kit pendaftaran kit pendaftaran mengandungi borang-borang ... bil. rujukan jenis borang 1. borang 1

Download KIT PENDAFTARAN Kit Pendaftaran mengandungi borang-borang ... Bil. Rujukan Jenis Borang 1. Borang 1

Post on 30-Aug-2019

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LAM-PT03-01g

  Jun 2012

  KIT PENDAFTARAN

  Kit Pendaftaran mengandungi borang-borang yang berikut:

  Bil. Rujukan Jenis Borang

  1. Borang 1 Borang Pendaftaran Pelajar

  2. Borang 2 Surat Memberi Kuasa Lawatan/Pendidikan Luar

  3. Borang 3 Surat Memberi Kuasa Menjalankan Pembedahan

  4. Borang 4 Surat Pengakuan Tidak Terlibat Dengan Dadah

  5. Borang 5 Borang Maklumat Kahwin

  6. Borang 6 Surat Akuan Tidak Mengandung

  7. Borang 7 Senarai Semak Pendaftaran Pelajar Baharu

  NAMA

  NO KP NO TELEFON

  KURSUS/PROGRAM

  AMBILAN KUMPULAN

  MENTOR

 • Borang 1

  Jun 2012

  Gambar

  BORANG PENDAFTARAN PELAJAR (Diisi Dalam 2 Salinan)

  A. Progam Yang Diikuti

  Program Bidang

  Tarikh Lapor Diri Tahun Pengajian

  B. Maklumat Diri

  Nama No. KP

  Kaum Jantina Agama Bilangan Anak Dalam Keluarga

  Anak Yang Ke Berapa?

  Tarikh Lahir Tempat Lahir Taraf Perkahwinan

  Nama Suami/Isteri (Jika Berkahwin)

  Pekerjaan Suami/Isteri

  Alamat

  Poskod/ Bandar

  Negeri No. Telefon

  C. Maklumat Penjaga

  Perkara Bapa/Penjaga Ibu/Penjaga

  Nama

  No. Kad Pengenalan

  Pekerjaan

  Alamat

  Poskod/Bandar Dan Negeri

  No. Telefon

  D. Maklumat Penjamin

  Perkara Penjamin Pertama Penjamin Kedua

  Nama

  No. Kad Pengenalan

  Pekerjaan/Jawatan

  Pendapatan Sebulan

  Alamat Pejabat

  Poskod/Bandar Dan Negeri

  No. Telefon Pejabat

 • Borang 1

  Jun 2012

  Perkara Penjamin Pertama Penjamin Kedua

  Alamat Rumah

  Poskod/Bandar Dan Negeri

  No. Telefon Rumah

  E. Penjaga/Waris Terdekat Untuk Dihubungi Semasa Kecemasan

  Nama Hubungan Dengan Pelajar

  Alamat

  Poskod/Bandar

  Negeri No. Telefon

  F. Kelayakan Akademik

  SPM/SPVM/SPMV* STPM Lain-Lain

  Tahun Tahun Tahun

  Pangkat Angka Giliran Angka Giliran

  Angka Giliran Mata Pelajaran Gred Mata Pelajaran Gred Mata Pelajaran Gred

  KELAYAKAN DIPLOMA/IJAZAH

  Diploma/Ijazah Pengkhususan Tahun Institusi

  Ujian Lisan BM Lulus/Gagal

  G. Kegiatan Dan Tanggungjawab Di Sekolah

  Tahun Nama Sekolah Sukan/ Permainan Kelab/

  Persatuan Unit

  Beruniform

 • Borang 1

  Jun 2012

  H. Pengalaman Bekerja

  Tahun Jawatan Majikan Gaji

  I. Pengakuan Saya mengaku bahawa segala keterangan yang dibuat adalah betul dan benar. Disemak oleh Mentor, _________________________ ________________________ (Tanda tangan Pelajar) (Tandatangan Mentor) Nama:

  * Potong yang tidak berkenaan.

 • Borang 2

  Jun 2012

  SURAT MEMBERI KUASA LAWATAN/PENDIDIKAN LUAR (Diisi Dalam 2 Salinan Sahaja)

  Nama (ibu/bapa/penjaga*): ........................................ Alamat: ....................................................................... .................................................................................... Tarikh: KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN Memberi Kuasa Mengadakan Lawatan Keluar Institut Semasa Kursus Saya ........................ No. KP ................

  ibu/bapa/penjaga* kepada pelajar yang bernama ......................

  No. KP ................ dengan ini memberikan kebenaran kepada pihak

  Institut Pendidikan Guru Kampus ................................................................................... membawa anak/jagaan* saya dalam sebarang lawatan dan aktiviti pendidikan luar

  anjuran institut ke mana-mana sahaja di Malaysia sepanjang tempoh latihan pendidikan

  perguruan di institut tersebut.

