kewangan upsr 2008

13
SEKTOR PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN, JPN PERAK 5 – 7 Ogos 2009 CINTA SAYANG GOLF & COUNTRY RESORT SUNGAI PETANI

Upload: ibnu-jafar-al-jawharey

Post on 20-Jun-2015

2.745 views

Category:

Career


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kewangan upsr 2008

SEKTOR PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN, JPN PERAK

5 – 7 Ogos 2009

CINTA SAYANG GOLF & COUNTRY RESORT

SUNGAI PETANI

Page 2: Kewangan upsr 2008

“ Semua tuntutan dibuat dengan betul mengikut peraturan yang ditetapkan. ”

PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN

tiada kesilapan

Page 3: Kewangan upsr 2008

Menuntut semula perbelanjaan tertentu yang telah dikeluarkan untuk tugas rasmi mengikut kadar yang ditetapkan oleh PERBENDAHARAAN

Page 4: Kewangan upsr 2008

SEBARANG TUNTUTAN BOLEH DIBUAT JIKA MELIBATKAN PERKARA – PERKARA BERIKUT :

Perjalanan / Teksi (Perbatuan) Elaun Makan / Harian Elaun Lojing / Hotel Tol ( Resip fotostat tidak dibenarkan )

Pengawasan

Touch & Go boleh digunakan (Daftar terlebih dahulu melalui internet)

Page 5: Kewangan upsr 2008

TUNTUTAN PENGAWASAN UPSR 2009

CARA MENDAFTAR TOUCH’N GO

www.touchngo.com.my

e-statement

register on-line

lengkapkan borang

Login (selepas 48 jam)

Export to CSV - print

Page 6: Kewangan upsr 2008

Syarat Asas Tuntutan:

Perjalanan / Teksi (Perbatuan) Memandu kereta sendiri / tidak menumpang Tambang teksi sebagaimana jadual ditetapkan

Elaun Makan Lebih 25 KM sehala dan bertugas lebih 24 jam

Elaun Harian Lebih 25 KM sehala dan bertugas lebih 8 jam

(Ketua Pengawas tidak dibenarkan naik teksi)

Page 7: Kewangan upsr 2008

Kategori Elaun Makan Elaun Harian Hotel Lojing

DG 52/48 RM60.00 RM30.00 RM180.00 RM60.00

DG 44/DG41 RM45.00 RM22.50 RM160.00 RM55.00

DGA38/34/32/29 RM40.00 RM20.00 RM100.00 RM35.00

KADAR ELAUN MAKAN / HARIAN / HOTEL / LOJING

Page 8: Kewangan upsr 2008

TUNTUTAN PENGAWASAN UPSR 2009

KADAR BAYARAN PENGAWASAN

PENYELIA KAWASAN:

RM80.00 + 10P + 2S + PERJALANAN

KETUA PENGAWAS:

RM70.00 + 0.25C + 2S + PERJALANAN

TIMBALAN KETUA PENGAWAS:

RM60.00 + PERJALANAN

PENGAWAS:

RM45.00 + S + PERJALANAN

* KP boleh membayar elaun Pengemas Bilik selepas selesai peperiksaan dan dapatkan surat pengesahan penerimaan untuk disertakan dalam tuntutan.

PENGEMAS BILIK: *

RM20.00 + 2H

ELAUN KHAS ( kawasan sukar di Pedalaman / Persisiran)

RM70.00 + (2 x Jarak KM)

Nota:

P = Pusat

S = Bil. Sesi (pagi / petang)

C = Calon (berasaskan jadual kedatangan

H = Bilangan hari

Page 9: Kewangan upsr 2008

TUNTUTAN PENGAWASAN UPSR 2009

KADAR BAYARAN ELAUN KHAS*( Kawasan Sukar Di Pedalaman )

KETUA PENGAWAS:

RM70.00 + RM70.00 + 0.25C + 2S + PERJALANAN x 2

TIMBALAN KETUA PENGAWAS:

RM60.00 + RM70.00 + PERJALANAN x 2

PENGAWAS:

RM45.00 + RM70.00 + S + PERJALANAN x 2

(+ E.Makan + E.loging)

* Hanya untuk pusat peperiksaan di mana soalan di tempatkan dan petugas bermalam di pusat tersebut.

Page 10: Kewangan upsr 2008

SUSUN BORANG TUNTUTAN

Slaid yang dipaparkan selepas ini adalah slaid contoh tuntutan UPSR

PERHATIAN

Page 11: Kewangan upsr 2008

Semak Susunan Borang Tuntutan Berkelompok

BORANG LPM / 17BORANG LPM / AM 18

SURAT LANTIKAN / DOKUMEN LAIN

KEW 321

BORANG LPM/AM 17

SURAT LANTIKAN

KEW 321

BORANG LPM / AM 17

BORANG LPM / AM 18

SURAT LANTIKAN / DOKUMEN LAIN

KEW 321

BORANG LPM / AM 17

BORANG LPM / AM 18

SURAT LANTIKAN / DOKUMEN LAINKEW 321

Ketua Pengawas

T.K. Pengawas

Pengawas

Pengemas Bilik

BORANG PECAHAN TUNTUTAN

BORANG PECAHAN TUNTUTAN

BORANG MAKLUMAT JARAK PERJALANAN

PERHATIAN : SERTAKAN JUGA LAMPIRAN C & SALINAN BUKU BANK

Page 12: Kewangan upsr 2008
Page 13: Kewangan upsr 2008

SEKIAN, TERIMA KASIH