kertas cadangan penternakan kambing boer

Click here to load reader

Post on 01-Jul-2015

1.543 views

Category:

Documents

119 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kertas Cadangan Penternakan Kambing Boer ( diluluskan oleh TEKUN NASIONAL RM50k)oleh hasienda ent. pada pada 25hb Januari 2010 pukul 4.48 pagi (MAAF, SESIAPA YANG BERMINAT UNTUK MENDAPATKAN PAPERWORK INI DALAM FORMAT ASAL, SILA EMAILKAN PADA [email protected], ANDA AKAN DIBEKALKAN SEKALI CASH FLOW PROJEK MELALUI EMAIL)

KERTAS CADANGAN Penternakan Kambing boer Dan Memasarkan Hasil Ternakan 1.0 PENGENALAN

Permintaan daging kambing di Malaysia sentiasa meningkat. Pada tahun 2004 keperluan daging kambing tempatan hanya pada tahap 9.03% saradiri sahaja manakala selebihnya Malaysia bergantung kepada eksport. Tren ini meningkat tetapi hanya pada tahap 24.4% sahaja menjelang tahun 2010. Industri penternakan kambing dijangka berkembang pesat di Malaysia dengan pertumbuhan pada kadar 6.7% setahun untuk tempoh dari 2006 hingga 2010. Polisi Pengeluaran Kambing Kebangsaan mensasarkan pengeluaran 4.96 juta ekor dengan 1.99 juta untuk penternakan kambing menjelang 2015. Ini menunjukkan peluang yang begitu luas dan berpotensi untuk pengeluar-pengeluar daging kambing tempatan. Hari ini pengeluaran daging kambing menjadi satu industri yang boleh mendatangkan keuntungan (profitable) dan telah menjadi hasil komersial. Pertambahan populasi penduduk dan

peningkatan pendapatan menyebabkan permintaan kepada daging kambing semakin meningkat dari masa ke semasa. Kertas cadangan ini disediakan untuk memulakan projek ternakan kambing boer secara intensif. Projek kambing pedaging secara intensif telah terbukti menguntungkan dengan pengurusan yang disyorkan. Kaedah ini boleh menjamin bekalan yang konsisten dan menggunakan bahan-bahan sisi pertanian dan makanan hijau di sekitar lokasi projek sebagai makanan utama. Jabatan Perkhidmatan Veterinar telah mengakui bahawa pengeluaran kambing secara intensif adalah kaedah terbaik untuk pengeluaran kambing baka dan pedaging secara komersil. Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan, tetapi kini mengalami proses kembang biak dengan pesat dan terancang di beberapa negara maju seperti Amerika Syarikat, Australia dan New Zealand. Kambing Boer tulen mampu meningkat berat badan sehingga 200 gm sehari dan mampu mencapai berat matang sehingga 130 kilogram. Peratus karkas yang tinggi sehingga mencapai 50 % dari berat hidup menjadikannya sebagai baka kambing pedaging yang terbaik untuk ternakan secara komersial.

1.1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Syarikat : HASIENDA ENTERPRISE (RA 0013125-V) Bidang Usaha : Ternakan Jenis Perniagaan : Penternakan Ternakan Kambing Pedaging Dan Memasarkan Hasil Ternakan

Lokasi Projek : Kampung Chemumar, 02700, Simpang Empat, Perlis Status / Saiz Projek : Membesarkan Projek ternakan sehingga 50 ekor induk kambing Boer. Produk : Semua hasil pengeluaran ternakan. Peluang : Tapak pilihan dikesan berpotensi untuk menjalankan projek ini dan bebas dari persaingan serta mempunyai sistem perhubungan yang baik. Pentadbiran : Syarikat mempunyai tenaga kerja yang mencukupi dan berpengalaman. Pemasaran : Kedudukan tapak projek yang berhampiran dengan kemudahan pemasaran dan kawasan perumahan Perancangan : Projek ini telah mula beroperasi pada 26/08/2008 dengan induk sebanyak 20 ekor, pada tahun kedua pihak syarikat bercadang untuk menambah induk ternakan sehingga 50 ekor. Masa Depan : Dari analisa yang dibuat, syarikat mempunyai masa depan yang baik dan berpotensi untuk dimajukan. Galakan dari kerajaan serta kemudahan kredit yang ditawarkan oleh institusi kewangan, menjadi faktor penting kepada perkembangan industri ini di

masa hadapan.

