kementerian wanita

Click here to load reader

Post on 12-Sep-2015

305 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

psk tingkatan 2

TRANSCRIPT

Institut Pengupayaan Wanita Bagi Anggota Pergerakan Negara-Negara Berkecuali

Institut Sosial Malaysia

Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

Jabatan Pembangunan Wanita

Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

SENARAI PERTUBUHAN WANITA DI SARAWAK

1. Serakup Indu Dayak Sarawak2. BAKAT Wilayah II3. Diocesan Women's Fellowship4. Methodist Women Fellowship5. Pergerakan Wanita PBB6. Persatuan Bidan Sarawak7. Bahagian Hal Ehwal Seberkas Negeri Sarawak8. Persatuan Kebajikan Wanita Islam Negeri Sarawak9. Persatuan Hoki Wanita Sarawak10. Persatuan Jururawat Malaysia, Cawangan Sarawak11. SABATI12. Wanita SUPP13. PERKIS Bahagian Wanita14. Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak15. Wanita SPDP16. Lions Club Bahagian Kuching17. Catholic Ladies Guild18. SESCO Ladies Welfare Association19. Persatuan Keluarga Polis (PERKIP)20. Persekutuan Persatuan-persatuan Wanita Cina21. MAKSAK Wanita Sarawak22. Persatuan Setiausaha Sarawak23. Kumpulan Wanita Orang Ulu National Association (KWOUNA)24. Dayak Bidayuh Nasional Association (DBNA)25. Sarawak Women For Women Society26. Persatuan Pandu Puteri Sarawak27. Baha'i Women Committee Sarawak28. BERKESAN Bahagian Wanita29. Malaysia Trade Union Congress30. Wanita PERKIM Bahagian Sarawak31. HIKMAH (Bahagian Kuching)32. Pertubuhan Wanita Cina Bahagian Kuching33. Koperasi Wanita Sarawak34. Sarawak Family Planning Association35. Puteri Pos Malaysia Cawangan Sarawak36. Urusetia Saudara Kita37. PERSIAP38. SEDC Ladies39. Persatuan Pengasuh-Pengasuh Berdaftar Sarawak40. Women In Development Kampung Pinang41. Sarawak Teacher's Union Women's Wing42. Persatuan Usahawabita Sarawak43. Sri Kandi44. Persatuan Wanita Tiong Hua Kuching45. HELWA ABIAM Sarawak46. BAKAT 4 AMOR47. DUBS Wanita Cawangan Kuching48. Persatuan Melanau ( Bahagian Kuching)49. Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Berhad50. Biro Wanita KAKEP51. Gabungan Isteri Ketua Jabatan, Pegawai & Kakitangan Wanita52. Kelab Alamanda, DBKU53. PEWANI54. Biro Wanita Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak55. Sarawak Dayak Iban Association (SADIA)56. SDA Sarawak Mission57. Persatuan Lun Bawang58. Persatuan Rurum Kelabit Sarawak59. TIARANITA (Telekom)60. Sarawak Government Dental Employees' Union (SGDEU)61. Kelab Rekreasi RTM Kuching62. Sarawak Bank Employee' Union63. Kelab JPJ (Jab. Pengangkutan Jalan)64. JK Kebajikan & Sosial, DUBS65. Persatuan Siswazah Wanita Sarawak66. Persatuan Aerinitia67. Kelab Sukan, Sosial & Rekreasi, Perbadanan Stadium68. Persatuan Ibu Tunggal Sarawak69. Persatuan Usahawan dan Profesional Wanita Kuching70. JawatankuasaPenyelaras Jiran Tetangga, KRT Bahagian Kuching71. MASNITA72. Majlis Kanak-Kanak Terencat Akal (PERKATA)73. Persatuan Jururawat Masyarakat Sarawak (PJMS)74. JK PROGRAM Pembangunan Keluarga Kpg. Hj. Baki75. Peng Doh Belaga76. Persatuan PESARA Kerajaan Sarawak77. Trefoil Guild Pandu Puteri Malaysia78. Kelab Sukan dan Sosial LKIM Sarawak79. Persatuan Masakan dan Kuih Muih Sarawak80. BAKAT 3 Briget, Kem Penrissen81. Sarawak Breast Cancer Support Group (SBCSG)82. Pergerakan Puteri Islam Malaysia83. Pergerakan Parti Rakyat Sarawak84. Persatuan Hospis Sarawak85. Biro Pusakanita, Kelab Rekreasi Pusaka86. Sarawak AIDS Concern Society87. Pertubuhan Pembangunan Wanita dan Keluarga Sarawak88. Sarawak Indian Women Association (SISWA)89. Persatuan Wanita Kayan Sarawak90. Kelab Carnation Bhg Kuching dan Samarahan91. Persatuan Wanita Kastam Diraja Malaysia (PEWAKAS)92. The Federation of Kuching dan Samarahan Divison93. Persatuan Pengarah dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (3PAKS)94. Perkumpulan Wanita Islam Sarawak (Humaira)

