kesan perubahan demografi terhadap institusi …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/kesan...

34
© 2016 Ipsos. Irwan Nadzif Mahpul, Najihah Ismail Sektor Penyelidikan Kependudukan dan Keluarga LPPKN KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI KELUARGA Forum Penyebaran Data Hasil Penyelidikan LPPKN Siri 3 Universiti Malaya, 22 November 2017

Upload: others

Post on 26-Oct-2020

17 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

© 2016 Ipsos.

Irwan Nadzif Mahpul, Najihah Ismail Sektor Penyelidikan Kependudukan dan Keluarga LPPKN

KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI KELUARGA

Forum Penyebaran Data Hasil Penyelidikan LPPKN Siri 3 Universiti Malaya, 22 November 2017

Page 2: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

2 © 2016 Ipsos.

KADAR KESUBURAN JUMLAH (TFR)

Sejak tahun 1980-an, kadar kesuburan (TFR) telah menurun secara perlahan daripada 4.0 kepada 2.0 orang kanak-kanak bagi setiap wanita pada tahun 2016; ini bermakna setiap wanita di negara ini pada ketika ini, secara puratanya, melahirkan 2 orang anak sepanjang hayatnya.

Source: DOSM Vital Statistics

MALAYSIA

EAST MALAYSIA

2.1

1.9*

TFR 2015

TFR in East Malaysia is also on a downtrend.

Kadar Kesuburan Jumlah, Malaysia, 1980—2016

*TFR 2015 Sarawak=2.0; Sabah=1.7; Labuan=2.1

Diunjurkan untuk kekal antara 1.9 dan 2.0 sehingga 2020; terus menurun di

bawah 1.9 menjelang 2030

-1.6%

-2.3%

“Took half the time to decrease by ~1.0”

Page 3: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

3 © 2016 Ipsos.

Penurunan kadar kesuburan (TFR) yang pesat telah mempercepatkan proses penuaan negara. TFR berkemungkinan akan kekal antara 1.9 dan 2.0 menjelang 2020 (dan di bawah 1.9 pada dekad yang akan datang).

Source: World Population Prospects Data, 2015 Revision, United Nations

Low, Medium, dan High TFR Variants, Malaysia (Unjuran UN), 2020 sehingga 2100

IPSOS’S PERSPECTIVE

KADAR KESUBURAN JUMLAH (TFR)

Page 4: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

4 © 2016 Ipsos.

Peratusan warga emas adalah 10% pada tahun 2017 dan dijangka mencecah 15% pada tahun 2029

27% 25%

22%

65% 66% 64%

8% 10%

15%

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

20

34

20

35

20

36

20

37

20

38

20

39

20

40

Less than 15 15 to 60 More than 60

Ageing Population by 2029

Proportionate size of population age group (% of total population), Malaysia (2010—2040)

Source: DOSM

Page 5: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

5 © 2016 Ipsos.

Berdasarkan data sukuan pertama, didapati kadar kesuburan menurun lebih cepat daripada jangkaan; kemungkinan akan mencapai status “negara tua” sebelum tahun 2029

A. KAEDAH ANGGARAN PERTENGAHAN TAHUN

B. 2010—2040 KAEDAH UNJURAN

349,344 345,093

Pertambahan Semula jadi

Pertambahan Semula jadi

Pertambahan Semula jadi

304,400

Shortfall: ~ 44,000 (~12%)

Shortfall: ~40,000 (~11%)

(Angka tahunan pada Q1 2017 pertambahan semula jadi)

Apa yang sepatutnya berlaku Pada masa ini

Tahun 2017

Source: LPPKN Analysis, based on DOSM data

BERLAKU LEBIH CEPAT DARIPADA JANGKAAN?

Page 6: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

6 © 2016 Ipsos.

Singapura dan Jepun masing-masing mempunyai 20 dan 27 tahun untuk mencapai status “negara tua” ketika kedua-dua negara

tersebut berada di tahap yang sama dengan Malaysia.

Source: UN and DOSM data

Tempoh masa yang diperlukan untuk mencapai status “negara tua”, Malaysia dan negara-negara terpilih

Page 7: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

7 © 2016 Ipsos.

