kertas cadangan kajianan tindakan 2010 tugasan 2

Click here to load reader

Post on 22-Jul-2015

2.936 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN 2010KPR 5063Nurul Adilah Binti NohL20101005884Razemah Binti KamaruddinL20101006016Noor Azimah Binti MahyudinL20101006011Fatimah Husna Binti Abu YaminL20101006012

 • TAJUK KAJIAN

 • AHLI JAWATANKUASA KAJIANNurul Adilah Binti NohL20101005884Razemah Binti KamaruddinL20101006016Noor Azimah Binti MahyudinL20101006011Fatimah Husna Binti Abu YaminL20101006012

 • LATAR BELAKANG KAJIANPenguasaan huruf jawi dianggap sangat penting kepada setiap individu muslim. Ia dianggap penting kerana tanpa penguasaan terhadap huruf jawi maka seserang individu tidak akan dapat menguasai bacaan Al-Quran. Oleh yang demikian, penguasaan bahasa jawi perlu diterapkan diperingkat awal umur seorang kanak-kanak.

 • Dengan ini mereka akan dapat membaca Al-Quran dengan baik dari segi bacaan serta tajwidnya. Untuk mencapai matlamat ini, satu kaedah yang dikenali sebagai SALAM telah diperkenalkan di mana ia telah dijadikan formula yang mudah bagi menguasai huruf jawi.

 • PENYATAAN MASALAH KAJIANMurid tidak dapat menguasai huruf jawi dengan baikMurid hanya mengenali huruf dan mampu menyebut melalui kaedah nyanyian dan hafalan.Kaedah pengajaran yang digunakan sangat membosankan murid.

 • OBJEKTIF KAJIANMeningkatkan kemahiran menguasai huruf jawi dengan baik.Murid dapat mengingat dan mengenal huruf dengan mudah dan bukannya menghafal.Murid dapat membina kemahiran membaca dengan menggunakan kaedah SALAM.Guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk permainan.

 • METODOLOGI KAJIANMODEL STRINGER (2004)Aktiviti 1Aktiviti 2Aktiviti 3

 • METODOLOGI KAJIANSasaran KajianKajian ini akan melibatkan 11 orang daripada 23 orang murid tahun 1.- 5 orang murid lelaki- 6 orang murid perempuan Instrumen Kajian-2 kaedah pengumpulan data(a) Temubual(b) Ujian Pra Metod AnalisisUjian Pra : Analisis markah pencapaian pelajar

 • ANGGARAN PERBELANJAAN

  Jenis PerbelanjaanJumlahPerjalanan (Tg Malim Johor Bahru)- RM 40 x 4 orangRM 160Percetakan laporanRM 8Lain-lain belanja RM 10JUMLAHRM 178

 • JADUAL KERJA

  BilPerkara Tarikh1 Mesyuarat Jawatankuasa (Pengumpulan data awal)23.08.102 Temuduga guru 08.09.103 Penulisan kertas cadangan 12.09.104 Mereka bentuk tindakan (Mengenal pasti masalah) 14.09.105 Mengumpul data 17.09.106 Menganalisis data 21.09.107 Menyampaikan hasil 25.09.108 Mengambil tindakan 27.09.109 Refleksi dan penilaian kajian 01.10.1010 Penulisan laporan kajian 04.10.1011 Pembentangan dapatan kajian (Pemurnian laporan) 10.10.10