kementerian pendidikan malaysia nkra - pendidikan …

of 14/14
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 2 2014

Post on 03-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN
MANUAL
2014
2
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
KANDUNGAN
(BPPI)
Pentadbiran Instrumen 6-12
3
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
KAEDAH PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA
PERKARA KAEDAH PENTADBIRAN
Instrumen literasi membaca mengandungi 12 konstruk.
Instrumen ini ditadbir secara lisan dan berterusan semasa waktu Bahasa Malaysia.
Instrumen ini ditadbir secara individu atau kumpulan kecil tidak melebihi tiga orang murid serta mengikut
kesediaan murid.
Setelah kesemua konstruk ditaksir, pentaksir boleh mengulang mana-mana konstruk yang belum dikuasai
oleh murid.
Dicadangkan murid duduk bersebelahan pentaksir ketika pentaksiran dilaksanakan.
Pentadbiran instrumen ini haruslah dilakukan secara telus dan jujur.
Kesemua konstruk hendaklah ditaksir dalam tempoh yang telah ditetapkan.
Setiap konstruk yang ditaksir hendaklah diisi dalam Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI).
Penggunaan Manual
Manual Literasi Membaca ini perlu dirujuk oleh pentaksir.
Manual ini merupakan panduan mentaksir 12 konstruk literasi membaca dan skema jawapan disertakan.
Pentaksir hendaklah membaca manual ini dengan teliti dan memahaminya sebelum mentadbir instrumen.
4
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
Cara Mengisi Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI)
Pentaksir perlu melengkapkan BPPI dengan nama murid, kelas dan tahun.
Pentaksir perlu mencatat penguasaan murid bagi setiap konstruk pada ruang yang disediakan.
Pada akhir tahun, BPPI yang telah lengkap diisi hendaklah disimpan dalam fail peribadi murid untuk tujuan
rujukan.
BPPI hendaklah dibekalkan kepada murid yang berpindah.
Tahap penguasaan bagi literasi membaca dan menulis adalah seperti yang berikut:
KONSTRUK SARINGAN 1 PENGUASAAN SARINGAN 1
MEMBACA MENULIS KUASAI TIDAK KUASAI
1
2 4 5 4 5
3 4 5 4 5
4 4 5 4 5
5 5 6 4 5
6 4 5 4 5
7 4 5 4 5
8 4 5 4 5
9 4 5 4 5
10 4 5 4 5
11 3 4 2 3
12 2 3 3 4
a) 5
5
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
Penetapan Murid ke Program LINUS atau Belajar Kelas Biasa
Penguasaan konstruk dalam kedua-dua literasi membaca dan menulis diambil kira bagi menentukan sama ada
murid memasuki Program LINUS atau kelas biasa.
Murid yang memasuki Program LINUS:
- Tidak menguasai mana-mana konstruk 1 hingga konstruk 12.
Contoh:
KONSTRUK

6
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
Murid yang memasuki kelas biasa:
- Menguasai kesemua konstruk 1 hingga konstruk 12.
Contoh:
KONSTRUK
1 a)5 5 5
b) 8 b) 8
7
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
TUGASAN
(KONSTRUK)
huruf vokal dan konsonan.
yang ditunjukkan oleh guru.
a) Menunjukkan huruf vokal
membaca huruf tersebut.
membaca huruf tersebut.
ditunjukkan oleh guru.
ditunjukkan oleh guru.
4 .
4 .
8
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
2. Keupayaan membaca dan menulis
suku kata terbuka.
terbuka tersebut.
ditunjukkan oleh guru.
perkataan suku kata terbuka.
1. 2. 3.
1.
3.
beku
jelita
budaya
soto
cuti
2.
4.
5.
9
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
4. Keupayaan membaca dan menulis
suku kata tertutup.
tersebut.
ditunjukkan oleh guru.
suku kata tertutup.
banjir
sentuh
hafal
belok
pimpin
4. ...
1.
3.
6. .
5.
10
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
6. Keupayaan membaca dan menulis
perkataan yang mengandungi suku
Menunjukkan perkataan yang
dan meminta murid membaca
yang ditunjukkan oleh guru.
perkataan yang mengandungi
bongsu
jingga
serangga
geleng
2.
3.
4.
5.
11
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
8. Keupayaan membaca dan menulis
perkataan yang mengandungi
perkataan yang mengandungi
1. kait
2. soal
1.
2.
4.
5.
3. ..
angin
plastik
nyala
longan
khidmat
12
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
10. Keupayaan membaca dan
ditunjukkan oleh guru.
murid membaca ayat tersebut.
Membaca ayat mudah yang
Jururawat sedang mencuci luka pesakit.
Ramai orang berniaga di stesen bas.
Buku cerita itu tebal.
Jururawat sedang mencuci luka pesakit.
Ramai orang berniaga di stesen bas.
13
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
12. Keupayaan membaca dan
secara lisan.
Mereka bersenam di taman bunga.
Azam akan berjoging tetapi adiknya bermain buaian.
Mereka bersenam untuk menjaga kesihatan.
Di manakah Azam dan keluarganya pergi bersenam?
Apakah yang akan dilakukan oleh Azam?
3.
2.
1.
Setiap hari Ahad, Azam dan keluarganya pergi bersenam.
Mereka bersenam di taman bunga.
Azam akan berjoging tetapi adiknya bermain buaian.
Mereka bersenam untuk menjaga kesihatan.
Azam dan keluarganya pergi bersenam di taman bunga.
Di manakah Azam dan keluarganya bersenam?
Azam akan berjoging.
14
Manual Instrumen Membaca Tahun 2, Saringan 1 (2014) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU (BPPI) TAHUN 2
NAMA MURID : ________________________________________________ KELAS:_______________ TAHUN : __________
KONSTRUK
SARINGAN 1 PENGUASAAN SARINGAN 1 SARINGAN 2 PENGUASAAN SARINGAN 2 PENGUASAAN
KESELURUHAN
b 10 10 10 10
2 5 5 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
5 6 5 6 5
6 5 5 5 5
7 5 5 5 5
8 5 5 5 5
9 5 5 5 5
10 5 5 5 5
11 4 3 4 3
12 3 4 3 4