kisah para nabi dan rasul

of 51 /51
Kisah Para Nabi dan Rasul 1

Author: rafeah-md-noor

Post on 14-Mar-2016

299 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jumlah para nabi seramai 124 ribu dan 313 orang para rasul

TRANSCRIPT

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  1

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  2

  Muqadimah Tentang Para Nabi dan Rasul

  Nabi dalam agama Islam adalah lelaki yang diberi wahyu oleh Allah dan boleh

  menyampaikan wahyu yang diterima akan tetapi tidak diwajibkan untuknya menyampaikan

  wahyu kepada umatnya. Perkataan nabi berasal daripada kata naba yang bermaksud 'dari

  tempat tinggi', kerana itu orang yang berada di tempat tinggi sudah semestinya mempunyai

  penglihatan yang jauh (tentang masa depan) yang disebut Nubuwwah.

  Manakala Rasul adalah lelaki yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu

  kepada umatnya pada zamannya. Perkataan Rasul berasal daripada kata 'risala' yang bererti

  penyampaian.

  Mempercayai nabi dan rasul merupakan rukun iman yang ketiga dalam Islam dan wajib

  diimani oleh umat Islam. Terdapat perbezaan antara nabi dan rasul dari segi tugas dan juga

  jumlahnya. Para nabi yang diberi wahyu oleh Allah boleh menyampaikan wahyu yang

  diterima tetapi tidak diwajibkan keatasnya untuk menyampaikan wahyu yang diterima. Para

  rasul pula adalah terdiri dalam kalangan para nabi dan mereka wajib menyampaikan wahyu

  yang telah diterima kepada umat manusia di zamannya.

  Al-Qur'an menyebut beberapa orang sebagai nabi. Nabi pertama adalah Adam. Nabi sekaligus

  rasul terakhir ialah Muhammad yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan

  yang khusus kepada manusia di zamannya sehingga hari kiamat. Isa yang lahir dari perawan

  Maryam binti Imran juga merupakan seorang nabi.

  Selain ke-25 nabi sekaligus rasul, ada juga nabi lainnya seperti dalam kisah Khidir bersama

  Musa yang tertulis dalam Surah Al-Kahf ayat 66-82. Terdapat juga kisah Uzayr dan Syamuil.

  Juga nabi-nabi yang tertulis didalam Hadits dan Al-Qur'an, seperti Yusya' bin Nun,

  Zulqarnain, Iys, dan Syits.

  Sedangkan orang suci yang masih menjadi perdebatan sebagai seorang Nabi atau hanya wali

  adalah Luqman al-Hakim dalam Surah Luqman.

  Dari segi jumlah pula, para nabi adalah seramai 124 ribu orang manakala para rasul pula

  adalah seramai 313 orang dan ini selaras dengan hadis Rasulullah S.A.W.

  Dari Abi Zar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi,

  "(Jumlah para nabi itu) adalah seratus dua puluh empat ribu (124.000) nabi." "Lalu berapa

  jumlah Rasul diantara mereka?" Beliau menjawab, "Tiga ratus tiga belas (313)" Hadits

  riwayat At-Turmuzy.

  Nabi Yusha' A.S.

  Yusha bin Nn (Arab:) adalah salah seorang nabi yang memimpin Bani Israel memasuki kota Yareho (Jericho). Yusha bin Nn membawa ajaran Musa pada pertama kali tiba di "Tanah Yang di Janjikan". Ia mengatur penempatan kedua belas suku Israel setibanya di

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  3

  Kanaan. Yusha dikenal sebagai Joshua didalam Taurat. Namanya tidak disebutkan secara

  langsung tetapi Al-Qur'an mereferensikannya bersama dengan kisah Musa didalam surah Al-

  maidah, Al Kahfi dan Waqi'ah.

  Sesudah Harun dan Musa wafat, kaum Bani Israil dipimpin oleh Yusha bin Nn, yang memang telah ditunjuk oleh Musa untuk menggantikannya sebelum kewafatannya. Berkat

  kepemimpinan Yusha bin Nn mereka dapat menguasai tanah Palestin dan menetap tinggal di istana. Namun setelah Yusha bin Nn wafat, mereka berpecah-belah. Dalam ajaran Islam dikatakan bahawa isi kitab Taurat mereka diubah dan ditambah-tambah. Mereka sering

  berselisih pendapat sesama mereka sendiri hingga akhirnya hilanglah kekuatan persatuan

  mereka, yang mengakibatkan tanah Palestin diserbu dan dikuasai oleh bangsa lain. Dari segi

  positifnya adalah ketika dia meninggal, semua tugas untuk mengatur dua belas suku tersebut

  telah selesai sesuai dengan kehendak Allah.

  Matahari terhenti seketika:

  Di antara mukjizat Nabi Yusha' ialah Allah berhentikan matahari bagi menyebabkan hari

  Jumaat berpanjangan bagi membolehkan perang diteruskan. Hal ini kerana waktu itu Allah

  mengharamkan kaum Yahudi berperang pada hari Sabtu, dalam satu peperangan terhadap

  kaum kanaan yang berlaku pada hari Jumaat, maka berlakulah mukjizat tersebut. Mengikut

  syariat terdahulu, hari sabtu hanya untuk melakukan ibadat. Nabi Yusha' telah berdoa agar

  Allah memberhentikan seketika matahari bagi membolehkan Nabi Yusha' bersama-sama

  tenteranya menggempur kota Jericho yang merupakan "Tanah Yang di Janjikan".

  Nabi Khidir A.S

  Al-Khir (Arab:, Khar, Khaer, al-Khair) adalah seorang nabi yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di dalam Surah Al-Kahfi ayat 65-82. Selain kisah tentang nabi Khidir

  yang mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa, asal usul dan kisah

  lainnya tentang Nabi Khidir tidak banyak disebutkan.

  Etimologi

  Al-Khidir secara harfiah bererti 'Seseorang yang Hijau' melambangkan kesegaran jiwa, warna

  hijau melambangkan kesegaran akan pengetahuan berlarut langsung dari sumber kehidupan. Dalam Encyclopdia Britannica, dikatakan bahawa Khidir telah diberikan sebuah nama, yang

  paling terkenal iaitu Baly bin Malkn.

  Teguran Allah kepada Musa

  Kisah Musa dan Khidir dirakamkan oleh Al-Qur'an dalam Surah Al-Kahfi ayat 65-82.

  Menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahawa beliau mendengar nabi

  Muhammad bersabda: Sesungguhnya pada suatu hari, Musa berdiri di khalayak Bani Israil lalu beliau ditanya, Siapakah orang yang paling berilmu? Jawab Nabi Musa, Aku Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, Sesungguhnya di sisi-Ku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu.

  Lantas Musa pun bertanya, Wahai Tuhanku, dimanakah aku dapat menemuinya? Allah pun berfirman, Bawalah bersama-sama kamu seekor ikan di dalam sangkar dan sekiranya ikan tersebut hilang, di situlah kamu akan bertemu dengan hamba-Ku itu. Sesungguhnya teguran

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  4

  Allah itu mencetuskan keinginan yang kuat dalam diri Nabi Musa untuk menemui hamba

  yang soleh itu. Di samping itu, Nabi Musa juga ingin sekali mempelajari ilmu dari Hamba

  Allah tersebut.

  Musa kemudiannya menunaikan perintah Allah itu dengan membawa ikan di dalam wadah

  dan berangkat bersama-sama pembantunya yang juga merupakan murid dan pembantunya,

  Yusya bin Nun.

  Mereka berdua akhirnya sampai di sebuah batu dan memutuskan untuk beristirehat sejenak

  kerana telah menempuh perjalanan cukup jauh. Ikan yang mereka bawa di dalam wadah itu

  tiba-tiba meronta-ronta dan selanjutnya terjatuh ke dalam air. Allah SWT membuatkan aliran

  air untuk memudahkan ikan sampai ke laut. Yusya` terpegun memperhatikan kebesaran Allah

  menghidupkan semula ikan yang telah mati itu.

  Selepas menyaksikan peristiwa yang sungguh menakjubkan dan luar biasa itu, Yusya' tertidur

  dan ketika terjaga, beliau lupa untuk menceritakannya kepada Musa. Mereka kemudiannya

  meneruskan lagi perjalanan siang dan malamnya dan pada keesokan paginya,

  Nabi Musa berkata kepada Yusya` Bawalah ke mari makanan kita, sesungguhnya kita telah berasa letih kerana perjalanan kita ini. (Surah Al-Kahfi : 62)

  Ibn `Abbas berkata, Nabi Musa sebenarnya tidak berasa letih sehingga baginda melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya menemui hamba-Nya yang lebih berilmu itu. Yusya berkata kepada Nabi Musa, Tahukah guru bahawa ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak lain

  yang membuat aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu kembali masuk

  kedalam laut itu dengan cara yang amat aneh. (Surah Al-Kahfi : 63)

  Musa segera teringat sesuatu, bahawa mereka sebenarnya sudah menemuui tempat pertemuan

  dengan hamba Allah yang sedang dicarinya itu. Kini, kedua-dua mereka berbalik arah untuk

  kembali ke tempat tersebut iaitu di batu yang menjadi tempat persinggahan mereka

  sebelumnya, tempat bertemunya dua buah lautan. Musa berkata, Itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (Surah Al-Kahfi : 64)

  Terdapat banyak pendapat tentang tempat pertemuan Musa dengan Khidir. Ada yang

  mengatakan bahawa tempat tersebut adalah pertemuan Laut Romawi dengan Parsi iaitu

  tempat bertemunya Laut Merah dengan Samudra Hindia. Pendapat yang lain mengatakan

  bahawa lautan tersebut terletak di tempat pertemuan antara Laut Roma dengan Lautan

  Atlantik. Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahawa lautan tersebut terletak di sebuah

  tempat yang bernama Ras Muhammad iaitu antara Teluk Suez dengan Teluk Aqabah di Laut

  Merah.

  Persyaratan belajar

  Setibanya mereka di tempat yang dituju, mereka melihat seorang hamba Allah yang berjubah

  putih bersih. Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Khidir menjawab salamnya dan

  bertanya, Dari mana datangnya kesejahteraan di bumi yang tidak mempunyai kesejahteraan? Siapakah kamu Jawab Musa, Aku adalah Musa. Khidir bertanya lagi, Musa dari Bani Israil? Nabi Musa menjawab, Ya. Aku datang menemui tuan supaya tuan dapat

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  5

  mengajarkan sebagian ilmu dan kebijaksanaan yang telah diajarkan kepada tuan.

  Khidir menegaskan, Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersama-samaku. (Surah Al-Kahfi : 67) Wahai Musa, sesungguhnya ilmu yang kumiliki ini ialah sebahagian daripada ilmu kurniaan dari Allah yang diajarkan kepadaku tetapi tidak diajarkan

  kepadamu wahai Musa. Kamu juga memiliki ilmu yang diajarkan kepadamu yang tidak

  kuketahuinya.