Latar Belakang

Latar BelakangJabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawaktelah dinaikkan taraf dari Bahagian Kebajikan di Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak pada bulan Mac, 1993. Fungsi Jabatan telah berkembang maju dan ditempatkan sebagai agensi penting di bawah Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi Sarawak.Pada permulannya Bahagian Kebajikan di wujudkan untuk menangani hal kebajikan dengan mengambil alih tugas Sarawak Welfare Council dalam memberi Bantuan Am dan membantu mangsa bencana, selain mengembangkan lagi aktiviti kebajikan dengan mengadakan khidmat sokongan yang diperlukan mengikut perubahan semasa.Perkembangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak yang khusus seperti berikut:TahunPenubuhan1965Kementerian Kebajikan Belia Dan Kebudayaan1966Bahagian Kebajikan1975Kementerian Kebajikan Am1984Kementerian Pembangunan Sosial1993Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri SarawakKebajikan Masyarakat dimaktubkan dibawah Perlembagaan Malaysia,dalam Jadual 9 SENARAI BERSAMA atauconcurrent listdan oleh yang demikian di negeri Sarawak, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah diwartakan sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab kepada perkara-perkara seperti berikut:(a) Coodination of all Policies and Activities relating to Welfare Services(b) Charitable Trusts (excluding Muslim Charitable Trusts)(c) Care and Counselling Service for Juvenile Deliquents(d) Protection of Women and Young Girls(e) Protection of Welfare of Children an Young Persons in need, and prevention of Child Abuse(f) Adoption of Children(g) Rehabilitation and Welfare of Disable and Vagrants(h) Coordination and Supervision of Activities of Voluntary Organisations(i) Relief and Rehabilitation of Victims of Natural and Civil Disasters(j) Administration of Old Folk Homes(k) Supervision of Care CentreKebajikan MasyarakatKebajikan Masyarakat di definasikan sebagai"Satu sistem perkhidmatan sosial dan institusi yang tersusun dan terancang, direka untuk membantu individu dan kumpulan mencapai taraf kehidupan dan kesihatan yang standard serta hubungan sosial dan perseorangan yang membenarkan mereka membina kapasiti dan mempromosi kesejahteraan hidup yang harmoni berdasarkan kepada keperluan keluarga dan masyarakat"Kerja SosialBagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak menggunakan pendekatan kerja sosial ke arah mencapai matlamat kebajikan masyarakat. Kerja sosial pula di definasikan sebagai" adalah satu aktiviti profesional yang membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkat atau membaiki kapasiti mereka bagi memenuhi keperluan sosial dan mewujudkan satu keadaan yang kondusif bagi mencapai tujuan tersebut "

Rumah Seri Kenangan Kuching

RUMAH SERI KENANGAN KUCHING(alamat penempatan sementara RSK)Pusat Pemulihan SamarahanKM1, Jalan Datuk Muhammad Musa94300 Kuching Samarahan SarawakNo Telefon:082-611122No Fax :082-619817

