kerja khusus bml 3083 tugasan a

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2014

239 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PEMARKAHAN 1 2 3 Tugasan A Tugasan B FORUM

JUMLAH

BML 3083 SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU

Tugasan A

KUMPULAN : EL-R01(A121PJJ) DISEDIAKAN OLEH NAMA MOHD YATIN YAZIX BIN AHMAD NO. ID D20111049935 NO. TELEFON 017 4343407

NAMA TUTOR E-LEARNING : En Mohd Rashid bin Md Idris TARIKH SERAH : 22/11/2012

1

KANDUNGAN

MUKA SURAT 3-4

1.0 Pengenalan

2.0 Analisis Komponen Makna 2.1 Kata Kerja ( bercakap ) 2.1.1 Analisis 2.1.2 Makna Alternatif

57

2.2 Kata Adjektif ( marah ) 2.2.1 Analisis 2.2.2 Makna Alternatif

8 10

2.3 Kata Nama ( keluarga ) 2.3.1 Analisis 2.3.2 Makna Alternatif

11 - 13

2.4 Kata Kerja ( membawa ) 2.4.1 Analisis 2.4.2 Makna Alternatif

14 16

2.5 Kata Adjektif ( Muram ) 2.5.1 Analisis 2.5.2 Makna Alternatif

17 - 19

Rumusan

20

Rujukan

21

1.0

Pengenalan

2

Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2009), Teori Analisis Komponen cuba menerangkan kata-kata mempunyai hubungan makna antara satu dengan yang lain. Hubungan ini disebut struktur leksikal. Analisis komponen diaplikasikan bagi melihat hubungan makna bagi sepatah perkataan dengan sejumlah unsur atau komponen makna. Antara perkara yang harus diperhatikan dalam teori ini ialah melihat sejumlah perkataan, melihat kemungkinan adanya hubungan rujukan antara sesuatu kata dengan kata lain, dan melihat ciri khusus bagi kata yang mempunyai hubungan rujukan, iaitu yang membezakan fitur semantik kata itu dengan kata yang lain. Elemen semantik yang menjelaskan makna linguistik bagi sesuatu morfem atau perkataan adalah berbeza daripada elemen bukan linguistik seperti dalam bidang sains. Misalnya, ahli sains menjelaskan maksud air sebagai cecair yang terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen. Maksud sedemikian tidak menjelaskan makna sebenar bagi kata tersebut, keperluan untuk menganalisis kata itu dengan melihat elemen semantiknya harus dilakukan. Analisis sedemikian memberikan manfaat kepada pengguna bahasa kerana dapat membantu seseorang untuk memahami makna semantik sesuatu perkataan yang berhubung dengan makna rujukan. Dengan mengetahui ciri semantik sesuatu perkataan itu juga dapat membantu seseorang memilih perkataan yang tepat dalam ayat atau ujaran, di samping memahami pelbagai kemungkinan makna bagi sesuatu perkataan. Misalnya, perhatikan ayat yang diujarkan ini: Guru saya lelaki. Orang itu dapat menggunakan perkataan Lelaki bagi merujuk kepada gurunya dengan tepat kerana dia memahami ciri semantik yang terdapat pada perkataan tersebut. Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, semantik merupakan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata (1433 : 2007). Makna- makna yang terkandung dalam setiap perkataan akan dianalisis dan didefinisikan melalui kompenan makna perkataan Selain itu, analisis komponen makna menunjukkan bahawa setiap kata atau unsur terdiri daripada beberapa unsur yang lain serta bersama- sama membentuk makna kata atau unsur

3

lain. Setiap unsur perkataan dalam analisis menunjukkan suatu perkataan memiliki ciri- ciri yang berbeza. Melalui satu kata dalam sesuatu medan semantik yang sama dapat dibezakan daripada kata yang lain dalam medan yang sama. Analisis komponen makna ini dapat diwakili teori semantik yang digunakan di peringkat kata iaitu teori analisis komponen yang dikemukakan oleh Eugene A. Nida. Teori ini menumpukan perhatian kepada aspek kata sahaja. Tujuan teori ini dihasilkan adalah untuk membantu pada asalnya para pendakwah Kristian menterjemah Greek New Testament dengan membuat kamus Greek yang baru. Tatacara pengumpulan perkataan bukan berdasarkan urutan abjad bagi unit leksikal tetapi berdasarkan ruang lingkupnya (domain) yang tersendiri. Kajian ini melihat analisis komponen makna bagi perkataan-perkataan sinonim yang terdiri daripada tiga jenis kata, iaitu kata kerja, kata nama dan kata adjektif. Objektif kajian adalah bagi memberikan definisi alternatif kepada perkataan-perkataan sinonim tersebut.

2.0

Analisis Komponen Makna

4

2.1

Kata Kerja (Bercakap)

BIL

ENTRI

DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN

1.

Bercakap

1. Berkata, berbicara, bertutur 2. Berbual, bersembang, berborak

2.

Berkata

Mengeluarkan apa yang terfikir dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata, bertutur

3.

Berbicara

1. Bercakap 2. Bermesyuarat 3. Mengemukakan pendapat (fikiran, dll.)

4.