Anggaran Kos Projek : RM 50, 000.00

2.0 TUJUAN KERTAS CADANGAN

Kertas cadangan ini disediakan bertujuan untuk perkara-perkara berikut: i. Membuat permohonan pinjaman sebanyak RM50,000 bagi membesarkan projek ternakan kambing boer sedia ada. Tujuan pembiayaan adalah : i. Pembelian induk ternakan ii. Pembelian makanan ternakan iii. Pembelian peralatan dan lain-lain kemudahan iv. Pembinaan kandang dan stor . v. Penyediaan tanah dan penanaman rumput vi. Modal pusingan projek ii. Penyediaan tanah yang digunakan untuk: i. Menternak 50 ekor induk kambing boer ii.Menjalankan projek sampingan berkaitan dengan industri ternakan seperti pengeluaran baka, pengeluaran daging kambing boer. iii. Garis panduan pengurusan ladang yang merangkumi perkara-

perkara berikut: i. Rancangan pentadbiran ii. Rancangan operasi iii. Rancangan kewangan

3.0 LATARBELAKANG PERNIAGAAN

Nama Syarikat : HASIENDA ENTERPRISE Alamat : 94, Kampong Chemumar, 02700, Simpang Empat, Perlis No. Telefon : 04-9869143 / 012-4977974 / 017-4840469 Bentuk Perniagaan : Milikan Tunggal (Pertanian) Kegiatan Utama : Ternakan kambing pedaging (baka boer) Tarikh Pendaftaran : 26/08/2008 Nombor Pendaftaran : RA 0013125-V Syarikat Nama Bank : Islamic Maybank Jenis Akaun Perniagaan : Akaun Semasa

4.0 LATARBELAKANG PEMILIK TUNGGAL Nama Penuh : Mohamad Mahyuddin bin Badian No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir : Umur : Jantina : Lelaki

Alamat : Taraf Perkahwinan : Bujang Kursus Yang Pernah Dihadiri : Menjalani kursus di Kolej Pertanian Malaysia / Institut Veterinar Kluang dari Jun 2006 - Jun 2008 (tahap 1 tahap 3) dalam bidang Ruminan (pengkhususan lembu/ kambing). Kemahiran : Menjaga ternakan, Mengawal makanan ternakan, Mengendali peralatan ternakan, Melaksana program kesihatan ternakan, Menjalankan program pembiakan ternakan, Permanian berhadas, Pemeriksaan kebuntingan, Pemeriksaan dayabiak pejantan, Memeriksa kesuburan ternakan, Mengurus kawasan tanaman makanan ruminan, Memproses sisa ladang, Memasarkan hasil ladang ternakan ruminan, Pengurusan am, Mengendali pengeluaran susu, Pengenalan ternakan, Pemindahan ternakan, Pengredan ternakan, Penyelenggaraan peralatan dan kelengkapan, Ujian platform susu, Pemprosesan hasil ladang.

5.0 KEDUDUKAN PROJEK Tapak : 2 ac (GM NO 1958) . No Lot Tapak : 2882 Pemilihan Tapak : Kedudukan tapak projek yang berhampiran dengan kemudahan pemasaran dan kawasan perumahan.

6.0 OBJEKTIF PROJEK

Objektif utama projek ini ialah untuk mengeluarkan daging kambing boer bagi pasaran tempatan dalam keadaan bersih terkawal dari sebarang penyakit dan mengamalkan pengurusan ternakan yang baik serta cekap.

6.1 Projek pembesaran ini adalah untuk mendapatkan 30 induk kambing boer bagi menambah induk sedia ada kepada 50ekor induk. 6.2 Anak-anak kambing boer jantan dan kambing boer tua serta tidak produktif akan dijual sebagai pedaging. 6.3 Kambing Boer dara pula akan dijadikan gantian induk. 6.4 Projek ini dapat mewujudkan peluang pekerjaan. 6.5 Kajian dan penilaian prestasi ternakan akan dibuat dari masa ke semasa dengan kerjasama Jabatan Perkhidmtan Veterinar.