  Saya yang benar, ...................................................................... Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga* Nama (HURUF BESAR): _______________________________________________ No. Kad Pengenalan: ______________________

  ...................................................................... Tandatangan Saksi Nama (HURUF BESAR): _______________________________________________ No. Kad Pengenalan: ______________________ Cap: (Saksi: Pengetua/Guru Besar sekolah bantuan penuh kerajaan/Penghulu/Jaksa Pendamai/Ahli Parlimen/Ahli Dewan Undangan Negeri/Ahli Majlis Tempatan/Pegawai Kerajaan Kumpulan A) * Potong yang tidak berkenaan

 • Borang 3

  Jun 2012

  SURAT MEMBERI KUASA MENJALANKAN PEMBEDAHAN (Diisi Dalam 2 Salinan Sahaja)

  Nama (ibu/bapa/penjaga*): ........................................ Tarikh: KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN Memberi Kuasa Menjalankan Rawatan/Pembedahan Saya ...................... No. KP ................

  ibu/bapa/penjaga* kepada pelajar yang bernama .....................

  No. KP ................ pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus ................................................................................... bersetuju memberi kuasa, tanpa

  sebarang syarat, kepada Pengarah atau wakilnya yang sah iaitu Timbalan Pengarah,

  Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Penolong Pegawai Tadbir, Penyelia Asrama, Warden

  atau pensyarah untuk menandatangani surat kepada Pegawai Perubatan, Hospital

  Kerajaan/Swasta untuk menjalankan rawatan/pembedahan ke atas anak/jagaan saya

  yang tercatat namanya di atas jika dikehendaki.

  Saya yang benar, ...................................................................... Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga* Nama (HURUF BESAR): _______________________________________________ No. Kad Pengenalan: ______________________

  ...................................................................... Tandatangan Saksi Nama (HURUF BESAR): _______________________________________________ No. Kad Pengenalan: ______________________ Cap: (Saksi: Pengetua/Guru Besar sekolah bantuan penuh kerajaan/Penghulu/Jaksa Pendamai/Ahli Parlimen/Ahli Dewan Undangan Negeri/Ahli Majlis Tempatan/Pegawai Kerajaan Kumpulan A) * Potong yang tidak berkenaan

 • Borang 4

  Jun 2012

  SURAT PENGAKUAN TIDAK TERLIBAT DENGAN PENYALAHGUNAAN DADAH (Diisi Dalam 2 Salinan)

  Saya .................... No. KP ................

  yang beralamat di ...........

  .........................................

  Program ......................................... Bidang ...............

  dengan ini sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:

  (i) Saya bukan penagih dadah;

  (ii) Saya tidak pernah didapati bersalah atau disabitkan atas sebarang kesalahan

  di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952;

  (iii) Saya tidak akan melibatkan diri dalam sebarang kegiatan dadah.

  Saya membuat pengakuan ini dengan kepercayaan bahawa segala yang tersebut di

  dalamnya adalah benar serta menurut Akta Akuan Berkanun 1960 dan bersetuju

  menerima sebarang tindakan pihak institut sekiranya saya didapati melanggar

  pengakuan.

  Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya, diakui oleh yang tercatat nama di atas iaitu

  (nama pelajar) .............................................

  di Institut Pendidikan Guru Kampus ................................................................................... pada .......

  .................................................... .................................................... Tandatangan Pelajar Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga* Di hadapan, Di hadapan, .................................................... .................................................... Tandatangan Saksi Tandatangan Saksi Nama: _______________________ Nama: _______________________ No. KP: ______________________ No. KP : ______________________ Cap: Cap: (Saksi: Pengetua/Guru Besar sekolah bantuan penuh kerajaan/Penghulu/Jaksa Pendamai/Ahli Parlimen/Ahli Dewan Undangan Negeri/Ahli Majlis Tempatan/Pegawai Kerajaan Kumpulan A) * Potong yang tidak berkenaan

 • Borang 5

  Jun 2012

  BORANG MAKLUMAT KAHWIN (Diisi Dalam 2 Salinan Oleh Pelajar Yang Telah Berkahwin Sahaja)

  A. Maklumat Pelajar

  Nama: ____________________________________ No. KP: ______________________

  Tahun Pengajian: __________________________ Program: _____________________

  Bidang: ___________________________________ B. Maklumat Suami/Isteri Pelajar

  Nama: ____________________________________ No. KP: ______________________ Tarikh Berkahwin: __________________________ Tempat: ______________________ Pekerjaan: ________________________________ Nama Majikan: ________________ Alamat Majikan: _________________________________________________________

  __________________________________________ No. Telefon: __________________ Alamat Tempat Tinggal Suami/Isteri: _________________________________________ __________________________________________ No. Telefon: __________________ Bilangan Anak: _______________________ C. Pengakuan Pelajar

  Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan betul dan benar.

  _________________ Tandatangan Pelajar Tarikh

  D. Pengesahan Penjamin

  Kami penjamin kepada pelajar ______________________________________________

  No. KP _____________________ mengesahkan bahawa perkahwinan pelajar berkenaan

  dalam pengetahuan kami.

  .......................................................... ..........................................................

  Tandatangan Penjamin Pertama Tandatangan Penjamin Kedua

  Nama: __________________________ Nama: __________________________

  No. KP: _________________________ No. KP: _________________________

  Tar