  Nabi Musa berkata, Insya Allah tuan akan mendapati diriku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentang tuan dalam sesuatu urusan pun. (Surah Al-Kahfi : 69)

  Dia (Khidir) selanjutnya mengingatkan, Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sehingga aku sendiri menerangkannya kepadamu. (Surah Al-Kahfi : 70)

  Perjalanan Khidir dan Musa

  Demikianlah seterusnya Musa mengikuti Khidir dan terjadilah beberapa peristiwa yang

  menguji diri Musa yang telah berjanji bahawa baginda tidak akan bertanya sebab sesuatu

  tindakan diambil oleh Nabi Khidir. Setiap tindakan Nabi Khidir A.S. itu dianggap aneh dan

  membuat Nabi Musa terperanjat.

  Kejadian yang pertama adalah saat Nabi Khidir menghancurkan perahu yang ditumpangi

  mereka bersama. Nabi Musa tidak kuasa untuk menahan hatinya untuk bertanya kepada Nabi

  Khidir. Nabi Khidir memperingatkan janji Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Musa meminta

  maaf kerana kelancangannya mengingkari janjinya untuk tidak bertanya terhadap setiap

  tindakan Nabi Khidir.

  Selanjutnya setelah mereka sampai di suatu daratan, Nabi Khidir membunuh seorang anak

  yang sedang bermain dengan kawan-kawannnya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh

  Nabi Khidir tersebut membuat Nabi Musa tak kuasa untuk menanyakan hal tersebut kepada

  Nabi Khidir. Nabi Khidir kembali mengingatkan janji Nabi Musa, dan beliau diberi

  kesempatan terakhir untuk tidak bertanya-tanya terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh

  Nabi Khidir, jika masih bertanya lagi maka Nabi Musa harus rela untuk tidak mengikuti

  perjalanan bersama Nabi Khidir.

  Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai disuatu wilayah perumahan.

  Mereka kelelahan dan hendak meminta bantuan kepada penduduk sekitar. Namun sikap

  penduduk sekitar tidak bersahabat dan tidak mahu menerima kehadiran mereka, hal ini

  membuat Nabi Musa berasa kesal terhadap penduduk itu. Setelah dikecewakan oleh penduduk,

  Nabi Khidir malah menyuruh Nabi Musa untuk bersama-samanya memperbaiki tembok suatu

  rumah yang rosak di daerah tersebut. Nabi Musa tidak kuasa kembali untuk bertanya terhadap

  sikap Nabi Khidir ini yang membantu memperbaiki tembok rumah setelah penduduk

  menzalimi mereka. Akhirnya Nabi Khidir menegaskan pada Nabi Musa bahawa beliau tidak

  dapat menerima Nabi Musa untuk menjadi muridnya dan Nabi Musa tidak diperkenankan

  untuk terus melanjutkan perjalanannya bersama dengan Nabi Khidir.

  Selanjutnya Nabi Khidir menjelaskan mengapa beliau melakukan hal-hal yang membuat Nabi

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  6

  Musa bertanya. Kejadian pertama adalah Nabi Khidir menghancurkan perahu yang mereka

  tumpangi kerana perahu itu dimiliki oleh seorang yang miskin dan di daerah itu tinggallah

  seorang raja yang suka merampas perahu milik rakyatnya.

  Kejadian yang kedua, Nabi Khidir menjelaskan bahawa beliau membunuh seorang anak

  kerana kedua-dua orang tuanya adalah pasangan yang beriman dan jika anak ini menjadi

  dewasa dapat mendorong bapa dan ibunya menjadi orang yang sesat dan kufur. Kematian

  anak ini digantikan dengan anak yang soleh dan lebih mengasihi kedua ibu bapanya hingga ke

  anak cucunya.

  Kejadian yang ketiga (terakhir), Nabi Khidir menjelaskan bahawa rumah yang dinding

  diperbaiki itu adalah milik dua orang adik-beradik yatim yang tinggal di kota tersebut.

  Didalam rumah tersebut tersimpan harta benda yang ditujukan untuk mereka berdua. Ayah

  kedua-dua adik-beradik ini telah meninggal dunia dan merupakan seorang yang soleh. Jika

  tembok rumah tersebut runtuh, maka boleh dipastikan bahawa harta yang tersimpan tersebut

  akan ditemui oleh orang-orang di kota itu yang sebahagian besar masih menyembah berhala,

  sedangkan kedua adik-beradik tersebut masih cukup kecil untuk mengelola peninggalan harta

  ayahnya. Dipercayai tempat tersebut berada di negeri Antakya, Turki.

  Akhirnya Nabi Musa as. sedar hikmah dari setiap perbuatan yang telah dikerjakan Nabi

  Khidir. Akhirya mengerti pula Nabi Musa dan berasa amat bersyukur kerana telah

  dipertemukan oleh Allah dengan seorang hamba Allah yang soleh yang dapat mengajarkan

  kepadanya ilmu yang tidak dapat dituntut atau dipelajari iaitu ilmu ladunni. Ilmu ini diberikan

  oleh Allah SWT kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Nabi Khidir yang bertindak

  sebagai seorang guru banyak memberikan nasihat dan menyampaikan ilmu seperti yang

  diminta oleh Nabi Musa dan Nabi Musa menerima nasihat tersebut dengan penuh rasa

  gembira.

  Saat mereka didalam perahu yang ditumpangi, datanglah seekor burung lalu hinggap di

  hujung perahu itu. Burung itu meneguk air dengan paruhnya, lalu Nabi Khidir berkata,

  Ilmuku dan ilmumu tidak berbanding dengan ilmu Allah, Ilmu Allah tidak akan pernah berkurang seperti air laut ini kerana diteguk sedikit airnya oleh burung ini.

  Sebelum berpisah, Khidir berpesan kepada Musa: Jadilah kamu seorang yang tersenyum dan bukannya orang yang tertawa. Teruskanlah berdakwah dan janganlah berjalan tanpa tujuan.

  Janganlah pula apabila kamu melakukan kekhilafan, berputus asa dengan kekhilafan yang

  telah dilakukan itu. Menangislah disebabkan kekhilafan yang kamu lakukan, wahai Ibnu

  `Imran.

  Hikmah kisah Khidir

  Dari kisah Khidir ini kita dapat mengambil iktibar penting. Diantaranya adalah Ilmu

  merupakan kurniaan Allah S.W.T, tidak ada seorang manusia pun yang boleh mengaku

  bahawa dirinya lebih berilmu dibanding yang lain. Hal ini kerana ada ilmu yang merupakan

  anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada seseorang tanpa harus mempelajarinya (Ilmu

  Ladunni, iaitu ilmu yang dikhususkan bagi hamba-hamba Allah yang soleh dan terpilih)

  Hikmah yang kedua adalah kita perlu bersabar dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan

  kebijaksanaan dari setiap peristiwa yang dialami. Hikmah ketiga adalah setiap murid harus

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  7

  memelihara adab dengan gurunya. Setiap murid harus bersedia mendengar penjelasan seorang

  guru dari awal hingga akhir sebelum nantinya dapat bertindak diluar perintah dari guru. Kisah

  Nabi Khidir ini juga menunjukan bahawa Islam memberikan kedudukan yang sangat istimewa

  kepada guru.

  Nabi Zulkarnain A.S

  Zulkarnain secara harfiahnya bermaksud "Dia yang Bertanduk Dua", merupakan satu tokoh

  yang disebutkan di dalam Qur'an, iaitu kitab suci Islam yang menyatakan beliau sebagai

  pemerintah yang hebat dan adil yang membina tembok pengantara Yakjuj dan Makjuj dari

  menyerang orang yang di Barat. Mengikut sejarah, Zulkarnain dikatakan sebagai Iskandar

  Agung (Alexander dari Macedonia) tetapi ia hanyalah pendapat paling sekular dan disangkal

  sendiri oleh para ulama dan sarjana Islam yang mengatakan Zulkarnain adalah Cyrus Agung.

  Gelaran tersebut turut terkenal di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang

  boleh dikatakan telah digunakan sekurang-kurangnya tiga orang raja yang berbeza.

  Timbulnya persoalan

  Persoalan tentang Zulkarnain tercatat dalam sirah nabawiyah (sejarah Nabi) dan tertulis dalam

  sirah Ibnu Ishaq yang menceritakan bahawa musyrikin Makkah meminta bantuan Yahudi

  Khaibar untuk mencari kelemahan Muhammad S.A.W. Ketika Nadr mengatakan hal tersebut

  kepada mereka, mereka mengirim dia dan Uqbah bin Abu Muit kepada rabai Yahudi di

  Madinah. Untuk membuktikan kenabian, rabai tersebut akan mengajukan tiga soalan yang

  sekiranya dijawab dengan betul, maka itu membuktikan akan baginda seorang nabi dan begitu

  juga sebaliknya.

  1. Persoalan yang ditanyakan ialah:

  Tentang beberapa anak muda di zaman dahulu yang ceritanya amat pelik dan

  menakjubkan.

  2. Tentang seorang lelaki yang merupakan pengembara hebat yang telah sampai ke timur dan barat.

  3. Tentang Roh.

  Baginda Muhammad s.a.w. meminta masa untuk menjawabnya dan selepas diturunkan

  wahyu, semuanya telah terjawab melalui surah al-Kahfi.

  Berikut petikan tafsir dari surah al-Kahfi yang menceritakan tentang Zulkarnain.

  Ayat 83: Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai Zulkarnain.

  Katakanlah: Aku akan bacakan kepada kamu (wahyu dari Allah yang menerangkan) sedikit

  tentang perihalnya.

  Ayat 84: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi

  dan Kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya.

  Ayat 85: Lalu dia menurut jalan (yang menyampaikan maksudnya).

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  8

  Ayat 86: Sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbenam, dia mendapatinya

  terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur dan dia dapati di sisinya satu kaum (yang

  kufur ingkar). Kami berfirman (dengan mengilhamkan kepadanya): Wahai Zulkarnain!

  Pilihlah samada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap

  mereka.

  Ayat 87: Dia berkata: Adapun orang yang melakukan kezaliman (kufur derhaka), maka kami

  akan menyeksanya; kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya

  dengan azab seksa yang seburuk-buruknya.

  Ayat 88: Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang

  sebaik-baiknya; dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak

  memberati.

  Ayat 89: Kemudian dia berpatah balik menurut jalan yang lain.

  Ayat 90: Sehingga apabila dia sampai di daerah matahari terbit, dia mendapatinya terbit

  kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan

  daripadanya.

  Ayat 91: Demikianlah halnya dan sesungguhnya Kami mengetahui secara meliputi akan

  segala yang ada padanya.

  Ayat 92: kemudian dia berpatah balik menurut jalan yang lain.

  Ayat 93: Sehingga apabila dia sampai di antara dua gunung, dia dapati di sisinya satu kaum

  yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan.

  Ayat 94: Mereka berkata: Wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Yakjuj dan Makjuj

  sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan

  sejumlah bayaran kepadamu (dari hasil pendapatan kami) dengan syarat engkau membina

  sebuah tembok di antara kami dengan mereka?