STATUS PENDAPATAN PADA KETIKA MENCAPAI STATUS “NEGARA TUA”

Tanpa mengambil kira Thailand, Singapura, Korea Selatan dan Jepun berjaya mencapai GNI per kapita yang tinggi sebelum menjadi “negara tua”

? USD11,400 USD22,900 USD5,800 USD48,400 GNI per Kapita

Tahun Menjadi Negara Tua

2029 2013 1985 2008 2011

1 Jepun telah menjadi “negara tua” terlalu lama dan GNI per kapita Thailand adalah terlalu rendah. Kedua-dua negara tidak sesuai dijadikan penanda aras.

2 Berbanding Singapura, Korea Selatan lebih mirip dengan keadaan di negara ini.

Page 8: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

8 © 2016 Ipsos.

10 tahun akan datang (2020-2030) adalah tempoh yang paling kritikal; negara perlu mencapai status negara berpendapatan tinggi (GNI antara USD20k-USD25k per kapita) sebelum mencapai status

“negara tua”.

2017 2030 2025

FASA NEGARA TUA FASA NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI

1 Malaysia perlu menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum negara mencapai status “negara tua”.

2 Idealnya, Malaysia perlu mencapai GNI per kapita antara USD20,000 hingga USD25,000 pada ketika negara menjadi “negara tua”.

Malaysia akan menjadi “negara tua” antara 2025 dan 2030

Malaysia perlu menjadi negara berpendapatan tinggi antara 2020 dan 2025

2020

Page 9: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

9 © 2016 Ipsos.

ASAS SOKONGAN EKONOMI Pada masa hadapan, negara tidak lagi boleh bergantung kepada pertumbuhan penduduk kumpulan umur bekerja (KUB) tetapi lebih kepada mengoptimumkan produktiviti KUB.

Source: LPPKN Analysis based on DOSM projected data (revised)

Penduduk Kumpulan Umur Bekerja, Malaysia, 2010—2030

Kepentingan untuk memaksimumkan tenaga buruh meningkat dengan

penurunan peratusan KUB

Page 10: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

10 © 2016 Ipsos.

Memandang penuaan adalah isu global, semua negara akan mengalaminya; akan terdapat persaingan untuk mendapatkan pekerja menjelang tahun 2050

Source: LPPKN Analysis, based on World Population Prospects Data, 2015 Revision, United Nations

2030 2050

• Self-sustainability leads to a self-determining future. • Future technology, such as robotics, may relieve pressure for workers, but there are economic implications yet to be fully understood. (Robots

don’t pay tax.)

STRATEGI MIGRASI TURUT TIDAK AKAN KEKAL LESTARI

Page 11: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

11 © 2016 Ipsos.

Tanpa sebarang intervensi untuk menangani kejatuhan TFR, negara akan berpotensi untuk mengalami penguncupan

penduduk pada tahun 2071-2072.

Source: UN

Unjuran Penduduk, Malaysia (United Nations)

20

15

20

17

20

19

20

21

20

23

20

25

20

27

20

29

20

31

20

33

20

35

20

37

20

39

20

41

20

43

20

45

20

47

20

49

20

51

20

53

20

55

20

57

20

59

20

61

20

63

20

65

20

67

20

69

20

71

20

73

20

75

20

77

20

79

20

81

20

83

20

85

20

87

20

89

20

91

20

93

20

95

20

97

20

99

Medium Variant Medium Variant (Adjusted) Net Migrant Population

Population will likely peak in 2070/2071 before contracting.

46,089

42,418

7,520*

*Figure for net migrant population derived from difference between medium variant (adjusted) and UN population projection zero migration variant

Page 12: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

12 © 2016 Ipsos.

SENARIO KEKELUARGAAN MENJELANG 2050

1

2

3

4

5

6

Anak-anak cenderung untuk menghantar ibu bapa warga emas ke pusat jagaan disebabkan oleh kekurangan family caregivers.

Penduduk mampu hidup lebih lama tetapi dalam keadaan kurang sihat. Lebih ramai warga emas akan menghidapi masalah demensia.

