kesucian makanan

of 12 /12
Kesucian makanan

Author: kolej-vokasional-wakaf-tembusu

Post on 23-Jul-2015

47 views

Category:

Food


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

Kesucian makananAhli kumpulanMohamad Fauzan Aiman Bin Mohamad ZamriWan Ameerul Asyraf Bin Wan AzmarMuhammad Hanif Bin Mat YazizWan Amirul Atiq Bin Wan YazizCaptain Munch

Takrifan halalHalal berasal daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh Hukum Syarak.

Takrif Halal mengikut Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan Halal) 1975 adalah seperti berikut:Bukanlah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang orang Islam dilarang oleh Hukum Syarak memakannya atau yang tidak disembelih mengikut Hukum SyarakTidaklah mengandungi apa-apa benda yang dihukum sebagai najis mengikut Hukum SyarakTidak disedia, diproses atau dikilang dengan menggunakan apa-apa alat yang tidak bebas dari benda-benda najis mengikut Hukum Syarak

Konsep makanan halal dan yang baik (halalan toyyibah) dalam islamKata terbitan daripada perkataan toyyib yang bermaksud sesuatu yang baik dan suci. Menurut Ibnu Kathir dan As-Sabuni (ulama tafsir) halal merujuk kepada apa yang dihalalkan oleh Allah s.w.t. dan toyyiban ialah sesuatu yang dihalalkan dan diambil mengikut keadaan kesihatan seseorang

Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu iaitu yang halal lagi baik (al-Maaidah: 88)Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh kamu yang nyata (Al-Baqarah 168)Firman AllahFirman AllahAgensi yang memberikan pensijilan halalJabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)Penglibatan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dalam memberi pengesahan status halal kepada produk makanan dan barangan gunaan Islam d negara ini bermula pada tahun 1974 apabila Pusat Penyelidikan, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri memberi surat pengesahan halal kepada produk-produk yang memenuhi kehendak syarak.Bermula pada tahun 1994 pengesahan halal diberi dalam bentuk sijil pengesahan beserta logo halal dan mulai 30 September 1998 pemeriksaan halal dilaksanakan oleh Syarikat Ilham Daya iaitu sebuah syarikat yang dilantik oleh kerajaan.

Pada 1 September 2002, kerajaan telah memutuskan bahawa semua urusan pengesahan halal dilaksanakan sepenuhnya oleh JAKIM melalui Bahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam yang mempunyai hanya 28 jawatan.Dengan perkembangan pesat industri makanan di negara ini dan keperluan semasa umat Islam, maka pada 17 November 2005 Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah meluluskan sebanyak 165 perjawatan pelbagai skim dan gred dengan nama baru Bahagian Hub Halal.

Pada 2 April 2008, pengurusan pensijilan halal diambil alih oleh Halal Industry Development Corporation."Walau bagaimanapun mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 Julai 2009 telah memutuskan pengurusan pensijilan Halal Malaysia dalam dan luar negara dikembalikan kepada JAKIM."