kertas kerja mesra oku smkdk

Download Kertas Kerja Mesra Oku Smkdk

If you can't read please download the document

Post on 21-Dec-2015

312 views

Category:

Documents

51 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kertas Kerja

TRANSCRIPT

PERMOHONANPROJEK KEMUDAHAN MESRA OKUPROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI(PPKI)SMK DATO KAMARUDDIN,34500 BATU KURAU,PERAK DARUL RIDZUAN.

KertasKerja Cadangan Projek Kemudahan Mesra OKUKelas Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah PembelajaranSMK DATO KAMARUDDIN, Batu Kurau, Perak.

1. LATAR BELAKANG PROJEK

Sekolah Menengah Dato Kamaruddin telah ditubuhkan pada tahun 1965 dan telah dirasmikanpada 16 Julai 1972, dengan keluasan 13 ekar (5.26 hektar). Pada masa itu, jumlah kelas yang telah dibuka ialah 7 buah kelas, guru seramai 4 orang manakala bilangan pelajar adalah 12 orang. Lokasi sekolah ini adalah 26 km dari PPD Larut, Matang dan Selamadan 100 km dari Jabatan Pendidikan Perak.

Program Pendidikan Khas Integrasi (Bermasalah Pembelajaran) pula telah dibuka pada 15 Januari 2007. Kelas bermula dengan 12 orang pelajar, 2 orang guru dan seorang pembantu pengurusan murid. Sejak awal pembinaannya, blok Pendidikan Khas telah melalui beberapa kerja naik taraf seperti penambahanpartitionbagi mewujudkan 3 buah kelas, menaiktaraf tandas, menaiktaraf koridor menjadi kelas serbaguna dan yang terbaru pembinaan blok tambahan. Memandangkan enrolmenpelajar yan guru yang semakin bertambah, maka kemudahan mesra OKU yang meliputi tandas OKU, chairlift, ramp/kerb, parkir OKU dan railing amat diperlukan.Jadual 1di bawah memberikan jumlah penambahan guru, PPM, pelajar dan kelas.

TahunGuruPPMPelajarKelas

200741122

200852173

200952193

201062234

201162244

201262325

201372295

201462335

BIODATA SEKOLAHNama Sekolah : SMK DATO KAMARUDDINKod Sekolah: AEE6058Daerah : Larut, Matang dan SelamaStatus : Sekolah KerajaanBil. Guru PPKI :6 orang (2 lelaki / 4 perempuan)Bil. Staf Sokongan (PPM) : 2 orangBil. Enrolmen Murid PPKI : 33 orang (22 lelaki / 11 perempuan)Bil. Bilik Darjah Sedia Ada : 5Sesi : 1 sesiLokasi : Luar Bandar2. OBJEKTIF PROJEK

Cadangan pelaksanaan projek pembinaan kemudahan mesra OKU ini adalah penting berdasarkanpertimbangan berikut :

Membolehkanpelajar menggunakan kemudahan asas/tandas dengan selesa dan selamat

Menyediakan kemudahan dan keselesaan pergerakan kepada pelajar yang mengalami masalah mobiliti

Menjamin keselamatan dan memberi kemudahan kepada pelajar apabila bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain

Memberi kemudahan dan menjamin keselamatan pelajar sewaktu dihantar atau diambil oleh ibu bapa pada waktu persekolahan

Memberi kemudahan, keselesaan dan keselamatn kepada pelajar sewaktu berada di sekolah.

3. SKOP DAN KOMPONEN PROJEK DAN ANGGARAN KOSCadangan projek pembinaan kemudahan mesra OKU adalah seperti berikut :

Membina tandas OKU

Chairlift

Ramp/Kerb

Parkir OKU

Railing OKU

4. OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARIPADA PROJEK

Pelaksanaan projek ini akan dapatmemenuhi keperluan seperti berikut :

4.1 Tandas OKU membolehkan pelajar menggunakan kemudahan asas/tandas dengan selesadan selamat4.2 Chairlift memberi kemudahan dan keselesaan pergerakan kepada pelajar yang mengalamimasalah mobiliti4.3 Ramp/Kerb menjamin keselamatan dan memberi kemudahan kepada pelajar apabilabergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain4.4 Parkir OKU memberi kemudahan dan menjamin keselamatan kepada pelajar sewaktu dihantar atau diambil oleh ibu bapa waktu persekolahan4.5 Railing OKU memberi kemudahan, keselesaan dan keselamatan kepada pelajar sewaktuberada di sekolah.