Peningkatan wanita dalam aktiviti ekonomi dan gaya hidup moden akan melewatkan pembentukan keluarga (perkahwinan dan mempunyai anak) termasuk meningkatkan golongan penduduk tidak berkahwin (never married population).

Tuntutan pekerjaan golongan muda akan menyebabkan mereka tidak mampu menyediakan sokongan sosial yang secukupnya kepada ibu bapa warga emas.

Peningkatan pasangan berkahwin tinggal berjauhan antara satu sama lain bagi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga (commuter family).

Peningkatan harga rumah yang berterusan akan mendorong pasangan berkahwin yang telah memiliki anak/anak-anak untuk tinggal bersama ibu bapa warga emas.

Page 13: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

13 © 2016 Ipsos.

KEINGINAN ANAK

Bilangan anak yang diingini oleh seorang wanita adalah 4 ke 5 orang; walau bagaimanapun, bilangan anak yang dicapai adalah antara 3 ke 4 orang sahaja.

Source: LPPKN MPFS-5 2014

Number of Desired Children and Children Given Birth by Mother’s Age Group, Malaysia, 2014

Page 14: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

14 © 2016 Ipsos.

KEADAAN KEWANGAN

Keadaan kewangan merupakan faktor utama dalam memenuhi aspirasi keluarga

Source: Primary survey, n=555: married, aged <=39, and have 0—2 children

Question: Assuming if your economic situation is not an issue, would you like to have more children than the number of children than you already

have?

Yes No

65%

78% responden berkahwin yang tiada anak inginkan anak jika kewangan bukan isu

69% responden berkahwin yang mempunyai seorang anak inginkan anak jika kewangan bukan isu

58% responden berkahwin yang mempunyai 2 orang anak inginkan anak jika kewangan bukan isu

Keinginan untuk mempunyai anak

menurun mengikut bilangan

anak

inginkan anak lagi jika keadaan kewangan

bukan isu

Page 15: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

15 © 2016 Ipsos.

SEBAB MELEWATKAN PERKAHWINAN

Kesukaran untuk mencari calon pasangan yang sesuai antara penyumbang utama; lebih ramai wanita juga melambatkan perkahwinan untuk memberi tumpuan kepada kerjaya mereka

When Malaysians were asked reasons for not marrying, 2014

Financial Problems

No Suitable Candidate

Career Advancement

Source: LPPKN MPFS-5 2014

Higher than men

Higher than men

86.8% of single

people have the desire to get married

90.7% 80.3%

While overall desire for marriage is still high, the desire in women is lower

than men’s.

Desire for Marriage (2014)

Page 16: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

16 © 2016 Ipsos.

SUBFERTILITI DI MALAYSIA

Subfertility, termasuk infertiliti, merupakan antara faktor yang menghalang pasangan untuk mencapai aspirasi keluarga

yang sedang berusaha untuk hamil menyatakan menghadapi kesukaran

Question: To the best of your knowledge, do you consider yourself having difficulties in conceiving a child? An example of this could be you have been trying to conceive a child for at least a year without any success. Another example would be you have been diagnosed by a medical doctor as

being infertile.

National Average (2016)

37%

Source: Primary survey, n=2,061: married and actively trying to conceive No Yes

Page 17: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

17 © 2016 Ipsos.

SENARIO KEKELUARGAAN MENJELANG 2050

1

2

3

4

5

6

Anak-anak cenderung untuk menghantar ibu bapa warga emas ke pusat jagaan disebabkan oleh kekurangan family caregivers.

Penduduk mampu hidup lebih lama tetapi dalam keadaan kurang sihat. Lebih ramai warga emas akan menghidapi masalah demensia.

Peningkatan wanita dalam aktiviti ekonomi dan gaya hidup moden akan melewatkan pembentukan keluarga (perkahwinan dan mempunyai anak) termasuk meningkatkan golongan penduduk tidak berkahwin (never married population).

Tuntutan pekerjaan golongan muda akan menyebabkan mereka tidak mampu menyediakan sokongan sosial yang secukupnya kepada ibu bapa warga emas.