  Ayat 95: Dia menjawab: (Kekuasaan dan kekayaan) yang Tuhanku jadikan daku

  menguasainya, lebih baik (dari bayaran kamu); oleh itu bantulah daku dengan tenaga (kamu

  beramai-ramai) aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang

  kukuh.

  Ayat 96: Bawalah kepadaku ketul-ketul besi; sehingga apabila ia terkumpul separas

  tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, dia pun perintahkan mereka

  membakarnya dengan berkata: Tiuplah dengan alat-alat kamu sehingga apabila ia

  menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia: Bawalah tembaga cair supaya aku

  tuangkan atasnya.

  Ayat 97: Maka, mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat

  menebuknya.

  Ayat 98: (Setelah itu) berkatalah Zulkarnain: Ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku; dalam

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  9

  pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, Dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur dan

  adalah janji Tuhanku itu benar.

  Bertanduk dua? Sesetengah pihak berpendapat gelaran "Zulkarnain" bermaksud "bertanduk dua", yang secara

  tersiratnya merujuk kepada syiling yang ditempa untuk Iskandar Agung mahupun ukiran

  dinding Cyrus Agung. Pentafsir Quran abad ke-14 memberikan sebab yang berbeza. Dalam

  Tafsir Ibn Kathir menyatakan, "sesetengah mereka memanggilnya Zulkarnain kerana dia

  mencapai dua "tanduk" (batas) matahari, timur dan barat, tempat ia terbit dan terbenam."

  Tambahan pula, nama Zulkarnain juga diterjemahkan menjadi "dia yang berketurunan dua",

  "dia yang hidup hingga dua kurun", "dia yang memiliki dua kerajaan" ataupun "pemerintah

  dua kerajaan". Banyak yang mentafsirkan perkataan tersebut dengan maksud yang berbeza.

  Terdapat juga pendapat yang mengatakan "bertanduk dua" bermaksud menggabungkan 2

  negeri.

  Perbezaan Antara Iskandar Agung dan Zulkarnain

  Hasil kajian ilmuan dan sarjana Islam seperti Seyyed Ahmad Khan (pentafsir Quran terkenal),

  Molana Abolkalam Azad (Menteri Kebudayaan India), Baha'eddin Khomrashahi dan Dr.

  Muhammad Ebrahim Bastabi Parizi menyangkal bahawa Zulkarnain adalah Iskandar Agung.

  1. Mereka lebih mengesyaki yang Zulkarnain adalah Cyrus Agung iaitu raja empayar Parsi Arkaemenia. Mereka memberikan bukti-bukti kukuh termasuk artifak tulisan dan

  ukiran pada batu istana dan kubur. Berikut merupakan bukti yang dinyatakan:

  2. Ukiran pada batu yang masih dapat dilihat hingga kini yang memaparkan Cyrus dengan mahkotanya yang mempunyai tanduk.

  3. Menurut Qur'an, rahmat Tuhan diberikan bersamanya dan dengan itu, Cyrus merupakan raja pertama (beberapa ratus tahun sebelum Iskandar Agung) yang

  menakluki sebahagian besar Eropah dan Asia.

  Cyrus (seperti juga Zulkarnain) menyembah satu Tuhan tetapi Iskandar Agung

  mempunyai banyak dewa-dewi.

  4. Di dalam al-Qur'an tercatat perjalanan Zulkarnain iaitu bermula ke Barat lalu ke Timur sebelum ke jalan yang lain (iaitu Utara) yang bertepatan dengan ekspedisi Cyrus yang

  memulakan penaklukan di Barat Parsi hingga ke Lydia di Asia Kecil kemudian

  berpatah ke timur sehingga Makran dan Sistani (Scythian) sebelum ke Timur Laut

  menawan Eropah berhampiran Balkan.

  5. Ekspedisi Cyrus diteruskan dengan penaklukan Lycia, Cilicia dan Phoenicia, dan mereka menggunakan teknik pembinaan tembok yang belum digunakan lagi oleh

  orang Yunani ketika itu.

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  10

  6. Menurut al-Qur'an, pengembaraan Zulkarnain dimudahkan dan kebetulan bagi Cyrus, beliau menamatkan ekspedisinya pada 542 SM, sebelum pulang ke Parsi manakala

  Iskandar masih dalam misi menakluknya ketika dia mati.

  7. Keperibadian Iskandar juga dikatakan tidak seperti yang dikatakan mulia apabila Iskandar sendiri sering berpesta arak dan juga mempunyai seorang lelaki, Haphaeston,

  sebagai kekasihnya.

  Menurut Afareez Abd Razak Al Hafiz; seorang penulis buku 'Benarkah Iskandar

  Bukan Zulqarnain' telah menceritakan bahawa Raja Kurush yang memerintah Parsi

  pada ketika itu ialah Nabi Zulqarnain A.S. Hasil kajian yang dilakukan oleh beliau

  telah menunjukkan terdapat persamaan ciri-ciri antara Raja Kurush dengan Zulqarnain.

  Kisah-kisah Nabi selain 25 orang rasul (Nabi Syith A.S)

  Selain itu, terdapat kisah mengenai para nabi selain 25 orang rasul dan antaranya ialah Nabi

  Syith A.S.

  Set bahasa Arab: Shith atau Shiyth yang bermaksud "ditempatkan; ditunjuk" dalam kitab

  Kejadian dari Kitab Suci Ibrani dan Alkitab, adalah salah satu anak (kemungkinan anak ketiga)

  dari Adam dan Hawa, dan merupakan adik dari Qabil dan Habil. Ia dilahirkan setelah Habil

  dibunuh oleh Qabil. Nama Set disebut sepuluh kali dalam Alkitab, tujuh kalinya di kitab

  Kejadian, sekali di kitab Bilangan, I Tawarikh, dan Lukas.

  Set diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam A.S sebagai pengganti Habil yang dibunuh. Ia

  mempunyai seorang anak yang bernama Enos pada usia 105 tahun dan hidup hingga

  mencapai usia 912 tahun.

  Melalui keturunan Set dilahirkanlah Nuh A.S, Ibrahim A.S, Daud A.S hingga akhirnya

  menurunkan Isa A.S.

  Set menurut kepercayaan Islam

  Set (Syits) (sekitar 3630-2718 SM), hidup selama lebih kurang 912 tahun, meninggal pada

  usia 1042 tahun. Menikah dengan Azura (Hazurah), kemudian mengandung seorang anak

  yang bernama Enos pada usia 105 tahun. Ia salah seorang anak Adam, yang dianggap sebagai

  salah satu dari nabi-nabi dalam Islam. Ia juga termasuk guru Nabi Idris yang pertama kali

  mengajar membaca dan menulis, ilmu falak, menjinakkan kuda dan lain-lain.

  Nabi Muhammad S.A.W

  Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam (bahasa Arab: ) adalah pesuruh Allah yang terakhir. Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan

  merupakan Rasulullah bagi seluruh umat di dunia. Sesungguhnya Nabi Muhammad

  merupakan satu rahmat kepada manusia sekalian alam. Baginda bukan sahaja diangkat

  sebagai seorang rasul tetapi juga sebagai pemimpin, ketua tentera dan juga sebagai pendamai.

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  11

  Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah, Arab Saudi dan kembali ke rahmatullah di Madinah.

  Walaupun diketahui bahawa Muhammad merupakan rasul dan nabi terakhir bagi umat Islam,

  tetapi orang-orang Yahudi dan Kristian enggan mengiktiraf Muhammad sebagai nabi dan

  rasul. Nabi Muhammad merupakan pelengkap ajaran Islam setelah Nabi Musa dan Nabi Isa.

  Surah Al-Anbiya, ayat 107 bermaksud: "Dan tidak kami (Allah) utuskan kamu (wahai

  Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam."

  Kelahiran

  Nabi Muhammad telah diputerakan di Makkah, pada hari Isnin, 12 Rabiulawal (20 April

  570M). Ibu baginda, iaitu Aminah binti Wahb, adalah anak perempuan kepada Wahb bin

  Abdul Manaf dari keluarga Zahrah. Ayahnya, Abdullah, ialah anak kepada Abdul Muthalib.

  Keturunannya bersusur galur dari Nabi Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim kira-kira dalam

  keturunan keempat puluh.

  Ayahnya telah meninggal sebelum kelahiran baginda. Sementara ibunya meninggal ketika

  baginda berusia kira-kira enam tahun, menjadikannya seorang anak yatim. Menurut tradisi

  keluarga atasan Mekah, baginda telah dipelihara oleh seorang ibu angkat(ibu susu:-wanita

  yang menyusukan baginda) yang bernama Halimahtus Sa'adiah di kampung halamannya di

  pergunungan selama beberapa tahun. Dalam tahun-tahun itu, baginda telah dibawa ke Makkah

  untuk mengunjungi ibunya. Setelah ibunya meninggal, baginda dijaga oleh datuknya, Abdul

  Muthalib. Apabila datuknya meninggal, baginda dijaga oleh bapa saudaranya, Abu Talib.

  Ketika inilah baginda sering kali membantu mengembala kambing-kambing bapa saudaranya

  di sekitar Mekah dan kerap menemani bapa saudaranya dalam urusan perdagangan ke Syam

  (Syria).

  Sejak kecil, baginda tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah terlibat dengan

  kehidupan sosial arab jahiliyyah yang merosakkan dan penuh kekufuran.

  Masa remaja

  Dalam masa remajanya, Nabi Muhammad percaya sepenuhnya dengan keesaan Allah.

  Baginda hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan bongkak.

  Baginda menyayangi orang-orang miskin, para janda dan anak-anak yatim serta berkongsi

  penderitaan mereka dengan berusaha menolong mereka. Baginda juga menghindari semua

  kejahatan yang menjadi amalan biasa di kalangan para belia pada masa itu seperti berjudi,

  meminum minuman keras, berkelakuan kasar dan lain-lain, sehingga beliau dikenali sebagai

  As Saadiq (yang benar) dan Al Amin (yang amanah). Baginda sentiasa dipercayai sebagai

  orang tengah kepada dua pihak yang bertelingkah di kampung halamannya di Mekah.

  Berumahtangga

  Ketika berusia kira-kira 25 tahun, ayah saudara baginda menyarankan baginda untuk bekerja

  dengan kafilah (rombongan perniagaan) yang dimiliki oleh seorang janda yang bernama

  Khadijah. Baginda diterima bekerja dan bertanggungjawab terhadap pelayaran ke Syam

  (Syria). Baginda mengelolakan urusniaga itu dengan penuh bijaksana dan pulang dengan

  keuntungan luar biasa.

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  12

  Khadijah begitu tertarik dengan kejujuran dan watak peribadinya yang mendorong beliau

  untuk menawarkan diri untuk mengahwini baginda. Baginda menerima lamarannya dan

  perkahwinan mereka adalah bahagia. Mereka dikurniakan 7 orang anak (3 lelaki dan 4

  perempuan) tetapi ketiga-tiga anak lelaki mereka, Qasim, Abdullah dan Ibrahim meninggal

  semasa kecil. Manakala anak perempuan baginda ialah Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum

  dan Fatimah az-Zahra. Khadijah merupakan satu-satunya isterinya sehinggalah Khadijah

  meninggal pada usia 51 tahun.