Rumah Seri Kenangan ditubuhkan untuk memberi jagaan dan perlindungan kepada mereka yang memerlukan bagi meneruskan kehidupan. Kriteria kemasukan ke Rumah Seri Kenangan adalah seperti berikut :-

- Daif dan berumur 55 - 60tahun dan ke atas- Tidak menghadapi penyakit berjangkit- Tidak mempunyai keluarga atau penjaga- Tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap- Berupaya menjaga diri

CARA KEMASUKAN

Permohonan dibuat melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian / Daerah yang berhampiran denganmenggunakan borang yang disediakan.

Setiap permohonan masuk disiasat terlebih dahulu sebelum disyor oleh Penolong Pengarah Bahagian dan seterusnya di luluskan oleh Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN Penjagaan dan Perlindungan Bimbingan dan Kaunseling Pendidikan Didikan Agama/Akhlak Aktiviti di dalam dan diluar institusi Rekreasi Perubatan dan Rawatan Kesihatan

Rumah Seri Kenangan, Sibu

RUMAH SERI KENANGAN SIBUBatu 13 Jalan Ulu Oya Sibu96000 SibuSarawakNo Telefon:084-228942No Fax :084-803943Rumah Seri Kenangan ditubuhkan untuk memberi jagaan dan perlindungan kepada mereka yang memerlukan bagi meneruskan kehidupan. Kriteria kemasukan ke Rumah Seri Kenangan adalah seperti berikut :-

- Daif dan berumur 55 - 60 tahun dan ke atas- Tidak menghadapi penyakit berjangkit- Tidak mempunyai keluarga atau penjaga- Tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap- Berupaya menjaga diri

CARA KEMASUKAN

Permohonan dibuat melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian / Daerah yang berhampiran denganmenggunakan borang yang disediakan.

Setiap permohonan masuk disiasat terlebih dahulu sebelum disyor oleh Penolong Pengarah Bahagian dan seterusnya di luluskan oleh Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

- Jagaan dan perlindungan- Disediakan keperluan asas secukupnya seperti timpat tinggal dan makanan- Kaunseling dan Bimbingan- Mengadakan perbincangan secara individu /kelompok/ perbincangan kes untukmembantu penghuni mengtasi masalah emosi dan psikologi- Rawatan Perubatan- Bimbingan dan Kaunseling- Carapulih kerja- Carapulih anggota- Kemudahan beribadat dan riadah

Perkhidmatan Kanak-Kanak

PERKHIDMATAN KANAK-KANAK"Kanak-kanak dilindungi daripada semua bahaya termasuk jenis penyalahgunaan, penyeksaan, penderaan, diskriminasi dan ekploitasi. Disamping itu penekanan khusus diberi kepada perkembangan sihat kanak-kanak dari segi fizikal,sosial, emosi danmental. Mereka juga dilengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai supaya mereka mempunyai haluan dan tujuan tertentu sebagai generasi dan pemimpin masa hadapan."

(Dasar Kebajikan MasyarakatNegara)

Objektif Memberi pemeliharaan dan perlindungan kepada kanak-kanak yang terdedah kepada semua jenis bahaya penganiayaan dan pengabaian samada dari segi fizikal, sosial, emosional dan mental Memberi pemulihan dan perlindungan kepada kanak-kanak yang bermasalah dan berkeperluan dengan nilai dan sikap yang sesuai supaya mempunyai halatuju yang tertentu sebagai generasi dan pemimpin masa depanFungsi Memberi perlindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak dengan melaksanakan Akta Kanak-Kanak 2001 Perlindungan dan pemulihanluarinstitusi Melaksanakan skim-skim bantuan perlindungan kanak-kanak Bantuan kanak-kanak Bantuan anak pelihara Bantuan sekolah Seliaan oleh pegawai

View more