Peningkatan pasangan berkahwin tinggal berjauhan antara satu sama lain bagi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga (commuter family).

Peningkatan harga rumah yang berterusan akan mendorong pasangan berkahwin yang telah memiliki anak/anak-anak untuk tinggal bersama ibu bapa warga emas.

Page 18: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

18 © 2016 Ipsos.

KEMAMPUAN UNTUK MEMILIKI TEMPAT KEDIAMAN

Harga rumah adalah di luar kemampuan kebanyakan penduduk

Note: Housing price index is based on prices of all types of houses across Malaysia and median salary is based on basic salary per month excluding bonuses and EPF Source: Department of Statistics Malaysia and National Property Information Centre (NAPIC)

CAGR 9.7

CAGR 4.7

Index: 2010 = 100

Median-Multiple Ratio Housing and Median Salary Prices, Malaysia

Source: Performance Urban Planning, 2017; Khazanah Research Institute, 2015

UN: “Seriously Unaffordable”

Definition of affordability: United Nations Centre for Human Settlement

Housing Price to Median Yearly Income

Page 19: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

19 © 2016 Ipsos.

Main modes of childcare arrangement (2014)

Top

Source: LPPKN MPFS-5

SOKONGAN ANTARA GENERASI

Datuk/nenek merupakan aturan utama dalam penjagaan anak

Page 20: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

20 © 2016 Ipsos.

SENARIO KEKELUARGAAN MENJELANG 2050

1

2

3

4

5

6

Anak-anak cenderung untuk menghantar ibu bapa warga emas ke pusat jagaan disebabkan oleh kekurangan family caregivers.

Penduduk mampu hidup lebih lama tetapi dalam keadaan kurang sihat. Lebih ramai warga emas akan menghidapi masalah demensia.

Peningkatan wanita dalam aktiviti ekonomi dan gaya hidup moden akan melewatkan pembentukan keluarga (perkahwinan dan mempunyai anak) termasuk meningkatkan golongan penduduk tidak berkahwin (never married population).

Tuntutan pekerjaan golongan muda akan menyebabkan mereka tidak mampu menyediakan sokongan sosial yang secukupnya kepada ibu bapa warga emas.

Peningkatan pasangan berkahwin tinggal berjauhan antara satu sama lain bagi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga (commuter family).

Peningkatan harga rumah yang berterusan akan mendorong pasangan berkahwin yang telah memiliki anak/anak-anak untuk tinggal bersama ibu bapa warga emas.

Page 21: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

21 © 2016 Ipsos.

Kebanyakan penduduk tidak mampu untuk tinggal berhampiran dengan tempat kerja disebabkan oleh harga rumah yang

melebihi kemampuan

= Average Hours Worked per year:

73.2 billion

+ Delay of:

270 – 500 million hours/year

TIME for

= RM

RM11 – 20 billion/year

Delay of:

270 – 500 million hours/year

Traffic Congestion

Traffic Congestion Family

Total Population

Source: World Bank; DOSM

Page 22: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

22 © 2016 Ipsos.

SENARIO KEKELUARGAAN MENJELANG 2050

1

2

3

4

5

6

Anak-anak cenderung untuk menghantar ibu bapa warga emas ke pusat jagaan disebabkan oleh kekurangan family caregivers.

Penduduk mampu hidup lebih lama tetapi dalam keadaan kurang sihat. Lebih ramai warga emas akan menghidapi masalah demensia.

Peningkatan wanita dalam aktiviti ekonomi dan gaya hidup moden akan melewatkan pembentukan keluarga (perkahwinan dan mempunyai anak) termasuk meningkatkan golongan penduduk tidak berkahwin (never married population).

Tuntutan pekerjaan golongan muda akan menyebabkan mereka tidak mampu menyediakan sokongan sosial yang secukupnya kepada ibu bapa warga emas.

Peningkatan pasangan berkahwin tinggal berjauhan antara satu sama lain bagi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga (commuter family).