  Kerasulan

  Muhammad telah dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Ia sungguh menyedihkan

  hatinya sehingga beliau kerapkali ke Gua Hira, sebuah gua bukit dekat Makkah, yang

  kemudian dikenali sebgai Jabal An Nur untuk memikirkan cara untuk mengatasi gejala yang

  dihadapi masyarakatnya. Di sinilah baginda sering berfikir dengan mendalam, memohon

  kepada Allah supaya memusnahkan kedurjanaan yang kian berleluasa.

  Pada suatu malam, ketika baginda sedang bertafakur di Gua Hira, Malaikat Jibril mendatangi

  Muhammad. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya.

  Baginda diminta membaca. Baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca". Jibril

  mengulangi tiga kali meminta Muhammad untuk membaca tetapi jawapan baginda tetap sama.

  Akhirnya, Jibril berkata:

  "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah.

  Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Amat Pemurah, yang mengajar manusia dengan

  perantaraan (menulis, membaca). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak

  diketahuinya."

  Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Ketika itu baginda berusia 40

  tahun. Wahyu itu turun kepada baginda dari semasa ke semasa dalam jangka masa 23 tahun.

  Siri wahyu ini telah diturunkan menurut panduan yang diberikan Rasulullah dan dikumpulkan

  dalam buku bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran (bacaan). Kebanyakkan ayat-

  ayatnya mempunyai erti yang jelas. Sebahagiannya diterjemah dan dihubungkan dengan ayat-

  ayat yang lain. Sebahagiannya pula diterjemah oleh Rasulullah sendiri melalui percakapannya,

  tindakan dan persetujuan yang terkenal, dengan nama Sunnah. Al-Quran dan al Sunnah

  digabungkan bersama untuk menjadi panduan dan cara hidup mereka yang menyerahkan diri

  kepada Allah.

  Cabaran-cabaran

  Apabila Rasulullah menyeru manusia ke jalan Allah, tidak ramai yang mendengar seruannya.

  Kebanyakkan pengikut baginda adalah dari anggota keluarganya dan dari golongan

  masyarakat bawahan, Antara mereka ialah Khadijah, Ali, Zaid dan Bilal. Apabila baginda

  memperhebat kegiatan dakwahnya dengan mengumumkan secara terbuka agama Islam yang

  disebarkannya, dengan itu ramai yang mengikutnya. Tetapi pada masa, baginda menghadapi

  berbagai cabaran dari kalangan bangsawan dan para pemimpin yang merasakan kedudukan

  mereka terancam. Mereka bangkit bersama untuk mempertahankan agama datuk nenek

  mereka.

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  13

  Semangat penganut Islam meningkat apabila sekumpulan kecil masyarakat yang dihormati di

  Makkah menganut agama Islam. Antara mereka ialah Abu Bakar, Uthman bin Afan, Zubair

  bin Al Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Ubaidillah bin Harith, Amr bin Nufail dan ramai lagi.

  Akibat cabaran dari masyarakat jahiliyah di Mekah, sebahagian orang Islam disiksa, dianiaya,

  disingkir dan dipulaukan. Baginda terpaksa bersabar dan mencari perlindungan untuk

  pengikutnya. Baginda meminta Negus (Najasyi) Raja Habsyah, untuk membenarkan orang-

  orang Islam berhijrah ke negaranya. Negus mengalu-alukan ketibaan mereka dan tidak

  membenarkan mereka diserah kepada penguasa di Makkah.

  Hijrah

  Di Makkah terdapat Kaabah yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim a.s. beberapa abad lalu

  sebagai pusat penyatuan umat untuk beribadat kepada Allah. Sebelumnya ia dijadikan oleh

  masyarakat jahiliyah sebagai tempat sembahyang selain dari Allah. Mereka datang dari

  berbagai daerah Arab, mewakili berbagai suku ternama. Ziarah ke Kaabah dijadikan mereka

  sebagai sebuah pesta tahunan. Orang ramai bertemu dan berhibur dengan kegiatan-kegiatan

  tradisi mereka dalam kunjungan ini. Baginda mengambil peluang ini untuk menyebarkan

  Islam. Antara mereka yang tertarik dengan seruan baginda ialah sekumpulan orang dari

  Yathrib. Mereka menemui Rasulullah dan beberapa orang Islam dari Mekah di desa bernama

  Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menganut Islam, mereka bersumpah untuk

  melindungi Islam, Rasulullah dan orang-orang Islam Mekah.

  Tahun berikutnya, sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Makkah. Mereka

  menemui Rasulullah di tempat yang mereka bertemu sebelumnya. Kali ini, Abbas bin Abdul

  Muthalib, pakcik baginda yang belum menganut Islam hadir dalam pertemuan itu. Mereka

  mengundang baginda dan orang-orang Islam Mekah untuk berhijrah ke Yathrib. Mereka

  berjanji akan melayani mereka sebagai saudara seagama. Dialog yang memakan masa agak

  lama diadakan antara mayarakat Islam Yathrib dengan pakcik Rasulullah untuk memastikan

  mereka sesungguhnya berhasrat mengalu-alukan masyarakat Islam Mekah di bandar mereka.

  Rasulullah akhirnya bersetuju untuk berhijrah beramai-ramai ke bandar baru itu.

  Mengetahui ramai masyarakat Islam merancang meninggalkan Makkah, masyarakat jahiliyah

  Mekah cuba menghalang mereka. Namun kumpulan pertama telahpun berjaya berhijrah ke

  Yathrib. Masyarakat jahiliyah Mekah bimbang hijrah ke Yathrib akan memberi peluang

  kepada orang Islam untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain.

  Hampir dua bulan seluruh masyarakat Islam dari Makkah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali

  dan beberapa orang yang daif, telah berhijrah. Masyarakat Mekah kemudian memutuskan

  untuk membunuh baginda. Mereka merancang namun tidak berjaya. Dengan berbagai taktik

  dan rancangan yang teratur, Rasulullah akhirnya sampai dengan selamat ke Yathrib, yang

  kemudian dikenali sebagai, 'Bandar Rasulullah'.

  Madinah

  Di Madinah, kerajaan Islam diwujudkan di bawah pimpinan Rasulullah Umat Islam bebas

  mengerjakan solat di Madinah. Musyrikin Makkah mengetahui akan perkara ini kemudiannya

  melancarkan beberapa serangan ke atas Madinah tetapi kesemuanya ditangkis dengan mudah

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  14

  oleh umat Islam. Satu perjanjian kemudiannya dibuat dengan memihak kepada pihak Quraish

  Makkah. Walau bagaimanapun perjanjian itu dicabuli oleh mereka dengan menyerang sekutu

  umat Islam. Orang Muslim pada ketika ini menjadi semakin kuat telah membuat keputusan

  untuk menyerang musyrikin Makkah memandangkan perjanjian telah dicabuli.

  Pembukaan Kota Makkah

  Pada tahun kelapan selepas penghijrahan ke Madinah berlaku, Nabi Muhammad berlepas ke

  Makkah. Tentera Islam yang seramai 10,000 orang tiba di Makkah dengan penuh

  bersemangat. Takut akan nyawa mereka terkorban, penduduk Makkah bersetuju untuk

  menyerahkan kota Makkah tanpa sebarang syarat. Nabi Muhammad kemudian mengarahkan

  supaya kesemua berhala dan patung-patung di sekeliling Kaabah dimusnahkan.

  Pesanan terakhir Rasulullah (Isi khutbah terakhir Rasulullah)

  Ketika Rasulullah mengerjakan ibadah haji yang terakhir, maka pada 9 Zulhijjah tahun 10

  hijarah di Lembah Uranah, Bukit Arafah, baginda menyampaikan khutbah terakhirnya di

  hadapan kaum Muslimin, di antara isi dari khutbah terakhir Rasulullah itu ialah:

  "Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan, Aku tidak mengetahui

  apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah

  dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir

  disini pada hari ini.

  "Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci,

  anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang

  diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti

  sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhya kamu

  akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu.

  Allah telah mengharamkan riba, oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai

  sekarang.

  "Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa

  untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu

  tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil.

  "Wahai manusia sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga

  mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu,

  maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian, dalam suasana kasih sayang.

  Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah-lembutlah terhadap mereka kerana

  sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas

  mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke

  dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.

  "Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah

  solat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan

  kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  15

  adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama; tidak seorang pun yang

  lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam Taqwa dan beramal soleh.

  "Ingatlah, bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk

  dipertanggungjawabkan diatas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar

  jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku.

  "Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan

  lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku

  yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua

  perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu

  tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Qur'an dan Sunnahku.

  "Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain.

  Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku.

  Saksikanlah Ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan risalah-Mu kepada hamba-hamba-

  Mu."

  Kronologi perkembangan Islam

  570M- Nabi Muhammad dilahirkan.

  610M- Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira'.

  615M- Orang Muslim didera oleh puak Quraish. Hijrah pertama ke Habsyah.

  616M- Saidina Hamzah dan Saidina Umar memeluk Islam. Hijrah kedua ke Habsyah.

  619M- Khadijah (isteri nabi) dan Abu Talib (bapa saudara nabi) meninggal dunia. Melawat

  Taif. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku.

  621M- Baiat Aqabah 1

  622M- Baiat Aqabah 2. Hijrah ke Madinah. Daulah Islamiyah dibina.

  624M- Perang Badar.

  625M- Perang Uhud.

  627M- Perang Ahzab.

  628M- Perjanjian Hudaibiyah.

  629M- Perang Khaibar dan dalam menentang tentera Rom Byzantine, baginda menghantar

  tentera Islam dalam Perang Mu'tah.

  630M- Pembukaan Makkah. Perang Hunain.

  631M- Perang Tabuk.

  632M- Kewafatan Nabi Muhammad Perlantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah.

  Nabi Isa A.S

  Isa hidup (sekitar 1 - 32M) merupakan seorang nabi yang penting dalam agama Islam. Dalam

  Kitab Suci Al Qur'an, ia digelar Isa ibni Maryam atau Isa al-Masih. Kata ini diperkirakan

  berasal dari bahasa Aram, Eesho atau Eesaa. Jesus Christ adalah nama yang umumnya diguna

  pakai oleh pengganut Kristian untuk menyebutnya, sedangkan orang Arab Kristian

  menyebutnya dengan Yasu' al-Masih.

  Mengikut al-Qur'an, keturunan Isa bermula dari kelahiran Maryam iaitu anak perempuan

  Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Zakaria, serta kelahiran Yahya.

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  16

  Kemudian Qur'an menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai anak Maryam tanpa ayah.

  (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan

  kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang)

  daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di

  akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah) (Qur'an surat Ali Imran

  ayat 45)

  Cerita tentang Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah,

  penolakan oleh Bani Israel dan berakhir dengan pengangkatannya ke syurga.