5. JUSTIFIKASI PROJEK

Rasional pelaksanaan projek ini adalah untuk :

Kepentingan keselesaan dankeselamatan pelajar, PPM dan guru

Penambahan enrolmen pelajar, PPM dan guru yang semakin bertambah saban tahun.

5.3 Membuktikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia prihatin dan serius terhadap kualitipendidikan golongan pelajar berkeperluan khas.5.4 Meningkatkan kualiti kemudahan dengan mengutamakan keselamatan dan keselesaanpelajar pendidikan khas. Di samping itu, dapat meningkatkan sokongan dan kepercayaan ibubapa terhadap program pendidikan khas.

IMPLIKASI SEKIRANYA PROJEK TIDAK DILAKSANAKAN

Pelaksanaan projek ini adalah sangat penting dan memberi implikasi yang besar sekiranyatidak dapat dilaksanakan seperti :

6.1 Keselamatan pelajar yang tidak terjamin6.2Matlamat KPM untuk menyediakan suasana pembelajaran dan pengajaran yang kondusif tidaktercapai6.3 Pelajar belajar dalam kondisi yang tidak selesa dan aktiviti yang terhad6.4 Mempengaruhi minat dan keyakinan ibu bapa atau penjaga untuk menghantar anakmereka memasuki program pendidikan khas.6.5 Tidak dapat merealisasikan dasar pendemokrasian pendidikan untuk semua.

7. LAMPIRAN GAMBAR BERKAITAN PROJEK YANG DICADANGKAN

C:\Users\RUSTAM S SIIS\Desktop\GAMBAR DATO K\IMG-20141120-WA0010.jpgC:\Users\RUSTAM S SIIS\Desktop\GAMBAR DATO K\IMG-20141120-WA0009.jpgC:\Users\RUSTAM S SIIS\Desktop\GAMBAR DATO K\IMG-20141120-WA0005.jpgC:\Users\RUSTAM S SIIS\Desktop\GAMBAR DATO K\IMG-20141120-WA0003.jpgC:\Users\RUSTAM S SIIS\Desktop\GAMBAR DATO K\IMG-20141120-WA0002.jpgC:\Users\RUSTAM S SIIS\Desktop\GAMBAR DATO K\IMG-20141120-WA0008.jpgC:\Users\RUSTAM S SIIS\Desktop\GAMBAR DATO K\IMG-20141120-WA0004.jpgC:\Users\RUSTAM S SIIS\Desktop\GAMBAR DATO K\IMG-20141120-WA0006.jpgC:\Users\RUSTAM S SIIS\Desktop\GAMBAR DATO K\IMG-20141120-WA0007.jpgC:\Users\RUSTAM S SIIS\Desktop\GAMBAR DATO K\IMG-20141120-WA0001.jpg

Projek kemudahan mesra OKU yang dicadangkan.8. PENUTUP

Kesemua komponen projek yangdicadangkan adalah bagi memberi keselesaan kepada semua warga Pendidikan Khas, sama ada semasa sesi PdP mahupun untuk tujuan keselamatan. Penambahan bilangan pelajar, PPM dan guru menuntut pihak pengurusan mengusahakan kemudahan prasarana yang selamat dankondusif. Ini juga adalah selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu untuk memberikan ekuiti dan akses kepada murid-murid di Program Pendidikan Khas secara holistik.

Disediakan oleh ;

(NOR MALA BT. ABDUL)Penolong Kanan Pendidikan Khas,SMK Dato Kamaruddin,34500 Batu Kurau,PERAK.

Disahkan oleh ;

(HJH. MARIAM BT. ABU BAKAR)Pengetua,SMK Dato Kamaruddin,34500 Batu Kurau,PERAK.