Peningkatan harga rumah yang berterusan akan mendorong pasangan berkahwin yang telah memiliki anak/anak-anak untuk tinggal bersama ibu bapa warga emas.

Page 23: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

23 © 2016 Ipsos.

MOBILITI SOSIAL PENDUDUK

Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Tetapi, berlaku sebaliknya jika

dilihat dari segi pekerjaan dan pendapatan

62%

37% 35%

45%

36%

48%

26%

37%

2%

15%

39%

19%

Education Occupational Skill Income Average

Better Same Worse

Social Mobility of Malaysians Compared to their Parents

Source: KRI

Page 24: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

24 © 2016 Ipsos.

Keluarga membelanjakan antara RM500 hingga RM800 untuk perkhidmatan sokongan keluarga sebulan

Source: LPPKN Survey

NATIONAL AVERAGE

AVERAGE MONTHLY

FEE

CHILDCARE SUPPORT SERVICS

SPECIAL CARE SUPPORT SERVICES

ELDERCARE SUPPORT SERVICES

n=389 n=231 n=304

RM500 RM700 RM800

Mean HI: RM6,141

Median HI: RM4,585

PERBELANJAAN KELUARGA

Page 25: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

25 © 2016 Ipsos.

WAKTU BEKERJA YANG LAMA

Waktu bekerja untuk kedua-dua jantina melebihi waktu bekerja seminggu yang disyorkan oleh ILO

40h 48h

Recommended

20%+ extra work hours is deemed excessive

48h

45h

Men (Median)

Women (Median)

ILO Standard

Source: Labour Force Survey 2015

Page 26: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

26 © 2016 Ipsos.

SENARIO KEKELUARGAAN MENJELANG 2050

1

2

3

4

5

6

Anak-anak cenderung untuk menghantar ibu bapa warga emas ke pusat jagaan disebabkan oleh kekurangan family caregivers.

Penduduk mampu hidup lebih lama tetapi dalam keadaan kurang sihat. Lebih ramai warga emas akan menghidapi masalah demensia.

Peningkatan wanita dalam aktiviti ekonomi dan gaya hidup moden akan melewatkan pembentukan keluarga (perkahwinan dan mempunyai anak) termasuk meningkatkan golongan penduduk tidak berkahwin (never married population).

Tuntutan pekerjaan golongan muda akan menyebabkan mereka tidak mampu menyediakan sokongan sosial yang secukupnya kepada ibu bapa warga emas.

Peningkatan pasangan berkahwin tinggal berjauhan antara satu sama lain bagi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga (commuter family).

Peningkatan harga rumah yang berterusan akan memaksa pasangan berkahwin yang telah memiliki anak/anak-anak untuk tinggal bersama ibu bapa warga emas.

Page 27: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

27 © 2016 Ipsos.

MELEWATKAN PERKAHWINAN

Umur singulate perkahwinan pertama (SMAM) meningkat; ini akan memberi kesan kepada tempoh efektif kesuburan yang akan semakin menurun

Men Women

25.6 22.1

26.2 20

14

2

19

70

1

29.3

Early 20s

Late 20s

Singulate Mean Age at First Marriage ASFR for Age Groups 15—19, 20—24

Source: (1) World Marriage Data, World Bank; (2) LPPKN MPFS-5 2014; (3) ASFR data from DOSM

Page 28: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

28 © 2016 Ipsos.

SENARIO KEKELUARGAAN MENJELANG 2050

1

2

3

4

5

6

Anak-anak cenderung untuk menghantar ibu bapa warga emas ke pusat jagaan disebabkan oleh kekurangan family caregivers.

Penduduk mampu hidup lebih lama tetapi dalam keadaan kurang sihat. Lebih ramai warga emas akan menghidapi masalah demensia.

Peningkatan wanita dalam aktiviti ekonomi dan gaya hidup moden akan melewatkan pembentukan keluarga (perkahwinan dan mempunyai anak) termasuk meningkatkan golongan penduduk tidak berkahwin (never married population).

Tuntutan pekerjaan golongan muda akan menyebabkan mereka tidak mampu menyediakan sokongan sosial yang secukupnya kepada ibu bapa warga emas.