  Kelahiran

  Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa Al-Masih telah dilahirkan di bawah sebatang pokok tamar

  (kurma) di suatu tempat yang diberi nama Bethlehem,Palestin. Kelahiran Isa dianggap ajaib,

  diceritakan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Dalam cerita Islam disebutkan datangnya

  malaikat kepada Maryam mengkhabarkan bahawa dia akan segera melahirkan seorang putera

  (lihat kembali ayat 45 surah Ali Imran pada bahagian awal artikel). Maryam kemudian

  terkejut dan menjawab kepada Malaikat itu bahawa dia tidak pernah disentuh seorang lelaki

  pun. Jibril kemudian menjawab:

  Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar

  dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal

  itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". (Qur'an surah Maryam ayat 21)

  Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya:

  "Jadilah", maka jadilah ia. (Qur'an surah Maryam ayat 35)

  Beberapa ayat lain berkaitan dengan kelahiran Isa antara lain:

  Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah

  menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang

  manusia), maka jadilah dia. (Ali Imran 3:59)

  Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke

  dalam (tubuh)nya roh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah)

  yang besar bagi semesta alam (Surah Al Anbiyaa' ayat 21)

  Sebagai seorang nabi Beberapa ayat dari Al Qur'an yang menegaskan tentang kenabian Isa antara lain:

  Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab suci (Injil) dan Dia

  menjadikan aku seorang nabi,dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja

  aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) solat dan (menunaikan) zakat

  selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang

  sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku

  dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah

  Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  17

  tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia

  telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia.

  (Surah Maryam ayat 30-35)

  Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang

  kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa

  yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku".

  Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan

  yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu

  kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat).

  (Surah Az Zukhruf 63-65)

  Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu

  sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa

  memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab)

  tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari

  memperhatikan ayat-ayat Kami itu). (Surah Al Maa'idah ayat 75)

  Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan

  kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?". Isa menjawab:

  "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku

  (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang

  ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.

  Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib". Aku tidak pernah

  mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya

  yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap

  mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah

  yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. (Surah

  Al Maa'idah ayat 116-117)

  Nabi Isa dan Mukjizat

  Al Qur'an juga menceritakan perihal Nabi Isa yang diberikan mukjizat oleh Tuhan.

  Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebahagian (dari) mereka atas sebahagian yang lain. Di antara

  mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah

  meninggikannya beberapa darjat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa

  mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki,

  nescaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu,

  sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih,

  maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir.

  Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah

  berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (Surah Al Baqarah ayat 253)

  (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu

  dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat

  berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah)

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  18

  di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) diwaktu

  kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan ijin-Ku, kemudian

  kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku.

  Dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu

  dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu

  mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di

  waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu

  mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir

  diantara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata". (Al Maa'idah ayat 110)

  Isa tidak dibunuh ataupun disalib

  Al-Qur'an menerangkan dalam surat An Nisaa':157 bahawa Nabi Isa tidaklah dibunuh

  mahupun disalib oleh orang-orang Kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang

  bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah SWT seperti Nabi Isa as.(sebahagian ulama

  berpendapat orang yang diserupakan adalah muridnya yang mengkhianatinya yang bernama

  Yudas Iskariot) dan kerana ucapan mereka:

  "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah", padahal

  mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah)

  orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih

  paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu.

  Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti

  persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (An

  Nisaa' : 157)

  Isa diselamatkan oleh Allah SWT dengan diangkat ke langit

  Nabi Isa as. diselamatkan oleh Allah SWT. dengan cara diangkat ke langit dan ditempatkan

  disuatu tempat yang hanya Allah SWT yang tahu. Al Qur'an menjelaskan tentang peristiwa

  penyelamatan ini.

  Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha

  Perkasa lagi Maha Bijaksana. (An Nisaa':158)

  Berdasarkan kepada ayat yang sama, sebahagian kecil umat Islam pula yang berpendapat

  bahawa Nabi Isa as diselamatkan dari kematian di tiang salib, kemudian telah wafat

  sewajarnya manusia, dengan demikian darjat baginda telah ditinggikan oleh Allah SWT

  dengan terhindar dari kematian di tiang salib.

  Walau bagaimanapun, sebilangan besar umat Islam mempercayai Nabi Allah Isa telah

  diangkat beserta dengan jasad-jasadnya sekali ke Sisi-Allah.Hal ini berdasarkan kepada

  peristiwa yang berlaku ketika Nabi Allah Isa bersama kaum Hawariyyun (12 orang)

  menjamah makanan moreh terakhir bersama dalam peristiwa (the last supper). Pada waktu itu

  Nabi Isa ada menyebutkan yang salah seorang dari kaum Hawariyyun akan mengkhianatinya .

  Dan tatkala ketika Nabi Isa bersama dengan kaum Hawariyyun di (Taman Gethsamani,

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  19

  BaitulMaqdis, Jerusalem) selepas makan moreh (untuk bertahannuth, bertaqarrub, bertasbih,

  dan berdoa kepada Allah) datang salah seorang dari kaum hawariyyun kepada Nabi Allah Isa

  yang digelar Judas Iscariot, cuba untuk membisikkan sesuatu kepada nabi Allah Isa,

  sekumupulan kecil dari tentera Rom turut hadir dan menunggu diluar Taman Gethsamani bagi

  memastikan orang yang pertama yang keluar dari taman itu adalah Isa Al Masih yang

  dimaksudkan.

  Namun kuasa Allah Yang maha Tinggi dan Terpuji serta kasih kepada Rasul dan hambanya,

  Allah telah menyelamatkan Nabi Isa ke langit dan serta merta menukarkan paras rupa Yudas

  supaya seiras dengan raut wajah Nabi Isa. Apabila tentera Rom mendapati bahawa orang yang

  keluar dari taman itu adalah berparas rupakan seseorang yang mirip dengan Isa putera

  Maryam, mereka menangkap Yudas dan dibawa ke muka pengadilan supaya dapat disalibkan.

  Namun begitu, para pembesar Israel, Kesatria Rom dan majlis kehakiman benar-benar

  bertelagah dan berasa was-was adakah orang yang dimaksudkan itu adalah Isa atau orang lain,

  hal ini kerana walaupun mukanya mirip muka Isa , namun perwatakan orang itu amat berbeza

  sekali dengan Nabi Isa. 11 orang kaum Hawariyyun yang lain pada peristiwa itu telah pun

  berpisah dan melarikan diri bagi mengelakkan diri mereka dikesan oleh para pembesar Israel .

  Namun tidak berapa lama kemudian mereka bertemu semula untuk memastikan diantara

  mereka sentiasa mempraktikkan segala ilmu duniawi dn ukhrawi yang telah diajarkan oleh

  Nabi Isa sebelumnya. Serta mereka mengharapkan kedatangan pemimpin yang masyhur yang

  dijanjikan kedatangannya oleh Allah iaitu Nabi Muhammad Rasullullah S.A.W.

  Nabi Isa akan menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman

  Menurut suatu riwayat Nabi Isa ,setelah turun dari langit akan menetap di bumi sampai

  wafatnya selama 40 tahun. Ia akan memimpin dengan penuh keadilan , sebagaimana yang

  diceritakan dalam hadis berikut :

  Demi yang diriku berada ditanganya,sesungguhnya Ibn Maryam hampir akan turun di tengah-tengah kamu sebagai pemimpin yang adil,maka ia akan menghancurkan

  salib,membunuh babi,menolak upeti,melimpahkan harta sehingga tidak seorangpun yang mau

  menerima pemberian dan sehingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan segala isinya (HR. Bukhari,Muslim,Ahmad,NasaI,Ibn Majah dari Abi Hurairah)

  Nabi Isa akan wafat

  Janji Allah pasti berlaku pada semua hambanya, semua yang bernyawa pasti akan mati, begitu

  juga Nabi Isa as. . Setelah menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman, Allah SWT. akan

  mewafatkan Nabi Isa. Hanya Allah SWT saja yang tahu bila dan dimana Nabi Isa akan

  diwafatkan. Setelah wafatnya Nabi Isa as. dunia kemudian akan mengalami kiamat. Wallahu

  alam.

  Nabi Yahya A.S

  Nabi Yahya a.s. (sekitar 1 SM - 31 M) merupakan salah seorang nabi dan rasul dalam Islam.

  Diyakini bahawa Yahya hidup selama 30 tahun. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 28 M

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  20

  dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestin. Namanya disebutkan sebanyak 4

  kali di dalam Al-Quran dan wafat di Damaskus Syria.

  Kisah Yahya

  Nabi Yahya tidak banyak dihuraikan dalam Qur'an. Hanya dijelaskan baginda dikurniakan

  hikmah dan ilmu semasa kanak-kanak. Ia hormat pada orang tuanya, dan tidak sombong

  ataupun durhaka. Ia pintar dan tajam pemikirannya. Ia beribadah siang malam sehingga

  tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan matanya cekung.

  Di kalangan Bani Israil, dia dikenali sebagai ahli agama dan hafal Taurat. Ia berani

  mengambil keputusan, tidak takut dihina orang, dan tidak menghiraukan ancaman penguasa

  dalam usahanya menegakkan kebenaran. Ia menganjurkan orang bertaubat dan sebagai tanda,

  ia memandikan orang yang bertaubat di sungai Jordan, yang sebenarnya adalah mandi besar,

  dan disebut pembaptisan dalam ajaran Kristian.

  Yahya Menentang Herodes

  Pada masa itu, Herodes penguasa Palestin telah merancang akan menikah dengan anak

  saudara sendiri yaitu Hirodia. Hirodia sendiri berasa senang jika diperisterikan oleh seorang

  raja. Yahya melarang pernikahan ini kerana bertentangan dengan syariat kitab Taurat dan

  Zabur. Seluruh istana pun gempar, mereka setuju dengan pendapat Yahya. Sehingga membuat

  raja menjadi malu dan murka, kemudian ia dan Hirodia berusaha mencari jalan untuk

  membungkam mulut Yahya dengan cara apapun.

  Bagi menghadapi fatwa Nabi Yahya dan reaksi masyarakat, Herodia tidak tinggal diam. Ia

  berusaha dengan bersenjatakan kecantikan dan parasnya yang ayu itu bagi mempengaruhi

  bapa saudaranya yang juga calon suaminya agar rancangan perkahwinan dilaksanakan.

  Dengan menghias diri dan berpakaian yang merangsang, ia pergi mengunjungi bapa

  saudaranya Herodus yang sedang dilanda mabuk asmara. Bertanya Herodus kepada anak

  saudaranya calon isterinya yang nampak lebih cantik daripada biasa : "Hai manisku, apakah

  yang dapat aku berbuat untukmu?. Katakanlah. Aku akan patuhi segala permintaanmu.

  Kedatanganmu kemari pada saat ini tentu didorong oleh sesuatu hajat yang mendesak yang

  ingin engkau sampaikan kepadaku. Sampaikanlah kepadaku tanpa ragu-ragu, hai sayangku,

  aku sedia melayani segala keperluan dan keinginanmu."

