iPn.7uru (ai+an t )abi

  AJK Pen!ambu" Te"amuPn&Juriah Bt Jaa*ar

  En&ohd Sari* B SaminEn&+ulki*li B uhammadTn&%,&inhad B Kasmadi

  AJK Penge(a Penerima #a&ia#Pn.!+ina t !jis K

  Pn. 7or !+imah t brahimPn. 6uraini t !sari

  ik 7or !sni bt. )eman

  AJK Persia.an "em.a"

  En&$orhisham bin onil (K)En&!osri Bin $gahdimanEn&+ulkarnain bin Esa

  En&ohd&+amani B "smailEn& Sed &-arid Bin Sed Ali

  AJK P/A Sis"em

  $n.!kfarni+am in aakobK$n.Khairu 7i+am bin !bd ;ahab

  $n.6ainoarifin in )hafie

  AJK D()umen"asiPn.7oor !si+a t !bu amin

  AJK Ka0aan Pea,ar$n.&uhammad ! !min !+man K

  $n.6ukifi 6akaria

  AJK Si,iPn.7oraini t !riffin KPn.

 • 7/21/2019 Kk Majlis Anugerah Terkini

  5/21

  AJK Ha&ia# &an Cen&arama"a$n.&ohamad 7urdeen in !bduah K

  $n.6aina !bidin &ohd 7ohik.7orha/ati t )aharPn.6akiah t &ohd 2aniPn .(amidah t (amid

  Pn.)/a+ani t &ohamadK)

  AJK Ba+) Dr(. &an HiasanPen"as

  $n.&ohd.Kama Kamarudin KPn.&ai+atu ?ada+iah t )airon

  Pn. (asiman+i bt. (asanK)

