kepentingan instrumen senarai semak

15
SITI ASMANI BINTI MUSTAPHA SITI MASHITAH BINTI SHAARI NOOR FADHILAH BINTI BAKRI PISMP PEMULIHAN G7 / SEM 3

Upload: sitiasmani

Post on 18-Jun-2015

2.881 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

SITI ASMANI BINTI MUSTAPHASITI MASHITAH BINTI SHAARINOOR FADHILAH BINTI BAKRI

PISMP PEMULIHAN G7 / SEM 3

Page 2: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

Takrifan disleksia mengikut Kementerian

Pendidikan adalah murid-murid

disleksi yang mempunyai kecerdasan

mental yang sama atau melebihi

murid normal tetapi mempunyai

kesukaran yang amat sangat dalam

kemahiran mengeja, membaca dan

menulis.

Page 3: Kepentingan Instrumen Senarai Semak
Page 4: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

Guru penyelaras terlebih dahulu akan membuat

siasatan lanjut untuk memastikan masalah literasi yang

dihadapi tidak berpunca daripada masalah pengajaran

dan pembelajaran (P&P) yang diterima oleh murid serta

bukan juga berpunca daripada masalah sosial.

Setelah guru penyelaras berpuas hati maka mereka

akan menasihatkan ibu bapa supaya membawa anak-

anak mereka bersama-sama surat lampiran ISD ke

hospital atau mana-mana klinik untuk membuat

penilaian lanjut.

Page 5: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

Penilaian lanjut oleh pakar perubatan ini

merangkumi pemeriksaan ke atas pendengaran,

penglihatan dan fizikal terhadap murid terbabit.

Setelah pemeriksaan dilakukan, pakar perubatan

akan membuat dua cadangan iaitu

mengesahkan murid berkenaan sebagai murid

pendidikan khas disleksia atau merujuk murid itu

kepada pakar yang lebih berkelayakan untuk

pemeriksaan intensif.

Page 6: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

Keliru di antara huruf-huruf `b' dan `d', `u' dan `n' serta `m'

dan `w', ataupun nombor-nombor seperti `6' dan `9'.

Fenomena `mirror prints' iaitu teks bacaan kelihatan terbalik

sebagaimana dilihat apabila teks tersebut dibaca melalui

cermin.

Murid mengambil masa lama untuk menghabiskan

pembacaan, ada kala pembacaan tersekat-sekat disebabkan

mereka tercicir ayat atau melangkau baris perkataan

sehingga pada akhirnya menjejaskan pemahaman mereka.

Page 7: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

ISD digunakan untuk menyaring murid tahun

satu yang berkemungkinan menghadapi

masalah pembelajaran spesifik disleksia

sahaja.

ISD dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan

dengan konsensus komuniti melibatkan

pensyarah-pensyarah universiti dan maktab

perguruan ilmu khas, doktor dan guru-guru

berpengalaman dalam disleksia, bermula pada

tahun 2001.

Page 8: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

ISD terbahagi kepada tiga bahagian:

1.Bahagian A2.Bahagian B3.Bahagian pemarkahan

Page 9: Kepentingan Instrumen Senarai Semak
Page 10: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

BAHAGIAN BBAHAGIAN B

Berkonsepkan senarai semak (jawab secara ya

atau tidak) .

Mengandungi tiga elemen yang menguji

murid menerusi kebolehan mengeja, membaca

dan menulis (3M)

Page 11: Kepentingan Instrumen Senarai Semak
Page 12: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

Bahagian terakhir iaitu pemarkahan yang akan diisi

oleh penilai atau guru penyelaras setelah selesai

menjalankan ISD ke atas murid. Prosedur penilaian

dijalankan berdasarkan kepada pengetahuan

peribadi guru terhadap murid yang hendak dinilai.

Penilai ialah guru bahasa Melayu yang pernah

mengajar murid tahun satu sekurang-kurangnya

enam bulan sebelum ujian ISD dijalankan ke atas

murid yang berkemungkinan menghadapi masalah

pembelajaran spesifik disleksia.

Page 13: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

1. telah melalui alam persekolahan dengan mendapat

pengajaran yang sesuai dan memuaskan untuk tempoh

tidak kurang daripada enam bulan,

2. menghadapi kesukaran dalam penguasaan kemahiran 3M

3. murid ketinggalan secara umum dua tahun di belakang

rakan sebaya dalam kemahiran 3M.

4. murid mempunyai pencapaian prestasi yang rendah dalam

ujian bagi mata pelajaran akademik

5. murid telah menjalani langkah-langkah pemulihan melalui

Program Pemulihan dalam kelas atau Pemulihan Kelas.

Page 14: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

ISD meletakkan `cut-off point' sebanyak 40

peratus bagi menyaring murid berkemungkinan

menghadapi masalah pembelajaran spesifik

disleksia.

Jika murid memenuhi lebih lapan ciri bagi

elemen satu dan dua manakala memenuhi

lebih empat ciri dalam elemen ketiga,

maka murid terbabit berkemungkinan

menghadapi masalah disleksia.

Page 15: Kepentingan Instrumen Senarai Semak

KEPENTINGAN INSTRUMEN PENILAIAN DISLEKSIA (ISD)

KEPENTINGAN

Menguji tahap penguasaan mengeja, membaca dan

menulis murid.

Sebagai bukti penilaian guru apabila menjalani

pemeriksaan doktor (ibu bapa).

Membantu guru utk mengenal pasti sama ada

murid berkeperluan khas atau tidak (disleksia).

Sebagai rujukan masa depan (mengukur tahap

kemajuan murid disleksia).

Membantu guru menyediakan P & P.

Mengenalpasti kelemahan spesifik murid.