  Herodia menjawab: "Jika Tuanku berkenan, maka aku hanya mempunyai satu permintaan

  yang mendorongku datang mengunjungi Tuanku pada saat ini. Permintaanku yang tunggal itu

  ialah kepala Yahya bin Zakaria orang yang telah mengacau rancangan kita dan mencemarkan

  nama baik Tuanku dan namaku sekeluarga di segala tempat dan penjuru. Supaya dia

  dipenggal kepalanya. Alangkah puasnya hatiku dan besarnya terima kasihku, bila Tuanku

  memperkenankan permintaanku ini".

  Herodus yang sudah tergila-gila dan tertawan hatinya oleh kecantikan dan keelokan Herodia

  tidak berkutik menghadapi permintaan calon isterinya itu dan tidak dapat berbuat selain

  tunduk kepada kehendaknya dengan mengabaikan suara hati nuraninya dan panggilan akal

  sihatnya. Demikianlah maka tiada berapa lama dibawalah kepala Yahya bin Zakaria

  berlumuran darah dan diletakkannya di depan kesayangannya Herodia yang tersenyum tanda

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  21

  gembira dan puas hati bahawa hasratnya membalas dendam terhadap Yahya telah dipenuhi

  dan rintangan utama yang akan menghalangi rancangan perkahwinannya telah disingkirkan,

  walaupun perbuatannya itu menurunkan laknat Tuhan atas dirinya, diri rajanya dan Bani

  Isra'il seluruhnya.

  Cerita tentang Nabi Yahya A.S terdapat di dalam Al-Quran surah Ali-Imran ayat 39, surah

  Al-An'am ayat 85 dan surah Maryam ayat 7-15.

  Nabi Zakaria A.S

  Zakaria A.S (sekitar 100 - 20 SM) adalah salah seorang nabi yang disebut di dalam Al Kitab

  dan Qur'an. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 2 SM dan ditugaskan berdakwah kepada

  Bani Israil di Palestin. Namanya disebutkan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Ia memiliki

  seorang anak dan wafat di Syam. Nabi Zakaria adalah daripada keturunan Nabi Sulaiman A.S

  dan isterinya pula yang bernama al-Yashbi' adalah daripada keturunan Nabi Harun A.S.

  Biografi

  Nabi Zakaria A.S telah diutuskan kepada Bani Israil. Sudah sejak lama Nabi Zakaria A.S

  mendambakan seorang anak. Namun keinginannya belum juga dipenuhi walau ia sudah tua.

  Suatu hari datanglah janda Imran menyerahkan bayi perempuannya (Maryam) pada Nabi

  Zakaria untuk diasuh dan dibesarkan sesuai dengan nazarnya. Nabi Zakaria dan para imam

  Baitul Maqdis terkejut akan hal itu, sebab janda Imran sudah tua dan rasanya tidak mungkin

  memperoleh anak. Namun setelah mendapat penjelasan dari janda Imran bahawa

  kehamilannya ialah kehendak Allah S.W.T, mereka pun mengerti.

  Setelah itu timbul persoalan, siapakah yang berhak mengurus Maryam. Untuk itu, mereka

  telah mengundi dengan melemparkan pena ke dalam air. Barangsiapa yang penanya terapung,

  dialah yang berhak mengurus Maryam. Ternyata pena Nabi Zakarialah yang terapung

  sehingga beliau berhak menjadi pengasuh Maryam. Semua keperluan Maryam ditanggung

  oleh Nabi Zakaria. Namun kemudian rasa sayang Nabi Zakaria pada Maryam berubah

  menjadi rasa takjub. Suatu hari ketika melihat Maryam, beliau melihat ada buah-buahan

  berada dekat pada Maryam. Ada juga buah-buahan yang bukan musimnya. Maryam

  menjelaskan bahawa semua itu berasal dari Allah.

  Nabi Zakaria takjub dan tergetar. Ia ingin mendapat kemuliaan dari Allah S.W.T. Maka ia

  bermunajat kepada-Nya, memohon agar dikurniakan anak. Allah S.W.T berfirman melalui

  malaikat Jibril bahawa Nabi Zakaria akan akan dikurniakan anak bernama Yahya dengan

  tanda tidak boleh bercakap selama 3 hari 3 malam.Setelah itu isterinya mengandung dan

  melahirkan anak lelaki dan diberi nama Yahya. Seperti ayahnya, Yahya juga seorang nabi.

  Zakaria Mendambakan Anak

  Nabi Zakaria A.S. iaitu ayah Nabi Yahya sedar banyak anggota keluarganya dari Bani Israil

  merupakan orang yang tidak beradab dan gemar bermaksiat kerana kedangkalan iman mereka.

  Ia khuatir bila tiba ajal dan tidak mempunyai keturunan yang dapat memimpin kaumnya,

  sehingga mereka akan semakin bermaharajalela dan kemungkinan besar akan mengadakan

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  22

  perubahan-perubahan di dalam kitab suci Taurat dan menyalahgunakan hukum agama.

  Kerisaun itu mengusik fikiran Zakaria, dan ia sedih kerana belum juga mempunyai keturunan

  walau telah berusia 90 tahun. Ia agak terhibur ketika mengasuh Maryam yang dianggap

  sebagai anak kandungnya sendiri. Akan tetapi rasa sedihnya dan keinginanya untuk

  memperoleh keturunan timbul kembali ketika ia menyaksikan mukjizat hidangan makanan di

  mihrab Maryam. Ia berfikir di dalam hatinya bahawa tidak ada yang mustahil bagi Allah.

  Allah yang telah memberi rezeki kepada Maryam dalam keadaan seorang diri dan tidak

  berdaya. Allah pasti berkuasa memberinya keturunan bila dengan kehendak-Nya walaupun

  usianya sudah lanjut dan rambutnya sudah penuh beruban.

  Zakaria Berdoa Kepada Allah

  Pada suatu malam yang telah larut, Zakaria duduk di mihrabnya mengheningkan cipta kepada

  Allah dan bermunajat serta berdoa dengan khusyuk dan yakin. Dengan suara yang lemah

  lembut dia berdoa: "Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang putera yang akan mewarisiku dan

  mewarisi sebahagian dari keluarga Ya'qub, yang akan meneruskan pimpinan dan pembimbing

  kepada Bani Isra'il. Aku risau sepeninggalku nanti anggota-anggota keluargaku akan rosak

  kembali aqidah dan imannya bila aku tinggalkan tanpa seorang pemimpin yang akan

  menggantikanku. Ya Tuhanku, tulangku telah menjadi lemah dan kepalaku telah dipenuhi

  uban, sedang isteriku adalah seorang perempuan mandul. Namun kekuasaanmu tidak terbatas,

  dan aku berdoa Engkau berkenan mengurniakan seorang anak yang soleh dan Engkau ridha

  padaku.

  Allah Mengabulkan doa Zakaria

  Kemudian Allah menjawab doa Zakaria dan berfirman : Wahai Zakaria, kami sampaikan khabar gembira padamu, kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Yahya

  yang soleh dan membenarkan kitab-kitab Allah, menjadi pemimpin yang dianut, menahan diri

  daripada nafsu dan godaan syaitan, dan kelak akan menjadi seorang Nabi. Kemudian Zakaria berkata: Ya Allah, bagaimana aku dapat memperoleh keturunan sedang isteriku seorang yang mandul dan akupun sudah lanjut usia. Allah berfirman: Hal demikian itu adalah mudah bagi-Ku. Tidakkah telah Ku-ciptakan kamu, sedangkan waktu itu kamu tidak ada sama

  sekali.

  Nabi Zakaria Dibunuh

  Pada suatu ketika Nabi Yahya terbunuh kerana perintah Raja Herodus. Setelah Nabi Zakaria

  mengetahui akan kematian anaknya Nabi Yahya, Nabi Zakaria melarikan diri untuk

  menghindarkan penangkapan, kerana sudah tersiar pula khabar bahawa ia juga akan dibunuh.

  Beliau bersembunyi di dalam sebuah kebun dekat kota Jerusalem. Akhirnya kebun itupun

  dikepung oleh alat-alat negara untuk menangkapnya.

  Telah dikhabarkan bahawa sebuah pokok kayu yang besar membelah dirinya dan

  mempersilakan Zakaria bersembunyi di dalam batangnya. Tetapi Iblis telah memberitahukan

  kepada para pengepung bahawa Zakaria bersembunyi di dalam pokok kayu itu. Mereka lalu

  memotong kayu tersebut, sehingga Nabi Zakaria mati terbunuh pula.

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  23

  Dengan kematian Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, Allah menimpakan bencana demi bencana

  kepada Bani Israel, yang berupa serangan serangan dari tentera musuh yang amat ganas,

  sebagaimana juga sudah sering terjadi sebelumnya.

  Pernah dalam suatu serangan yang dilakukan oleh musuh mereka, 120,000 orang, termasuk

  pembesar pembesar mereka mati terbunuh semuanya. Hanya sedikit saja yang dapat

  meloloskan diri dan pembunuhan itu. Terkenal dalam sejarah dunia serangan Nebukadnezar

  dari Babilon dan serangan Titus dan Rome, sebelum dan sesudah lahirnya Isa al-Masih A.S.

  Firman Allah dalam al-Quran surah al-Isra, ayat 48:

  Dan Kami (Allah) putuskan (takdirkan) bagi Bani Israel dalam Kitab itu: Sesungguhnya kamu

  akan mengadakan kerosakan di bumi dua kali (berulang ulang), dan sesungguhnya kamu akan

  sombong dengan sebesar besar kesombongan. Maka apabila datang perjanjian yang pertama

  dari yang dua itu, kami utus untuk menunjuki kamu, hamba-hamba Kami yang mempunyai

  kekuatan yang sangat, lalu mereka bermaharajalela di seluruh negeri, dan adalah perjanjian itu

  sudah dilakukan. Kemudian Kami kembalikan kepada kamu kekuasaan atas mereka dan Kami

  beri kepada kamu harta dan anak, serta Kami jadikan kamu menjadi bilangan yang banyak

  (kembali). Jika kamu berbuat kebajikan, bererti kamu berbuat kebajikan bagi dirimu sendiri.

  Dan jika kamu berbuat kejahatan, bererti kamu berbuat kejahatan bagi dirimu. Maka apabila

  datang perjanjian yang akhir (Kami utus mereka) supaya mereka membusukkan akan muka-

  muka kamu (merosak dan mengalahkan kamu), dan supaya mereka masuk ke dalam Masjid

  (maksudnya Baitul Maqdis), sebagaimana mereka sudah masuk ke dalamnya pertama kali,

  dan supaya mereka binasakan kamu selagi mereka berkuasa. Mudah mudahan Tuhan kamu

  mengasihi kamu, dan jika kamu kembali, Kami akan kembali (menyeksamu), dan Kami

  jadikan Jahannam bagi orang orang kafir sebagai kurungan.