Bertutur

Bercakap, berbicara, berkata

5.

Berbual

1. Bercakap-cakap (mengenai pelbagai perkara) , berborak, beromong-omong

2.1.1

Analisis

5

Berkata

Berbual Perbuatan dengan menggunakan mulut

Bertutur

Bercakap

Berbicara

2.1.2 + + + + + + + + + +

Bercakap

Komunikasi satu hala Komunikasi dua hala Situasi rasmi Situasi tidak rasmi Darjah keakraban tinggi

Makna Alternatif

-Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat

6

+ + + + + + + + + -

-

-

-

+ + + +

Darjah keakraban sederhana Bersungguh-sungguh Bersahaja Mengemukakan pendapat tajamMelibatkan fikiran yang Spontan

komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi secara bersahaja dan spontan, melibatkan fikiran yang tajam dengan tujuan mengemukakan pendapat. Berkata -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi satu hala yang digunakan dalam situasi rasmi secara bersungguh-sungguh,melibatkan fikiran yang tajam dengan tujuan mengemukakan pendapat. Brbicara -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi satu hala yang digunakan dalam situasi rasmi secara bersungguh-sungguh,melibatkan fikiran yang tajam dengan tujuan mengemukakan pendapat. Bertutur -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi satu hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi secara bersahaja. Berbual -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi mempunyai darjah keakraban tinggi dan secara bersahaja.

2.2

Kata Adjektif (Marah)

7

BIL

ENTRI

DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN

1.

Marah

1. Berasa panas hati kerana ditipu (dihina,dll) , perasaan panas hati, berang, gusar, murka

2.

Berang

Marah (yang amat sangat) , kegusaran

3.

Gusar

Berang, marah

4.

Murka

2. Marah, meradang

5.

Radang

Gerah, meriang, palak, marah sungguh, panas hati, geram

2.2.1

Analisis

8

Gusar

Marah

Murka

Berang

Radang

2.2.2 Emosi yang mengganggu fikiran + + + Darjah tinggi + + sederhana Darjah + + + diri seseorang Mengancam + + tinggi Nada suara + + + Nada suara sederhana + Bahasa istana + + Sukar dikawal + Tidak Keruan + + Kegeraman

Makna Alternatif

9

Marah

- Emosi yang mengganggu fikiran darjah sederhana dengan menggunakan nada suara sederhana yang dapat menimbulkan kegeraman.

Berang

- Emosi yang menggangu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan nada suara tinggi yang boleh mengancam diri seseorang ,sukar dan menimbulkan kegeraman. dikawal

Gusar

-

Emosi

yang

menggangu

fikiran

darjah

sederhana

dengan

menggunakan nada suara sederhana disebabkan oleh perasaan tidak keruan. Murka - Emosi yang menggangu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan nada suara yang sederhana yang boleh mengancam diri seseorang dan merupakan bahasa istana. Radang - Emosi yang mengganggu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan nada suara yang tinggi yang boleh mengancam diri seseorang dan sukar dikawal.

2.3

Kata Nama (Keluarga)

10

BIL

ENTRI

DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN

1. Kaum kerabat, sanak saudara 2. Seisi rumah tangga (yang terdiri daripada suami 1 Keluarga dan isteri atau beserta anak anak), kelamin,famili 3. Saudara; saudara angkat, keluarga angkat 4. Kelas hidup - hidupan, famili

2

Kaum Kerabat

Kerabat

/ Sanak saudara, saudara mara, keluarga 1.Orang-orang yang seketurunan(sekerabat), orang-orang yang sekaum keluarga. 2. saudara sebelah ibu, kemanakan. 2. Orang yang sama ayah dan ibunya, abang atau adik. 2. Orang yang ada hubungan kekeluargaan, sanak 3. orang yang sama darjat (sekutu, segolongan dll)

3

Sanak Sanak

Saudara

/

4

Saudara

5

Kaum

3. Saudara, sanak saudara

11

2.3.1

Kaum Analisis Jenis hubungan Pengelasan khusus Golongan khusus Kuantiti yang ramai +

Saudara

Keluarga

Sanak saudara / Sanak

Kaum kerabat / Kerabat

-

-

-

+

12

-

+ + + + + + + +

+

+

+

-

-

sederhanaKuantiti yang

+

-

Erat

-

+

Pertalian kekeluargaan yang jauh

+

-

Pertalian kekeluargaan yang dekat

-

+

Salasilah keluarga yang panjang

2.3.2

Makna Alternatif Keluarga - Jenis hubungan yang mempunyai kuantiti yang sederhana serta erat disebabkan pertalian kekeluargaan yang dekat. Kaum Kerabat - Jenis hubungan yang mempunyai bilangan ramai, juga digunakan bagi melambangkan pengaruh diraja serta pertalian kekeluargaan yang jauh disebabkan oleh salasilah keluarga yang panjang. Sanak Saudara - Jenis hubungan bagi golongan khusus yang mempunyai bilangan yang ramai serta pertalian kekeluargaan yang jauh disebabkan oleh salasilah keluarga yang panjang. Saudara - Jenis hubungan yang mempunyai bilangan yang ramai tetapi