  PELAJAR CEMERLANG AKADEMIKTINGKATAN 1 TAHUN 2014

  1 ALA!1. PUTRI RASHIDAH BINTI RASID2. NORNAZUWAH BINTI AMAT

  3. MUHAMMAD AIMAN ASSIDIQ BIN MOHD JASNI

  1 "A#ANI

  1. MOHAMAD AMIRRUL BIN MOHD ARIS2. NUR LAILA FAHTIHA BINTI NORALADDIN

  3. NUR AMIERA BINTI ESA

  1 "A$#AR1. NOR AMYLIA BINTI ROZAIMI

  2. NUR ATHIRAH IZZATI BINTI SAMSOR3. NUR ATHIRAH BINTI RASIDI

  1 "IR%NI1. NOOR ATIKAH HAIDAH BINTI RAMLI

  2. MOHAMAD ZAIRULHANIFF BIN MOHAMAD LATIFF3. NUR IZZATI IMANINA BINTI KAMARUL ARIFFIN

  PELAJAR #ER"AIK MA#APELAJARANTINGKATAN 1 TAHUN 2014

  "A!ASA MELA$%SOFIAN BIN ABDULLAH

  "A!ASA INGGERISSITI NORSYAZLINA BINTI HAIRUL AZLIN

  MA#EMA#IKMUHAMMAD AIMAN ASSIDIQ BIN MOHD JASNI

  SAINSNORSYAFIQAH BINTI ZULKIFLI

  PENDIDIKAN ISLAMANIS SURIA BINTI SAPUAN

  SEJARA!SITI NAJIHAH BINTI SULAIMAN

  GE&GRAINURUL FARAHZATUL ATIQAH BINTI SHAHRUDIN

  "A!ASA ARA"NORNAZUWAH BINTI AMAT

 • 7/21/2019 Kk Majlis Anugerah Terkini

  6/21

  K!" ' K# (SOFIAN BIN ABDULLAH

  K!" ' ER# (NORSYAFIQAH BINTI ZULKIFLI

  K!" ' SP# (ANIS SYAFIQAH BINTI NASARUDIN

  PELAJAR CEMERLANG AKADEMIK#INGKA#AN ) #A!%N )*1+

  ) ALA!1. NURUL IYLIA KHAIRIAH BINTI AHAD

  2. IZA ZULIANA BINTI ISHAK3. NURUL SYARIAH BINTI ROSDI

  ) "A#ANI1. MOHAMAD ABDUL WADUD BIN MOHAMAD HAFIZ

  2. AMIZAH BINTI HAMZAH3. NOR ADHA BINTI YASID

  ) "A$#AR

  1. ROSMANEEZA BINTI ROSMAN2. UMI FATINAH BINTI JUSNI

  3. NUR HAZWANI BINTI AZMAN) "IR%NI

  1. NUR FATIN AINA BINTI WAHID2. NUR SYAHIRAH BINTI MOHAMAD AZHAR

  3. NURIN AFIFAH BINTI NAZRI) ALK!A-ARI.MI

  1. MOHAMAD SHARUL AMIZAN BIN JEFFRI2. NUR HASLENNA BINTI ZUNAIDI

  3. NURUL NATASAH BINTI NOOR DIN

  PELAJAR #ER"AIK MA#APELAJARANTINGKATAN 2 TAHUN 2014

  "A!ASA MELA$%NURUL IYLIA KHAIRIAH BINTI AHAD

  "A!ASA INGGERISIZA ZULIANA BINTI ISHAK

  MA#EMA#IKIZA ZULIANA BINTI ISHAK

  SAINSIZA ZULIANA BINTI ISHAKPENDIDIKAN ISLAM

  NURUL SYARIAH BINTI ROSDISEJARA!

  UMI NADZIRAH BINTI ABDULLAHGE&GRAI

  MOHAMAD ABDUL WADUD BIN MOHAMAD HAFIZ"A!ASA ARA"

  NURUL IYLIA KHAIRIAH BINTI AHADK!" ' K# (

  MOHD FAIQ AFIF DANIEL BIN YUSRIK!" ' ER# (

 • 7/21/2019 Kk Majlis Anugerah Terkini

  7/21

  NORHALISA BINTI NORHARIFIK!" ' SP# (

  MUHAMAD ASYRAF BIN CHE ANNUAL

  PELAJAR CEMERLANG AKADEMIK#INGKA#AN + #A!%N )*1+

  + I"N% #%AIL1. MALISA SABRINA BINTI AZMAN

  2. ZUHAILI KHALIS BIN KAMARUDIN3. ADIBAH FILZAH BINTI MOHAMAD KAMAL

  + I"N% SINA1. NURUL AMANI BINTI AZIZAN2. SITI KHADIJAH BINTI ENDAN3. HURUI AINI BINTI SEBIRIN

  + %MAR K!A$$AM1. NAJIYAH BINTI ABDUL GHANI2. SITI NORATIKA BINTI HUZAINI

  3. AMYZA AZWA BINTI MOHD ARIF

  PELAJAR #ER"AIK MA#APELAJARANTINGKATAN 4 TAHUN 2014

  "A!ASA MELA$%ADIBAH FILZAH BINTI MOHAMAD

  KAMAL

  "A!ASA INGGERISZUHAILI KHALIS BIN KAMARUDIN

  MA#EMA#IKNURUL SYAHIRAH BINTI ZAKARIAH

  SAINSNURUL AMANI BINTI AZIZAN

  PENDIDIKAN ISLAMNOR AMNI NABIHAH BINTI

  HISAMUDDIN SHAHSEJARA!

  NOR AMNI NABIHAH BINTI

  HISAMUDDIN SHAHI.IK

  NURUL SYAHIRAH BINTI ZAKARIAH

  KIMIAZUHAILI KHALIS BIN KAMARUDIN

  "I&L&GIZUHAILI KHALIS BIN KAMARUDIN

  MA#EMA#IK #AM"A!ANMALISA SABRINA BINTI AZMAN

  #EKN&L&GI KEJ%R%#ERAANMALISA SABRINA BINTI AZMAN

  #EKN&L&GI MAKL%MA#NORFIKRI ILHAMI NOR AZMAN

  L%KISAN KEJ%R%#ERAANMOHD FARID BIN RAMLI

  EK&N&MI R%MA!#ANGGAHURUI AINI BINTI SEBIRIN

  PERDAGANGANARNI NAZIRA BINTI CHE ANNUAL

  PENDIDIKAN SENI /IS%AL

  NOR FARISHA AMERA BINTI ISMAILSAINS PER#ANIAN

  NURUL SYAHIRA BINTI LIMAN

 • 7/21/2019 Kk Majlis Anugerah Terkini

  8/21

  PELAJAR CEMERLANG AKADEMIK

  PENDIDIKAN K!AS #A!%N )*1+

  PEND0 K!AS ALARA"I 11. ZUL HAZIQ IZZUDDIN BIN ZULKEFLI

  2. AHMAD FEQRIY BIN NORAZLI3. MUHAMMAD ZAHIRUL AMIN BIN MISBAH

  PEND0 K!AS ALARA"I )1. NURUL HUSNA BINTI MD RASHID2. MUHAMMAD FIDAIY BIN ZAILANI

  3. AHMAD GHAZALI BIN AHMAD SUHAIMI

  PELAJ