  Zakaria dalam Qur'an

  Kisah Nabi Zakaria dalam Al-Quran ada di dalam Surah Maryam : 1 -15

  Nabi Yunus A.S

  Yunus (sekitar 820-750 SM) adalah salah seorang nabi dalam agama Samawi (Islam, Yahudi,

  Kristen) yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam Surah Yunus dan dalam Alkitab dalam

  Kitab Yunus. Ia ditugaskan berdakwah kepada orang Assyiria di Ninawa-Iraq. Namanya

  disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Ninawa-Iraq. Yunus bin Matta

  dari keturunan Bunyamin bin Ya'qub.

  Berdakwah di Ninawa

  Yunus bin Matta diutus oleh Allah untuk menghadapi penduduk Ninawa, suatu kaum yang

  keras kepala, penyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Secara berulang kali Yunus

  memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mahu berubah, apalagi kerana Yunus bukan dari

  kaum mereka. Hanya ada 2 orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubil dan Tanuh.

  Rubil adalah seorang yang alim bijaksana, sedang Tanuh adalah seorang yang tenang dan

  sederhana.

  Penolakan penduduk Ninawa

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  24

  Ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru yang

  belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kerananya mereka tidak dapat menerimanya untuk

  menggantikan ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka yang

  sudah menjadi adat kebiasaaan mereka turun temurun. Apalagi pembawa agama itu adalah

  seorang asing tidak seketurunan dengan mereka.

  Mereka berkata kepada Nabi Yunus: "Apakah kata-kata yang engkau ucapkan itu dan

  kedustaan apakah yang engkau anjurkan kepada kami tentang agama barumu itu? Inilah

  tuhan-tuhan kami yang sejati yang kami sembah dan disembahkan oleh nenek moyang kami

  sejak dahulu. Alasan apakah yang membenarkan kami meninggalkan agama kami yang

  diwariskan oleh nenek moyang kami dan menggantikannya dengan agama barumu? Engkau

  adalah orang asing yang datang pada kami agar kami merubah keyakinan kami. Apakah

  kelebihanmu sehingga mengajari dan menggurui kami. Hentikan perbuatan sia-siamu itu.

  Penduduk Ninawa tidak akan mengikutimu kerana kami teguh dengan ajaran moyang kami".

  Nabi Yunus berkata: " Aku hanya mengajakmu beriman dan bertauhid sesuai dengan amanah

  Allah yang wajib kusampaikan padamu. Aku hanyalah pesuruh Allah yang ditugaskan

  mengeluarkanmu dari kesesatan dan menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Aku sekali-kali

  tidak mengharapkan upah atas apa yang kukerjakan ini. Aku tidak boleh memaksamu

  mengikutiku. Namun jika kamu tetap bertahan pada aqidah moyangmu itu, maka Allah akan

  menunjukkan tanda-tanda kebenaran akan risalahku dengan menurunkan azab yang pedih

  padamu, seperti yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Aad, dan

  Tsamud. Mereka menjawab dengan menentang: "Kami tetap tidak akan mengikuti

  kemahuanmu dan tidak takut ancamanmu. Tunjukkan ancamanmu jika kamu termasuk orang

  yang benar!" Nabi Yunus tidak tahan lagi dengan kaum Ninawa yang keras kepala. Ia pergi

  dengan marah dan jengkel sambil meminta Allah menghukum mereka.

  Penduduk Ninawa bertaubat

  Sepeninggalan Nabi Yunus, kaum Ninawa gelisah, kerana mendung gelap, binatang

  peliharaan mereka gelisah, wajah mereka pucat dan angin bertiup kencang yang membawa

  suara bergemuruh. Mereka takut ancaman Yunus benar-benar terjadi atas mereka. Akhirnya

  mereka sedar bahawa Yunus adalah orang yang benar, dan ajarannya berasal dari Allah.

  Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Yunus. Mereka lari

  tunggang langgang dari kota mencari Yunus sambil berteriak meminta pengampunan Allah

  atas dosa mereka. Allah Yang Maha Pemaaf-pun mengampuni mereka, dan segera seluruh

  keadaan pulih seperti sedia kala. Penduduk Ninawa kemudian tetap berusaha mencari Yunus

  agar ia boleh mengajarkan agama dan membimbing mereka ke jalan yang benar.

  Yunus ditelan ikan Nun

  Keadaan Yunus setelah pergi dari Ninawa tidak menentu. Ia mengembara tanpa tujuan dengan

  putus asa dan berasa berdosa. Akhirnya ia tiba di sebuah pantai, dan melihat sebuah kapal

  yang akan menyeberangi laut. Ia menumpang kapal itu, dan ketika telah berlayar tiba-tiba

  terjadi badai yang hebat. Kapal bergoncang, dan para penumpang sepakat untuk mengurangi

  beban dengan membuang salah seorang diantara mereka ke laut. Undian pertama jatuh pada

  Yunus, namun undian diulang kerana penumpang berasa Yunus tidak layak dibuang sedang ia

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  25

  orang yang mulia. Tapi pada pengulangan yang kedua, dan ketiga, tetap nama Yunus yang

  keluar. Yunus sedar itu adalah kehendak Allah, ia kemudian rela menjatuhkan diri ke laut.

  Allah kemudian mengirim ikan Nun (paus) untuk menelan Yunus. Di dalam perut ikan Nun,

  Yunus bertaubat meminta ampun dan memohon pertolongan Allah, ia bertasbih selama 40

  hari dengan berkata:

  ()

  "Laa ilaaha illa Anta, Subhanaka, inni kuntu minadzh dzhalimiin

  87. dan (sebutkanlah peristiwa) Zun-Nun, ketika ia pergi (meninggalkan kaumnya) Dalam

  keadaan marah, Yang menyebabkan ia menyangka Bahawa Kami tidak akan mengenakannya

  kesusahan atau cubaan; (setelah berlaku kepadanya apa Yang berlaku) maka ia pun menyeru

  Dalam keadaan Yang gelap-gelita Dengan berkata: "Sesungguhnya tiada Tuhan (yang

  dapat menolong) melainkan Engkau (Ya Allah)! Maha suci Engkau (daripada

  melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya Aku adalah dari orang-orang

  Yang menganiaya diri sendiri".

  Allah mendengar doa Yunus, dan Memerintahkan ikan nun mendamparkan Yunus di sebuah

  pantai. Allah Yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu, agara Yunus yang kurus dan

  lemah tak berdaya dapat bernaung dan memakan buahnya. Setelah pulih, ia diperintahkan

  kembali ke Ninawa, dimana ia kemudian hairan melihat perubahan penduduk Ninawa yang

  telah beriman kepada Allah. Yunus kemudian mengajarkan mereka tauhid dan

  menyempurnakan iman mereka.

  Nabi Ilyasa' A.S

  Al-Yasa' (sekitar 885-795 SM) adalah seorang Nabi yang tertera dalam Qur'an dan juga

  dianggap nabi oleh umat Yahudi dan Kristien. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 830 SM

  dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil dan orang-orang Amoria di Panyas, Syam.

  Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran dan Ia wafat di Palestin.

  Latar belakang kenabian Al-Yasa'

  Ilyasa' adalah anak dari Safet dan penerus Nabi Ilyas. Al-Yasa' adalah Nabi selanjutnya untuk

  bangsa Israel.

  Dia menghadapi sikap penyangkalan Raja dan Ratu Israel terhadap agama sepeninggal Ilyas.

  Al-Yasa' menunjukkan banyak mukjizat untuk menunjukkan kekuasaan Allah, tapi mereka

  tetap menentangnya malah menyebutnya tukang sihir, sama seperti ketika mereka menyebut

  Nabi Ilyas sebelumnya. Mereka terus membangkang sepanjang hidup Al-Yasa'.

  Setelah beberapa lama, bangsa Israel ditaklukkan oleh Bangsa Assyria. Bangsa Assyria

  menghancurkan Kuil Gunung dan menyebabkan kerosakan teruk di Israel.

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  26

  Kisah Al-Yasa'

  Nama Al-Yasa' disebut dalam kisah Nabi Ilyas, ketika rasul itu dikejar oleh kaumnya dan

  bersembunyi di rumah Al-Yasa'. Maka besar kemungkinan Al-Yasa' juga tinggal di sekitar

  lembah sungai Jordan.

  Ketika Ilyas A.S bersembunyi di rumahnya, Al-Yasa' masih seorang remaja. Ketika itu

  baginda tengah menderita sakit kemudian Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya.

  Setelah sembuh, Al-Yasa' pun menjadi anak angkat Ilyas A.S yang selalu mendampingi untuk

  menyeru ke jalan kebaikan. Al-Yasa' melanjutkan tugas kenabian tersebut setelah Nabi Ilyas

  A.S wafat. Al-Yasa' melanjutkan misi ayah angkatnya, agar kaumnya kembali taat kepada

  ajaran Allah.

  Al-Yasa' kemudian mendapati bahawa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan sesat.

  Itu terjadi tidak lama setelah Ilyas A.S wafat. Padahal masyarakat lembah sungai Jordan itu

  sempat mengikuti seruan Ilyas A.S agar meninggalkan pemujaannya pada berhala. Pada

  kalangan itulah Ilyasa' tidak berhenti menyeru ke jalan kebaikan. Dikisahkan bahawa mereka

  tetap tidak mahu mendengar seruan Al-Yasa', dan mereka kembali menanggung bencana

  kekeringan yang luar biasa.

  Kisah Nabi Ilyasa' terdapat di dalam Al Quran iaitu surah Al-An'aam ayat 86 dan surah Shod

  Nabi Ilyas A.S.

  Nabi Ilyas A.S. (sekitar 910-850 SM) adalah seorang utusan Allah. Ilyas merupakan

  keturunan ke-4 dari Nabi Harun. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 870 SM dan ditugaskan

  berdakwah kepada orang-orang Phiniq dan Bani Israel yang menyembah berhala bernama

  Baal di Baalbak, Syam. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Menurut

  kisah Islam ia tidak wafat tapi diangkat ke sisi Allah.

  Kisah Ilyas

  Ilyas berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka. Kerana itulah

  Allah menurunkan musibah kekeringan selama bertahun-tahun, sehingga mereka baru

  tersedar bahawa seruan Nabi Ilyas itu benar. Setelah kaumnya tersedar, Nabi Ilyas A.S berdoa

  kepada Allah S.W.T agar musibah kekeringan itu dihentikan. Namun setelah musibah itu

  berhenti, dan ekonomi mereka pulih, mereka kembali durhaka kepada Allah S.W.T. Akhirnya

  kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu

  gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan.

  Selesailah halaman kehidupan dunia dan mereka dihadirkan di hadapan Allah pada hari

  kiamat. Allah menceritakan hal tersebut dalam firman-Nya:

  "Dan sesungguhnya Ilyas termasuk salah seorang dari rasul-rasul. (Ingatlah) ketika ia berkata

  kepada kaumnya: 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Adakah patut kamu menyembah Baal dan

  kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapamu yang

  terdahulu?' Maka mereka mendustakannya, kerana itu mereka akan diseret (ke neraka),

  kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa). Dan Kami abadikan untuk Ilyas

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  27

  (pujian yang baik) di halangan orang-orang yang datang kemudian. (Yaitu) kesejahteran

  dilimpahkan atas Ilyas? Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan hepada orang-

  orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman."

