kertas cadangan internship zila skcg.docx

Click here to load reader

Download KERTAS CADANGAN INTERNSHIP ZILA SKCG.docx

Post on 04-Dec-2015

249 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROGRAM INTERNSHIP

PROGRAM INTERNSHIP

KERTAS KERJAPROJEK INOVASI DALAM PdP DUNIA SAINS TAHUN 3MELALUI PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DENGAN MENGGUNAKAN MAGIC BOARD

1.0 RASIONALMenurut Kamus Dewan Edisi Keempat bermaksud sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat, yang baru, atau perihal mengadakan atau memulakan sesuatu yang baru. Menurut Ronger E. Miller (1971) menyatakan inovasi ialah idea, amalan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Spencer( 1994) pula menjelaskan inovasi ialah sesuatu dianggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh seseorang individu.

Berdasarkan takrifan Pusat Rujukan Persuratan Melayu , inovasi adalah kata nama yang berasal dari perkataan Inggeris. Dalam erti kata lain inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik samaada melalui pengubahsuaian dan penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea- idea yang kreatif dan inovatif dalam mana- mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi.

Selain itu, Glosari teknologi Pendidikan (1995) pula merujuk inovasi sebagai idea, konsep atau strategi baru yang boleh mempertingkatkan sesuatu amalan. Rasional penghasilan inovasi ialah bagi mengatasi masalah pemahaman murid terhadap topik sains Fizikal iaitu tajuk magnet tahun 3. Oleh itu, terdapat beberapa kelemahan pada murid tentang tajuk ini antaranya ialah : Murid tidak dapat mengenalpasti bahan magnet dan bahan bukan magnet. Tidak dapat mengelas bahan magnet dan bahan bukan manget dengan betulOleh itu, penggunaan kaedah bahan bantu dalam pengajaran adalah dilihat selari dengan domain perkembangan kognitif dan afektif bagi meningkatkan penglibatan dan penguasaan murid dalam mempelajari mata pelajaran Dunia Sains.

2.0MATLAMATProgram ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid dalam mengenalpasti bahan magnet dan bahan bukan magnet dengan mudah dan menarik minat melalui penggunaan Magic Board.

3.0OBJEKTIFi. Meningkatkan penguasaan dan pencapaian murid dalam mata pelajaran Sains melalui penggunaan bahan bantu mengajar.ii. Meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan Magic Board.iii. Menimbulkan keseronokan belajar dalam kalangan murid-murid.iv. Meningkatkan pemahaman murid tentang bahan magnet dan bahan bukan magnet.v. Membolehkan murid mengenalpasti dan mengelas bahan magnet dan bahan bukan magnet dengan tepat.4.0SASARANMurid tahun 3

5.0PRINSIPMurid boleh mengelaskan bahan magnet dan bahan bukan magnet.

6.0MASAWaktu pengajaran dan pembelajaran Dunia Sains Teknologi (DST).

7.0BAHAN / SUMBERBilanganBahan yang digunakan

1 kepingmounting board

1 kepingKertas warna

1 bijimentol

1 buahPemegang bateri

2 buahBateri saiz AA

1 setWayar hitam dan merah

1 kepingKertas timah

1 gulungPlastik pembalut

1 batangRod pengambung

1 gulungTali

8.0PERBELANJAANBilanganBahan yang digunakankuantitiAnggaran Harga

1mounting board1 kepingRM 4.50

2Kertas warna1 kepingRM 1.00

3mentol1 bijiRM 1.50

4Pemegang bateri1 buahRM 2.00

5Bateri saiz AA2 buahRM 2.90

6Wayar hitam dan merah1 setRM 2.00

7Kertas timah1 kepingRM 1.00

8Plastik pembalut1 gulungRM 3.00

9Rod pengambung1 batangRM 1.00

10Tali 1 gulungRM 1.50

JUMLAHRM 20.40

9.0PENUTUPSebagai seorang pendidik yang sentiasa inginkan perubahan kepada corak pengajaran dan pembelajaran cuba menyediakan suasana pengalaman yang menarik dan berkesan kepada murid - muridnya. Inovasi dan kreativiti adalah satu keperluan yang amat penting dalam era pendidikan masa kini. Meskipun pada waktu ini pelbagai inovasi yang berbentuk interaktif mahupun perisian dengan berbantukan teknologi maklumat, namun masalah dan kesulitan murid , guru mahupun sekolah yang sukar mendapatkan ekses internet perlu diambil cakna.Aktiviti hands- on seperti ini mampu memberikan keseronokkan dan menimbulkan pembelajaran yang berkesan dan mampu menarik minat murid untuk mengikuti pelajaran. Aplikasi yang membolehkan mereka terlibat untuk mencari maklumat pastinya memberikan kesan amat positif terhadap peningkatan kefahaman dan kemahiran murid. Harapan saya, Magic Board ini dapat diaplikasi oleh murid atau guru guru yang lain untuk menyampaikan isi pelajaran. Semoga ia dapat meningkatkan kemahiran murid mengenalpasti bahan magnet atau bukan magnet.

Disediakan oleh,

..............................................................(NOR AZILAWATI BT ZABIDI )GURU SAINS TAHAP 1

Disemak oleh,

.....................................................(PN JAMALIAH BT PANDAK AHMAD)GURU PEMBIMBING,SK CHEGAR GALAH.4