kisah nabi ibrahim a.s. - .kisah nabi ibrahim a.s. nabi ibrahim adalah putera aaazar ... musuh...

Download KISAH NABI IBRAHIM A.S. - .KISAH NABI IBRAHIM A.S. Nabi Ibrahim adalah putera Aaazar ... musuh kepada

Post on 08-Jul-2018

233 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • w w w . D u n i a p u s t a k a . c o m | T e m p a t D o w n l o a d B u k u G r a t i s

  Page 1

  KISAH NABI IBRAHIM A.S.

  www.DuniaPustaka.com

  2012

  http://www.duniapustaka.com/

 • w w w . D u n i a p u s t a k a . c o m | T e m p a t D o w n l o a d B u k u G r a t i s

  Page 2

  KISAH NABI IBRAHIM A.S.

  Nabi Ibrahim adalah putera Aaazar {Tarih} bin Tahur bin Saruj bin Rau' bin Falij

  bin Aaabir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin Nuh A.S. Ia dilahirkan di

  sebuah tempat bernama "Faddam A'ram" dalam kerajaan "Babylon" yang pada

  waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama "Namrud bin Kan'aan."

  Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur rakyat hidup

  senang, sejahtera dalam keadaan serba cukup sandang mahupun pandangan

  serta saranan-saranan yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mereka.

  Akan tetapi tingkatan hidup rohani mereka masih berada di tingkat jahiliyah.

  Mereka tidak mengenal Tuhan Pencipta mereka yang telah mengurniakan mereka

  dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Persembahan mereka

  adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari

  lumpur dan tanah.

  Raja mereka Namrud bin Kan'aan menjalankan tampuk pemerintahnya dengan

  tangan besi dan kekuasaan mutlak. Semua kehendaknya harus terlaksana dan

  segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar atau di

  tawar. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu dan kemewahan hidup

  yang berlebuh-lebihan yang ia nikmati lama-kelamaan menjadikan ia tidak puas

  dengan kedudukannya sebagai raja.

  Ia merasakan dirinya patut disembah oleh rakyatnya sebagai tuhan. Ia berfikir jika

  rakyatnya mahu dan rela menyembah patung-patung yang terbina dari batu yang

  tidal dapat memberi manfaat dan mendtgkan kebahagiaan bagi mereka, mengapa

  bukan dialah yang disembah sebagai tuhan.

 • w w w . D u n i a p u s t a k a . c o m | T e m p a t D o w n l o a d B u k u G r a t i s

  Page 3

  Dia yang dapat berbicara, dapat mendengar, dapat berfikir, dapat memimpin

  mereka, membawa kemakmuran bagi mereka dan melepaskan dari kesengsaraan

  dan kesusahan. Dia yang dapat mengubah orang miskin menjadi kaya dan orang

  yang hina-dina diangkatnya menjadi orang mulia. di samping itu semuanya, ia

  adalah raja yang berkuasa dan memiliki negara yang besar dan luas.

  Di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian buruknya lahir dan dibesarkanlah

  Nabi Ibrahim dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang

  patung.

  Ia sebagai calon Rasul dan pesuruh Allah yang akan membawa pelita kebenaran

  kepada kaumnya,jauh-jauh telah diilhami akal sihat dan fikiran tajam serta

  kesedaran bahwa apa yang telah diperbuat oleh kaumnya termasuk ayahnya

  sendiri adalah perbuatan yang sesat yang menandakan kebodohan dan kecetekan

  fikiran dan bahwa persembahan kaumnya kepada patung-patung itu adalah

  perbuatan mungkar yang harus dibanteras dan diperangi agar mereka kembali

  kepada persembahan yang benar ialah persembahan kepada Tuhan Yang Maha

  Esa, Tuhan pencipta alam semesta ini.

  Semasa remajanya Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota menjajakan

  patung-patung buatannya namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan

  oleh Tuhan kepadanya ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu

  bahkan secara mengejek ia menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon

  pembeli dengan kata-kata:" Siapakah yang akan membeli patung-patung yang

  tidak berguna ini? "

 • w w w . D u n i a p u s t a k a . c o m | T e m p a t D o w n l o a d B u k u G r a t i s

  Page 4

  Nabi Ibrahim Ingin Melihat Bagaimana Makhluk Yang Sudah Mati Dihidupkan

  Kembali Oleh Allah

  Nabi Ibrahim yang sudah berketetapan hati hendak memerangi syirik dan

  persembahan berhala yang berlaku dalam masyarakat kaumnya ingin lebih dahulu

  mempertebalkan iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya serta

  membersihkannya dari keragu-raguan yang mungkin esekali mangganggu

  fikirannya dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya

  bagaimana Dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati.

  Berserulah ia kepada Allah: " Ya Tuhanku! Tunjukkanlah kepadaku bagaimana

  engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati.