  (QS. ash-Shaffat: 123-132)

  Demikianlah kisah mengenai Nabi Ilyas A.S.

  Nabi Sulaiman A.S

  Nabi Sulaiman a.s. (sekitar 975-935 SM) merupakan anak Nabi Daud A.S. Sejak kecil lagi

  baginda telah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman fikirannya. Baginda pernah

  memutuskan perkara 2 orang yang berselisih, iaitu antara pemilik kebun dan pemilik kambing.

  Baginda diangkat menjadi nabi pada tahun 970 SM. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di

  dalam Al-Quran. Baginda wafat di Rahbaam, Baitul Maqdis-Palestin.

  Raja segala makhluk

  Allah SWT mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Setelah Sulaiman cukup umur dan

  ayahandanya wafat, Sulaiman diangkat menjadi raja di kerajaan bani Israil. Beliau berkuasa

  tak hanya atas manusia, namun juga binatang dan makhluk halus seperti jin dan lain-lain.

  Baginda dapat memahami bahasa semua binatang

  Istana Nabi Sulaiman sangat indah. Dibangun dengan gotong royong manusia, binatang, dan

  jin. Dindingnya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya

  dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan berlian, pasir di taman ditaburi

  mutiara, dan sebagainya.

  Sulaiman kawal jin, haiwan

  NABI Sulaiman dianugerahkan Allah kebijaksanaan sejak remaja lagi. Beliau juga memiliki

  pelbagai keistimewaan, termasuk mampu bercakap, memahami dan memberi arahan terhadap

  jin dan haiwan sehingga semua makhluk itu mengikuti kehendaknya.

  Allah berfirman: Dan sesungguhnya Kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman dan keduanya mengucapkan; segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dan

  banyak hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata; Wahai

  manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu.

  Sesungguhnya semua ini benar-benar satu anugerah yang nyata.

  Kebijaksanaan Sulaiman dapat dilihat melalui pelbagai peristiwa yang dilaluinya. Misalnya,

  beliau cuba mengetengahkan idea kepada bapanya, Nabi Daud bagi menyelesaikan

  perselisihan antara dua pihak, masing-masing membabitkan pemilik haiwan ternakan dan

  kebun.

  Walaupun ketika itu usianya masih muda, pendapatnya bernas. Mulanya Nabi Daud

  memutuskan pemilik haiwan supaya menyerahkan ternakannya kepada pemilik kebun sebagai

  ganti rugi disebabkan ternakannya memasuki dan merosakkan kebun itu. Sulaiman yang

  mendengar keputusan bapanya mencelah: Wahai bapaku, menurut pandanganku, keputusan

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  28

  itu sepatutnya berbunyi; kepada pemilik tanaman yang telah musnah tanaman diserahkanlah

  haiwan jirannya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya.

  Manakala tanamannya yang binasa itu diserahkan kepada jirannya, pemilik ternakan untuk dijaga sehingga kembali kepada keadaan asal. Kemudian masing-masing menerima kembali

  miliknya, sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat

  keuntungan atau menderita kerugian lebih daripada sepatutnya. Pendapat yang dikemukakan Sulaiman dipersetujui kedua-dua pihak. Malah orang ramai yang menyaksikan perbicaraan itu

  kagum dengan kebolehan beliau menyelesaikan perselisihan terbabit.

  Bertitik tolak daripada peristiwa itu, kewibawaan Sulaiman semakin terserlah dan ia juga

  sebagai bibit permulaan kenabian Sulaiman. Melihat kecerdasan akal yang ditonjolkannya itu,

  Nabi Daud menaruh kepercayaan dengan mempersiapkannya sebagai pengganti dalam

  kerajaan Bani Israel. Namun, abangnya Absyalum tidak meredai beliau melangkah bendul

  dalam hiraki pemerintahan itu, malah mendakwa dia yang sepatutnya dilantik putera mahkota

  kerana Sulaiman masih muda dan cetek pengalaman. Absyalum mahu mendapatkan takhta itu

  daripada bapa dan adiknya. Justeru, dia mula menunjukkan sikap baik terhadap rakyat,

  dengan segala masalah mereka ditangani sendiri dengan segera, membuatkan pengaruhnya

  semakin meluas.

  Sampai satu ketika, Absyalum mengisytiharkan dirinya sebagai raja, sekali gus merampas

  kekuasaan bapanya sendiri. Tindakannya itu mengakibatkan huru-hara di kalangan Bani Israel.

  Melihatkan keadaan itu, Nabi Daud keluar dari Baitulmaqdis, menyeberangi Sungai Jordan

  menuju ke Bukit Zaitun. Tindakannya itu semata-mata mahu mengelakkan pertumpahan

  darah, namun Absyalum dengan angkuh memasuki istana bapanya. Di Bukit Zaitun, Nabi

  Daud memohon petunjuk Allah supaya menyelamatkan kerajaan Bailtulmaqdis daripada

  dimusnahkan anaknya yang derhaka itu. Allah segera memberi petunjuk kepada Nabi Daud,

  iaitu memerangi Absyalum. Namun, sebelum memulakan peperangan itu, Nabi Daud

  berpesan kepada tenteranya supaya tidak membunuh anaknya itu, malah jika boleh ditangkap

  hidup-hidup. Bagaimanapun, kuasa Allah melebihi segalanya dan ditakdirkan Absyalum mati

  juga kerana dia mahu bertarung dengan tentera bapanya.

  Kemudian, Nabi Daud kembali ke Baitulmaqdis dan menghabiskan sisa hidupnya selama 40

  tahun di istana itu sebelum melepaskan takhta kepada Sulaiman. Kewafatan Nabi Daud

  memberikan kuasa penuh kepada Nabi Sulaiman untuk memimpin Bani Israel berpandukan

  kebijaksanaan yang dianugerah Allah. Beliau juga dapat menundukkan jin, angin dan burung,

  sehingga dapat disuruh melakukan apa saja, termasuk mendapatkan tembaga dari perut bumi

  untuk dijadikan perkakasan.

  Firman Allah bermaksud: Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu petang, sama dengan perjalanan sebulan dan Kami alirkan cairan tembaga

  baginya. Dan sebahagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah

  kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpan antara mereka daripada

  perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

  Ratu Balqis tunduk kepada Nabi Sulaiman

  Setelah membangunkan Baitulmuqaddis, Nabi Sulaiman menuju ke Yaman. Tiba di sana,

  disuruhnya burung hud-hud (sejenis belatuk) mencari sumber air. Tetapi burung berkenaan

  tiada ketika dipanggil. Ketiadaan burung hud-hud menimbulkan kemarahan Sulaiman.

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  29

  Selepas itu burung hud-hud datang kepada Nabi Sulaiman dan berkata: "Aku telah terbang

  untuk mengintip dan terjumpa suatu yang sangat penting untuk diketahui oleh tuan..."

  Firman Allah, bermaksud: "Maka tidak lama kemudian datanglah hud-hud, lalu ia berkata;

  aku telah mengetahui sesuatu, yang kamu belum mengetahuinya dan aku bawa kepadamu dari

  negeri Saba suatu berita penting yang diyakini.

  "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi

  segala sesuatu serta mempunyai singgahsana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya

  menyembah matahari, selain Allah..."

  Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman mengutuskan surat mengandungi nasihat supaya

  menyembah Allah kepada Ratu Balqis. Surat itu dibawa burung hud-hud dan diterima sendiri

  Ratu Balqis. Selepas dibaca surat itu, Ratu Balqis menghantarkan utusan bersama hadiah

  kepada Sulaiman. Dalam al-Quran diceritakan: "Tatkala utusan itu sampai kepada Nabi

  Sulaiman, seraya berkata; apakah patut kamu menolong aku dengan harta?

  "Sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang

  diberikannya kepadamu, tetapi kamu berasa bangga dengan hadiahmu.

  "Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera

  yang mereka tidak mampu melawannya dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu

  (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi tawanan yang tidak berharga."

  Utusan itu kembali ke negeri Saba dan menceritakan pengalaman yang dialami di Yaman

  kepada Ratu Balqis, sehingga dia berhajat untuk berjumpa sendiri dengan Sulaiman.

  Keinginan Ratu Balqis itu diketahui Nabi Sulaiman terlebih dulu dan beliau memerintahkan

  tenteranya, terdiri daripada manusia, haiwan dan jin untuk membuat persiapan bagi

  menyambut kedatangan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman juga memerintahkan pasukannya supaya

  membawa singgahsana Ratu Balqis ke istananya.

  Pada ayat 38-40 di surat Al-Naml, disebutkan : 38. Berkata Sulaiman : Hai pembesar-pembesar, siapakah diantara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya (ratu

  Balqis) kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri.

  39. Berkata Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin : Aku akan datang kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu ; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya

  lagi dapat dipercaya.

  40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari buku-buku : Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut itu terletak di hadapannya, iapun berkata : Ini termasuk dari kurniaan Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatNya. Dan barangsiapa

  bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri dan baransiapa

  yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Mulia.

  Lalu manusia yang memiliki ilmu memindahkan istana ratu Balqis. Apabila Ratu Balqis tiba,

  lalu ditanya oleh Sulaiman: "Seperti inikah singgahsanamu?" Dijawab Ratu Balqis: "Ya,

 • Kisah Para Nabi dan Rasul

  30

  memang sama apa yang seperti singgahsanaku" Kemudian Ratu Balqis dipersilakan masuk ke

  istana Nabi Sulaiman. Namun, ketika berjalan di istana itu, sekali lagi Ratu Balqis terpedaya,

  kerana menyangka air pada lantai istana Sulaiman, sehingga menyelak kainnya.

  Firman Allah yang bermaksud: Dikatakan kepadanya; masuklah ke dalam istana. Maka

  tatkala dia (Ratu Balqis) melihat lantai istana itu, dikiranya air yang besar dan

  disingkapkannya kedua betisnya.

  Berkatalah Sulaiman; "sesungguhnya ia istana licin yang diperbuat daripada kaca". Berkatalah

  Balqis; "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah

  diri bersama Sulaiman dan kepada Allah, Tuhan semesta alam."

  Peristiwa itu menyebabkan Ratu Balqis berasa sangat aib dan menyedari kelemahannya,

  sehingga dia memohon ampun atas kesilapannya selama ini dan akhirnya dia diperisterikan

  oleh Nabi Sulaiman.

  Kewafatan baginda

  Kisah Sulaiman merangkumi tenteranya yang terdiri daripada manusia, haiwan dan jin dalam

  menjalankan dakwah Allah terhadap Ratu Balqis. Kematian beliau berlainan dengan manusia

  biasa. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan duduk di kerusi, dengan memegang tongkat

  sambil mengawasi dan memerhatikan jin yang bekerja.

  Firman Allah: "Tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang

  menunjukkan kepada mereka setelah kematiannya itu melainkan anai-anai yang memakan

  tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, nyatalah bagi jin itu bahawa sekiranya mereka

  mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam seksa yang men