kemahiran maklumat

Click here to load reader

Download KEMAHIRAN MAKLUMAT

Post on 15-May-2015

368 views

Category:

Travel

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 3>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

2. 2>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 3. 1>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 4. PRESENTATION START>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5. LOADING..>> 0 >> 1>> 2 >> 3 >> 4 >> 6. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 7. MOHD RIZAL AIDEY RAIMI IEB100037 MOHD FARIZ BIN ASBIIEB100034 ABU BAKAR BIN KRAMIEB100002MOHD NOR EDHAM BIN BUGAL IEB100036 ALI HASHIM BIN HAJI MAT JAAFARIEB100007 ZULFIKAR BIN AMAN IEB100099>>0>> 1 >>2 >>3>> 4 >> 8. BAHAGIAN A STRATEGIPENCARIAN 9. PROJEK AKONSEP AKONSEP B ETHNICCULTURE 10. PERKATAAN ALTERNATIFPERKATAAN ALTERNATIF 1 1 Racial Education OR ANDORPERKATAAN ALTERNATIFPERKATAAN ALTERNATIF 2 2 CultureBreeding Ethnic And Culture(Ethnic OR Racial ) And (Culture OR Education) 11. BAHAGIAN BPENCARIAN DATAMELALUI PENDETAWEBPAC 12. PROJECT B 13. APA references styleReferences ; Mohd.Yaakub Haji Johari.( 1989 , September).Developing an appropriate culture in a multi-ethnic society (sabah).Paper presented at Seminar on Developing the Work EthnicWithin a Corporate Culture,Kundasang,Sabah. 14. BAHAGIANCPENCARIAN MELALUI PANGKALAN DATA 15. LANGKAH- LANGKAH PENCARIANMELALUI PANGKALAN DATA1). Terdapat dua cara untuk mencari laman webinteraktif Universiti Malaya iaitu ;i.akses melalui laman web Pendeta WebPac denganmenaip http://www.pendeta.um.edu.my/ 16. ii. Akses melalui laman web perpustakaan UniversitiMalaya dengan menaip http://www.umlib.um.edu.my/ 17. LANGKAH PENCARIAN 1). Klik pada kekunci (interaktif) yang terdapat pada laman web tersebut. 18. 2). Apabila paparan menunjukkan laman web interaktif,masukkan no. barkod perpustakaan anda di kotakLogin seperti yang tertera di belakang kad matrik.Kemudian, klik login. 19. 3). Akses pangkalan data dengan memilih pangkalan datayang sesuai dengan tajuk yang telah diterima. Rujuklampiran senarai pangkalan data yang dilanggan olehperpustakaan Universiti Malaya (PANDUANPANGKALAN DATA ELEKTRONIK). 20. 4) . Klik pangkalan data dalam talian yang telah dipilih. Paparan akan menunjukkan senarai database yang boleh dipilih. 21. 5). Pilih database yang ingin digunakan danklik pada kekunci tersebut. 22. 6) .Gunakan kaedah pencarian yang sesuai sama ada melalui basic search, advance search, publication search atau topic guide.7). Gunakan perkataan yang relevan, penghubungBoolean, atau hadkan carian kepada tekspenuh atau tahun yang tertentu. 23. 8) .Baca abstrak bagi memastikan isi kandunganartikel yang dipilih adalah tepat sebelummengambl artikel tersebut sebagai sumberrujukan. 24. PROJEK CARTIKEL JURNAL 25. PENGARANG ARTIKEL RAJIV CHANDRASEKARANTAHUN 3 MAC 2001JUDUL ARTIKEL head-hunting:[Final Edition]JUDUL AKHBARYoung Dayaks revive Borneo practiceMUKA SURATB.3NAMA PANGKALAN DATA PROQUESTYANG DIGUNAKANTARIKH MENDAPATKAN29 SEPTEMBER 2010BAHAN 26. ARTIKEL JURNALPENGARANG ARTIKEL Moffat, DavidTAHUN 31 DIS 1986JUDUL ARTIKEL Iban Youth: Rock & Roll in theLonghouseJUDUL AKHBARCultural Survival QuarterlyMUKA SURAT21NAMA PANGKALAN DATA PROQUESTYANG DIGUNAKANTARIKH MENDAPATKAN29 SEPTEMBER 2010BAHAN 27. Pencarian Dalam InternetCari bahan yang berkaitan dengan topik anda didalam Internetmenggunakan enjin gelintar atau direktori perkara yang sesuai.Gunakan ayat kenyataan pencarian yang betul yang telah dibuat dalamBahagian A.Untuk Bahagian D,anda perlu;1. Cari dokumen dari Internet yang mempunyai teks penuh.2. Dokumen harus mempunyai tarikh (samada tarikh diterbitkan, kemaskini atau hakcipta), dan panjangnya sekurang-kurangnya 2 mukasurat.3. Muaturun atau save dokumen yang diperolehi dan buat cetakan dokumen.4. Kenalpasti jenis bahan yang diperolehi dan tuliskan butiran maklumat yang diperlukan mengikut jenis bahan untuk tujuan penulisan gaya rujukan. 28. PROJEK DPengarang (nama organisasi) Perpustakaan NegaraMalaysiaTahun dan bulan dokumen Tahun 2000ditulisJudul dokumen Adat resam masyarakat etnikSarawakMuka surat (jika ada)Tarikh dokumen diperolehi 27 September 2010URL laman web dokumen http://malaysiana.pnm.mytersebut 29. Pengarang (nama Perpustakaan Negaraorganisasi) MalaysiaTahun dan bulan dokumen Tahun 2000ditulisJudul dokumen Adat resam masyarakatetnik sabahMuka surat (jika ada)Tarikh dokumen27 September 2010diperolehiURL laman web dokumen http://malaysiana.pnm.mytersebut 30. PROJEK E GAYA RUJUKAN -Arena Wati. (1978). Dusun : satu tinjauan dalamkonteks kepercayaan,kultus dan hukum adat di Sabah.KotaKinabalu,Sabah.Yayasan Sabah. - Chandrasekaran,R.(March 3,2001). Young Dayaksrevive Borneo practice: head-hunting:[Final Edition],The Gazette. Montreal, Que. pg. B.3. -Henderson,J.(JAN 11,2009). BORNEO; Welcome to the real jungle; A rough trek through the Kelabit Highlands uncovers a friendly tribe and a lush land that still holds sway, Los Angeles Times. Los Angeles, California.pg. L.4. 31. Kaur, J. (Dec 22, 2004). Life is a boat for Bajau Laut:[Main /Lifestyle, 2* Editon]. New Straits Time, page 10. Kaur, J. (Jan 27, 2008). Bajau Laut new fishing tricks:[New Sunday Times Edition]. New Straits Time, page34. Masmery,S.(1995/1996).Kampung Budaya Sarawak : Proses pemeliharaan kebudayaan etnik.Academic exercise (B.A).Universiti Malaya , Kuala Lumpur. Marvine,H.(25 DIS 1988).New York Times. (Late Edition(east Coast));PRESERVING BORNEOSTRADITIONS,New York, N.Y,pg.A.8. Moffat,D.(31 DIS 1986).Cultural Survival Quarterly;Iban Youth: Rock & Roll in the Longhouse,Cambridge,pg.21. 32. Mohd.Yaakub Haji Johari.( 1989 , September).Developing an appropriate culture in a multi-ethnic society (sabah).Paper presented at Seminar on Developing the Work Ethnic Within a Corporate Culture,Kundasang,Sabah. Perpustakaan Negara Malaysia,(2000),Warisan BudayaMalaysia,Retrieved from http://malaysiana.pnm.my

View more