  "Allah menjawab seruannya dengan berfirman: Tidakkah engkau beriman dan

  percaya kepada kekuasaan-Ku? "

  Nabi Ibrahim menjawab:" Betul, wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya

  kepada-Mu dan kepada kekuasaan-Mu, namun aku ingin sekali melihat itu

  dengan mata kepala ku sendiri, agar aku mendapat ketenteraman dan

  ketenangan dan hatiku dan agar makin menjadi tebal dan kukuh keyakinanku

  kepada-Mu dan kepada kekuasaan-Mu."

 • w w w . D u n i a p u s t a k a . c o m | T e m p a t D o w n l o a d B u k u G r a t i s

  Page 5

  Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim lalu diperintahkanlah ia

  menangkap empat ekor burung lalu setelah memperhatikan dan meneliti

  bahagian tubuh-tubuh burung itu, memotongnya menjadi berkeping-keping

  mencampur-baurkan kemudian tubuh burung yang sudak hancur-luluh dan

  bercampur-baur itu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari empat bukit yang

  letaknya berjauhan satu dari yang lain.

  Setelah dikerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah itu, diperintahnyalah

  Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya

  dan terpisah jauh tiap-tiap bahagian tubuh burung dari bahagian yang lain.

  Dengan izin Allah dan kuasa-Nya datanglah berterbangan empat ekor burung itu

  dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala begitu mendengar seruan dan

  panggilan Nabi Ibrahim kepadanya lalu hinggaplah empat burung yang hidup

  kembali itu di depannya.

  Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah YAng Maha Berkuasa

  dapat menghidupkan kembali makhluk-Nya yang sudah mati sebagaimana Dia

  menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada.

  Dan dengan demikian tercapailah apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim untuk

  mententeramkan hatinya dan menghilangkan kemungkinan ada keraguan di

  dalam iman dan keyakinannya, bahwa kekuasaan dan kehendak Allah tidak ada

  sesuatu pun di langit atau di bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya

  dan hanya kata "Kun" yang difirmankan Oleh-Nya maka terjadilah akan apa yang

  dikenhendaki " Fayakun".

 • w w w . D u n i a p u s t a k a . c o m | T e m p a t D o w n l o a d B u k u G r a t i s

  Page 6

  Nabi Ibrahim Berdakwah Kepada Ayah Kandungnya

  Aazar, ayah Nabi Ibrahim tidak terkecuali sebagaimana kaumnya yang lain,

  bertuhan dan menyembah berhala bah ia adalah pedagang dari patung-patung

  yang dibuat dan dipahatnya sendiri dan daripadanya orang membeli patung-

  patung yang dijadikan persembahan. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban

  pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah

  menyedarkan ayah kandungnya dulu orang yang terdekat kepadanya bahwa

  kepercayaan dan persembahannya kepada berhala-berhala itu adalah perbuatan

  yang sesat dan bodoh.

  Beliau merasakan bahawa kebaktian kepada ayahnya mewajibkannya memberi

  penerangan kepadanya agar melepaskan kepercayaan yang sesat itu dan

  mengikutinya beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dengan sikap yang sopan

  dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya dan

  dengan kata-kata yang halus ia dtg kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia

  diutuskan oleh Allah sebagai nabi dan rasul dan bahawa ia telah diilhamkan

  dengan pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya.

  Ia bertanya kepada ayahnya dengan lemah lembut gerangan apakah yang

  mendorongnya untuk menyembah berhala seperti lain-lain kaumnya padahal ia

  mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun tidak dapat

  mendtgkan keuntungan bagi penyembahnya atau mencegah kerugian atau

  musibah. Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa penyembahan kepada

  berhala-berhala itu adalah semata-mata ajaran syaitan yang memang menjadi

  musuh kepada manusia sejak Adam diturunkan ke bumi lagi.

 • w w w . D u n i a p u s t a k a . c o m | T e m p a t D o w n l o a d B u k u G r a t i s

  Page 7

  Ia berseru kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan

  ajakannya berpaling dari berhala-berhala dan kembali menyembah kepada Allah

  yang menciptakan manusia dan semua makhluk yang dihidupkan memberi

  mereka rezeki dan kenikmatan hidup serta menguasakan bumi dengan segala

  isinya kepada manusia.

  Aazar menjadi merah mukanya dan melotot matanya mendengar kata-kata

  seruan puteranya Nabi Ibrahim yyang ditanggapinya sebagai dosa dan hal yang

  kurang patut bahwa puteranya telah berani mengecam dan menghina

  kepercayaan ayahnya bahkan mengajakkannya untuk meninggalkan kepercayaan

  itu dan menganut kepercayaan dan agama yang ia bawa. Ia tidak

  menyembunyikan murka dan marahnya tetapi dinyatakannya dalam kata-kata

  yang kasar dan dalam maki hamun seakan-akan tidak ada hunbungan diantara

  mereka.

  IA berkata kepada Nabi Ibrahim dengan nada gusar: " Hai Ibrahim! Berpalingkah

  engkau dari kepercayaan dan persembahanku ? Dan kepercayaan apakah yang

  engkau berikan kepadaku yang menganjurkan agar aku mengikutinya?

  Janganlah engkau membangkitkan amarahku dan cuba mendurhakaiku.

Recommended

View more >