Peningkatan pasangan berkahwin tinggal berjauhan antara satu sama lain bagi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga (commuter family).

Peningkatan harga rumah yang berterusan akan mendorong pasangan berkahwin yang telah memiliki anak/anak-anak untuk tinggal bersama ibu bapa warga emas.

Page 29: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

29 © 2016 Ipsos.

Bilangan warga emas berumur 60+ tahun akan bertambah sehingga 2x ganda pada tahun 2030

Source: DOSM Population Forecast, 2010 to 2030

9.4%

65.9%

24.6%

15.2%

63.5%

21.3%

6.4 million

Page 30: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

30 © 2016 Ipsos.

Pertambahan adalah paling tinggi dalam kalangan warga emas berumur 70 hingga 80 tahun

Source: LPPKN Analysis, based on DOSM Population Estimate (2017) and Forecast (2030) and UN Population Forecast (% Distribution of Population Age 80+)

1,735.1

1,449.2

1,132.3

770.1

484.1

178.6

69.0

Population Age 60+ (`000), Malaysia, by 2030

Page 31: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

31 © 2016 Ipsos.

Source: LPPKN Analysis, based on World Alzheimer’s Report 2015

Age-Specific Prevalence of Dementia (% of Population), 2015

2017 2030

Age 60+ Age 60+

Age 85+ “Oldest Old”

Age 85+ “Oldest Old”

177,201 352,630

25,181 44,080

2.0x

1.8x

Population with Dementia

A1 A2

B1 B2

Note: A1=5.7% of total population 60+; A2=6.1% of total population 60+; B1=17.7% of total population age 85+; B2=17.8% of total population age 85+

PREVALENS PENYAKIT DEMENSIA

Page 32: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

32 © 2016 Ipsos.

PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT Membasmi Penyakit Tidak Berjangkit (NCD) adalah keutamaan bagi negara, bukan sahaja untuk mengelakkan kehilangan produktiviti pekerja akibat kematian dan ketidakupayaan tetapi untuk mengurangkan beban ahli keluarga yang perlu menjaga pesakit tersebut.

Source: (1) National Health Morbidity Survey 2015; (2) The Lancet, 2016

73% daripada kematian di negara ini disebabkan oleh NCD.1

Malaysia: 45% of the population is

obese/overweight

South Korea: 33%

Pakistan: 31%

China: 28%

Obese/overweight population among Asian countries:2

2

3

4

1

Penduduk Malaysia berumur 18 tahun & lebih:

30.6% obese

33.4% overweight

– NHMS 2015

Page 33: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

33 © 2016 Ipsos.

Peningkatan morbiditi psikiatri terutamanya dalam kalangan belia selalu dikaitkan dengan masalah kemurungan yang timbul daripada penyakit seperti stres belajar/kerja, buli siber dan lain-lain.

Source: National Health Morbidity Survey 1996, 2006, 2015; Published secondary data from Befrienders KL, 2016

NHMS-1996 NHMS-2006 NHMS-2015

5 - 15 tahun

16 tahun ke atas

13% 20% 12%

11% 11% 29%

Meningkat sehingga 3 kali ganda dalam tempoh 10 tahun

2015

27% callers are suicidal

2016

30% callers are suicidal

2016

GENDER 35% Male

63% Female

AGE GROUP 15% aged 20 and below

21% aged 21 to 30

13% aged 31 to 40 36% not specified

OCCUPATION 17% Working

26% Student

51% Unknown

Profile of all callers

Percentage of callers who were suicidal

Morbiditi Psikiatri

MORBIDITI PSIKIATRI

Page 34: KESAN PERUBAHAN DEMOGRAFI TERHADAP INSTITUSI …familyrepository.lppkn.gov.my/798/1/Kesan Perubahan... · MOBILITI SOSIAL PENDUDUK Penduduk kini mempunyai tahap pendidikan yang lebih

34 © 2016 Ipsos. BUILD • COMPETE • GROW

TERIMA KASIH www.lppkn.gov.my

twitter.com/LPPKN

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara

[email protected]