kesan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam islam

Click here to load reader

Post on 07-Aug-2015

416 views

Category:

Education

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Sains, teknologi dan kejuruteraan sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu ini mempunyai perkaitan dgn dunia Islam silam dan hari ini. Kemajuan teknologi kini sebahagian daripada matlamat kepentingan hidup seseorang manusia yang dapat memperkukuhkan keimanannya terhadap Allah s.w.t.
 2. 2. Memisahkan antara pelbagai disiplin ilmu dengan agama. Mereka yang cetek ilmu agama menganggap agama menyusahkan penciptaan dan perlaksanaan sains dan teknologi tanpa merujuk kepada al-Quran dan hadis sebab tegahan agama Islam. Tidak mengiktiraf mereka yang berpengetahuan agama berbanding pengiktirafan sesuatu ciptaan yang nampak. Islam dianggap agama yang lemah kerana laranganNya. Tidak memahami kehendak syarak sekaligus mengambil mudah.
 3. 3. Umat Islam akan ketinggalan jauh berbanding umat dan bangsa lain yang lebih maju. Maruah umat Islam akan dipandang hina dimata agama lain. Umat Islam akan diperkotak-katikkan oleh bangsa lain. Maruah umat Islam jatuh kerana menjadi pengguna kepada ciptaan bukan Islam. Terlalu bergantung kepada ciptaan bukan Islam kesannya berlaku kemunduran taraf hidup dan ketinggalan idea atau peralatan yang sebenarnya memudahkan kehidupan umat Islam. Umat Islam yang lemah akidah berasa malu beragama Islam kerana merasakan agama lain lebih hebat. Terpengaruh dengan ciptaan barat dimana melalaikan dan merosakkan akidah.
 4. 4. Mengamalkan sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan pihak yang mempunyai kuasa. Bergantung kepada kepakaran, sumber, bekalan, peralatan dan pengurusan barat kerana lebih menonjol dan menguasai ekonomi dunia. Umat Islam akan sentiasa mundur dan tertindas selagi menggunakan kaedah seperti insurans, interest untuk mendapatkan sumber asas kehidupan. Kebanyakan penguasaan ekonomi akan diterajui oleh pihak Barat.
 5. 5. Sistem pemerintahan lebih menjurus kepada Barat. Penjajahan Barat ke atas umat Islam selepas kejatuhan Islam melalui peperangan dan kekerasan. Konsep penjajahan Barat berbeza dengan konsep penjajahan Islam: 1. Islam= meluaskan agama Islam. 2. Barat= meluaskan kuasa pemerintahan ,kuasa tadbir untuk mengaut keuntungan. Lebih menjadi pengikut dan takut kepada pemerintahan barat. Tidak mampu mempertahankan diri dari serangan Barat serta mengharapkan bantuan Barat.
 6. 6. Proses pendidikan yang mengasingkan ilmu intelektual dan ilmu wahyu. Menjadi lebih pengikut dari menjadi peneraju kerana rujukan yang dirujuk dihasilkan oleh orang bukan Islam. Belajar untuk kepentingan diri dan keuntungan semata-mata bukan untuk mendekatkan diri dengan Yang Maha Esa. Tidak tahu tujuan untuk belajar.
 7. 7. Berasa tidak mampu dan tidak perlu untuk mencipta teknologi baru kerana merasakan teknologi sedia ada mencukupi. Terikat dengan negara asing yang mengeluarkan teknologi. Menyebabkan umat Islam malas di mana mereka malas untuk berfikir untuk mencipta teknologi baru untuk digunakan oleh sejagat. Memberikan keuntungan yang besar kepada dunia teknologi Barat.
 8. 8. Mampu melindungi negara dari serangan musuh-musuh. Contohnya dengan penciptaan senjata & kelengkapan perang. Dapat menangani masalah jenayah di dalam negara. Tidak berlaku aktiviti penyeludupan yang menyebabkan kekecohan.
 9. 9. Membolehkan masyarakat mendapatkan maklumat dengan mudah. Jalan dakwah terbuka luas (alternatif medan dakwah). Maklumat dapat dicapai dengan pantas & dapat berhubung antara satu sama lain tanpa sempadan.
 10. 10. Mampu menghasilkan makanan ubah suaian genetik (Genetically Modified Food) yang mempunyai ciri-ciri terbaik spt tahan lama, sedap dan bermutu. Teknik dan teknologi pertanian mengalami tranformasi. Membantu meningkatan produktiviti. Membantu dalam penghasilan baka, benih, dan racun dalam sektor pertanian.
 11. 11. Memberi pengetahuan baru kepada manusia.
 12. 12. Banyak kelebihannya dalam membantu mengatasi pelbagai penyakit. Penemuan penawar penyakit tertentu. Dapat menyelamatkan ramai manusia.
 13. 13. Mengantikan peranan kabel dengan fiber optik untuk bidang komunikasi dan perindustrian. Maklumat yang dihantar adalah lebih cepat dan tepat serta meminimumkan kehilangan data.
 14. 14. Hampir 600 tahun umat Islam menguasai gelanggang ilmu pengetahuan dan membina peradaban kemanusiaan di pelusuk dunia. Ahli sains Islam dianggap sebagai manusia yang kamil di mana di saat itu mereka mampu menguasai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Sains yang berkembang dalam dunia Islam menjawab semua persoalan manusia mengenai ketuhanan dan alam semesta. Namun begitu,sains dan teknologi tidak lagi dimajukan di negara umat Islam dan hambar serta menemui kegagalan. sekian, terima kasih dari kami,

View more