7.0 CADANGAN PROJEK

Pengusaha merancang untuk menjalankan projek ternakan kambing boer berdasarkan faktor-faktor berikut:-

a. Pemasaran ternakan kambing boer yang terjamin .

b. Harga ternakan kambing boer yang stabil dan terjamin. c. Permintaan kambing dari hasil pedaging kambing yang sentiasa meningkat. d. Prospek projek yang boleh berkembang maju memandangkan tiada persaingan bagi industri ini. e. Galakan dari kerajaan untuk meningkatkan tahap pengeluaran makanan memberi ruang yang lebih luas kepada projek ini untuk dimajukan.

8.0 RANCANGAN PENTADBIRAN 8.1 Pentadbiran Sekiranya ladang tersebut beroperasi sepenuhnya, ia akan dikendalikan oleh kakitangan seperti dinyatakan di bawah:Pengurus (Pemilik) 1 Orang Pekerja Ladang 1 Orang

8.2 Carta Organisasi

9.0 RANCANGAN OPERASI

9.1 BAKA KAMBING BOER Baka kambing yang dipilih ialah kambing boer. Baka ini mempunyai kebaikan seperti berikut:a. Pengeluaran ternakan kambing yang tinggi b. Jarak kelahiran dalam tempoh 6 bulan c. Mudah dikendalikan d. Tahan cuaca panas e. Bentuk badan yang baik 9.2 MATLAMAT DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan kejayaan projek ini, pengusaha akan mendapatkan bimbingan daripada institusi yang berkaitan.. Beberapa institusi telah dikenalpasti untuk tujuan tersebut antaranya:i. Kolej Pertanian Malaysia ii. Ladang Pengusaha yang telah berjaya

Kursus-kursus yang diikuti adalah bagi memastikan perjalanan projek berjalan dengan lancar dan cekap.

9.3 SUMBER INPUT LADANG Ladang ini akan memperolehi sumber makanan dari kawasan sekitar dan bandar yang berhampiran.

9.3.1 Hampas kelapa Sawit (PKC) Pembekal yang dikenal pasti adalah:a. Penternakan Selayang Jaya, Pulau Pinang b. Ah-Huat Sdn Bhd, Perlis Syarikat-syarikat ini berupaya membekalkan makanan mengikut kuantiti yang diperlukan.

9.3.2 Jagung Jagung boleh diperolehi dari pembekal swasta. 9.3.3 Rumput 80% tanah yang diperuntukkan akan ditanam dengan rumput. Jenis rumput yang akan ditanam adalah dari jenis Napier

sebagai rumput potong.

9.3.4 Sumber Ternakan Bekalan ternakan akan diperolehi dari agensi kerajaan dan swasta. Pada masa ini pembekal utama yang membekal induk kambing boer ialah. 1. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia 2. Agensi / Pembekal Swasta

9.3.5 Sumber Tenaga Buruh Dalam menjalankan projek ini tenaga pekerja terlatih dan tidak mahir diperlukan. Tenaga pekerja boleh diperolehi dari sumber berikut:-

a. Tenaga kerja tidak mahir diperolehi dari penduduk sekitar. Tenaga buruh yang tidak mahir akan dilatih untuk tugas-tugas memberi makanan, membersihkan kandang dan memerah ternakan kambing. b. Buat masa ini pengusaha menjalankan sendiri kerja-kerja buruh bagi menghadkan aliran wang keluar.

9.3.6 Khidmat nasihat dan Perkhidmatan Veterinar Pengusaha akan mendapat khidmat nasihat dari Jabatan Perkhidmatan Veterinar Perlis dan Kolej Pertanian Malaysia. Diantara khidmat nasihat dan perkhidmatan yang diperlukan

adalah:a. Khidmat nasihat dan bimbingan b. Perkhidmatan Rawatan dan Kesihatan Ternakan c. Khidmat nasihat pemakanan d. Khidmat kawalan mutu ternakan kambing e. Pemasaran ternakan.

9.3.7 Kawalan Mutu Ternakan Hasil ternakan yang dikeluar